sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Protiústavné predpisy národnostného zákona

SegUstNoSegedínska slovenská samospráva protestuje, obracia sa na predsedu CSS, verejného ochranca práv a maďarského prezidenta, domáha sa pozmenenia alebo zrušenia protiústavných právnych predpisov. - A Szegedi Szlovák Önkormányzat szerint az új nemzetiségi törvény alkotmányellenes előírásokat tartalmaz. - Stiahnite si

Čítať ďalej: Protiústavné predpisy národnostného zákona

Podporia vznik historicko-vedného časopisu

zmiesko1Desať nových odporúčaní menšinovej zmiešanej komisie - Slovensko a Maďarsko majú podporiť založenie a vydávanie maďarsko-slovenského historicko-vedného odborného časopisu. Také je jedno zo spoločných odporúčaní ostatného rokovania zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.

Čítať ďalej: Podporia vznik historicko-vedného časopisu

Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie

KonBlZ01Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí 2012 podporuje zmeny, ktoré majú priniesť zlepšenie výkonu štátnej politiky vo vzťahu ku Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby sa efektívnejšie pôsobilo v záujme zachovania slovenskosti a slovenského jazyka a proti asimilácii pri rešpektovaní medzinárodno-právnych noriem...

Čítať ďalej: Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie

Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

schvam01Medzi základné kritériá hodnotenia žiadostí o dotáciu v roku 2013 patrili: - účel projektu, - opodstatnenosť navrhovaného rozpočtu projektu, - účinok projektu, - cieľová skupina projektu, - význam a dôležitosť projektu v kultúrno-spoločenskom kontexte, - prínos projektu pre šírenie dobrého mena Slovenskej republiky.

Čítať ďalej: Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)Slovenským autorom v Maďarsku v týchto rokoch vyšli mnohé samostatné zbierky básní a krátkych próz, ale aj práce z oblasti folklóru, národopisu a jazykovedy. Počet beletristických publikácií dospel takmer k päťdesiatke, dosiaľ však nie je uspokojivo vyriešená otázka ich rozširovania.

Čítať ďalej: Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)

Posolstvo KBS krajanom žijúcim v zahraničí

BiskupS1Konferencia biskupov Slovenska pripravila posolstvo krajanom žijúcim v zahraničí, v ktorom sa hovorí, že radosť a vďačnosť, s ktorou prežívame Cyrilometodský rok, nie je ohraničená iba na Slovensko, ale dotýka sa všetkých krajanov v zahraničí. - Krajanom pri príležitosti Roku viery a Roku svätých Cyrila a Metoda.

Čítať ďalej: Posolstvo KBS krajanom žijúcim v zahraničí

Zásady a hlavné body programu Koalície Spolu

koaspo01Namiesto diktátov treba hľadať kompromisyZnormalizovať, zdemokratizovať CSS, prehodnotiť určité prvky svojvoľného vedenia.Poslanci mini-parlamentu Slovákov v Maďarsku musia byť schopní čestne, otvorene, aktívne a priebojne politizovať, ochraňovať záujmy našej národnosti...

Čítať ďalej: Zásady a hlavné body programu Koalície Spolu

Súťaže, súbehy a výzvy CSSM

cssmsub1Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vypisuje súťaž na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédiíVyznamenanie Za našu národnosťVerejná súťaž na miesto konateľa spoločnosti LegatumVenujte 1 % svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku Fotogaléria

Čítať ďalej: Súťaže, súbehy a výzvy CSSM