alt : header1.swf

Mon05012017

Posledná aktualizácia03:25:27

Oprášené fotografie - Z našej nedávnej minulosti

DolnSpi1Anno 1994 - Konferencia Vývinové tendencie tvorby slovenských spisovateľov z Dolnej zemePredstavy na Slovensku o Dolnej zemi - predstavy dolnozemských Slovákov o SlovenskuTexty a kontextyNiekoľko nepohodlných myšlienokNeuzatvárať sa do seba Ťaživé položenie - Keď vymiera národnosť...

Čítať ďalej: