Slovenský škovránok - srdcom

Skovr OKZväz Slovákov v Maďarsku vyzýva na spoluprácu folkloristov, ktorí sa pripravovali na celoštátnu súťaž o zlatého, strieborného a bronzového škovránka.

Súbehy Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2014)

Súbehy Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Verejnoprospešná nadácia ZSM vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode súbeh pre slovenské národnostné školy a vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014. - www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf

Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku (2012)


Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku

Verejnoprospešná nadácia ZSM vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda SR na základe dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry.