str09222021

Posledná aktualizáciauto, 21 sep 2021 9am

A szlovák nemzetiségi szószóló jegyzetei

Nemzetiségi önkormányzataink képviselői jól értik a népszámlálás fontosságát közösségünk szempontjából, bár egyelőre kívülről várják a segítséget, nincsenek elképzeléseik arról, hogyan szervezzék meg a teljes folyamatot úgy, hogy közösségünk tíz évvel ezelőtt rögzített létszáma az összeírás során ne csökkenjen..

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29886-zapisky-hovorcu-38-2021

Paulik Antal: - A parlament szeptember elején még nem ülésezik, viszont az elmúlt két hétben olyan sok program halmozódott fel, hogy hosszabban nem is írnék róluk. A Ľudové noviny már részben megírta ezeket, vagy meg lettek osztva a facebookon. Még felsorolni sem könnyű, ezért itt most csak a legfontosabbakat említem meg. Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zajlott, többek között Ferenc pápa részvételével. A kongresszus keretében szlovák szentmisét is tartottak Budapest környéki katolikus hívőink részvételével. A szlovák misén kívül sokan elmentek a Kongresszus többi programjára is.
Ugyanezen a héten került sor a nemzetiségi színházak fesztiváljára is a budapesti Nemzeti Színház épületében. Bár nem első alkalommal, de mindig örömmel állapítom meg, hogy a Nemzeti Színház vezetése is a magyarországi színházi élet részének tekinti a mi színházi kultúránkat. Jó látni, hogy a magyar kultúra eme központi intézményének az igazgatója érdeklődést mutat színtársulataink tevékenysége iránt, és hogy most már rendszeresen biztosít lehetőséget színházában nemzetiségi csoportjaink legújabb előadásainak bemutatására.
Szeretnék viszont írni egy, bár még távolabbi, de nemzetiségünk számára nem kevésbé fontos eseményről. Ez pedig a népszámlálás. Mint tudják, ennek idén májusban kellett volna megvalósulnia, de a pandémia miatt a kormány az összeírás végrehajtását jövő év októberére halasztotta. Mondhatnánk tehát, hogy még elég idő van. Ez igaz, de időközben parlamenti választások is lesznek Magyarországon és a politikai pártok zajából kiindulva valószínűleg egészen a választások végéig, az új parlament és az új kormány megalakulásáig nehéz lesz összpontosítani 38 2021 Paulikközösségünknek népszámlálásra való alapos felkészítésére.
A hatályban lévő nemzetiségi törvény szerint a nemzetiségi választásokat csak azokban a falvakban és városokban lehet megtartani, ahol a legutóbbi népszámláson legalább 25 fő jelentkezett az adott nemzetiséghez. Hozzá kell tenni azt is, hogy a költségvetési törvény szerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok finanszírozását szintén az adott község nemzetiségi közösséghez tartozók száma alapján határozzák meg. Tehát nemzetiségi önkormányzataink elemi érdeke, hogy bekapcsolódjanak a népszámlálásba, de erre nekik is fel kell készülniük. Eredetileg a felkészülés keretében készítettem egy előadást, amellyel az összes olyan régióba el akartam utazni, ahol nagyobb számú szlovák közösség él, ebben azonban a világjárvány megakadályozott. Végül úgy döntöttem, hogy addig nem előadással, hanem rövid információkkal keresném fel legalább azokat a megyéket, amelyekben megyei szlovák önkormányzatok vannak. Többször írtam már erről ezen a felületen is. Megkértem a megyei szlovák önkormányzatok vezetőit, hogy hívjanak meg a megyei találkozókra, hogy ezeken elbeszélgethessünk az előkészületek szükségességéről, hogy bebizonyítsuk, a szlovákok az adott megyében még mindig jelen vannak, és hogy továbbra is számolni kell velük.
A nógrádi szlovák önkormányzatok tagjaival való tavaszi találkozó után meghívtak a békés megyei szlovák önkormányzatok napjára, a budapesti szlovák önkormányzatok ülésére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szlovák önkormányzatok találkozójára is. Ez utóbbi találkozó még csak tervezett. Mint azt megállapítottam, önkormányzataink képviselői jól értik a népszámlálás fontosságát közösségünk szempontjából. Mindenhol erős érdeklődést tanúsítanak az előkészítési munkálatok iránt, bár egyelőre kívülről várják a segítséget, nincsenek elképzeléseik arról, hogyan szervezzék meg a teljes folyamatot úgy, hogy közösségünk tíz évvel ezelőtt rögzített létszáma az összeírás során lehetőség szerint ne csökkenjen. Ez a mi közös felelősségünk, tehát összehangoltan kell cselekednünk ebben az ügyben, elegendő teret, energiát és anyagiakat szentelve az előkészületeknek.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29850-zapisky-hovorcu-36-2021

Mint minden évben, az utolsó nyári hónap végére most is felgyűltek a szlovák eseményeink. Annak ellenére, hogy augusztus utolsó két hetére szabadságot terveztem, néhány meghívást így sem tudtam lemondani. Tehát részt vettem Tótkomlóson, a Város napjain, valamint a szlovák önkormányzatok által fenntartott iskolák ünnepélyes tanévnyitóján Mátraszentimrén. Mindkét program magas színvonalon került 36 2021 Paulikmegrendezésre, és mindkét helyen kiváló fellépőket láthattunk.
Időközben a barátaimmal meglátogattam Szerbiában élő szlovák testvéreinket, a „szlovák kultúra déli határán”, vagyis Ópazova környékén. Valójában ez a két évvel ezelőtti Vajdaságban tett látogatás második része volt. Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy hogy vannak a modernizáció második hullámában, mennyire tudják megőrizni hagyományaikat, nyelvüket és kultúrájukat azokban az időkben, amikor a szlovák fiatalok munka reményében tömegesen távoznak Szlovákiába. Hogyan érzik magukat, hogy látják a jövőjüket. Mint megállapítottam, a szerb főváros közelségének számos előnye van, főként a foglalkoztatottság vonatkozásában. Az Ópazovából Belgrád felé vezető úton megannyi új gyárat láttunk, vagyis munkalehetőséget, és lényegében az ottani szlovákokkal folytatott beszélgetésekből is az derült ki, hogy ebben a térségben munkát találni nem akkora kihívás, mint a Vajdaságban. Eközben az egykori szlovák városok és falvak a lakosság belső és a legutóbbi háború utáni vándorlása következtében fokozatosan veszítik el túlnyomóan szlovák jellegüket, egyre kevesebb az aktív szlovák, akik tevékenyen segítenék megőrizni és fejleszteni a szlovák kultúrát.
Mint láttuk, a Szerémségen belül vannak különbségek a települések között, amelyekre elsősorban a Belgrádtól való távolság, a közösség hagyományos jellege és a városban vagy a faluban újonnan letelepedők száma fejti ki hatását. A városi hagyományokkal rendelkező településen, Ópazován láthattuk, hogy a szlovák középiskola nem működik, de az általános iskola erős hatást fejt ki a szlovákság megőrzésére. Itt az utcán is találkoztunk szlovákokkal, akik nem féltek megszólítani minket és megkérdezni, hogy honnan jövünk. Ráadásul Fuhl Imre véletlenül találkozott egy újságíró-kolleganőjével, akit egy szlovákiai képzésről ismert. De szinte mindenhol jelen voltak szlovák honfitársaink, és velük együtt a szlovák nyelv is, ami nagyon pozitív élményt jelentett számunkra.
Amit legutóbbi vajdasági látogatásom során nem tudatosítottam, hogy minden szlovák községben van szlovák ház, amely a közösség, vagy szlovák társadalmi szervezet tulajdonában áll. Ezek a szlovák kultúra központjai, amelyek képesek lefedni a szlovák közösség szervezeteinek tevékenységét, a kulturális rendezvényeket, vagy általában a szlovák közösség tagjainak találkozóit. Ez valami hasonló, mint a mi közösségi tereink, amelyeket a szlovák önkormányzatok alakítanak ki, azzal a különbséggel, hogy míg nálunk minimális támogatás mégiscsak jut ezekre a házakra a költségvetésből, addig ők a saját bevételeikre vannak utalva. Bár projekt-támogatásokat kapnak Szlovákiától, ahogy a Szerbiában működő nagyobb területi egységektől (járások) is, de nem garantáltan, ezért gyakran vannak ezeknek a házaknak nehézségeik a rezsikiadások kifizetésével is.
Minden nehézség ellenére azonban a Szerémségben büszke, öntudatos szlovákokat ismerhettünk meg, akik jelenükre és jövőjükre egyaránt optimizmussal tekintenek, aktívak és szívesen beszélgetnek az újkori idegenből érkező látogatókkal, vagyis az olyan területről érkezőkkel, akikkel valaha közös államalakzatban éltek. Kívánom nekik, boldoguljanak ilyen jól a jövőben is. És végezetül ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik megszervezték nekünk ezeket a programokat, találkozókat, köztük elsősorban barátunknak, az ópazovai iskola történész-professzorának, Jaroslav Miklovic-nak. Köszönjük, Jaro, jól éreztük magunkat köztetek!


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29808-zapisky-hovorcu-34-2021

A nyári szabadságokra való tekintettel ezúttal az elmúlt három hét történéseit kellene röviden összefoglalnom. Szerencsére a szlovák közösségek ezalatt igyekeztek behozni mindazt, ami az utóbbi hónapokban elmaradt, tehát rendezvények voltak és vannak bőven. Minden hétvégi napra 3-4 szlovák nemzetiségi esemény jut, ezért - bár nem szívesen - válogatnom kell közöttük.
A parlamenti ciklus elején úgy döntöttem, hogy a négy év alatt, amíg a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója posztját én töltöm be, legalább egyszer elmegyek az összes szlovákok lakta településünkbe, hogy meglátogassam az ottani szlovák közösséget, részt vegyek legalább egy rendezvényükön. Sajnos, most úgy látom, hogy a fennmaradó hónapok nem lesznek elegendőek erre, hiszen ami a szlovák önkormányzatok rendezvényeit, találkozóit vagy üléseit illeti, ebből a választási időszakból a világjárvány következtében legalább egy év kiesett. A hátralévő hónapokban természetesen igyekezni fogok, hogy amit még lehet, behozzak ebből.
Az említett három hét legfőbb eseménye az 55. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a Magyarországi Szlovákok 25. Országos Folklór Fesztiválja volt a Bánki-tónál. Ezt a rendezvényt gyakorlatilag eddig az elmúlt években mindig nyári vihar fenyegette vagy zavarta meg. Idén sem volt ez másként, hiszen bár a fellépők többségének volt lehetősége új programját bemutatni a nagyszámú közönség előtt, a szarvasi Tessedik 34 2021 Pauliktáncegyüttes és a szlovákiai Vranovčan vendég táncegyüttes fellépését már megakadályozta a sűrű nyári eső. Úton hazafelé azon gondolkoztam, hogyha ez a probléma minden évben felmerül, ami lehet, hogy már az éghajlatváltozásnak köszönhető, nem kellene-e megváltoztatni a fesztivál időpontját, és vagy tavaszra, vagy ősz elejére tenni. Igaz, így sem garantálná senki a megfelelő időjárást a találkozó megtartásához.
Augusztus elején segítettem egy zempléni szlovák csoportnak, Füzérről, megszervezni munkahelyem, a parlament épületének meglátogatását. Nagy lelkesedéssel mentünk végig a látogatók számára nyitott útvonalon és az épület építéséről szóló kamara-kiállítást is megtekintettük. Jó érzéssel töltött el ez a látogatás, hiszen tudom, nem mindenkinek van lehetősége, hogy csak úgy, saját kezdeményezésére eljusson ebbe a nemes történelmi épületbe. És a füzériek valóban nagy érdeklődést mutattak az összes, az idegenvezető által nyújtott információ iránt.
Augusztus második hétvégéjén részt vettem a Nemzetiségi Napon Magyarország legmagasabban elhelyezkedő településén, Mátraszentimrén. Itt idén nyáron már harmadszor volt lehetőségem megtekinteni a kiskőrösi szlovák Dúha / Szivárvány táncegyüttes előadását. Most is megállapítottam, hogy megérdemelten kapták meg az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért díját, hiszen a mátraiaknak is bemutatták gyönyörű műsorukat, ahogy az összes többi fellépő is. Az ilyen alkalmakkor azt is jó látni, hogy mennyire együttműködnek a különböző régiókból származó szlovákok, hogyan látogatják egymást, hogy cserélik ki kulturális programjaikat.
Az ezt követő hétvége a városnapoké volt Piliscsabán és Eleken. Két azonos nevű rendezvény, mindkettő a helyi szlovák önkormányzat szervezésében, mégis mindkettőnek megvolt a maga különleges töltete. Piliscsabán mint Békéscsaba szülötte, először is azon csodálkoztam el, hogy az itteniek is csabaiaknak hívják magukat. Ők egy komplex egész délutáni programot szerveztek, egy várostörténeti kiadvány bemutatásával, kiállítással és színes nemzetiségi műsorral. Eleken ez nemzetiségi ételek főzőversenye volt és - természetesen - szintén a nemzetiségi kultúrák színes bemutatója. Hiszen, ami közös ebben a két városban, hogy mind a kettőben több más nemzetiség is él a szlovákokon kívül. És ahogy az megmutatkozott, mindezek a közösségek szívesen kapcsolódtak be a szlovákok által rendezett programba. Nem marad számomra más hátra, mint gratulálni a szervezőknek a sikeres nemzetiségi napokhoz.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29777-zapisky-hovorcu-32-2021

Nem könnyű az uborkaszezon közepén minden második héten valami újat, valami érdekeset írni a Ľudové noviny olvasói számára. Még nehezebb, ha még két hét sem áll rendelkezésemre, hogy néhány eseményt, rendezvényt összegyűjtsek, amelyek tágabb körben is kiérdemlik 32 2021 Paulikközösségünk figyelmét. Ezt idén pont most, e jegyzeteim esetében éreztem először.
Az ilyen esetek lehetővé teszik, hogy elgondolkodjak azon, hogy vajon előrébb jutott-e a világ egy lépéssel a jegyzeteimnek köszönhetően. Hogy vajon hetilapunk, vagy az oslovma.hu internetes portál olvasói jobban informáltnak érzik-e magukat a nemzetiségi parlamenti szószólók tevékenységéről, illetve a nemzetiségi politikáról egyáltalán. Hogy vajon többet tudnak-e arról, mi zajlik, melyek a legfőbb események, amelyek a szlovák közösség életét befolyásolják Magyarországon. És hogy vajon jobban értik-e például azt, hogyan függ össze a nemzetiségi törvény 2011-es elfogadása az első olyan parlamenti választásokkal, amelyeken először szavazhattunk saját parlamenti szószólóra.
Lehet, hogy e kérdések összetettek. De örülnék neki, ha olvasóink megértenék, hogy miért tartom lényegi változásnak a magyarországi nemzetiségi politika területén pont a nemzetiségi szószólók a törvények elfogadásába való bevonásának lehetőségét. Véleményem szerint nem lehet tagadni, hogy a legfőbb lépés a magyar kormány nemzetiségi politikájában ennek a lehetőségnek a biztosítása volt. A szószólók parlamenti munkába való bevonása után valóban nagyon fontos változásokat látunk. Hiszen a nemzetiségi bizottság létezésével lehetőséget kaptunk arra, hogy a törvények tartalmát még előkészítési fázisukban befolyásolhassuk. Kezdeményezhetjük különböző új jogszabályok kidolgozását, vagy meglévő törvények módosítását. Elért eredmény van bőven, és úgy gondolom, hogy mindazok, akik a nemzetiségi életben elég aktívak, pontosan tudják, hogyan változott a helyzet ezen a területen. Csak néhány dolgot említenék itt meg. Önkormányzataink, intézményeink és egyesületeink támogatási keretei lényegesen nőttek. Évente több pénzt kapunk az állami költségvetésből rendezvényeinkre, gyermek- és nyelvi táborainkra, kiadványaink megjelentetésére, valamint társadalmi szervezetink működésére. A kormány rendszeres és egyedi támogatásainak köszönhetően intézményeink, iskoláink, kulturális létesítményeink vagy nemzetiségi gyűjteményeink működési körülményei folyamatosan javulnak. Az elmúlt évben a magyar kormány támogatásával sikerült megvásárolnunk az egykori pesti evangélikus templom épületét, amelyből a Szlovák Köztársaság és Magyarország kormánya finanszírozásával szlovák kulturális központot szeretnénk kialakítani Budapesten.
Az oktatás területén aktív pedagógusaink négyszer magasabb nemzetiségi pótlékot kapnak munkájukért, mint öt évvel ezelőtt. Létrejött az ösztöndíj-rendszer a nemzetiségi pedagógiai szakok hallgatói részére, amelytől a végzős fiatal pedagógusok számának fokozatos növekedését várjuk. A százmilliós támogatások egész Magyarországon segítették és segítik a szlovák iskolák modernizálását. Természetesen, ezeket a pozitív lépéseket Szlovákiában is érzékelik. Úgy gondolom, hogy a magyar kormány kisebbségünk felé tett ezen lépései is hozzájárultak ahhoz, hogy - ahogyan azt legutóbbi találkozóján mindkét miniszterelnök megállapította - a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti kapcsolatok még soha nem voltak ilyen jók és nyitottak, mint ma. Bízzunk benne, és mi, közösségünk érdekében, tegyünk is meg mindent, ami tőlünk telik, hogy ez így is maradjon.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29752-zapisky-hovorcu-30-2021

A nyári szünidő tart, még ha alkalmi megszakításokkal, programokkal tűzdelve is. A Magyarországi Szlovákok Napja visszhangjai is mostanra értek el hozzánk. Néhány nap elteltével az egész rendezvényt, a programot és az azt megelőző, anyaországunkból érkező látogatások „nagy hetét” is nagyon jól szervezettnek értékelem. Mindkét esemény a hasznos és sikeres találkozások, tárgyalások lehetőségét nyújtotta nekünk - és valamennyi résztvevője számára -, vagy csak a hétköznapi emberek közötti gondolatcsere lehetőségét, akikkel már rég nem láttuk egymást. 30 2021 PaulikGratulálok a szervezőknek a sikeresen véghezvitt munkához.
Közvetlenül ünnepségünk után tartotta ülését a Nógrád Megyei Szlovák Önkormányzat. Engem is meghívtak az ülésre, az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel együtt, hogy tájékoztassuk a jelenlévőket az elmúlt hónapok történéseiről. Én arra is kihasználtam a lehetőséget, hogy közelebb vigyem a munkám mibenlétét a megyei önkormányzat tagjaihoz. Beszéltem az országgyűlési szószóló tevékenységének lényegéről és annak tartalmáról, mert továbbra is az az érzésem, mintha még mindig nem lenne teljesen világos, hogyan egészíti ki a munkám az OSZÖ tevékenységét. Ezen felül röviden összefoglaltam a fontos törvényi változásokat is, amelyeket a parlament Nemzetiségek Bizottságának ülésein is megvitattunk.
Előkészületben van a Szlovák-Magyar Nemzetiségi Vegyes Bizottság ülése is. Eredetileg az üléseket évente tartották, de tavaly az aktuális találkozó nem valósult meg. Most a bizottság magyar tagozatának tagjai a Külügyminisztériumban találkoztak, hogy értékeljék a legutóbbi ülésen, 2019 februárjában elfogadott ajánlások teljesülését. A magyarországi szlovákokat a bizottság magyar tagozatában ketten képviseljük az OSZÖ elnök asszonyával. A találkozón abban állapodtunk meg, hogy a magyar fél részére szóló ajánlások végrehajtása folyamatos, ezért javasoltuk szlovákiai partnereinknek néhány, már nem aktuális pont kihagyását a jegyzőkönyvből.
A hét végén lehetőségem volt egy rövid beszélgetésre Zelman Ferenc úrral, a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója elnökével Tótkomlóson. Lényegében azt egészítettük ki, amit Tardoson, a programok bősége miatt nem tudtunk befejezni. Kiértékeltük az elmúlt hónapoknak elsősorban az Unió tagszervezetei, valamint a szlovák önkormányzatok állapotára és tevékenységére gyakorolt hatását a komlósi régióban. A pandémia alakulásának köszönhetően a szervezetek csakúgy, mint az önkormányzatok, megújították tevékenységüket, szervezik nyári programjaikat és igyekeznek behozni azt, amit a bizonytalanság hónapjai alatt nem tudtak megvalósítani. Bízzunk benne, hogy ezúttal már a világjárvány esetleges következő szakasza sem húzza keresztül számításaikat és minden, amit ebben az évben meg szeretnének valósítani, sikerül majd nekik.
Bár a múlt héten szabadságon voltam, de ezt az időt a Fuhl házaspárral töltöttük, ezért ezek a napok sem teltek a közösségünkben zajló történésekre vonatkozó hasznos és tartalmas beszélgetések nélkül. Természetesen így, családi körben is értékeltük a Magyarországi Szlovákok Napját, és mivel az eseményen a feleségeink nem voltak jelen, aránylag részletesen kellett beszélnünk róla, hogy ők is képet alkothassanak az eseményről. A kötetlenebb beszélgetés a magyarországi szlovák közösség témájára azt is lehetővé tette, hogy az elmúlt hónapok számos kérdését részletesebben vitassuk meg. De nem maradtak ki a következő időszakra vonatkozó tervek sem. Csak azok a bizonyos bizonytalanságok tűnnének már el az életünkből!
 


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29729-zapisky-hovorcu-28-2021

Javában tart a nyári szünet. A parlamenti képviselők, ahogy a nemzetiségi szószólók többsége is, szabadságon vannak. Azonban mind a képviselők, mind a szószólók aktívak választási körzeteikben, illetve nemzetiségük körében. Mert a rendezvények is javában zajlanak, hiszen tanultak a nemzetiségi önkormányzatok is a tavalyi év tapasztalataiból, a társadalmi szervezetek vagy intézmények is igyekeznek belátható időn belül megszervezni idei eseményeiket, rendezvényeiket, táboraikat vagy egyéb programjaikat.
A magyarországi szlovákok a Budapesti Szlovák Önkormányzat szervezésében minden év június végén megemlékeznek a thesszaloniki testvérek, igehirdetők, Európa védőszentjei, Szent Cirill és Szent Metód, az egykori Nagy-Morva Birodalom területére való jöveteléről. Az ünnepség mindig Zalaváron zajlik, mert annak ellenére, hogy szlovákok nem lakják, mégis itt található a két szent emlékparkja, valamint egy korabeli templom és település maradványai. Szent Cirill és Metód szobrán kívül, amelyet a Budapesti Szlovák Önkormányzat állíttatott a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetsége támogatásával, néhány más magyarországi szláv nemzetiség, a bolgárok, a szerbek és a szlovének emlékoszlopai is itt találhatók. Június közepén a magyarországi bolgárok javasolták Történelmi Emlékhely és zarándok-központ létrehozását ezen a helyen. E tervek megvalósítása esetén a szlovák hívők érdeklődése is nőhet a hely iránt. Hiszen írott történelmünk gyökerei ide nyúlnak vissza, még ha szlovák közösségek nem is telepedtek le ezen a területen a törökök Magyarországról való kivonulása után.
Június vége és július eleje legnagyobb ünnepünk, a Magyarországi Szlovákok Napjára való előkészület, a Külföldön Élő Szlovákok Hivatala delegációjának látogatása, annak elnöke, Ján Milan Pilip vezetésével valamint a Szlovák Köztársaság új miniszterelnöke, Eduard Heger delegációja látogatása jegyében telt. A Külföldön Élő Szlovákok Hivatala elnöke látogatása első napjait a fővárosban töltötte, ahol a magyar kormány egyházakért felelős államtitkára, Soltész Miklós jelenlétében ünnepélyes keretek közt aláírta az Országos Szlovák Önkormányzat elnökasszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel a Rákóczi úti egykori pesti evangélikus templomépület felújításáról szóló támogatási szerződést. A Hivatal delegációja egész héten Magyarországon maradt, ellátogattak a parlamentbe, a budapesti szlovák intézményekbe és szervezetekhez, az 28 2021 PaulikAlföldre és a Pilisbe. Látogatásuk végén részt vettek a Magyarországi Szlovákok Napján is.
Az új szlovák miniszterelnök, Eduard Heger szintén Budapestre utazott, kollégájával, Orbán Viktorral való találkozóra. Ezen kívül rövidebb találkozót folytatott a parlament elnökével, Kövér Lászlóval, valamint a Szlovák Köztársaság nagykövetségén a magyarországi szlovákok közössége delegációját is fogadta. Ezeken a találkozókon én is jelen voltam, ahol mindkét oldalról főként azt emelték ki, hogy a két ország közti kapcsolat jelenleg a legjobb az önálló Szlovák Köztársaság létrejötte óta.
Az elmúlt két hét fő eseménye minden bizonnyal a Magyarországi Szlovákok Napja volt Tardoson. Mint tudjuk, közösségünk ünnepe tavaly a világjárvány miatt elmaradt, éppen ezért nagy volt az érdeklődés az esemény iránt. Először történt meg, hogy mint társszervező, magam is csatlakoztam az esemény előkészületeihez, és úgy gondolom, hogy indokolt az együttműködés ilyen formája az OSZÖ és a parlamenti szószóló között. Ezért azt tervezem, hogy az OSZÖ következő közgyűlésén javasolni fogom, hogy ezt az elkövetkező években is folytassuk ezt a fajta közös szervezést.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29707-zapisky-hovorcu-26-2021

Az elmúlt két hét meghozta számunkra az igazi nyarat. A napi hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, az iskolaév rendben befejeződött, az általános iskolák végzős diákjai ballagási ünnepséget is tarthattak. Végül, a jövő évi költségvetési törvényről, de ezzel együtt a nemzetiségi törvény újabb módosításáról és számos más jogszabályról való szavazással lezárult a parlament plenáris ülésének tavaszi ülésszaka is.
A nemzetiségi törvény módosításáról, annak tartalmáról és okairól korábbi cikkeimben már írtam. Az új költségvetésről talán annyit mondanék, hogy a jövő évi nemzetiségi tételekre vonatkozó, nem túl kedvező kormányjavaslat után, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága tevékenységének is köszönhetően, a 2022-ik év költségvetésében nemzetiségi célokra két milliárd forinttal több jut, mint az idén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményei számára juttatott támogatások három év után újra emelkednek, ami legalább visszamenőleg kompenzálja azokat a kiadásokat, amelyek ezek alatt az évek alatt az infláció, a minimálbér növekedése, valamint az OSZÖ közgyűlési képviselőinek a 2019-es nemzetiségi választásokat követő létszámának növekedése következtében emelkedtek.
A tavaszi ülésszak befejezését követően a Nemzetiségi bizottság hivatalosan is lezárta első félévét. Ez nem jelenti a tagok tevékenységének leállását, hiszen mindannyian járunk rendezvényekre, amelyekből egyre több van, és ezzel együtt összegyűjtöttük azokat a témákat, amelyeket még ebben a választási ciklusban le kell zárni, vagy legalábbis meg kellene vitatni. Vannak köztük olyanok is, amelyekkel még a következő tanév kezdete előtt kell majd foglalkoznunk.
Június elején, a hónap második péntekén meglátogattam a békéscsabai szlovák iskolát, ahol az igazgatónőtől, Pecsenya Edittől tájékozódtam az általános és a középiskolába való beiskolázás állapotáról, ahogyan - természetesen - az érettségi vizsgák eredményeiről is. Ezúton is meg kell, hogy dicsérjem az iskolát, a tanári kart, és a diákokat is, hogy a kedvezőtlen feltételek ellenére az idei tanévben is szép sikereket értek el.
Csabaszabadiba is ellátogattam, ahol a helyi szlovák önkormányzat elnökével, Kesjár Mátyással megnéztük a felújított székhelyüket, ahol kellemes körülményeket alakítottak ki mind az önkormányzatuk, mind a helyi rendezvények, vagy az egyházi szertartások számára is. Az elnök úr 26 2021 Pauliktájékoztatott a közeljövőre, elsősorban a nyári hónapokra vonatkozó terveiről is.
Az OSZÖ elnök asszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel és Kraszlán Istvánnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi főreferensével együtt vendégek voltunk a budapesti második kerületi szlovák önkormányzat programján. Az informális találkozón tájékoztattuk őket a népszámlálás előkészítésével kapcsolatos lehetőségeinkről, illetve feladatainkról. Mint tudjuk, a kormány a népszámlálást a világjárványra való tekintettel jövő év októberére tette át. Mivel azonban a parlamenti választások előtti tavaszi hónapok a választási kampánnyal telnek majd, valószínűleg kevesebb időt és teret fogunk tudni ennek az ügynek szentelni, mint amennyit érdemelne. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az őszi hónapokban leporolom előadásomat, amelyet a népszámlálásról még az év elején készítettem, és igyekszem minél több szlovákok lakta régióba eljuttatni. Annak érdekében, hogy minél jobban felkészítsük embereinket magára a népszámlálásra. Ne felejtsük el, hogy a népszámlálás során regisztrált elegendő számú szlovák nemzetiséghez tartozó nélkül, elveszítjük a következő tíz évre annak lehetőségét, hogy szlovák önkormányzatokat hozzunk létre. Ezek azután mindannyiunknak hiányoznának.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29672-zapisky-hovorcu-24-2021

Fokozatosan, ahogyan tavaly nyáron is, visszatérünk a normális kerékvágásba. Már szerveznek különféle rendezvényeket, találkozókat és a szlovák nemzetiségi önkormányzatok is hallatják a hangjukat. Az elmúlt két hét során nekem is voltak látogatóim, a csabai szenior klub látogatott el a parlament épületébe, részt vettem Anton Straka csehszlovák diplomata, szlovák irodalmár és műfordító emléktáblájának koszorúzásán a budapesti 14. kerület szervezésében. Ezen kívül meglátogattam a magyar-szlovák két tanítási nyelvű iskolát Sátoraljaújhelyen, valamint részt vettem Jásdon a Bodza-ház megnyitóján. Amint az az említett programokból is látszik, valóban visszatérünk a 24 2021 Paulikpandémia előtti időszakhoz.
Ahogy arról a legutóbb is írtam, az országos önkormányzatok gazdálkodásának megkönnyítésére vonatkozó javaslatom nem ment át a Pénzügyminisztérium szűrőjén, de egy másik általam, a jövő évi költségvetés előkészítéséről szóló törvénybe kezdeményezett javaslatot elfogadtak. E szerint, ha a helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzat nagyobb összeget kap beruházási projektjére, és a pénzt rövid időn belül nem használja fel, a felhasználás idejéig állampapírokba fektetheti, az így szerzett pénzt aztán szintén felhasználhatja arra a célra, amelyre a támogatást eredetileg kapta. Bár nem sokat jelent ez, mégis a budapesti szlovák templom beruházása esetében például az így szerzett pénz is jól jön.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülése után, a plenáris ülésen beszédemben ismertettem is ezt a javaslatunkat. Ha az olvasók kíváncsiak a felszólalásaimra, a parlament www.parlament.hu című honlapján elolvashatják őket. Hozzáteszem azt is, hogy az illetékesekkel folytatott beszélgetések alapján a nemzetiségi költségvetési tételek ígéretesen alakulnak a 2022-es évre. A következő jegyzeteimben már konkrétan is írok majd róluk, mivel a törvényről szóló szavazást június 15-re tervezik.
Örömmel tájékoztatom olvasóimat arról, hogy június 15-től a nemzetiségi szervezetek és önkormányzatok már tagjaik jelenlétében tarthatják közgyűléseiket. A Nemzetiségi bizottság ugyanakkor újra kezdeményezte a helyi önkormányzatok tevékenységének értékelésére vonatkozó előírások módosítását abban az értelemben, hogy legyen elegendő, ha az év végéig legalább egy ülést tartanak. Nem gondolom, hogy az a cél, hogy ne legyen több ülésük, de ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a jövő évben is megkaphassák a támogatásaikat a könnyített feltételek mellett.
Ami a sátoraljaújhelyi látogatásomat illeti, az iskola igazgatónőjén kívül a megyei szlovák önkormányzat elnök asszonyával is találkoztam. Az volt az elképzelésem, hogy az egészségügyi vészhelyzetről szóló törvény érvényességének megszűnte után széles körben találkozót szervezek a szlovák önkormányzatok és szervezetek elnökeivel minden olyan régióban, amelyben van megyei szlovák önkormányzat. Ebben az ügyben eddig már kezdeményeztem is találkozót a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával, és ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Ahogy az megmutatkozott, a megyei önkormányzatok vagy már megtervezték őszi programjaikat, vagy egyelőre nincs elképzelésük arról, hogyan élesszék fel a szlovák életet a megyében. Így hát máshogy döntöttem. Igyekezni fogok bekapcsolódni a helyi rendezvényekbe, igyekszem a megyei találkozókat az elzárt hónapok során folytatott tevékenységemről való személyes, közvetlen tájékoztatásra kihasználni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a megyei önkormányzatok elnökeivel tervezett találkozókat nem valósítjuk meg a következő hetekben. Tervezem még Nógrád, Komárom-Esztergom és Pest megye meglátogatását is. Hasonló témában tervezek találkozót a Budapesti Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával is.
Mint láthatják, terv mindig több van, mint rendezvény. De úgy gondolom, hogy az elkövetkező hetekben már a pandémia kitörése előtt megszokott mennyiségben érkeznek majd a meghívók.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29646-zapisky-hovorcu-22-2021

Mint ahogy azt legutóbb bejelentettem, május 14-én megújítottam a fogadó óráimat, először Békéscsabán. Találkozóra hívtam Krajcsovicz Juditot, a Békés megyei Szlovák Önkormányzat elnök asszonyát. Elbeszélgettünk a megyei szlovák önkormányzat várható rendezvényeiről. Lehetőséget keresünk arra, hogyan kössük egybe az én terveimet, célkitűzéseimet az ő programjukkal, hogy a szlovák közösség minél több képviselőjével találkozhassam, hogy személyesen is tájékoztathassam őket az eddigi tevékenységemről. Ezen kívül rövid videófelvételeket is készítettünk a hivatalos facebook oldalamra. Bízzunk benne, hogy a szlovákok ezt is követik az egész országban.
Az elmúlt héten átadásra kerültek az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjak. Ezt a kitüntetést a nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, intézmények javaslatai alapján olyan személyek vagy csoportok kapják, akik tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak az egyes nemzetiségek kultúrájának gyarapításához. A Miniszterelnöki Hivatal minden évben 13 ilyen díjat oszt ki, általában minden nemzetiségnek egyet. Idén, a 17. kerületi budapesti szlovák nemzetiségi önkormányzat javaslatára Galda Levente énekes, színházi szakember vehette át a díjat nekünk. A pilisi fiatal a plakettet és az oklevelet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Soltész Miklós államtitkártól vette át. Az ünnepélyes átadón az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával együtt vettünk részt és gratuláltunk a díjazottnak.
A parlament plenáris ülésszakában az utolsó tavaszi vagy az első nyári hetek a következő évi költségvetési törvény tervezetéhez tartoznak. A plenáris ülés napirendjén természetesen számos más törvény is szerepel, amelyek inkább politikai jellegűek, minket nemzetiségeket nem érintenek közvetlenül. Egyet mégis kiemelnék ezek közül, amely minden évben ugyanarra az időszakra esik, mint maga a költségvetési törvény. Ez pedig a jövő évi költségvetés előkészítéséről szóló törvény. Ez a jogszabály általában azokat a változásokat tartalmazza, amelyek az adott költségvetés 22 2021 Paulikvégrehajtása érdekében szükségesek. Magába foglalja a gazdálkodási vagy egyéb pénzügyi jellegű szabályok módosítását is.
Mivel javaslataimmal már három éve igyekszem megkönnyíteni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását, tehát megváltoztatni támogatásaik, gazdálkodásuk és elszámolásuk szabályait, a Nemzetiségek bizottsága nevében idén is volt lehetőségem felszólalni a parlamentben e törvény módosítása érdekében. Ezúttal, a korábbi évektől eltérően, legalább annyit szeretnék elérni, hogy az érvényes jogszabályi előírások tegyék lehetővé az országos nemzetiségi önkormányzatok számára a tartalékképzést az előre nem látható esetek finanszírozására, elsősorban az általuk irányított intézményekre vonatkozóan. Sajnos, ezúttal sem jártam sikerrel. A pénzügyi gondolkodás az átgondolt, részletes érvelés ellenében sem ismer kivételeket.
Ebben a két hétben a Nemzetiségek bizottsága is ülésezett. Megvitattuk és jóváhagytuk a bizottság tervezetét a jövő évi költségvetés nemzetiségi tételeinek emelésére. Remélem, hogy ha a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának megváltoztatására vonatkozó módosító javaslatom nem is ment át az első szűrőn, legalább az emelésre vonatkozó javaslatainkat sikerül elfogadtatni.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29619-zapisky-hovorcu-20-2021

A Covid elleni valamely vakcinával beoltott négymillió fő elérésével lassan megnyílik az ország. Az üzletek, éttermek, bárok már kinyitottak. A gyermekek visszatértek az iskolákba, az érettségi vizsgák folyamatosan zajlanak. Fokozatosan jelentkeznek a szlovák nemzetiségi önkormányzatok is. Vagy az egyes támogatási döntések közzétételének időpontjáról érdeklődnek, vagy tervezett programjaik időpontjáról tájékoztatnak. Néhányan az Országház látogatásával kapcsolatban érdeklődnek. Úgy néz ki, hogy a nyári hónapokban a szabad térben találkozhatunk is, bár - természetesen - a még hatályban lévő szabályok betartásával.
Paulik2021V16A Parlament Nemzetiségi bizottsága az utóbbi két hétben intenzíven dolgozott a nemzetiségi törvényt módosító javaslatán, amelyet az előző jegyzeteimben már említettem. Most, több tárgyalási forduló után, a nézetek a bizottság keretein belül, illetve az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel való egyeztetését követően, már megvan a bizottság javaslatának végleges szövege. Arról van szó, hogy a nemzetiségi törvény tartalmazza a parlamenti választások előtt az adott nemzetiség jelöltlistájának állítására és elfogadására vonatkozó szabályait. Az eddigi szabályok csak azt határozták meg, hogy a listát az országos nemzetiségi önkormányzat állítja össze és nyújtja be a Nemzeti Választási Irodának. A jelöltek listára történő jelölésének rendjét, támogatásukat és sorrendjük elfogadásának szabályait az adott országos önkormányzat alapszabálya tartalmazta.

