str12062023

Posledná aktualizácianed, 03 dec 2023 10am

Večer slovenského adventu pod Pilíšom

MlyAdv11Slovenské osvetové centrum CSSM v Mlynkoch usporiadalo 15. decembra 2012 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch Večer slovenského adventu. Vystúpili folklórne súbory z Nitrianskeho regiónu: Spevácka skupina Lúč z Lužianok, Bádičanka z Bádic a folklórna skupina Jaročan z Jarku. Fotogaléria

Nový Slovenský dom - Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch otvorili 2. októbra 2012 slovenský premiér Robert Fico a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Poslaním spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom

Večer slovenského adventu súborov z Nitrianskeho regiónu pozostával z pestrého folklórneho programu, zo spracovaných predvianočných a vianočných ľudových zvykov, vrátane významných jesenných a zimných dní. Nechýbali oberačkové zvyky, ani šúpanie kukurice, či tradičné liatie olova, ktoré malo dievkam priniesť šťastie, keďže sa dozvedeli, kto bude ich mužom. Zavŕšením bohatého programu boli vianočné koledy.

Foto: (oslovma.hu)

TASR-Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20121215/20121115-211111-750088-hi.ogv

Fotogaléria

1234


Dorog - Krajanom darovali vyše deväťsto kníh

Koncom novembra sa v Ostrihome uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov Komáromsko-Ostrihomskej a Nitrianskej župy. Za Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa na ňom zúčastnil župan Milan Belica, podpredseda Juraj Horváth a vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Ľubica Libová. Od podpísania dohody o spolupráci a priateľstve oboch strán sa týmto stretnutím pristúpilo ku konkrétnym činom a pripravila sa pôda pre nadviazanie nových kontaktov cezhraničnej spolupráce.

Súčasťou stretnutia 24. novembra 2012 bol Večer slovenského adventu, ktorý pre krajanov pripravili Slovenská samospráva Komáromsko-Ostrihomskej župy a Krajské osvetové stredisko v Nitre. „Akcia sa konala v dome kultúry v malom mestečku Dorog. Počas nej sa našim rodákom predstavil detský folklórny súbor Jelenček, spevácka skupina Lúč a FS Jaročan - predviedli sa pásmami predvianočných a vianočných zvykov,“ povedala Ľubica Libová. „Vrcholom tohto veľmi úspešného podujatia bolo zapálenie prvej sviece na adventnom venci, ktoré spoločne urobili predsedovia oboch žúp Milan Belica a György Popovics. Toto gesto je jasným signálom vzájomného rešpektu, priateľstva a ochoty spolupracovať. Potvrdením tejto myšlienky bol dar pre našich krajanov žijúcich v Maďarsku.“ Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry NSK vyhlásil zbierku v rámci všetkých knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Čitatelia aj knižnice vyzbierali spolu vyše deväťsto hodnotných kníh, ktoré rodákom v Komáromsko-Ostrihomskej župe odovzdal župan Milan Belica. Na záver oficiálneho programu si všetci účinkujúci s malými sviečkami v rukách spolu s divákmi zaspievali Tichú noc.

„Po programe boli všetci hostia, diváci aj účinkujúci pozvaní na symbolický spoločný hrnček horúceho čaju. Neformálna zábava pokračovala veľmi družnými debatami, spevom aj tancom. Len veľmi ťažko sa nám lúčilo,“ dodal vedúci oddelenia kultúry NSK Anton Živčic.

Jana Černáková (nitra.sme.sk)