sob03022024

Posledná aktualizáciapia, 01 mar 2024 10am

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára 2024

Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným, bohatým a podnetným čítaním.

NKa2021BMilí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2024 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže.NKa2021C
Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2024, samozrejme, predstavíme činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2024! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr na e-mailovú adresu spoločnosti SlovakUm.

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme, tešíme sa na vaše príspevky! S pozdravom
Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / mobil: +36 30 423 8033

A  R  C  H  Í  V
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM

http://sdc.slovaci.hu/index.php/konyvtar-2

www.oslovma.hu/XXX/NKal2023.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2022.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2021.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2020.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2019.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2018.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2017.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2016.pdf

Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o.
Spoločnosť SlovakUm / E-mail: slovakum@slovaci.h
u / Mobil: +36 30 423 8033
NKa2021D