Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Svadobné kroje Slovákov v Maďarsku

Obrazová kniha tradícií, pri ktorej sa poteší oko a pookreje duša Kniha doslova očepčená slovenskosťou v Maďarsku je tu, putuje k svojim čitateľom i obdivovateľom. Hlboký úklon - „Kalap” dolu, hlboký úklon už samotnej myšlienke. 50 mladých párov v svadobných krojoch zo Slovákmi obývaných miest a obcí z celého Maďarska

Naši krajania - vrátane Slovákov v Maďarsku, ktorí sa nikdy zo svojej bývalej vlasti (Uhorska) ani nevysťahovali, ani neemigrovali, to iba ich predkovia zo stolíc Horných Uhier zmenili kedysi svoju adresu v mene nádejnejšej životaschopnosti a starosti o svojej slovenský svadkr02rod, sa so svojráznou až originálnou príčinlivosťou často prejavujú na obdiv celému slovenskému svetu. Nie inak možno potleskom uznania charakterizovať počin Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorý v adventnom čase ohlásil skvostný titul navracajúci Slovač v Maďarsku k tradícii regionálneho a miestneho vnímania svadby. A to vo výraze vari najautentickejšej hodnoty - svadobných krojoch, ktoré sa stali dokumentmi času, kultúry predkov, ktorá, našťastie, pretrváva, i stále krehkého duchovna. „Kalap” dolu, hlboký úklon už samotnej myšlienke. Nevraviac o výsledku, ktorý je v tom najvzácnejšom aj posolstvom. Tkvie v dokumentárnej slovenskej stope v Maďarsku - vo viacerých kľúčových kútoch susedskej krajiny, v ktorej súčasť kultúrneho a duchovného svadkr03dedičstva - vrátane „paradoxných hungarík” - a to nemáme na mysli iba „slovenskú klbásu z Békešskej Čaby”, teda čabajku, po desaťročia až stáročia vytvárajú a formujú práve Slováci.

Za pohnútkou, aj zrodom obrazovky na 145 stranách „svadobného fotoalbumu” stála predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, dlhoročná folkloristka a rodáčka z Detvy. Okrem iných aktivít rozvíjajúcich slovenskosť v Maďarsku sa Ruženka môže popýšiť hoci aj tým, že úspešne poslovenčila - asimilovala svojho manželstva Ferdinanda... Hoci k folkloristike krojov, o to viac svadobných, patrí aj podobné „odbočenie”, predsa len pár vetami k veci.

Myšlienka vzniku knihy sa zrodila aj v súvislosti s jubilejným 20. výročím založenia Celoštátneho folklórneho festivalu v novohradskej obci svadkr04Banka, pričom Novohradské národnostné stretnutie v žičlivom maďarsko-slovenskom pohraničí zapísalo v roku 2016 skvostné 50. výročie svojej existencie. Symbolika viac ako príznačná: rovno 50 mladých párov v svadobných krojoch zo Slovákmi obývaných miest a obcí z celého Maďarska sa podieľalo na programe v jedinečnom sprievode obcou, a tak kompozícii ozaj výpravnej publikácie nebolo načim zrelšej motivácie.

Kniha doslova očepčená slovenskosťou v Maďarsku je teda tu, putuje k svojim čitateľom i obdivovateľom. Skvelou príležitosťou na to, aby si ju otvorili práve v čase, ktorý symbolizuje v predvianočnej melanchólii stíšenie v rozjímaniach, sa stala udalosť 1. decembra 2017 počas zapálenia adventných sviečok v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch s účasťou žiakov slovenských a národnostných škôl zo všetkých žúp Maďarska.

K želaniu, aby plnofarebná obrazová publikácia s pridanou hodnotou archívnych svadobných fotografií oslovila nielen priaznivcov tradičných svadobných krojov Slovákov v Maďarsku od Novohradu a Pilíša po slovenskú Dolnú zem na Slovenskom Komlóši či Pitvaroši, pridáme vari ďalšiu podstatnú faktografiu: kniha vznikla vďaka vydavateľovi - Zväzu Slovákov Maďarsku, hlavnému podporovateľovi - Ministerstvu ľudských zdrojov v Maďarsku, ako aj spoluautorom - najmä slovenskej etnologičke Anne Ostrihoňovej a fotografovi príjemne štylizovaných svadobných dvojíc z radov aktuálnej generácie Slovákov v Maďarsku Jozefovi Homogovi.

Ľudo Pomichal
(slovenskezahranicie.sk)