alt : header1.swf

Tue03282017

Posledná aktualizácia16:53:57

Slováci v zahraničí - Ako ďalej? - Pomáli?

claudeb1Claude Baláž: Slováci v Maďarsku sú na pokraji zániku a vymretia Len finančné dotácie problémy nevyriešia, ale ako ukazuje dlhodobá prax, skôr ich zahmlievajú. Dotácie pre zahraničných Slovákov sa stávajú čiernou dierou Slová, slová a slová nič neriešia, riešenie musí mať aj konkrétnu bilaterálnu politickú dimenziu.

Čítať ďalej: