V01242021

Posledná aktualizáciaSzo, 23 jan. 2021 10am

Veľa zdravia a síl k Dňu (digi)učiteľov!

DenUcit1Učitelia nielen odovzdávajú znalosti, ale podieľajú sa na výchove novej, uvedomelej generácie ľudí. Pedagógovia z radov Slovákov v Maďarsku sú hybnou silou slovenského národnostného sveta. Na nich záleží budúcnosť tejto komunity. Pri príležitosti Dňa učiteľov aj my im prajeme veľa zdravia a síl!

Pandémia koronavírusu upriamila pozornosť na mnohé povolania, bez ktorých by ťažko napredovala spoločnosť. Nemáme na mysli len lekárov, sestričky a predavačov, ale aj učiteľov. Mnohé rodiny sa práve v karanténe stotožnili s tým, aké bremeno nosia títo ľudia na pleciach: sú učbármi, vychovávateľmi a psychológmi zároveň. Učiteľ je osoba, ktorá z povolania vyučuje a vychováva mládež alebo osobnosť, ktorá svojím, obyčajne filozofickým učením vplýva na niekoho. Spomenutá stručná charakteristika pochádza z on-line Slovníka slovenského jazyka. Je pravdivá, ale v súčasnosti nepokryje všetky stránky tohto povolania. Ľudia v 21. storočí sú vo všeobecnosti náročnejší, rozhľadenejší, DenUcit2komunikatívnejší a poznajú svoje práva. Už zďaleka neplatí ako kedysi, že pán farár, lekár a učiteľ sú tri najváženejšie osoby. Mnohokrát má tento kvalifikovaný, vzdelaný profesionálny pedagogický pracovník pocit, že nadarmo sa snaží svoju prácu vykonávať tak, aby pochybení bolo čo najmenej, nároky na neho sú vysoké. Už nestačí pracovať s informáciami, vedomosťami a ovládať svoj predmet či odbornú terminológiu. Tieto treba prepojiť s pedagogickými znalosťami ako sú motivácia žiakov a individuálny prístup. Učiteľ je často vystavený veľkému tlaku zo strany školy, rodičov a detí. Vtedy nastane buď vyhorenie alebo odliv do iných profesií, čo majú na svedomí aj nízke platové a morálne ohodnotenie učiteľskej profesie.
Napriek tomu sú odhodlanci, ktorí aj naďalej odolávajú tlaku a vykonávajú svoje povolanie s trpezlivosťou a láskou. Na ich počesť je vyhlásený Svetový deň učiteľov, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. Podľa UNESCO ten deň je svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Treba učiteľov v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť. V Maďarsku je Deň učiteľov pohyblivým sviatkom. Oslavujú ho prvú júnovú nedeľu, v tomto roku 7. júna. Na Slovensku v ten deň si ľudia pripomínajú Memorandum národa slovenského Štefana Marka Daxnera z roku 1861 o uznaní DenUcit3osobitostí slovenského národa a návrhu na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku. Deň učiteľov v Maďarsku sa začal oslavovať v roku 1952 rozhodnutím vtedajšej vlády a mal byť morálnym ocenením práce pedagógov. Medzi rokmi 1993 a 2012 si učiteľov pripomínali a oceňovali 22. januára, pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry.
Deň učiteľov sa v Československu začal sláviť v roku 1955 v deň narodenia Jana Amosa Komenského, 28. marca. Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ so svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu: presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa a vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku rozhodlo ustanoviť Deň slovenských pedagógov v Maďarsku na deň narodenia Samuela Tešedíka, 20. apríla. Pedagogická a ľudovýchovná činnosť tejto významnej osobnosti nadväzoval na Komenského a nemeckých filantropistov. Bol jedným z najvšestrannejších a najvýznamnejších osvietencov európskeho významu, ktorí kedy žili.
Učitelia nielen odovzdávajú znalosti, ale podieľajú sa na výchove novej, uvedomelej generácie ľudí. Pedagógovia z radov Slovákov v Maďarsku sú hybnou silou slovenského národnostného sveta. Na nich záleží budúcnosť tejto komunity. Pri príležitosti Dňa učiteľov aj my im prajeme veľa zdravia, síl a nevšedných pozitívnych momentov na vyučovacích hodinách.

Atila Rusnák