sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára 2025

Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným, bohatým a podnetným čítaním.

Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2025 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže.
Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným
a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2025 predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií CSSM a 9. júna 2024 (znovu)zvolených miestnych a regionálnych slovenských volených zborov, ako aj ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Slovenské samosprávy v Maďarsku rozbiehali naplno svoju činnosť pred tromi desaťročiami, v roku 1995, keď Rada Európy v Štrasburgu prijala Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a keď v Paríži predsedovia vlád Maďarska a Slovenska podpísali základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor
.
Milí priaznivci slovenského slova, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2025! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje články pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 31. júla) na adresu spoločnosti SlovakUm: slovakum@slovaci.hu.

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme, tešíme sa na vaše príspevky! S pozdravom
Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / mobil: +36 30 423 8033

A  R  C  H  Í  V
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM

http://sdc.slovaci.hu/index.php/konyvtar-2 

www.oslovma.hu/XXX/NKal2024.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2023.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2022.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2021.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2020.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2019.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2018.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2017.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2016.pdf

Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o.
Spoločnosť SlovakUm / E-mail: slovakum@slovaci.h
u / Mobil: +36 30 423 8033