K06182024

Posledná aktualizáciaP, 14 jún. 2024 10am

Spievanky a veršovačky oslavujú dospelosť

SpBpVe01FotogalériaPrejav vďaky a úcty voči predkom, ktorí si udržali identitu aj navzdory stáročiam či náročným okolnostiam.ZSM pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 18 rokov usporadúva pre deti a mládež celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy.

V prvej etape XVIII. ročníka súťaže sa uskutočnili regionálne kolá v Síleši, Pitvaroši a Níži, z ktorých do celoštátneho kola postúpilo vyše 120 spevákov a recitátorov z rôznych kútov krajiny. Celoštátne kolo súťažnej prehliadky Slovenské spievanky a veršovačky, spojené s galaprogramom, sa konalo 6. júna 2014 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte. Divadelná sála na Rákócziho triede č. 15. tak opäť ožila slovenským spevom a veršom v interpretácii slovenskej školskej mládeže, slovenských žiakov základných a SpBpVe02stredných škôl v Maďarsku. Odborná porota vysoko vyzdvihla vzrastúcu úroveň súťaže a súťažiacich a udelila ocenenia za vynikajúce a výnimočné výkony v štyroch kategóriách.

„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?
Či ste z neba spadli, či ste v háji rástli?
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.” (Ľudová)

„Prekrásne horí plameň jazyka,
vo vatre ducha praskajú slová,
zhrievaj nám srdce, divná muzika,
prastaro-múdra, naveky nová.“
(Alexander Kormoš: Polyfónia)

Slovenské spievanky a veršovačky 2014 - Celoštátne kolo v Budapešti

SpVers03Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/164/53a1902d9f295.mp3

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;type=3

Slovenský inštitút v Budapešti sa 6. júna 2014 zaplnil recitálom a spevom slovenských detí takmer z celého Maďarska. Celoštátneho kola tradičnej súťaže ZSM sa zúčastnilo vyše 120 spevákov a recitátorov, ktorí v uplynulých týždňoch úspešne absolvovali regionálne kolá v Síleši, Níži a v Pitvaroši. Týchto kôl sa zúčastnilo spolu vyše tristo nádejných talentov. Moderátorom budapeštianskeho stretnutia bol slovenčinár Atila Rusnák, ktorý po spoločnom prednese hymny ZSM „Daj Boh šťastia...“ predstavil členov poroty: riaditeľku Novohradského osvetového strediska v Lučenci Máriu Ambrušovú, riaditeľku Divadla Vertigo pri CSSM Danielu Onodiovú, pracovníčku Novohradského osvetového strediska v Lučenci Miladu Bolyošovú, choreografa a režiséra z Veľkého Krtíša Juraja Matiaša, vedúcu pávieho krúžku v Mlynkoch Gizelu Molnárovú a predsedníčku ZSM Ruženku Egyedovú Baránekovú. Ďalšími členmi poroty boli predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hollósyová, folklorista, gajdoš Andrej Babiar a pracovníci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ivan Beňo a Ľudovít Pomichal.

Podujatie, ktoré v tomto roku vstúpilo do dospelého veku, otvoril riaditeľ hostiteľského Slovenského inštitútu v Budapešti. Gabriel Hushegyi vo svojom príhovore zdôraznil, že je milé vidieť toľko mladých predstaviteľov Slovákov v Maďarsku, ktorí sa venujú spevu SpBpVe04slovenských ľudových piesní alebo recitovaniu slovenskej poézie či prednesu prózy. Toto je akýmsi prejavom vďaky a úcty voči predkom, Slovákom na území Maďarska, ktorí si udržali identitu aj navzdory stáročiam či náročným okolnostiam. Pán riaditeľ zdôraznil: „Práve aj toto podujatie je dôkazom toho, že Maďarsko má svoje slovenské talenty. Je to nesmierne dôležité, že takto uchovávate kultúru svojich predkov a vy sa staráte práve o to, aby tá kultúra bola kultúrou súčasnosti...“

