ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Prezentácia knihy Jána Jančovica v Lučenci

jancpr01V Lučenci, metropole Novohradu sa 19. marca 2012 uskutočnila prezentácia najnovšej knihy Jána Jančovica Z novohradských vrchov a dolín. Predstavenie knihy za účasti autora a jej uvedenie do širokej čitateľskej verejnosti pripravil Dom Matice slovenskej v Lučenci za spoluúčasti Vydavateľstva MS v Martine.

Podujatie otvorila riaditeľka Domu MS v Lučenci Alena Rezková. Desiatu knihu autora recenzoval a v preplnenom Dome MS záujemcom predstavil vedecký pracovník Literárneho ústavu Matice slovenskej PhDr. Milan Gonda. Okrem iného konštatoval, že široký výber uverejnených textov z histórie regiónu, hľadania koreňov na Dolnej zemi, významných novohradských osobností a sonda do obcí (a to už aj zanikajúcich) je poučná a dobre čítajúca. Kniha je zaujímavá aj pre slovenských čitateľov v Maďarsku a Srbsku. Nájdu sa v nej Slováci z Balašských Ďarmôt, Sudíc, Mohory, Guty, Luciny, Šámšonházu, Jače, Sarvaša, Alberti, Nového Sadu, Kovačice, Padiny, Selenče a iných Slovákmi obývaných obcí na Dolnej zemi.

V besede na otázky prítomných odpovedal autor, ktorý okrem iného prezradil, že do vydavateľstva zadal nový titul knihy s názvom Pretvorili dolnozemskú rovinu, ktorá by sa mala na pulty kníhkupectiev dostať už v priebehu tohto roka. Vzhľadom k tomu, že kniha Z novohradských vrchov a dolín je čerstvá a v Lučenci bola jej prvá slovenská prezentácia, uskutočnil sa aj jej symbolický „krst“. Krstným otcom knihy bol Jančovicov spolurodák z Pôtra-Žihľavy, jancpr02pedagóg na dôchodku Mgr. Pavel Jaroslav Králik. O veľký čitateľský záujem o knihu svedčí aj fakt, že všetky prinesené výtlačky publikácie sa na jej prezentácii rozpredali. Novinár, publicista a spisovateľ literatúry faktu Ján Jančovic na záver podujatia prisľúbil prítomným vedúcim pedagógom lučenského gymnázia a Základnej školy S. H. Vajanského, že na ich žiadosť koncom apríla zavíta medzi nich.

Ján Labát

http://www.matica.sk/index.php?D=2613&;L=2&lang=sk

Ide o monotematickú publikáciu vlastivedno-historického charakteru. Pán Jančovic sa desiatky rokov zaoberá históriou Novohradu, je autorom niekoľkých monografií o svojej rodnej obci Pôtor. Špecializuje sa aj na život krajanov v Dolnej zemi, ktorí tam odišli z Novohradu. O ich živote napísal už tri knihy. Ako skúsený publicista dokázal nájsť a spracovať príťažlivé témy zo svojho kraja. Novú publikáciu tvorí 74 príspevkov, ktoré autor rozdelil do jednotlivých častí pod názvami: Faktografia z našich koreňov, Osobnosti Novohradu, Pohľad do minulosti a prítomnosti obcí. (N. n.)

Recenzia - Z novohradských vrchov a dolín

jancpr03Predhovor autora

V jednom svojom diele sa štúrovský básnik, maškovský rodák Daniel Maróthy, vyznal „Som Novohradčan od koreňa“. Pred ním a po ňom to boli ďalšie osobnosti pochádzajúce z tohto regiónu, ktoré svojou prácou a dielom zviditeľnili tento malebný kraj vrchov a dolín. Jeho scenériu charakterizujú samoty, malé i väčšie dediny, rozprestierajúce sa na vrchoch, pahorkoch a dolinách, v ktorých od dávnych čias skromne i hrdo žije tolerantný novohradský obyvateľ. Okolo nich sa máme možnosť kochať v kráse kvetenou obdarených lúk, strání, hájov, hlbokých lesov, žblnkajúcich potôčkoch i potokov a hľadať pri nich ticho a inšpiráciu. V takomto prírodnom prostredí v minulosti pracovali a tvorili aj známe osobnosti pochádzajúce z tohto regiónu. Hlavnou osou povodia kraja je stokilometrová rieka Ipeľ, ktorá v štyridsať kilometrovej dĺžke tvorí štátnu hranicu medzi slovenským a maďarským Novohradom, kde na obidvoch stranách žije slovenská a maďarská národnosť. Celé územie Novohradu patrí do povodia Ipľa a jeho riečnu sústavu tvoria prítoky Tisovník, Stará rieka, Kriváň, Krtíš a ďalšie menšie potoky. Na maďarskej strane je to hlavne rieka Galga a Zaďva, okolo ktorých v tridsiatke obcí žijú aj Slováci. A keďže Ipeľ vteká do Dunaja a táto veľrieka vlievajúca sa do Čierneho mora preteká celým dolnozemským územím, v ktorom v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku vo viacerých dedinách žijú početní Slováci s novohradským pôvodom, rozhodol som sa po toku uvedených potokov a riek, počas mojich ciest publicisticky pre čitateľov pripraviť aj o nich niekoľko príbehov.

Tak ako sa Daniel Maróthy vyznal, že je Novohradčanom od koreňa, s úplnou skromnosťou uvádzam, že ako rodák takéto presvedčenie cítim a prežívam aj ja, aj keď v Novohrade desiatky rokov nežijem. Napriek tomu sa rodnému kraju, ktorý som úplne neopustil (rodnú postať v Pôtri udržujem), publicisticky venujem od mladosti. Teraz, keď som už naplnil sedem krížikov svojho života, rozhodol som sa svoje postrehy, články, príbehy, reportáže a naštudované historické údaje o osobnostiach narodených a pôsobiacich v Novohrade, zaujímavostí z obcí sústrediť do jedného celku, vo forme knižného vydania. Kniha má štyri časti. Prvá časť na podklade historických dokumentov a faktov, naštudovaných a vybraných z najstarších materiálov a podkladov, mapuje históriu regiónu. Druhá sleduje naše korene osadníkov na Dolnej zemi a ich spätnú väzbu na kraj predkov. Tretia je venovaná významným osobnostiam, ktoré sa narodili alebo tu pôsobili. Štvrtá je sondou do minulosti a prítomnosti obcí a nahliadnutím do ich ľudových tradícií. Touto cestou ďakujem za účinnú spoluprácu, rady a pomoc PhDr. Marte Kamasovej, riaditeľke pobočky štátneho archívu vo Veľkom Krtíši.

jancpr05jancpr06jancpr07
jancpr08jancpr09jancpr10