Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Z repertoáru rockovej skupiny AGR± (1985-90)

AgrRock1Kapelu AGR± založili dvaja hudobníci z Mlynkov: textár a gitarista Imrich Fuhl a bubeník Attila Pénzelik, postupne sa v nej vystriedali viacerí Pilíšania a /bývalí/ žiaci budapeštianskej slovenskej školy. Išlo o slovensko-maďarskú formáciu s vlastnými piesňami, časť ktorých v r. 1988 nahrali v štúdiových podmienkach.

S t á ť   č i   l i e t a ť
Zhudobnená báseň Imricha Fuhla
(Stiahnite si v mp3: http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr1statalebolietat.mp3)

C kolotoč sa krúti
Am otáča sa aj zem
tie C prekrásne chvíle
G zastaviť darmo C chcem G

iba jedným smerom
AgrRock7plynie ukrutný čas
v koryte zákonov
topí sa ľudský hlas

Refrén: F letí Am len letí
G vymyslená skutočnosť
F letí Am len letí Cs tebou G

život má svoj rozum
nesníva o sláve
nechodí v oblakoch
nechce lietať stále

túžba však preletí
hranice vedomia
rodí ju vždy duša
slobodná bezodná

iba človek nevie
kedy komu veriť
čo má robiť lietať
a či stáť na zemi

ROCKOVÁ SKUPINA AGR± (1985-1990)
Peter Balázs - sólová gitara
Imrich Fuhl - basová gitara, gitara, texty
Attila Pénzelik - bicie nástroje
Ladislav Frišala - basová gitara
Imrich Martinák
- gitara

Gabriel Hattinger - spev
Hostia: Judita Beňovská - spev /vokál/,
Žofia & Mária Tóthová - /vokál/

P i e s n e   s k u p i n y   A G R ±
(Stiahnite si v mp3 kliknutím na titulky alebo na odkaz!)

agr-01Stáť či lietať
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr1statalebolietat.mp3

Slová, ktoré bolia
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr2slovaktorebolia.mp3

Správy
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr3spravy.mp3

Čo sa stalo
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr6cosastalo.mp3

S tebou - bez teba
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr5steboubezteba.mp3

Spolu
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr4spolu.mp3

Nenájdem slová
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr-nenajdem-slova.mp3

Spasiteľ - Ancikrist (Negatív)
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/negativ1spasitelancikrist.mp3

Pusť ma k sebe
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr-pust-ma-k-sebe.mp3

Sám proti samote (Negatív)
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/negativ2samprotisamote.mp3

Koniec hry (Negatív)
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/negativ3koniechry.mp3

Vráťte sa... - Zoči-voči Slovensku (Negatív - Alexander Kormoš)
/Na pamiatku 4. svetového festivalu slovenskej mládeže v rakúskom Semmeringu/
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/negativ-agr-zoci-voci-vratte.mp3

AgrRock3Rockovú skupinu AGR± (1985-1990) založili dvaja hudobníci
z Mlynkov (Pilisszentkereszt): textár a gitarista Imrich Fuhl
a bubeník Attila Pénzelik, postupne sa v nej vystriedali viacerí Pilíšania a /bývalí/ žiaci budapeštianskej slovenskej školy.
Išlo o slovensko-maďarskú formáciu s vlastnými piesňami,
časť ktorých v r. 1988 nahrali v štúdiových podmienkach
.

Imrich Fuhl: - Pôvodne sme založili punkovú skupinu pod názvom Agress, ale už aj naša prvá pieseň bola o tom, že vlastne nie sme agresívni... prečo by sme aj boli, úplne stačí, že svet okolo nás je taký... Od prvej chvíle sme hrali vlastné piesne, a to s veľmi tvrdým rytmickým základom, no a neraz s ešte tvrdším textom. Jedinečnosťou skupiny bol jej národnostný charakter, keďže ani jedna v Maďarsku žijúca národnosť onoho času nemala svoju rockovú skupinu. Na repertoári sme teda mali vlastné slovenské a maďarské piesne, texty ktorých som písal prevažne ja (často vyslovene pre potreby skupiny), ale zhudobňovali sme aj ďalších v Maďarsku žijúcich slovenských básnikov. Inak ja som robil v skupine naozaj všetko možné - od prenášania aparatúry Trabantom cez montovanie káblov, zosilňovačov a svetelných efektov až po hru na gitare a spievanie. Istý čas s týždennou pravidelnosťou sme vystupovali nielen okolo nášho rodného Pilíša, ale aj v oveľa širšom okolí, neraz aj vo veľmi vzdialených kútoch krajiny. Za niekoľko rokov sme sa dopracovali do dvadsiatky najlepších amatérskych rockových skupín v Maďarsku, ocenili nás napríklad v súťaži Start-Fórum, vďaka tomu nás potom pozývali aj na také miesta ako Petőfiho hala, ale mali sme koncert napríklad aj v Peštianskej Redute.

AgrRock8O skupine AGR± Ľudové noviny v roku 1992 písali takto: - Začiatkom r. 1985 niekoľko chlapcov z Mlynkov a zo Santova, ktorí už mali nejaké skúsenosti v „brnkaní” na hudobné nástroje, sa rozhodlo založiť dvojjazyčnú slovensko-maďarskú rockovú skupinu. Väčšinou išlo o bývalých žiakov budapeštianskej slovenskej školy, ktorí si možno ani neuvedomovali, že so svojím nápadom prichádzajú ako prví z národností v Maďarsku. Zakladateľov skupiny, bubeníka A. Pénzelika, textára a gitaristu I. Fuhla, zaujímalo hlavne to, ako s pomocou rockovej hudby nájsť slová na sebavyjadrovanie, na vyjadrenie pocitov mladej generácie. Slová ako „čakám na to, čo nikdy nebude / túžim po tom čo sa nestane / polievam dávno zvädnuté kvety / hľadám korene zmysel vecí...” sa už nevedeli vyrovnať s tradičnou ľudovou kultúrou, na ktorú sa táto veková skupina nechcela obmedzovať. V kultúre Slovákov v Maďarsku sa teda objavil nový žáner - populárna hudba - ktorá v kruhu mládeže bola najobľúbenejšia a efektne demonštrovala jej príznačné črty. Chlapci teda hrali, orientovali sa výlučne na vlastné piesne a prihovárali sa svojím rovesníkom nielen v maďarčine, ale aj v materinskom jazyku. Zhudobnili básne slovenských autorov žijúcich v Maďarsku a onedlho začali vystupovať pri sviatočných príležitostiach, v rôznych kluboch najmä pilíšskych obcí, v školách, na mládežníckych stretnutiach, atď... Na sklonku 80. rokov sa v štúdiových podmienkach nahrala časť repertoáru skupiny. Našťastie. Lebo dnes by to už nebolo možné. Skutočnosť, že skupina nemala dostatočnú propagandu, financie na kvalitné technické vybavenie, možnosti na systematické zdokonaľovanie sa, prispeli k jej zániku.

S l o v á ,   k t o r é   b o l i a
Zhudobnená báseň Imricha Fuhla
(Stiahnite si v mp3: http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/Agr-Mp3/agr2slovaktorebolia.mp3)

AgrRockXAm    C    Dm    E

pozrime sa do zrkadla času
privykajme na boľavú stratu
ešte sme a predsa nie sme to my
     prečo si nosíme na trh slová
     naše slová ktoré nás tak bolia

minulosť plače o pomoc volá
srdce zranené duša je chorá
stráca sa zmysel vykrváca žiaľ
     prečo si nosíme na trh slová
     naše slová ktoré nás tak bolia

zaslepovaním nám ukradli niť
učili nás nevlastný život žiť
ľahostajne nás hltá labyrint
     prečo si nosíme na trh slová
     naše slová ktoré nás tak bolia

keď nás len ticho spája s predkami
a hluché mlčanie je pred nami
prečo si chceme vlastnú smrť prežiť
     prečo si nosíme na trh slová
    naše slová ktoré nás tak boliaagr-02