A legutóbbi választásokon kiderült, hogy ez nem mindenhol van így. Egyes nemzetiségi közösségek megosztottsága a lista manipulálásának és a választási eredmény gyakorlati befolyásolásának lehetőségét eredményezte. Bár erről tudtunk tavaly is, végül csak mostanára jött létre megállapodás az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Nemzetiségek bizottsága elnöke között arról, hogy a bizottság módosító javaslatot dolgoz ki és nyújt be. Másrészt a bizottság néhány tagja, valamint több országos önkormányzat elnöke nem érdekelt a „kemény” módosításban, amely a választások előtti eljárást pontosan és szó szerint meghatározná. Az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és én is, ellene voltunk, mert az ilyenfajta előírás legfelsőbb választott testületünk hatásköreinek további korlátozását jelentené. Úgy gondoljuk, hogy az önkormányzat közgyűlésének tagjai meg tudnak állapodni a parlamenti szószólói posztra való jelöltek választásának technikájáról. Ezért csak annyit kell meghatározni, hogy a listáról az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésén határozzanak.
A Nemzetiségek bizottsága végül ennek szellemében nyújtotta be új javaslatát. A tervezet tartalmazza továbbá az elfogadott lista közzétételéről és benyújtásáról, a bírósághoz benyújtandó jogorvoslat módjáról, valamint az ilyen esetekre vonatkozó közigazgatási bírósági eljárásokról szóló rendelkezéseket is. Úgy vélem, ez a módosítás elegendő lesz egyrészt a törvénytelenségek megelőzésére, valamint arra is, hogy egynémely országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének tagjai átérezzék saját felelősségüket egy olyan súlyos kérdés eldöntésében, hogy ki képviselje közösségüket az elkövetkező négy évben a magyar Országgyűlésben.
Végezetül pedig örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy májustól megújítom fogadóóráimat Budapesten az OSZÖ épületében, illetve Békéscsabán a Szlovák Kultúra Házában. Örülök neki, hogy a nyitással idáig jutottunk, mert telefonon, vagy egyéb elektronikus úton nem lehet úgy kommunikálni az emberekkel, mint az élő találkozások alkalmával. Tehát várom Önöket az OSZÖ központjába június 4-én és a Szlovák Kultúra Házába már május 14-én.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29602-zapisky-hovorcu-18-2021

A világjárvány továbbra is uralkodó fő témája mind a közéletnek, mind a parlamenti plenáris ülések bevezető vitáinak. Az új kormányrendeletek azonban már jobb idők kezdetét jelzik, amelyek a Covid elleni vakcinákkal beoltottak számának növekedésével párhuzamosan enyhítik a járvány elleni intézkedéseket. Arról, hogy ennek eljött az ideje, a múlt szombat képei tanúskodnak, amikor az éttermek és a bárok hosszú hónapok után először nyithatták meg teraszaikat a vendégek előtt. Látható, hogy főleg a fiatalok már régóta várták a nyilvános helyeken való találkozások lehetőségét.
Nem tartozom már a fiatalok korosztályába, de nekem is hiányoznak a nyilvános találkozások, rendezvények látogatása, vagy egyszerűen a hosszas beszélgetések olyan emberekkel, akiket már rég láttam. Igaz, az internet közösségi hálói is lehetőséget nyújtanak a barátainkkal való információcserére, de a személyes találkozók többről is szólnak, mint az alapgondolatok cseréjéről. Ezért egy szép napon útnak indultam meglátogatni a Szlovák Köztársaság főkonzulját, Emil Kuchár urat Békéscsabán. A találkozónkat lényegében az elmúlt hónapok eseményeiről szóló beszélgetésnek, illetve a magyarországi szlovák nemzetiség helyzetének szenteltük. Maga az a tény, hogy több, mint két órán át beszélgettünk, mutatja, mind a kettőnknek hiányoznak az ilyen alkalmak. Bízzunk benne, hogy a közeljövőben már társasági eseményeket is lehet 18 2021 Paulikmajd szervezni.
A mi munkánk is igényli, hogy szélesebb körben, több emberrel is találkozzunk, mint az Országgyűlés nemzetiségek bizottságának tagjai. Az egyes törvénymódosításokra, jogszabályváltozásokra vonatkozó állásfoglalás kialakítása során is szükség van az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel való véleménycserére. Ilyen kérdések voltak az elmúlt napokban például a nemzetiségi törvény készülő, soron kívüli módosítása, vagy a jövő évi költségvetési törvény tervezete. Mindkét kérdés olyan horderejű, hogy a Nemzetiségi Szervezetek Országos Szövetsége munkamegbeszélést szánt erre a tagjai részvételével, amelyre a nemzetiségi szószólókat is meghívták.
A két említett ügy közül valószínűleg könnyebben magyarázom el olvasóim számára a 2022-es költségvetés nemzetiségi tételeire való felkészülés szükségességét. A költségvetési törvény már több éve a tavaszi utolsó ülés napirendjén szerepel, tehát most valamikor június közepén kerül a plenáris ülés elé. Azért, hogy átbeszélt és megalapozott javaslatot tegyünk a készülő törvénymódosítás nemzetiségekre vonatkozó sorainak emelésére, a Nemzetiségek bizottsága felkérte tagjait és partnereit, hogy nyújtsák be az elvárásaikat bemutató adatokat és esetleges indoklásaikat. Hiszen még a kormánytervezet kidolgozása előtt meg kell vitatnunk őket a parlamenti frakciókkal és a kormány képviselőivel.
Valamivel összetettebb kérdés, hogy nem egészen egy évvel a nemzetiségi törvény kiterjedt módosítását követően, miért nyitjuk meg ezeket a rendelkezéseket. Sajnos, a korábbi parlamenti választásokkal kapcsolatos néhány rossz tapasztalat már tavaly is megkövetelte volna több rendelkezés módosítását, a nemzetiségi választói listák összeállítása és a benyújtása terén. Akkor azonban úgy gondoltuk, hogy ezek a változtatások bekerülnek a választási törvény módosításába. Nem így történt, és most, néhány elkerülhetetlen változtatást a Nemzetiségek bizottsága tagjainak egy része a nemzetiségi törvény módosításával szeretne átvinni. A bizottság más tagjai, illetve néhány országos nemzetiségi önkormányzat elnöke nem érzi ennek szükségességét. Éppen ezért, még tart a vita a javasolt módosítások tartalmáról és szükségességéről. Meglátjuk, hogy sikerül-e végül benyújtani a javaslatot, de legvégső benyújtásakor tájékoztatni fogom Önöket annak tartalmáról.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29578-zapisky-hovorcu-16-2021

Az elmúlt két hét mozgalmasan telt. Majdnem úgy, mintha a pandémiát már magunk mögött tudhatnánk. Folytatódik a parlament tavaszi ülésszaka, és rendszeresen találkozunk kollégáinkkal a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülésein. Igaz, hogy a plenáris ülések továbbra is a lakosság Covid-tól való megmentésére irányuló kormányzati lépésekről szóló nézetek ütköztetésével kezdődnek, ugyanakkor az is látható, hogy az oltási folyamat, valamint a beoltottak számának növekedése fokozatosan teret nyit a társadalmi-gazdasági élet egyéb kérdéseinek a megvitatására.
Ahogy az lenni szokott, a plenáris ülés előtt számos törvényt nyújtott be a kormány, elsősorban a felsőoktatási intézmények finanszírozási és irányítási modelljének megváltozása terén. Az egyetemek többsége ugyanis állami igazgatás alól alapítványi igazgatás alá kerül. Bár az alapítványok nem kormányzati-, hanem magánszervezetek, alapítványok lesznek, az állam mégis megőrzi meghatározó befolyását és a benyújtott törvényjavaslatok egyrészt meghatározzák a vagyont, amely az állam tulajdonából az alapítványhoz kerülnek, valamint szabályozzák is a létrehozott szervezetek státuszát, jogait és kötelezettségeit. Amint arról legutóbb is írtam, a Nemzetiségi bizottság ebben a folyamatban elsősorban 16 2021 Paulikazoknak az intézményeknek a sorsát figyeli, amelyekben nemzetiségi pedagógusképzés folyik.
A benyújtott törvények között a felsőoktatásra vonatkozóakon kívül, néhány oktatással kapcsolatos törvény módosítására vonatkozó javaslat, valamint egyes hivatali eljárások egyszerűsítésére vonatkozó módosító kezdeményezés is szerepelt. A Nemzetiségi bizottság álláspontját ezzel a két módosítással kapcsolatban, a bizottság tagjai megbízása alapján a plenáris ülésen én képviseltem. Ami az oktatási törvény és számos más törvény módosítását illeti, nem történt olyan változás, amelyek közvetlenül kapcsolódnának a közoktatás nemzetiségi részével. Mindazonáltal mindig fontosnak tartjuk, hogy a közoktatás jogi hátteréről szóló vitát arra használjuk, hogy a plenáris ülésen olyan szempontokat mutassunk be, amelyek egyébként nem merülnének fel. Vagyis az oktatás nemzetiségi szempontból fontos vonatkozásait. Hiszen a mi felszólalásaink nélkül aligha hangzanának el a parlamentben olyan mondatok, mint „a nemzetiség, amely a közoktatás keretein belül nem képes önmagát reprodukálni, fokozatosan elveszíti identitásának talán legfontosabb elemét, a nyelvét”.
A másik törvénymódosítási javaslat a mi szempontunkból azért volt fontos, mert a külföldre utazásról szóló törvény módosítása feljogosítja a nemzetiségi állampolgárokat arra, hogy útleveleikben nevük az adott nemzetiség nyelvén is szerepeljen. Ennek a lehetőségéért már tíz éve dolgozunk. Ezért is volt érdekes számomra, amikor a módosításról szóló vitában az összes parlamenti frakció hozadékként értékelte e rendelkezést és egységesen támogatták. Köszönetet mondtam nekik a támogatásukért, valamint kiemeltem ennek változásnak a fontosságát, mert „…ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a névhez való jog az emberi méltóságból eredő alapjog, hiszen a név az adott ember identitását is kifejezi…” akkor ezt az új lehetőséget ideje volt a nemzetiségi törvényen túl ebben a törvényben is deklarálni.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29550-zapisky-hovorcu-14-2021 

Azzal kezdem, amit a legutóbb kihagytam a jegyzeteimből. Nem tudom, olvasóim mennyire követik figyelemmel a különböző állami díjak, elismerések, kitüntetések szokásos odaítélését, de az elmúlt évben ennek is alkalmazkodnia kellett a világjárvány kiváltotta körülményekhez. Ez azt jelenti, hogy a díjakat a szokásos ünnepnapokon hirdetik ki - például március 15-én, de a kitüntetettek a díjakat egy másik időpontban vehetik át. Így történhetett meg, hogy bár tudtam róla, hogy az említett napon ítélték oda a Magyar Érdemkereszt arany fokozatát polgári kategóriában a békéscsabai szlovák iskola igazgatónője, Pecsenya Edit, illetve a Magyarországi Szlovákok Szövetsége sokéves tagja, Piliscsév volt polgármester asszonya, Nagy Mária részére, legutóbbi jegyzeteimben nem gratuláltam nekik ehhez. Ez az én szégyenem. Nos, ezúton, visszamenőlegesen is gratulálok a megérdemelt kitüntetésükhöz és remélem, hogy személyesen is lesz módom köszönteni őket a plakett tényleges, fizikai átadásán.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága legutóbbi ülése napirendjén a felsőoktatási intézmények megváltoztatott igazgatási modelljének - ezzel együtt a finanszírozásának - kérdései szerepeltek. Meghívott vendégeink között volt a felsőoktatás átszervezésével kapcsolatos feladatokért felelős kormánymegbízott Dr. Stumpf István, valamint Dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai minisztérium helyettes államtitkára. Rajtuk kívül Robert Maxián, a Szlovák Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa, Kiss-Szemán Róbert, az ELTE Szláv és Balti Nyelvek Filológiai Intézetének 12 2021 Paulik Avezetője, valamint Dr. Márkus Éva, az ELTE Pedagógiai Karának dékánja szintén megjelent a bizottság ülésén.
Ami a változtatások célját és a szerkezetátalakítás átfogó folyamatát illeti, úgy gondolom, hogy a kormánymegbízott úr információi alapján bizottságunk tagjai megértették a jelenlegi változások lényegét, de különösen aggasztónak tartottuk a nemzetiségi pedagógiai tanszékek jövőjét, valamint a nemzetiségi felsőoktatás további fejlesztésének lehetőségét. Ezekre aztán a helyettes államtitkár úr válaszolt részletesebben.
Megtudtuk, hogy jelenleg az alapítványok, és az érintett intézmények között részletes szerződések vannak készülőben. Az állam a jövőben is biztosítja a törvény által előírt állami feladatok ellátását a felsőoktatás területén, beleértve a nemzetiségi pedagógusképzést e szerződések alapján. A szerződéseknek tartalmazniuk kell az összes feladatot, amelyek ellátását az állam az adott intézménytől elvár, és amelyeket a továbbiakban is az állami költségvetésből finanszíroznak. Biztosítottak minket, hogy cél, hogy a nemzetiségi pedadógusképzés továbbra is úgy működjön, ahogyan azt a nemzetiségi közösségek elvárják. A nemzetiségi önkormányzatok és az egyetemek vezetőségei közötti együttműködés kapcsán megemlítettük azt a közoktatásbeli gyakorlatot, mely szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok rendelkeznek bizonyos jogokkal a közoktatás működési feltételeinek kialakítása terén azzal, hogy örömmel látnánk hasonló lehetőségeket a felsőoktatás terültén is. Vendégeink azzal búcsúztak, hogy az elvárásainkat megértették, és a továbbiakban is rendszeres kapcsolatban maradunk annak érdekében, hogy az információáramlás az e területen bekövetkező változásokról a minisztérium és a bizottságunk között folyamatos maradjon.
És végezetül egy jó hír. Az OSZÖ elnök asszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel és Soltész Miklós államtitkár úrral meglátogattuk a Határon Túl Élő Szlovákok Hivatala elnökét, Milan Ján Pilip urat, hogy áttekintsük a pesti evangélikus templom rekonstrukciója Szlovákia részéről történő támogatásának folyamatát. Az elnök úr biztosított minket arról, hogy a pénz elő van készítve és csak néhány hét kérdése, hogy a támogatás az OSZÖ számlájára kerüljön. A beszélgetés alapján lehetőséget látunk arra, hogy az ehhez szükséges szerződés a közeljövőben Budapesten kerüljön aláírásra. Utána pedig nem marad számunkra más, mint hogy keményen dolgozzunk a projekt megvalósításán.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29526-zapisky-hovorcu-12-2021

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága március 4-én ülést tartott, melynek napirendjén két, a nemzetiségeket közvetlenül érintő európai kezdeményezés megvitatása szerepelt. Az egyik, amely a Ľudové noviny olvasói számára már ismerős lehet, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (angol rövidítése: FUEN) Minority SafePack elnevezésű kezdeményezése volt. A javaslat célja, hogy az Európai Bizottság elfogadjon egy olyan jogi dokumentumot, amely az Unió különböző országaiban élő nemzetiségek alapvető jogait rögzítené. Tavaly a járványvédelmi intézkedések ellenére, elegendő számú támogató aláírás gyűlt össze ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel a kezdeményezéssel, de úgy döntöttek, hogy ezt a kérdéskört más dokumentumok már megfelelően szabályozzák. Most az aláírásgyűjtés szervezőinek kérésére bizottságunk úgy döntött, hogy állásfoglalást dolgoz ki, amelyben – ahogyan más nemzeti és európai szervek, köztük az 12 2021 PaulikEurópai Parlament is - elítéli a nemzetiségi jogok védelmére vonatkozó jogi norma megalkotásának elutasítását. Az állásfoglalás a következő ülésünkön, március 24-én kerül elfogadásra.
A másik polgári kezdeményezéshez, „Kohéziós politika a régiók egyenlősége és a regionális kultúrák fenntarthatósága érdekében” névvel, ezekben a hónapokban kezdődik az aláírások gyűjtése. Ez a kezdeményes a földrajzi régiókra összpontosít, nem az ott élő állampolgárok nemzetiségére. Ennek az olyan nemzetiségi csoportokra nézve lenne jelentősége, amelyek egy földrajzi régión belül élnek. Eddig bizottságunk is pozitívan fogadta ezt a kezdeményezést, annak ellenére, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek többnyire szétszórtan élnek.
Legutóbbi jegyzeteimben a felsőoktatás átszervezéséről írtam, valamint bizottságunk érdeklődéséről az olyan egyetemeken zajló történések iránt, ahol nemzetiségi pedagógusképzés folyik. A jelen állás szerint ebben az ügyben a felsőoktatás átalakításáért felelős kormánybiztos, Stumpf István látogat el hozzánk március 24-én. Olyan kérdésekkel készülünk a találkozóra, amelyek megvilágítanák számunkra a nemzetiségi pedagógiai karok további fejlődését az olyan egyetemek keretein belül, amelyeknél a fenntartói kompetenciákat alapítvány vette át az államtól.
Lassan, de ígéretesen alakul a pesti evangélikus templom volt épületének helyzete is. Az épület már az országos önkormányzat kezében van. A jogászok arra keresik a lehetőséget, hogy hogyan lehetne kivonni az épületet a társasház közös tulajdonából, hogy a felújítás során ne kelljen minden egyes szakasz előtt újra megszerezni az összes érintett tulajdonos engedélyét. Reméljük, hogy ez a lépés is megtörténik a közeljövőben.
Ami a további támogatásokat illeti, tehát az épület felújítási munkálataira vonatkozó támogatásokat, ahogyan arról már beszámoltam, Magyarország kormánya erre az évre és a jövő évre, a felújítás első két szakaszára vonatkozóan már elkülönített bizonyos összegeket. Most, szintén a közeljövőben, arra készülünk, hogy tárgyalásokat folytassunk a Szlovák Köztársaság kormányának képviselőivel, hogy megtudjuk, a szlovák fél hogyan készül teljesíteni eredeti ígéretét, mely szerint azonos mértékű támogatást nyújt az épület rekonstrukciójához.
Országaink járványügyi helyzete nem könnyíti meg a kormány tisztségviselőivel való személyes találkozót, de úgy gondolom, hogy a közeli jövőben végre írásban is megkaphatjuk a támogatást Szlovákiától is.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29500-zapisky-hovorcu-10-2021

A plenáris üléseken ezekben a hetekben is a koronavírus elleni védelem kérdései rezonáltak. Mivel szinte minden nap új mutációk keletkeznek, amelyek gyorsan átterjednek a szomszédos országokba, illetve hozzánk is, és amelyek újabb és újabb kihívások elé állítják a szakembereket. A plenáris üléseken a kormány képviselői a Covid-19 új mutációinak terjedése elleni intézkedéseket ismertetik, az ellenzék pedig a kormány lépéseit kritizálja és több, illetve más intézkedéseket követel.
Természetesen a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is rendkívüli érdeklődéssel figyeli a világjárvány aktuális helyzetét, de munkánk középpontjában más áll. Például: folyamatban van a felsőoktatás átszervezése. Több egyetem, amelyek eddig állami fenntartás alatt álltak, magánalapítványok igazgatása alá kerülnek át. Köztük olyan egyetemek is, ahol nemzetiségi pedagógiai karok, vagy szakok is működnek.
A nemzetiségi törvény 23. paragrafusa (4) bekezdése értelmében az állam azon köteles biztosítani a nemzetiségi óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban és felsőoktatási intézményekben szükséges pedagógusok oktatását és továbbképzését. Ez a rendelkezés egyelőre annak ellenére is érvényben maradt, hogy például a szegedi egyetem, ahol a legtöbb szlovák nemzetiségi tanárt képzik, már alapítványi felügyelet alá került.
A Nemzetiségek bizottsága az illetékes minisztériumhoz, valamint a felsőoktatás átszervezéséért felelős kormánymegbízotthoz, Stumpf Istvánhoz fordult. Jelenleg a találkozó megfelelő időpontját keressük álláspontjaink ismertetésére, mert van egy olyan aggodalmunk, hogy a mi kislétszámú tanszékeink az érintettek érdeklődésének perifériáján maradhatnak a nagy egyetemek magánkézbe kerülése, illetve átszervezése közben. Igyekszünk megmenteni ezeket a tanszékeket és lehetőség szerint, számukra a lehető legjobb feltételeket kivívni a jövőre nézve. Ebben a kérdésben a nemzetiségi tanszékek képviselőin kívül némely magyarországi nemzetiség anyaországainak diplomatái is hozzánk fordultak. 10 2021 PaulikMeggyőződésem, hogy nemzetiségi tanszékeink megtartása iránti igyekezetünk rövid időn belül meghozza a várt eredményt.
A jegyzeteim kötete iránti érdeklődés továbbra is meglepően magas. Olyan emberek is kértek belőle példányt, akik nem tartoznak nemzetiségünkhöz, ami vélhetően az „Egy hazában” c. rádióműsornak köszönhető, amelybe a rádió szlovák műsorának munkatársai készítettek velem magyarul is egy interjút. Tehát, ez is megerősíti, hogy a kiadvány megjelentetése jó ötlet volt.
Az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával felkerestük Békéscsaba polgármesterét. Egy lépéssel előrébb kellett mozdítani a párbeszédet a helyi szlovák iskola épületének az OSZÖ tulajdonába kerülése kérdésében. Úgy vélem, mindkét oldalról elhangzottak azok az érvek, amelyek akadályozták a szükséges szerződés végleges kidolgozását, és így a közeljövőben aláírhatják a megegyezést. Csak ezután kezdhetjük el kezelni a telken maradt épületeket, amelyek innentől az OSZÖ tulajdonába kerülnek, és más környező intézményekhez tartoznak. A polgármester úrnak is ajándékoztam egy példányt a jegyzeteim gyűjteményéből, talán lesz majd ideje beleolvasni.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29465-zapisky-hovorcu-8-2021

A parlament hétfőtől ülésezik. Szintén hétfőn ült össze először a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is. Az ülések a pandémia idején is a normális élet fokozatos visszatérésére utalnak, még ha csak korlátozott értelemben is.
A Nemzetiségek bizottsága első ülésén megszavaztuk az első félévre szóló munkatervünket, amelyben a legfontosabb pontok valószínűleg azok lesznek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a jogalkotási munkához, hanem amelyek keretében lehetőségünk lesz meghallgatni a felsőoktatás átszervezésért felelős kormánymegbízottat az átszervezés nemzetiségi szakképzésre gyakorolt hatásáról, vagy a Központi Statisztikai Hivatal képviselőit a népszámlálás 2022-re való elhalasztásáról, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság újonnan kinevezett elnökét. Az ilyen üléseken olyan információkhoz juthatunk, amelyek elengedhetetlenek a feladataink ellátásához.
Február 16-án, kedden a világjárvány elleni védekezési intézkedésekről szóló törvénytervezet tárgyalásának részeként alkalmam nyílt a plenáris ülés előtt ismertetni a Nemzetiségek bizottsága véleményét. Bizottságunk összességében támogatja a javaslat elfogadását. Ugyanakkor egyet nem értését fejezte ki azzal, hogy az új törvénnyel továbbra is érvényben maradó korábbi rendelkezések korlátozzák a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, illetve a határozatok elfogadását. Éppen ezért egy későbbi, nyugodtabb időszakban az elektronikus szavazást lehetővé tevő módosítási javaslatot kívánunk előkészíteni és benyújtani.
Valószínűleg a Ľudové noviny olvasói már észrevették, hogy az eredetileg erre az évre tervezett népszámlálást a kormány 2022 második felére halasztotta. Ezt az állásfoglalást bizottságunk üdvözölte, mivel a döntés segíthet abban, hogy a világjárvány legalább részleges leküzdését 08 2021 Paulikkövetően jobban fel tudjuk majd készíteni közösségünket a népszámláláshoz kapcsolódó feladatokra.
Úgy gondolom, az olvasók már regisztrálták azt a hírt is, mely szerint a nemzetiségi önkormányzatok idei, az önkormányzat tavalyi tevékenységén alapuló, azaz feladatalapú támogatását az idei évben új szabályok alapján biztosítják. Elegendő csak két rendes önkormányzati ülésről beszámolni, a támogatás idei összegét pedig az előző három évben elnyert dotáció átlaga határozza meg. Ráadásul az összeget a szokásosnál két hónappal korábban utalják ki, ami szintén megkönnyíti az idei év tervezését.
Az utóbbi két héten a volt pesti evangélikus templom felújítása körül is előre mozdultak a dolgok. A Magyar Közlönyben megjelent a pesti evangélikus gyülekezet volt templomépületének felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1049/2021 (II. 12) számú kormányrendelet, amelyben a felújításra a kormány az idei, és a következő évre is, 700 - 700 millió forint összegben nyújt támogatást. Bízzunk benne, hogy belátható időn belül a Szlovák Köztársaság kormánya is hasonló rendeletet fog hozni. A felújítás tulajdonképpeni folyamata ekkor veheti majd kezdetét.
A Magyar Televízió szlovák adásának újságírói is érdeklődést mutattak az épület iránt. Ahogy arról a főszerkesztő asszony tájékoztatott minket, szándékukban áll figyelemmel kísérni és rendszeresen filmezni az épület helyreállításának és elfoglalásának teljes folyamatát, amelynek első lépése február 12-én, pénteken tett látogatásuk volt. Több interjút készítettek az elhagyatott, hideg épületben, amelyek részben a közeljövőben kerülnek adásba. Később pedig, egy hosszabb dokumentumfilmhez fogják használni őket, a teljes felújítás kiindulópontjának bemutatására. Reméljük, hogy a tervezett dokumentumanyag vége is belátható időn belül felvehető lesz.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29441-zapisky-hovorcu-6-2021

A világjárvánnyal járó korlátozások továbbra sem hagynak el minket. A kormány március elsejéig, vagyis még egy hónappal meghosszabbította érvényüket. Ugyanakkor a közvetlen környezetemben, valamint a nem Budapesten élő ismerőseimnél is látom, hogy egyre inkább hiányoznak a lehetőségek a találkozásokra, programokra, színházlátogatásokra, vagy éppen csak a lakáson kívüli hétköznapi üldögélésekre. Hasonlóan érzek én is.
Bár a Parlament február közepéig szünetel, a politikusok már kezdenek mozgolódni. Az ellenzéki parlamenti frakciók indítványt nyújtottak be az országgyűlés elnökének rendkívüli plenáris ülés összehívására február 1-ére, amelynek a napirendjén a kormány világjárvány idején végzett munkájának a kérdéskörei szerepeltek. A javaslat három ellenőrző bizottságot is létre kívánt hozni, amelyek az egyes kormányzati intézkedéseket és azok a társadalom különböző csoportjaira gyakorolt hatását vizsgálnák. A kormánypártok tagjai azonban nem jöttek el az ülésre, így az, lényegében, el sem kezdődött, mivel a napirendjét már nem tudták elfogadni. Tehát csak a napirenden kívüli felszólalásokat hallottuk, amelyekben az ellenzéki pártok ismertették véleményüket a kormányzati intézkedésekről. Mivel azonban a kormány képviselői az ülésen nem vettek részt, a 06 2021 Paulikvita fél óra után abbamaradt.
A Nemzetiségi bizottság sem ülésezik még. Mégis, a bizottság elnöke találkozót kezdeményezett a Belügyminisztérium képviselőivel a személynevek személyi okmányokon nemzetiségi nyelven történő feltüntetésének ügyében. Mivel jelenleg lehetőségünk van kérni, hogy vezetéknevünket és utónevünket szlovákul is feltüntessék a személyazonosító igazolványon, ezúttal azt kívántuk biztosítani, hogy az állampolgárok azonosításához használt egyéb okmányokon - azaz a vezetői engedélyen és az útlevélen - a nemzetiségi állampolgároknak lehetőségük legyen arra, hogy a nevük a saját nyelvükön is az igazolványra kerüljön.
Sajnos nagyon gyorsan megtudtuk, hogy a vezetői engedélyen ez egyszerűen nem lehetséges, mert a jelenlegi kártyán szlovákul a nevünket csak az utolsó rubrikában lehetne feltüntetni és csak olyan méretben, hogy azt szemüveggel sem látnánk. Ami az útlevelet illeti, állítólag készül a dokumentum egy új formátuma, ezért a megfelelő időben fordultunk a minisztériumhoz. Azt mondták, figyelembe fogják venni az elvárásainkat. És kaptunk más, nem kevésbé fontos információt is. Mégpedig, hogy a személyes okmányokról szóló törvény módosítása is készülőben van, ahol meg kell nyitni az ezen igazolványok tartalmával kapcsolatos paragrafusokat is. Ebben az esetben is ígéretet kaptunk egy újabb konzultációs lehetőségre annak érdekében, hogy igényeinket itt is figyelembe vegyék.
Ami azonban ezt leginkább akadályozza az az, hogy például az anyakönyvi nyilvántartások tartalma a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik, míg a személyi okmányok a Belügyminisztériuméba. Az összes személyes dokumentum, illetve tartalmuk, abból indul ki, hogy az anyakönyvi kivonatban, tehát a születési okmányokon mi szerepel. Azt pedig, hogy a név nemzetiségi nyelven is szerepeljen, szülés előtt kell kérelmezni. Természetesen a szülés előtt a szülőknek, főként az édesanyáknak más gondjuk is van, mint azt megállapítani, hogy pontosan kinél és milyen formában tudják az újszülött nevének szlovák nyelven való feltüntetését kérni. Tehát ismét egy olyan problémára bukkantunk, amelyet nem lesz könnyű megoldani.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29419-zapisky-hovorcu-4-2021

A parlament csendes, a következő ülésszak csak február második felében veszi kezdetét. Ebben az időszakban a plenáris ülés első hónapjainak programja, illetve ezzel párhuzamosan a nemzetiségi bizottság üléseinek programja készül. És, mint általában minden évben, ilyenkor adjuk le a vagyonnyilatkozatainkat is. Ez ugyanaz az eljárás, mint amin azoknak az olvasóimnak is túl kell esniük, akik a helyi, megyei vagy az Országos Szlovák Önkormányzat tagjai.
Az ország is ébredezik. A napokban kérdéseket kaptam helyi szlovák önkormányzatoktól, amelyek egyrészt a rendszeres dotációkra, másrészt a rendkívüli támogatási lehetőségekre vonatkoznak. Miskéről például azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy lehet-e támogatást szerezni helyi szlovák közösségi ház létrehozására. Az egyik módot megírtam nekik, miszerint ilyen jellegű egyedi támogatást a Miniszterelnökségtől kaphatnak. Mások pedig találkozó szervezéséhez kértek segítséget Soltész Miklós államtitkárral. Megint mások aziránt érdeklődnek, mikor 04 2021 Pauliklesznek közzétéve az idei támogatások a szlovák szervezetek, kezdeményezések és önkormányzatok számára.
Erre az utolsó kérdésre megnyugtató válaszom van. A szlovák társadalmi szervezetek 2021-es támogatásai az utóbbi napokban jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján. Szintén fent vannak már a helyi szlovák önkormányzatok első félévi működésére vonatkozó támogatásai is. A többi támogatásról a kuratórium szintén e napokban dönt, tehát januárban megéri rendszeresen szemlélni az említett honlapot.
A bizottságban is az első félévre készülünk. Az elmúlt évben elhatároztuk, hogy még ebben a ciklusban igyekszünk kidolgozni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását megkönnyítő javaslatot. Utakat és szövetségeseket keresünk. Eddig csak annyi látszik, hogyha komolyan gondoljuk, akkor az év közepéig el kell készítenünk javaslatunkat, mert ha a költségvetési törvény jövő évi tervezetébe nem kerül bele, akkor erre a ciklusra minden marad a régiben.
És még egy hír Önöknek. Talán többen értesültek róla, vagy a Ľudové noviny oldalairól, akár a magyar rádió szlovák adásából, hogy a múlt év végén elkészítettem könyv alakban szószólói munkám első két évében megjelent jegyzeteimet. Arra gondoltam, hogy egy ilyen kiadvány is érdeklődést válthat ki, különösen azokban, akik nem követik a magyarországi szlovák médiát. Sajnos a könyv egy kicsit megkésve érkezett a nyomdából, ezért nem tudtam szétküldeni az év végén, de asszisztensemmel együtt igyekszünk őket eljuttatni az év első hónapjaiban az összes szlovák önkormányzat, szervezet, intézmény és más érdeklődők részére. Ha Ön is érdeklődik a könyv iránt és nem tartozik az említett kategóriákba, megrendelheti a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. e-mail címen.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29393-zapisky-hovorcu-2-2021

A 2021-es év elején elsősorban sok szerencsét és sikert szeretnék kívánni minden olvasómnak. Őszintén remélem, hogy az év végi ünnepeket valamennyien békében és szűk családi körben töltötték. Bízzunk benne, hogy ez az év a Covid-19 elleni védőoltással együtt a szlovák társadalmi élet színpadának újranyitását is magával hozza, és hogy az élet visszaáll a normál kerékvágásba.
Különös, hogy a jegyzeteimben általában az elmúlt két hét eseményeiről szoktam beszámolni, most viszont éppen ellenkezőleg, arról fogok írni, ami az év végén a járvány miatt, elmaradt. Néhány évvel ezelőtt szokássá vált, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke ebédre hívja a várba a tizenhárom nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzatainak elnökeit és országgyűlési szószólóit. A múlt év decemberében azonban levelet kaptunk a köztársasági elnöki hivataltól, hogy a közösségi távolságtartás miatt az idei ebédre nem kerül sor. Emellett az elnök úr sok sikert 02 2021 Paulikés jó egészséget kívánt nekünk a 2021-es esztendőre.
A második ilyen évente ismétlődő esemény a Nemzetiségekért-díj ünnepélyes átadása lett volna, amelyet a miniszterelnök minden évben december 18-ához, azaz a Nemzetiségek Napjához kötődően szokott átadni. Idén, szokás szerint, októberben írták ki a pályázatot a kitüntetésre javasoltak neveinek benyújtására. Ezt követően, december elején összeült a bizottság is, amely a benyújtott javaslatok alapján végleges listát készített a miniszterelnök számára, amelyet ő megerősít, eltérő véleménye esetén kiegészít vagy lerövidít. Ezt általában egy olyan rendezvény követi, amelyen a kitüntetettek, ünnepélyes program keretében, valamennyi nemzetiség jelenlétében oklevelet és emlékplakettet vesznek át személyesen a miniszterelnöktől vagy helyettesétől. Ezúttal azonban ez az esemény is elmaradt. Információim szerint az ünnepélyes díjátadást áttették a 2021. év tavaszára. A végső döntés azonban már megszületett, és erről azok a személyek is tájékoztatást kaptak, akiket a miniszterelnök elismerésben részesített, ezért ezúton már gratulálhatok Hollósy Tibornénak, akit nemzetiségünk képviselői közül, az Országos Szlovák Önkormányzat javaslatára, kitüntettek. Remélem, hogy hamarosan személyesen is lehetőségem lesz méltó ünnepség keretében gratulálni neki.
És most egy fontos megvalósult találkozóról. A nemzetiségi területért felelős ombudsman-helyettes asszonnyal minden nemzetiség képviselői, úgy az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei, mint a nemzetiségi szószólók, együttműködünk. Jelenleg, az Ombudsman Hivatala új helyre költözött, ahova a helyettes asszony munkalátogatásra invitált minket az OSZÖ elnök asszonyával. A látogatásra történetesen éppen december 18-án került sor. Tartalmas beszélgetés keretében értékeltük az elmúlt évet és kölcsönösen tájékoztattuk egymást a 2021-es évre vonatkozó terveinkről. A leköszönő évet - minden nehézség, korlátozás ellenére is - viszonylag sikeresnek értékeltük, hiszen befejeződött a nemzetiségi törvény módosítása, kibővült a nemzetiségi ösztöndíjra jogosult hallgatók köre, emelkedtek a nemzetiségi kezdeményezések fedezetére szolgáló keretek. Illetve, ne felejtsük el, hogy Magyarország kormánya biztosította a pesti evangélikusok egykori templomának megvásárlását, amely, ha a Jóisten is megsegít minket, a szlovákok központja lesz Budapesten.

Anton Paulik o dianí v Národnostnom výbore maďarského parlamentu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29886-zapisky-hovorcu-38-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29850-zapisky-hovorcu-36-2021

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29808-zapisky-hovorcu-34-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29777-zapisky-hovorcu-32-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29752-zapisky-hovorcu-30-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29729-zapisky-hovorcu-28-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29707-zapisky-hovorcu-26-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29672-zapisky-hovorcu-24-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29646-zapisky-hovorcu-22-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29619-zapisky-hovorcu-20-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29602-zapisky-hovorcu-18-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29578-zapisky-hovorcu-16-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29550-zapisky-hovorcu-14-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29526-zapisky-hovorcu-12-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29500-zapisky-hovorcu-10-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29465-zapisky-hovorcu-8-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29441-zapisky-hovorcu-6-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29419-zapisky-hovorcu-4-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29393-zapisky-hovorcu-2-2021

A R C H Í V (2018 - 2020):
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/1445-a-szlovak-nemzetisegi-szoszolo-jegyzetei-2018-2020

Paulik Antal: Félúton / A szószóló jegyzetei
Letöltés: http://www.oslovma.hu/Archiv/FelutPAn.pdfFelutPAn
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku knižne
Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/Archiv/PolcesAP.pdfPolcesAP