alt : header1.swfThu02272020

Posledná aktualizácia18:36:31

20-ročný Matičiarik v Nových Zámkoch

novzam01Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik je známy i za hranicami Slovenskej republiky. Už viackrát hosťoval aj v Maďarsku: v Békešskej Čabe, Tardoši a Kiskunhalasi. Z príležitosti osláv 20. narodenín súboru v budove MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch usporiadali premiérové vystúpenie...

14. júna 2013 v budove Miestnej organizácie Matice slovenskej na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch sa naplnila slávnostná sieň do posledného miesta. Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor Matičiarik mal svoje premiérové vystúpenie z príležitosti osláv 20. narodenín súboru. Slávnosť otvorila zakladateľka a organizačná vedúca súboru PaedDr. Jana Garajová. Privítala súčasných i niekdajších členov súboru, rodičov a starých rodičov, ktorí podporujú vzťah svojich detí či vnúčat ku krásam slovenského folklóru. Vo svojom úvodnom prejave vyzdvihla skutočnosť, že Matičiarik už celých 20 rokov úspešne reprezentuje nielen Maticu slovenskú, ale aj novzam02Slovenskú republiku. Medzi vystupujúcimi boli deti od troch rokov, ale i dospelí, bývalí členovia súboru. Rečníčka zároveň privítala hostí, medzi ktorými nechýbal ani poslanec NR SR Pavol Abrhan, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, zástupcovia mestskej samosprávy a spoločenských inštitúcií mesta Nové Zámky.

Stručne z histórie súboru:
- Slovenský folklórny súbor v Nových Zámkoch pôsobí od roku 1993. Svoje prvé vystúpenie mal 20. októbra 1993. Prvým samostatným programom súboru bola v roku 1994 premiéra programu Húsky, húsky, poďte domov...
- V septembri 1994 súbor vystupoval na celoslovenskom vyhodnotení súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“. Súbor je dodnes neoddeliteľnou súčasťou týchto osláv.
- V októbri 1995 dostal súbor ponuku 10-dňového pobytu v Stockholme. Počas 7 dní uskutočnil vo Švédsku 10 vystúpení.
- Matičiarik sa zapája aj do charitatívnej činnosti. Súbor vystupuje na Deň darcov krvi, pri zbierkach na Deň belasého motýľa a na mnohých ďalších, podobne zameraných podujatiach.
novzam03- K histórii súboru patrí aj veľmi dobrá cezhraničná spolupráca. Súbor už vystupoval vo viacerých zahraničných mestách a obciach, ako napríklad v Békešskej Čabe, Tardoši a Kiskunhalasi (Maďarsko), spomeňme však aj spoločné sústredenie so súborom Dyjavánek zo Znojka v Havlíčkovom mlyne. Nezabudnuteľné zážitky si priniesli členovia súboru aj z rakúskeho Villachu.

V súvislosti s činnosťou súboru počas jeho dvadsaťročnej existencie by sa patrilo vymenovať ľudí, ktorí sa v rôznej podobe podieľali a i dnes podieľajú s veľkou láskou k deťom a mládeži i láskou k folklóru na jeho prosperovaní. Dušou súboru a jeho organizačnou vedúcou je PaedDr. Jana Garajová. Dozvedeli sme sa od nej, že za 20 rokov sa v súbore vystriedalo okolo 1 500 detí, ktoré získali vzťah k folklóru, naučili sa žiť v kolektíve, získali pocit dochvíľnosti. O svojich zverencoch - členoch súboru sa pani Garajová vyjadrila takto: „Sú to deti, do ktorých sa oplatí investovať.“ Jej prácu oceňujú nielen rodičia, ale i deti, čoho svedkami sme boli i na oslavách 20. výročia vzniku Matičiarika. Deti ju s láskou oslovovali a ďakovali za starostlivosť o súbor... A to je pekné a obdivuhodné.

PaedDr. Helena Rusnáková

novzamix