alt : header1.swfSat01252020

Posledná aktualizácia18:21:18

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk


Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku

Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 529 osôb.
(Zdroj: http://valasztas.hu) - 
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19

Volby2019-TerminyO voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarči
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27810-lep-slova

Regionálne stretnutie v Kóšpallagu aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27650-regionalne-stretnutie-s
-kulturnou-prehliadkou-v-ko-pallag
u

Pred našimi voľbami - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami

Koordinačná porada v Budapešti o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide

Zsm-Unia-Identita-3Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie

Etický kódex
POŽIADAVKY VOČI ČLENOM, KANDIDÁTOM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, väzbe, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.
2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.
3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí,
ich uplatňovanie pred 
záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.
4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote,
napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.
6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov,
komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.
8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.
9. Morálna bezúhonnosť.
10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.


Slovensky-institut-LOGO-modre

Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


VpnZsm-SkolaVprirode-Baner1. septembra opäť otvorí svoje brány jedinečný projekt Zväzu Slovákov v Maďarsku Škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene. Znova zaznie hymna „My sme prišli na Slovensko, lebo ho radi máme“ z pera Antona Pitschmanna. Už teraz sa tešíme na Vás a na vašich sprevádzajúcich učiteľov. Projekt financuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenská republika na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. - Video: https://www.facebook.com/127556084389335/videos/890455397977688/


BekCFilmSnpSalgT


Tradičné Oberačkové a slovenské národnostné dni sa uskutočnia v Malom Kereši v dňoch 30. augusta až 1. septembra. Séria programov odštartuje v piatok o 17. hod. slávnostným otvorením podujatia na veľkom pódiu za spoluúčasti miestneho Slovenského národnostného folklórneho a citarového krúžku. V trojdňovej bohatej ponuke programov figurujú výstavy, prednášky, koncerty, predstavenie cigánskej gastronómie, tvorivé dielne, folklórny galaprogram, pouličný bál, „Ňaničkina kuchyňa“, ochutnávka zemiakových a bryndzových jedál, súťaž krásy psov, sprievod veteránskych áut, súťaž zákuskov, tradičný program malokerešských Slovákov v Strapačkovom dvore, ulička vín, ohňostroj, jarmok, lunapark a mnoho ďalších. Podrobný program tohoročných Oberačkových a slovenských národnostných dní v Malom Kereši nájdete na adrese: www.kiskoros.hu.


Spevácky krúžok na zachovanie tradícií v Cinkote pozýva na oslavu 20. výročia založenia krúžku. Podujatie sa uskutoční 31. augusta za účasti Kultúrneho spolku Lipóta Bálóa, Kultúrnej skupiny Klubu dôchodcov a Tanečnej skupiny Petruška Folklórneho spolku Zelený veniec, Tanečnej skupiny Ženského spevokolu Kerestúr, Kultúrneho spolku na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči, Folklórnej a Tanečnej skupiny Spolku na zachovávanie tradícií Rosička, Speváckeho zboru Rozmarín, Speváckeho zboru Čistý prameň a Speváckeho krúžku na zachovávanie tradícií v Cinkote. Organizátori budú vítať hostí a vystupujúcich v miestnom Evanjelickom zborovom dome (1164 Budapešť, Ul. Ilony Batthyányiovej č. 53-55.) od 14. hod. Tu budú mať súbory možnosť prezliecť sa. O 15. hod. sa začne spoločná pobožnosť v cinkotskom Evanjelickom kostole. O. 15.30 hod. bude nasledovať presun účastníkov do cinkotského Oblastného domu s hudobným a tanečným sprievodom. Kultúrny blok je na programe od 16. hod. Podujatie uzavrie spoločná večera a veselica od 18.45 hod.


Pešia ulica pred radnicou XX. obvodu Budapešti (Námestie L. Kossutha č. 1) bude 14. septembra od 13. hod.dejiskom Dňa národnostných samospráv Pesterzsébetu. Po pozdravných slovách štátneho tajomníka Úradu vlády zodpovedného za cirkevné a národnostné záležitosti Miklósa Soltésza podujatie otvorí hlavný patrón podujatia, primátor mestskej časti Ákos Szabados a prihovorí sa patrónka, viceprimátorka L. Juhászová. V kultúrnom programe vystúpia žiaci Základnej umeleckej školy Lászlóa Lajthu, Kapela Miklósa Kónyu, Ilona Rupová a jej tanečníci, Nemecký národnostný tanečný súbor zo Soroksáru, Tanečná skupina Háyákághág, poľský Folklórny súbor POLONEZ, Folklórny spolok Dúha a Folklórny súbor Ukrajina. O hudbu a dobrú náladu sa postará kapela Vajda Gipsy Koncert, ktorého umeleckým vedúcim je Barnabás Vajda. Návštevníkov podujatia čaká ochutnávka gastronomických špecialít, deti si môžu zaskákať v nafukovacom hrade a môžu sa tešiť na ďalšie prekvapenia. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do budovy „A“ Osvetového domu Csili.


Prekladateľská súťaž o cenu Samuela Cambela

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlasujú prekladateľskú súťaž pre študentov slovenských a maďarských univerzít o cenu Samuela Cambela 2019
Czambel-Samuelz maďarčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do maďarčiny.

Podmienky súťaže a prihláška
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/SutazSamuelaCambela2019.doc

Texty na povinný preklad zo slovenčiny do maďarčiny:

Martin Vlado: Chuť
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MartinVlado-CHUT.doc

Miroslav Brück: Takmer neviditeľný pohyb
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MiroslavBruckTAKMERneviditelnyPOHYB.doc

Texty na povinný preklad z maďarčiny do slovenčiny:

Szabó T. Anna: Ne fészbukozz részegen!
http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-ne-feszbukozz-reszegen/

Dragomán György: Tréfa. In: Rabság - történetek a rácsokon túlról; poviedka č. 2.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2893/rabsag-tortenetek-a-racsokon-tulrol


LuNoviny

Ľudové noviny (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856


BpSlovak

Budapeštiansky Slovák (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649


CSSMhlavCssmOszo-Lepore1SUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019

Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc udalosti uplynulého roka zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. Náš kalendár má tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Spoločnosť SlovakUm / E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u / Mobil: +36 30 423 8033

Náš kalendár - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes