ned04112021

Posledná aktualizáciauto, 06 apr 2021 10am

A szlovák nemzetiségi szószóló jegyzetei

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a felsőoktatási intézmények megváltoztatott igazgatási modelljének, illetve finanszírozásának kérdéseivel kapcsolatban különösen aggasztónak tartotta a nemzetiségi pedagógiai tanszékek jövőjét, valamint a nemzetiségi felsőoktatás további fejlesztésének lehetőségét.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29550-zapisky-hovorcu-14-2021

Paulik Antal: - Azzal kezdem, amit a legutóbb kihagytam a jegyzeteimből. Nem tudom, olvasóim mennyire követik figyelemmel a különböző állami díjak, elismerések, kitüntetések szokásos odaítélését, de az elmúlt évben ennek is alkalmazkodnia kellett a világjárvány kiváltotta körülményekhez. Ez azt jelenti, hogy a díjakat a szokásos ünnepnapokon hirdetik ki - például március 15-én, de a kitüntetettek a díjakat egy másik időpontban vehetik át. Így történhetett meg, hogy bár tudtam róla, hogy az említett napon ítélték oda a Magyar Érdemkereszt arany fokozatát polgári kategóriában a békéscsabai szlovák iskola igazgatónője, Pecsenya Edit, illetve a Magyarországi Szlovákok Szövetsége sokéves tagja, Piliscsév volt polgármester asszonya, Nagy Mária részére, legutóbbi jegyzeteimben nem gratuláltam nekik ehhez. Ez az én szégyenem. Nos, ezúton, visszamenőlegesen is gratulálok a megérdemelt kitüntetésükhöz és remélem, hogy személyesen is lesz módom köszönteni őket a plakett tényleges, fizikai átadásán.
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága legutóbbi ülése napirendjén a felsőoktatási intézmények megváltoztatott igazgatási modelljének - ezzel együtt a finanszírozásának - kérdései szerepeltek. Meghívott vendégeink között volt a felsőoktatás átszervezésével kapcsolatos feladatokért felelős kormánymegbízott Dr. Stumpf István, valamint Dr. Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai minisztérium helyettes államtitkára. Rajtuk kívül Robert Maxián, a Szlovák Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa, Kiss-Szemán Róbert, az ELTE Szláv és Balti Nyelvek Filológiai Intézetének 12 2021 Paulik Avezetője, valamint Dr. Márkus Éva, az ELTE Pedagógiai Karának dékánja szintén megjelent a bizottság ülésén.
Ami a változtatások célját és a szerkezetátalakítás átfogó folyamatát illeti, úgy gondolom, hogy a kormánymegbízott úr információi alapján bizottságunk tagjai megértették a jelenlegi változások lényegét, de különösen aggasztónak tartottuk a nemzetiségi pedagógiai tanszékek jövőjét, valamint a nemzetiségi felsőoktatás további fejlesztésének lehetőségét. Ezekre aztán a helyettes államtitkár úr válaszolt részletesebben.
Megtudtuk, hogy jelenleg az alapítványok, és az érintett intézmények között részletes szerződések vannak készülőben. Az állam a jövőben is biztosítja a törvény által előírt állami feladatok ellátását a felsőoktatás területén, beleértve a nemzetiségi pedagógusképzést e szerződések alapján. A szerződéseknek tartalmazniuk kell az összes feladatot, amelyek ellátását az állam az adott intézménytől elvár, és amelyeket a továbbiakban is az állami költségvetésből finanszíroznak. Biztosítottak minket, hogy cél, hogy a nemzetiségi pedadógusképzés továbbra is úgy működjön, ahogyan azt a nemzetiségi közösségek elvárják. A nemzetiségi önkormányzatok és az egyetemek vezetőségei közötti együttműködés kapcsán megemlítettük azt a közoktatásbeli gyakorlatot, mely szerint az országos nemzetiségi önkormányzatok rendelkeznek bizonyos jogokkal a közoktatás működési feltételeinek kialakítása terén azzal, hogy örömmel látnánk hasonló lehetőségeket a felsőoktatás terültén is. Vendégeink azzal búcsúztak, hogy az elvárásainkat megértették, és a továbbiakban is rendszeres kapcsolatban maradunk annak érdekében, hogy az információáramlás az e területen bekövetkező változásokról a minisztérium és a bizottságunk között folyamatos maradjon.
És végezetül egy jó hír. Az OSZÖ elnök asszonyával, Hollerné Racskó Erzsébettel és Soltész Miklós államtitkár úrral meglátogattuk a Határon Túl Élő Szlovákok Hivatala elnökét, Milan Ján Pilip urat, hogy áttekintsük a pesti evangélikus templom rekonstrukciója Szlovákia részéről történő támogatásának folyamatát. Az elnök úr biztosított minket arról, hogy a pénz elő van készítve és csak néhány hét kérdése, hogy a támogatás az OSZÖ számlájára kerüljön. A beszélgetés alapján lehetőséget látunk arra, hogy az ehhez szükséges szerződés a közeljövőben Budapesten kerüljön aláírásra. Utána pedig nem marad számunkra más, mint hogy keményen dolgozzunk a projekt megvalósításán.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29526-zapisky-hovorcu-12-2021

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága március 4-én ülést tartott, melynek napirendjén két, a nemzetiségeket közvetlenül érintő európai kezdeményezés megvitatása szerepelt. Az egyik, amely a Ľudové noviny olvasói számára már ismerős lehet, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (angol rövidítése: FUEN) Minority SafePack elnevezésű kezdeményezése volt. A javaslat célja, hogy az Európai Bizottság elfogadjon egy olyan jogi dokumentumot, amely az Unió különböző országaiban élő nemzetiségek alapvető jogait rögzítené. Tavaly a járványvédelmi intézkedések ellenére, elegendő számú támogató aláírás gyűlt össze ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel a kezdeményezéssel, de úgy döntöttek, hogy ezt a kérdéskört más dokumentumok már megfelelően szabályozzák. Most az aláírásgyűjtés szervezőinek kérésére bizottságunk úgy döntött, hogy állásfoglalást dolgoz ki, amelyben – ahogyan más nemzeti és európai szervek, köztük az 12 2021 PaulikEurópai Parlament is - elítéli a nemzetiségi jogok védelmére vonatkozó jogi norma megalkotásának elutasítását. Az állásfoglalás a következő ülésünkön, március 24-én kerül elfogadásra.
A másik polgári kezdeményezéshez, „Kohéziós politika a régiók egyenlősége és a regionális kultúrák fenntarthatósága érdekében” névvel, ezekben a hónapokban kezdődik az aláírások gyűjtése. Ez a kezdeményes a földrajzi régiókra összpontosít, nem az ott élő állampolgárok nemzetiségére. Ennek az olyan nemzetiségi csoportokra nézve lenne jelentősége, amelyek egy földrajzi régión belül élnek. Eddig bizottságunk is pozitívan fogadta ezt a kezdeményezést, annak ellenére, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek többnyire szétszórtan élnek.
Legutóbbi jegyzeteimben a felsőoktatás átszervezéséről írtam, valamint bizottságunk érdeklődéséről az olyan egyetemeken zajló történések iránt, ahol nemzetiségi pedagógusképzés folyik. A jelen állás szerint ebben az ügyben a felsőoktatás átalakításáért felelős kormánybiztos, Stumpf István látogat el hozzánk március 24-én. Olyan kérdésekkel készülünk a találkozóra, amelyek megvilágítanák számunkra a nemzetiségi pedagógiai karok további fejlődését az olyan egyetemek keretin belül, amelyeknél a fenntartói kompetenciákat alapítvány vette át az államtól.
Lassan, de ígéretesen alakul a pesti evangélikus templom volt épületének helyzete is. Az épület már az országos önkormányzat kezében van. A jogászok arra keresik a lehetőséget, hogy hogyan lehetne kivonni az épületet a társasház közös tulajdonából, hogy a felújítás során ne kelljen minden egyes szakasz előtt újra megszerezni az összes érintett tulajdonos engedélyét. Reméljük, hogy ez a lépés is megtörténik a közeljövőben.
Ami a további támogatásokat illeti, tehát az épület felújítási munkálataira vonatkozó támogatásokat, ahogyan arról már beszámoltam, Magyarország kormánya erre az évre és a jövő évre, a felújítás első két szakaszára vonatkozóan már elkülönített bizonyos összegeket. Most, szintén a közeljövőben, arra készülünk, hogy tárgyalásokat folytassunk a Szlovák Köztársaság kormányának képviselőivel, hogy megtudjuk, a szlovák fél hogyan készül teljesíteni eredeti ígéretét, mely szerint azonos mértékű támogatást nyújt az épület rekonstrukciójához.
Országaink járványügyi helyzete nem könnyíti meg a kormány tisztségviselőivel való személyes találkozót, de úgy gondolom, hogy a közeli jövőben végre írásban is megkaphatjuk a támogatást Szlovákiától is.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29500-zapisky-hovorcu-10-2021

A plenáris üléseken ezekben a hetekben is a koronavírus elleni védelem kérdései rezonáltak. Mivel szinte minden nap új mutációk keletkeznek, amelyek gyorsan átterjednek a szomszédos országokba, illetve hozzánk is, és amelyek újabb és újabb kihívások elé állítják a szakembereket. A plenáris üléseken a kormány képviselői a Covid-19 új mutációinak terjedése elleni intézkedéseket ismertetik, az ellenzék pedig a kormány lépéseit kritizálja és több, illetve más intézkedéseket követel.
Természetesen a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is rendkívüli érdeklődéssel figyeli a világjárvány aktuális helyzetét, de munkánk középpontjában más áll. Például: folyamatban van a felsőoktatás átszervezése. Több egyetem, amelyek eddig állami fenntartás alatt álltak, magánalapítványok igazgatása alá kerülnek át. Köztük olyan egyetemek is, ahol nemzetiségi pedagógiai karok, vagy szakok is működnek.
A nemzetiségi törvény 23. paragrafusa (4) bekezdése értelmében az állam azon köteles biztosítani a nemzetiségi óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban és felsőoktatási intézményekben szükséges pedagógusok oktatását és továbbképzését. Ez a rendelkezés egyelőre annak ellenére is érvényben maradt, hogy például a szegedi egyetem, ahol a legtöbb szlovák nemzetiségi tanárt képzik, már alapítványi felügyelet alá került.
A Nemzetiségek bizottsága az illetékes minisztériumhoz, valamint a felsőoktatás átszervezéséért felelős kormánymegbízotthoz, Stumpf Istvánhoz fordult. Jelenleg a találkozó megfelelő időpontját keressük álláspontjaink ismertetésére, mert van egy olyan aggodalmunk, hogy a mi kislétszámú tanszékeink az érintettek érdeklődésének perifériáján maradhatnak a nagy egyetemek magánkézbe kerülése, illetve átszervezése közben. Igyekszünk megmenteni ezeket a tanszékeket és lehetőség szerint, számukra a lehető legjobb feltételeket kivívni a jövőre nézve. Ebben a kérdésben a nemzetiségi tanszékek képviselőin kívül némely magyarországi nemzetiség anyaországainak diplomatái is hozzánk fordultak. 10 2021 PaulikMeggyőződésem, hogy nemzetiségi tanszékeink megtartása iránti igyekezetünk rövid időn belül meghozza a várt eredményt.
A jegyzeteim kötete iránti érdeklődés továbbra is meglepően magas. Olyan emberek is kértek belőle példányt, akik nem tartoznak nemzetiségünkhöz, ami vélhetően az „Egy hazában” c. rádióműsornak köszönhető, amelybe a rádió szlovák műsorának munkatársai készítettek velem magyarul is egy interjút. Tehát, ez is megerősíti, hogy a kiadvány megjelentetése jó ötlet volt.
Az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonyával felkerestük Békéscsaba polgármesterét. Egy lépéssel előrébb kellett mozdítani a párbeszédet a helyi szlovák iskola épületének az OSZÖ tulajdonába kerülése kérdésében. Úgy vélem, mindkét oldalról elhangzottak azok az érvek, amelyek akadályozták a szükséges szerződés végleges kidolgozását, és így a közeljövőben aláírhatják a megegyezést. Csak ezután kezdhetjük el kezelni a telken maradt épületeket, amelyek innentől az OSZÖ tulajdonába kerülnek, és más környező intézményekhez tartoznak. A polgármester úrnak is ajándékoztam egy példányt a jegyzeteim gyűjteményéből, talán lesz majd ideje beleolvasni.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29465-zapisky-hovorcu-8-2021

A parlament hétfőtől ülésezik. Szintén hétfőn ült össze először a Magyarországi nemzetiségek bizottsága is. Az ülések a pandémia idején is a normális élet fokozatos visszatérésére utalnak, még ha csak korlátozott értelemben is.
A Nemzetiségek bizottsága első ülésén megszavaztuk az első félévre szóló munkatervünket, amelyben a legfontosabb pontok valószínűleg azok lesznek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a jogalkotási munkához, hanem amelyek keretében lehetőségünk lesz meghallgatni a felsőoktatás átszervezésért felelős kormánymegbízottat az átszervezés nemzetiségi szakképzésre gyakorolt hatásáról, vagy a Központi Statisztikai Hivatal képviselőit a népszámlálás 2022-re való elhalasztásáról, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság újonnan kinevezett elnökét. Az ilyen üléseken olyan információkhoz juthatunk, amelyek elengedhetetlenek a feladataink ellátásához.
Február 16-án, kedden a világjárvány elleni védekezési intézkedésekről szóló törvénytervezet tárgyalásának részeként alkalmam nyílt a plenáris ülés előtt ismertetni a Nemzetiségek bizottsága véleményét. Bizottságunk összességében támogatja a javaslat elfogadását. Ugyanakkor egyet nem értését fejezte ki azzal, hogy az új törvénnyel továbbra is érvényben maradó korábbi rendelkezések korlátozzák a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, illetve a határozatok elfogadását. Éppen ezért egy későbbi, nyugodtabb időszakban az elektronikus szavazást lehetővé tevő módosítási javaslatot kívánunk előkészíteni és benyújtani.
Valószínűleg a Ľudové noviny olvasói már észrevették, hogy az eredetileg erre az évre tervezett népszámlálást a kormány 2022 második felére halasztotta. Ezt az állásfoglalást bizottságunk üdvözölte, mivel a döntés segíthet abban, hogy a világjárvány legalább részleges leküzdését 08 2021 Paulikkövetően jobban fel tudjuk majd készíteni közösségünket a népszámláláshoz kapcsolódó feladatokra.
Úgy gondolom, az olvasók már regisztrálták azt a hírt is, mely szerint a nemzetiségi önkormányzatok idei, az önkormányzat tavalyi tevékenységén alapuló, azaz feladatalapú támogatását az idei évben új szabályok alapján biztosítják. Elegendő csak két rendes önkormányzati ülésről beszámolni, a támogatás idei összegét pedig az előző három évben elnyert dotáció átlaga határozza meg. Ráadásul az összeget a szokásosnál két hónappal korábban utalják ki, ami szintén megkönnyíti az idei év tervezését.
Az utóbbi két héten a volt pesti evangélikus templom felújítása körül is előre mozdultak a dolgok. A Magyar Közlönyben megjelent a pesti evangélikus gyülekezet volt templomépületének felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1049/2021 (II. 12) számú kormányrendelet, amelyben a felújításra a kormány az idei, és a következő évre is, 700 - 700 millió forint összegben nyújt támogatást. Bízzunk benne, hogy belátható időn belül a Szlovák Köztársaság kormánya is hasonló rendeletet fog hozni. A felújítás tulajdonképpeni folyamata ekkor veheti majd kezdetét.
A Magyar Televízió szlovák adásának újságírói is érdeklődést mutattak az épület iránt. Ahogy arról a főszerkesztő asszony tájékoztatott minket, szándékukban áll figyelemmel kísérni és rendszeresen filmezni az épület helyreállításának és elfoglalásának teljes folyamatát, amelynek első lépése február 12-én, pénteken tett látogatásuk volt. Több interjút készítettek az elhagyatott, hideg épületben, amelyek részben a közeljövőben kerülnek adásba. Később pedig, egy hosszabb dokumentumfilmhez fogják használni őket, a teljes felújítás kiindulópontjának bemutatására. Reméljük, hogy a tervezett dokumentumanyag vége is belátható időn belül felvehető lesz.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29441-zapisky-hovorcu-6-2021

A világjárvánnyal járó korlátozások továbbra sem hagynak el minket. A kormány március elsejéig, vagyis még egy hónappal meghosszabbította érvényüket. Ugyanakkor a közvetlen környezetemben, valamint a nem Budapesten élő ismerőseimnél is látom, hogy egyre inkább hiányoznak a lehetőségek a találkozásokra, programokra, színházlátogatásokra, vagy éppen csak a lakáson kívüli hétköznapi üldögélésekre. Hasonlóan érzek én is.
Bár a Parlament február közepéig szünetel, a politikusok már kezdenek mozgolódni. Az ellenzéki parlamenti frakciók indítványt nyújtottak be az országgyűlés elnökének rendkívüli plenáris ülés összehívására február 1-ére, amelynek a napirendjén a kormány világjárvány idején végzett munkájának a kérdéskörei szerepeltek. A javaslat három ellenőrző bizottságot is létre kívánt hozni, amelyek az egyes kormányzati intézkedéseket és azok a társadalom különböző csoportjaira gyakorolt hatását vizsgálnák. A kormánypártok tagjai azonban nem jöttek el az ülésre, így az, lényegében, el sem kezdődött, mivel a napirendjét már nem tudták elfogadni. Tehát csak a napirenden kívüli felszólalásokat hallottuk, amelyekben az ellenzéki pártok ismertették véleményüket a kormányzati intézkedésekről. Mivel azonban a kormány képviselői az ülésen nem vettek részt, a 06 2021 Paulikvita fél óra után abbamaradt.
A Nemzetiségi bizottság sem ülésezik még. Mégis, a bizottság elnöke találkozót kezdeményezett a Belügyminisztérium képviselőivel a személynevek személyi okmányokon nemzetiségi nyelven történő feltüntetésének ügyében. Mivel jelenleg lehetőségünk van kérni, hogy vezetéknevünket és utónevünket szlovákul is feltüntessék a személyazonosító igazolványon, ezúttal azt kívántuk biztosítani, hogy az állampolgárok azonosításához használt egyéb okmányokon - azaz a vezetői engedélyen és az útlevélen - a nemzetiségi állampolgároknak lehetőségük legyen arra, hogy a nevük a saját nyelvükön is az igazolványra kerüljön.
Sajnos nagyon gyorsan megtudtuk, hogy a vezetői engedélyen ez egyszerűen nem lehetséges, mert a jelenlegi kártyán szlovákul a nevünket csak az utolsó rubrikában lehetne feltüntetni és csak olyan méretben, hogy azt szemüveggel sem látnánk. Ami az útlevelet illeti, állítólag készül a dokumentum egy új formátuma, ezért a megfelelő időben fordultunk a minisztériumhoz. Azt mondták, figyelembe fogják venni az elvárásainkat. És kaptunk más, nem kevésbé fontos információt is. Mégpedig, hogy a személyes okmányokról szóló törvény módosítása is készülőben van, ahol meg kell nyitni az ezen igazolványok tartalmával kapcsolatos paragrafusokat is. Ebben az esetben is ígéretet kaptunk egy újabb konzultációs lehetőségre annak érdekében, hogy igényeinket itt is figyelembe vegyék.
Ami azonban ezt leginkább akadályozza az az, hogy például az anyakönyvi nyilvántartások tartalma a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik, míg a személyi okmányok a Belügyminisztériuméba. Az összes személyes dokumentum, illetve tartalmuk, abból indul ki, hogy az anyakönyvi kivonatban, tehát a születési okmányokon mi szerepel. Azt pedig, hogy a név nemzetiségi nyelven is szerepeljen, szülés előtt kell kérelmezni. Természetesen a szülés előtt a szülőknek, főként az édesanyáknak más gondjuk is van, mint azt megállapítani, hogy pontosan kinél és milyen formában tudják az újszülött nevének szlovák nyelven való feltüntetését kérni. Tehát ismét egy olyan problémára bukkantunk, amelyet nem lesz könnyű megoldani.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29419-zapisky-hovorcu-4-2021

A parlament csendes, a következő ülésszak csak február második felében veszi kezdetét. Ebben az időszakban a plenáris ülés első hónapjainak programja, illetve ezzel párhuzamosan a nemzetiségi bizottság üléseinek programja készül. És, mint általában minden évben, ilyenkor adjuk le a vagyonnyilatkozatainkat is. Ez ugyanaz az eljárás, mint amin azoknak az olvasóimnak is túl kell esniük, akik a helyi, megyei vagy az Országos Szlovák Önkormányzat tagjai.
Az ország is ébredezik. A napokban kérdéseket kaptam helyi szlovák önkormányzatoktól, amelyek egyrészt a rendszeres dotációkra, másrészt a rendkívüli támogatási lehetőségekre vonatkoznak. Miskéről például azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy lehet-e támogatást szerezni helyi szlovák közösségi ház létrehozására. Az egyik módot megírtam nekik, miszerint ilyen jellegű egyedi támogatást a Miniszterelnökségtől kaphatnak. Mások pedig találkozó szervezéséhez kértek segítséget Soltész Miklós államtitkárral. Megint mások aziránt érdeklődnek, mikor 04 2021 Pauliklesznek közzétéve az idei támogatások a szlovák szervezetek, kezdeményezések és önkormányzatok számára.
Erre az utolsó kérdésre megnyugtató válaszom van. A szlovák társadalmi szervezetek 2021-es támogatásai az utóbbi napokban jelentek meg a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján. Szintén fent vannak már a helyi szlovák önkormányzatok első félévi működésére vonatkozó támogatásai is. A többi támogatásról a kuratórium szintén e napokban dönt, tehát januárban megéri rendszeresen szemlélni az említett honlapot.
A bizottságban is az első félévre készülünk. Az elmúlt évben elhatároztuk, hogy még ebben a ciklusban igyekszünk kidolgozni a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását megkönnyítő javaslatot. Utakat és szövetségeseket keresünk. Eddig csak annyi látszik, hogyha komolyan gondoljuk, akkor az év közepéig el kell készítenünk javaslatunkat, mert ha a költségvetési törvény jövő évi tervezetébe nem kerül bele, akkor erre a ciklusra minden marad a régiben.
És még egy hír Önöknek. Talán többen értesültek róla, vagy a Ľudové noviny oldalairól, akár a magyar rádió szlovák adásából, hogy a múlt év végén elkészítettem könyv alakban szószólói munkám első két évében megjelent jegyzeteimet. Arra gondoltam, hogy egy ilyen kiadvány is érdeklődést válthat ki, különösen azokban, akik nem követik a magyarországi szlovák médiát. Sajnos a könyv egy kicsit megkésve érkezett a nyomdából, ezért nem tudtam szétküldeni az év végén, de asszisztensemmel együtt igyekszünk őket eljuttatni az év első hónapjaiban az összes szlovák önkormányzat, szervezet, intézmény és más érdeklődők részére. Ha Ön is érdeklődik a könyv iránt és nem tartozik az említett kategóriákba, megrendelheti a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. e-mail címen.


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29393-zapisky-hovorcu-2-2021

A 2021-es év elején elsősorban sok szerencsét és sikert szeretnék kívánni minden olvasómnak. Őszintén remélem, hogy az év végi ünnepeket valamennyien békében és szűk családi körben töltötték. Bízzunk benne, hogy ez az év a Covid-19 elleni védőoltással együtt a szlovák társadalmi élet színpadának újranyitását is magával hozza, és hogy az élet visszaáll a normál kerékvágásba.
Különös, hogy a jegyzeteimben általában az elmúlt két hét eseményeiről szoktam beszámolni, most viszont éppen ellenkezőleg, arról fogok írni, ami az év végén a járvány miatt, elmaradt. Néhány évvel ezelőtt szokássá vált, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke ebédre hívja a várba a tizenhárom nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzatainak elnökeit és országgyűlési szószólóit. A múlt év decemberében azonban levelet kaptunk a köztársasági elnöki hivataltól, hogy a közösségi távolságtartás miatt az idei ebédre nem kerül sor. Emellett az elnök úr sok sikert 02 2021 Paulikés jó egészséget kívánt nekünk a 2021-es esztendőre.
A második ilyen évente ismétlődő esemény a Nemzetiségekért-díj ünnepélyes átadása lett volna, amelyet a miniszterelnök minden évben december 18-ához, azaz a Nemzetiségek Napjához kötődően szokott átadni. Idén, szokás szerint, októberben írták ki a pályázatot a kitüntetésre javasoltak neveinek benyújtására. Ezt követően, december elején összeült a bizottság is, amely a benyújtott javaslatok alapján végleges listát készített a miniszterelnök számára, amelyet ő megerősít, eltérő véleménye esetén kiegészít vagy lerövidít. Ezt általában egy olyan rendezvény követi, amelyen a kitüntetettek, ünnepélyes program keretében, valamennyi nemzetiség jelenlétében oklevelet és emlékplakettet vesznek át személyesen a miniszterelnöktől vagy helyettesétől. Ezúttal azonban ez az esemény is elmaradt. Információim szerint az ünnepélyes díjátadást áttették a 2021. év tavaszára. A végső döntés azonban már megszületett, és erről azok a személyek is tájékoztatást kaptak, akiket a miniszterelnök elismerésben részesített, ezért ezúton már gratulálhatok Hollósy Tibornénak, akit nemzetiségünk képviselői közül, az Országos Szlovák Önkormányzat javaslatára, kitüntettek. Remélem, hogy hamarosan személyesen is lehetőségem lesz méltó ünnepség keretében gratulálni neki.
És most egy fontos megvalósult találkozóról. A nemzetiségi területért felelős ombudsman-helyettes asszonnyal minden nemzetiség képviselői, úgy az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei, mint a nemzetiségi szószólók, együttműködünk. Jelenleg, az Ombudsman Hivatala új helyre költözött, ahova a helyettes asszony munkalátogatásra invitált minket az OSZÖ elnök asszonyával. A látogatásra történetesen éppen december 18-án került sor. Tartalmas beszélgetés keretében értékeltük az elmúlt évet és kölcsönösen tájékoztattuk egymást a 2021-es évre vonatkozó terveinkről. A leköszönő évet - minden nehézség, korlátozás ellenére is - viszonylag sikeresnek értékeltük, hiszen befejeződött a nemzetiségi törvény módosítása, kibővült a nemzetiségi ösztöndíjra jogosult hallgatók köre, emelkedtek a nemzetiségi kezdeményezések fedezetére szolgáló keretek. Illetve, ne felejtsük el, hogy Magyarország kormánya biztosította a pesti evangélikusok egykori templomának megvásárlását, amely, ha a Jóisten is megsegít minket, a szlovákok központja lesz Budapesten.

Anton Paulik o dianí v Národnostnom výbore maďarského parlamentu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29550-zapisky-hovorcu-14-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29526-zapisky-hovorcu-12-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29500-zapisky-hovorcu-10-2021

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29465-zapisky-hovorcu-8-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29441-zapisky-hovorcu-6-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29419-zapisky-hovorcu-4-2021
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/29393-zapisky-hovorcu-2-2021

A R C H Í V (2018 - 2020):
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul/1445-a-szlovak-nemzetisegi-szoszolo-jegyzetei-2018-2020

Paulik Antal: Félúton / A szószóló jegyzetei
Letöltés: http://www.oslovma.hu/Archiv/FelutPAn.pdfFelutPAn
Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku knižne
Stiahnite si: http://www.oslovma.hu/Archiv/PolcesAP.pdfPolcesAP