V roku 2021 nás čaká sčítanie obyvateľov

V členských krajinách Európskej únie v roku 2021 sa bude konať všeobecné sčítanie obyvateľov. Presný čas, metódu sčítania a obsah sčítacích dotazníkov určuje každý členský štát sám. V Maďarsku podľa vládneho nariadenia o priebehu sčítania proces vyplňovania dotazníkov má trvať od 1. mája do 20. júna 2021.

Slováci v Maďarsku pred sčítaním obyvateľov 2021
http://www.oslovma.hu/Archiv/ScitOb21.pptx
EURÓPSKE SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 ScitOby1ScitOby2ScitOby3ScitOby4ScitOby5ScitOby5 vlozSlovDÔLEŽITOSŤ ÚDAJOV ZO SČÍTANIA

DOTAZNÍK

ScitOby2METÓDY ZÍSKANIA ÚDAJOV

ÚLOHY ÚSTREDNÉHO ŠTATISTICKÉHO ÚRADU

ÚLOHY MIESTNEHO KOORDINÁTORA

ÚLOHY SČÍTACIEHO KOMISÁRA

ScitOby3ÚLOHY NÁS VŠETKÝCH

NIEKTORÉ DÔLEŽITÉ TERMÍNY

A NA KONCI CELÉHO PROCESU,
V POLOVICI ROKU 2022 BY SME SA MALI TEŠIŤ
Z NÁRASTU POČTU SLOVÁKOV V MAĎARSKU
Ďakujem za pozornosť!

Anton Paulik
parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku

A magyarországi szlovákok a 2021-es népszámlálás előtt
http://www.oslovma.hu/Archiv/Nepsza21.pptx
EURÓPAI NÉPSZÁMLÁLÁS 2021

ScitOby6 beszurHuA NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK FONTOSSÁGA

KÉRDŐÍV

AZ ADATGYŰJTÉS MÓDSZERE

ScitOby4A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FELADATAI

A HELYI NÉPSZÁMLÁLÁSI FELELŐS FELADATAI

A SZÁMLÁLÓBIZTOS FELADATAI

A MI FELADATAINK

NÉHÁNY FONTOS IDŐPONT

AZ EGÉSZ ELJÁRÁS VÉGÉN, 2022. ELSŐ FÉLÉVÉBEN ÖRÜLHETÜNK
A MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK LÉTSZÁMA NÖVEKEDÉSÉNEK.
Köszönöm a figyelmet!

Paulik Antal
szlovák nemzetiségi szószóló