Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku (2012)


Poznaj svoje korene - Škola v prírode na Slovensku

Verejnoprospešná nadácia ZSM vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - škola v prírode na Slovensku súbeh pre slovenské národnostné školy. Finančnú podporu poskytla vláda SR na základe dohody medzi vládou SR a vládou MR o vzájomnej podpore národností v oblasti vzdelávania a kultúry.

Cieľ: V slovenskom prostredí zabezpečiť pre žiakov slovenských národnostných škôl možnosť zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku; prehlbovať si citovú spolupatričnosť k slovenskému národu; pripraviť sa na štátnu skúšku zo slovenského jazyka; spoznávať históriu, kultúru a prírodné krásy Slovenska.

Termíny

1. turnus od 16. septembra do 25. septembra 2012,

2. turnus od 25. septembra do 4. októbra 2012,

3. turnus od 4. októbra do 13. októbra 2012,

4. turnus od 13. októbra do 21. októbra 2012,

5. turnus od 19. októbra do 23. októbra 2012 (pre stredo- a vysokoškolákov).

Miesto: RZ PONIKLEC v Hronci pri Brezne.

Pedagogický dozor: pedagógovia - slovenčinári zo škôl, ktoré sa zapoja do programu (v prípade potreby zabezpečí vypisovateľ).

Prepravu autobusom zabezpečuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku.

Súbeh musí obsahovať:

- názov a adresu školy,

- požadovaný termín (v záujme využitia všetkých termínov si kuratórium vyhradzuje právo na zmenu termínu),

- počet žiakov - uvedenie ročníkov,

- mená sprevádzajúcich pedagógov.

Termín odoslania projektov: do 7. septembra 2012

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie ZSM zaslané súbehy posúdi 8. septembra 2012.

Súbehy treba zaslať elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Správna rada kuratória VPN ZSM vedením školy v prírode na Slovensku poverila Ruženku Egyedovú Baránekovú.

Ďalšie informácie získate u R. Egyedovej Baránekovej (č. tel.: 06 30 928 7599).