ned09272020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Zomrel niekdajší predseda ZSM a CSS Michal Mata

matamic127. februára 2014 po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 77 rokov zomrel slovenský pedagóg a verejný činiteľ, niekdajší predseda Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy Michal Mata. Svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou si vydobyl lásku a uznanie Slovákov v Maďarsku.

Michal Mata sa narodil 12. februára 1938 v zemplínskej dedinke Baňačke (Rudabányácska) pri Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely, Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa). Po ukončení budapeštianskeho slovenského učiteľského ústavu pracoval v slovenskej základnej škole v Novom Meste pod Šiatrom, neskôr v Základnej škole, gymnáziu a žiackom domove s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Michal Mata ako veľmi obľúbený a nesmierne agilný pedagóg sa venoval organizovaniu športového života a ďalších mimoškolských aktivít, usporiadal celý rad jazykovo-vzdelávacích a vlastivedných táborov ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku - v záujme oboznámenia žiakov a študentov so slovenskou kultúrou a pre jej popularizáciu.
Od roku 1982 bol národnostným referentom na ministerstve školstva, kde sa zapojil o. i. do vypracovania národnostných učebných osnov, ako aj právnych predpisov, týkajúcich sa menšinového školstva. Post úradujúceho predsedu Zväzu Slovákov v Maďarsku zastával v rokoch 1992-1996. Aktívne sa zúčastnil vybudovania národnostného samosprávneho systému v Maďarsku a založenia Celoštátnej slovenskej samosprávy, v prvom volebnom cykle bol jej predsedom.
Neskôr, už ako dôchodca bol podpredsedom Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Vacov (Vác), kde dlhé roky, až do sklonku svojho plodného, tvorivého života viedol kurz slovenčiny pre dospelých. Svojou činnosťou v kruhu Slovákov v Maďarsku si vydobyl ich lásku a uznanie. Michal Mata svojou ľudskosťou a všestrannou činnosťou v kruhu Slovákov v Maďarsku si vydobyl ich lásku a uznanie.
Otec dvoch detí, výborný slovenský pedagóg a aktívny verejný činiteľ príslušníkov slovenskej národnosti v Maďarsku nám bude veľmi chýbať. Podľa našich informácií posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 18. marca 2014 v Budapešti v úzkom rodinnom kruhu.
Česť jeho pamiatke!