štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Maďarsko nedodržiava sľuby o slovenskom dome

altMaďarská strana nedodržiava niektoré zo svojich sľubov ohľadom slovenského domu v obci Mlynky. Na výstavbu objektu, ktorá už v súčasnosti finišuje, sa mali zložiť obe krajiny rovnakým dielom. Kvôli nepriaznivému kurzu maďarskej meny však zo strany Maďarska vznikol schodok niekoľko desiatok tisíc eur. Médiá o tom informoval Milan Vetrák, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý má na starosti časť administrácie tohto objektu.

„Pôvodné prísľuby, ktoré maďarská strana v rámci tohto projektu dala, sa zatiaľ nenaplnili a v súčasnosti riešime právne a administratívne prekážky, ktoré bránia úspešnému ukončeniu tohto projektu,” konštatoval Vetrák. Na slovenský dom pôvodne Maďarsko vyčlenilo 80 miliónov forintov (cca 300 000 eur), kým Slovensko takmer 340 000 eur. Keďže sa neskôr rozhodlo o ďalšom doplatku vo výške približne polovice z týchto čiastok, vznikla hrozba, že rozdiel medzi príspevkami oboch krajín by mohol vzrásť až do 60 000 eur. „S tým slovenská strana a úrad, ktorý zastupuje slovenskú stranu, nesúhlasí, pretože základnou myšlienkou bolo, že pôjde o 50:50 a my peniaze nevyplatíme, kým maďarská strana sa nevyjadrí, či dorovná ten rozdiel alebo v akej výške bude ten projekt financovať,” povedal predseda ÚSŽZ. Doriešeniu finančnej stránky tohto problému v súčasnosti prekáža aj absencia presných čísel z maďarskej strany. Úrad si preto už vyžiadal informáciu k tomu, koľko financií skutočne náš južný sused vynaložil na tento projekt. „Ak nám maďarská strana povie, že ho bude financovať v nižšom rozsahu, tak aj slovenská strana z tých (dodatočných, pozn. TASR) 160 000 eur ten svoj vklad zníži,” zdôraznil Vetrák. Dodal však, že zatiaľ Maďarsko deklaruje, že rozdiel dorovná. Pri financovaní výstavby však podľa Vetráka nehospodárne postupovala aj Celoštátna slovenská samospráva (CSS), ktorá mala výstavbu na starosti. „Ak obe strany na začiatku vložili na výstavbu približne 160 miliónov forintov a realizátor, teda CSS, vypíše verejné obstarávanie na dodávateľa vo výške 180 miliónov forintov, tak je to hospodárne? Na základe čoho oni si dovolili vypísať verejné obstarávanie vo výške o 20 miliónov viac?” pýtal sa Vetrák, podľa ktorého aj to bol jeden z dôvodov, prečo bolo neskôr potrebné dohodnúť doplatok. „Ani maďarskej strane sa nepáči, že niektoré veci realizátor realizoval tak, ako to spravila CSS,” dodal. Okrem finančnej neuzavretou ostáva aj právna otázka celého projektu. Pôvodne bolo dohodnuté, že budova aj pozemok budú v katastri nehnuteľnosti zapísané tak, aby na ne mala SR záložné právo. Takýto zápis sa mal realizovať tak, že by obe krajiny v katastri figurovali na rovnocennom mieste. „Kataster nehnuteľnosti však odmietol zapísať takýmto spôsobom záložné právo. Čiže momentálne tá investícia zo strany Slovenska nie je chránená takým spôsobom, ako si SR predstavuje a už viac ako mesiac sa snažíme s maďarskou stranou dohodnúť,” uviedol Vetrák.

(tasr)

Pozsonyi aggodalmak a pilisszentkereszti Szlovák Ház miatt

Magyarország nem teljesíti a Pilisszentkereszten (Mlynky) épülő Szlovák Házzal kapcsolatos valamennyi vállalását - állítja Milan Vetrák, a pozsonyi Határon Túli Szlovákok Hivatala (HTSZH) elnöke. A szlovák és a magyar kormány megállapodása szerint a szomszédállamok egyenlő arányban viselik az építés költségeit. Vetrák tájékoztatása szerint a probléma abból adódik, hogy a projekt költségvetése forint alapú, és az átváltásból adódó árfolyamveszteséget a magyar kormány nem pótolta. Ez több tízezer eurónyi hiányt jelent a építkezés egyik lebonyolítójaként fellépő Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke szerint. Vetrák közölte: jelenleg „adminisztratív és jogi akadályokat“ kell áthidalni, hogy a projektet befejezhessék. Magyarország a megegyezés szerint 80 millió forintot, - az árfolyamváltozásokat is figyelembe véve mintegy 300 ezer eurót, Szlovákia 350 ezer eurót különített el az építkezésre. Mivel ez az összeg csupán a valós költségek mintegy felét fedezi, a kormányoktól további támogatást igényeltek a projektet lebonyolítói. A szlovák kormány mindaddig nem szabadítja fel a kért összeget, amíg Magyarország nem egyenlíti ki az árfolyamvesztésből adódó hiányt. Pozsony ragaszkodik a megállapodás azon pontjának betartásához, amely kimondja, hogy a Szlovák Ház felépítésének költségét 50:50 százalékban viselik a szerződő felek. Milan Vetrákot az is aggasztja, hogy az ingatlanra a szlovák államnak jogi értelemben nincs befolyása. Eredetileg a két fél abban állapodott meg, hogy a Szlovák Köztársaság a magyar Telekkönyvben az épület és a hozzá tartozó ingatlan résztulajdonosaként jelenik majd meg, ám a Telekkönyvi Hivatal nem hajtotta végre ezt a kérelmet.

(tasr/ hirek.sk)