Súbehy Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2014)

Súbehy Verejnoprospešnej nadácie ZSM

Verejnoprospešná nadácia ZSM vypisuje v rámci programu Poznaj svoje korene - Škola v prírode súbeh pre slovenské národnostné školy a vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2014. - www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm14.rtf