Sze09232020

Posledná aktualizáciaV, 20 szept. 2020 11am

Pripomenuli si tvorbu maďarských básnikov

Basnic01Členovia a priaznivci Literárneho klubu Generácie pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch si pripomenuli tvorbu maďarských básnikov Sándora Petőfiho, Endre Adyho a Attilu Józsefa. Slávnostnú atmosféru podujatia umocňovali ukážky z najslávnejších diel svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Liszta. Literárny klub Generácie pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch usporadúva každý mesiac pre svojich členov a priaznivcov literárne popoludnie. Nebolo tomu inak ani v uplynulom mesiaci. Členovia a priaznivci klubu, ľudia zanietení pre poéziu a hudbu sa stretli 21. apríla na pôde knižnice, aby si pripomenuli tvorbu maďarských básnikov Sándora Petőfiho, Endre Adyho a Attilu Józsefa, ako aj tvorbu hudobného skladateľa Franza Liszta. Podujatie otvorila Elena Laurincová, ktorá priblížila účastníkom podujatia dobu, v ktorej menovaní autori žili a tvorili. Bolo to obdobie zrýchleného spoločensko-technického vývoja. Doba veľkého technického a kultúrneho pokroku, zmeny v peňažníctve, v sociálnej štruktúre obyvateľstva ovplyvnila aj činnosť autorov danej doby. E. Laurincová vo svojom prejave poukázala na skutočnosť, že maďarská poézia bola a dodnes je predmetom záujmu mnohých významných slovenských básnikov a prekladateľov, ako napr. P. O. Hviezdoslava, Š. Krčméryho, J. Smreka, V. Kondróta a mnohých ďalších. Literárnym popoludním sprevádzala Jarmila Valicová. Diela maďarských básnikov recitovali členovia literárneho klubu Generácie v pôvodnej podobe i v preklade. Účastníci podujatia boli oboznámení aj so životom a dielom svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Liszta. Ukážky z jeho tvorby umocňovali slávnostnú atmosféru podujatia.

Text a foto: PaedDr. Helena Rusnáková

Basnic03Basnic04Basnic02Basnic05Basnic06