Súťažiacim sa, samozrejme, prihovorila aj hlavná organizátorka celoštátnej súťaže, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, ktorá vyjadrila radosť z veľkej účasti: „Je veľmi veľká vec, že napriek povinnostiam si učitelia nájdu čas na prípravu detí. Veríme, že ten, kto sa naučí slovenskú báseň alebo slovenskú pieseň a prihlási sa do súťaže, predsa len dáva najavo, že patrí k slovenskej národnosti. Toto jeho uvedomenie potom hádam prispeje k tomu, že sa zdokonalí v slovenskom jazyku.“ Spievanky a veršovačky umožnia stretnutie slovenských žiakov z rôznych kútov krajiny. Dodala, že slovenská národnosť v Maďarsku žije vo vyše sto obciach, i keď slovenčina sa vyučuje približne len v štyridsiatich školách. Ruženka Egyedová Baráneková SpBpVe05poukázala aj nato, že budúcnosť slovenského jazyka aj slovenskej národnosti v Maďarsku je v rukách generácie, predstavitelia ktorej prišli na túto súťaž, preto ich vyzvala k usilovnosti v osvojení si slovenského jazyka a v spoznávaní slovenskej kultúry, aby ich potom tiež mohli odovzdať svojim potomkom.

Súťažiaci potom boli podľa veku rozdelení do jednotlivých kategórií. Spievanky aj veršovačky sa konali paralelne, samozrejme, v iných miestnostiach. Je potešiteľné, že mnohí mladí speváci interpretovali menej známe ľudové piesne svojej lokality či svojho regiónu a že ani recitátori popri slovenskej klasike a súčasných tvorcoch na Slovensku nezabudli na SpBpVe06tvorbu slovenských autorov žijúcich v Maďarsku.

Po napínavej súťaži nasledoval chutný obed a galaprogram, v ktorom vystúpili víťazi jednotlivých kategórií. Predsedovia porôt vyhodnotili výkony a odovzdali víťazom diplomy. Najlepší súťažiaci a pripravujúci pedagógovia si odniesli okrem diplomov aj vecné odmeny. Nechýbalo ani tradičné vystúpenie členov poroty Spievaniek, a to Juraja Matiaša a Andreja Babiara.

Po záverečných slovách Ruženky Egyedovej Baránekovej sa každý účastník vybral domov v nádeji, že o rok sa opäť stretneme.

Text: Atila Rusnák
Foto: J. Homoga a I. Fuhl
www.oslovma.hu

Výsledky celoštátneho kola súťaže ZSM
Slovenské spievanky a veršovačky 2014

SpBpVe11SPIEVANKY

I. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Pavol Urbanič

II. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Marta Kergyová
Cena za vynikajúci výkon:
Lilla Horváthová

III. kategória
Cena za vynikajúci výkon:
Zoe Joóbová
Petra Zomborková
Štefan Tóth
Shawna Leftwich
Katarína Lipcseiová
Cena za mimoriadny výkon:
Melinda Zsingorová
SpBpVe07IV. kategória
Cena za vynikajúci výkon:
Petra Trojáková - Gabriel Bákor
Antonella Morongová
Cena za mimoriadny výkon:
Orsolya Bertaová
Spevácke a hudobné skupiny
Cena za mimoriadny výkon:
Spevácka skupina z Ďurky
Citaristi z Dabašu
Cena za vynikajúci výkon:
Spevácka skupina z Budapešti
Citaristi z Čabačudu

VERŠOVAČKY

I. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Agneša Urbančoková
Orsolya Burrisová
Bence Leško
Cena za vynikajúci výkon:
SpBpVe09Adela Szabóová
II. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Estera Kovácsová
Dorka Szívošová
Noémi Nóra Tóthová
Zora Zsingorová
Cena za vynikajúci výkon:
Alexander Kun
Marta Kergyová
Mária Gyulaiová
III. kategória
Cena za vynikajúci výkon:
Laura Ďurková
Márk Podolóczki
IV. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Barbara Boldogová
Katarína Somogyiová


Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;;type=3

Audio: http://static-media.rtvs.sk/items/164/53a1902d9f295.mp3

SpBpVeXX