alt : header1.swfWed04242019

Posledná aktualizácia17:18:37

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk

Slovensky-institut-LOGO-modre


Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


VarsoJar

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Veľkonočné sviatky prežite v zdraví a spokojnosti, milí krajania a rodáci!
Predseda ÚSŽZ Ján Varšo: Veľkonočné sviatky prežite v zdraví a spokojnosti, milí krajania a rodáci!Vzdelávanie a duchovno slovenského sveta zhodnocujú osobnosti / Pocty jubilantom, rozlúčka s doyenom slovenského zahraničia / Výskum tradičných hodnôt zvyšuje kredibilitu krajanského sveta / Aktivity inštitúcií i jednotlivcov na prospech súdržnosti v slovenskosti / Politika SR vo vzťahu ku krajanom posilňuje ich väzby so Slovenskom / Stretnutia v materskej vlasti utužujú efekt krajanskej agendy / Krajanské výzvy sú aj témou o životaschopnosti spolkových aktivít a identity Slovákov žijúcich v zahraničí / ÚSŽZ prizýva krajanov k súčinnosti na kľúčových projektoch 2019
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4679/velkonocne-sviatky-prezite-v-zdravi-a-spokojnosti-mili-krajania-a-rodaci


TanecDom

KomlTan7

SpieVers 

2

3

4

KomlKlob

27. apríla 2019 / Slovenská škola v Slovenskom Komlóši - Z programu: FS Gymnik / FS Radosť / FS Gelovianka / Mládežnícka dychovka Slov. Komlóš / https://www.facebook.com/events/804479103270227

PilTurSk

6

NarStiPrhttps://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena
Nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky v akademickom roku 2019/2020 / Leták: https://www.mzv.sk/documents/10182/3588785/Letak+NSP_SK.pdf
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019


CSSMhlavUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Výzva na morálne oceňovanie „Pedagóg roka“ pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/612-v-zva-na-moralne-oce-ovanie-pedagog-roka-pri-prile-itosti-d-a-slovensk-ch-pedagogov-v-ma-arsku


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019Obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s. r. o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je kronikou spoločensko-kultúrnych udalostí tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc minuloročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Tvorcovia sa snažili o to, aby Náš kalendár bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.
Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes