Sze05222024

Posledná aktualizáciaH, 20 máj. 2024 10am

Zomrel akademický maliar Pavel Korbel

korberi1Zo Švajčiarska prišla do našej redakcie smutná správa. Dolnozemský rodák, akademický maliar Pavel Korbel, plný tvorivých síl a sústredený na pripravovanú bratislavskú výstavu, 11. augusta náhle zomrel vo svojom ateliéri v Montreux. - Milovník jednoduchej krásy, rojko a inštinktívny vizionár.

Nám dobre známy a blízky umelec, akademický maliar Pavel Korbel, syn slovenského učiteľa a básnika Juraja Korbeľa, narodil sa 18. 1. 1932 v Sarvaši. V roku 1946 ako 14-ročný z rozhodnutia rodičov odišiel študovať na Slovensko. V ďalšom roku sa presťahovali na Slovensko, do Želiezoviec aj jeho rodičia. Študoval v Kežmarku, Modre a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde profesorom mu bol známy umelec Ján Mudroch. Medzitým absolvoval aj nadstavbové pedagogické štúdium a po jeho ukončení do roku 1968 vyučoval estetiku, dejiny umenia a maľbu na Pedagogickej fakulte v Trnave. V tom istom roku vycestoval na študijnú cestu do Švajčiarska, skadiaľ sa z dôvodu nepriaznivých vnútropolitických udalostí (okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy) a následným obmedzovaním slobody prejavu a tvorby, domov nevrátil.

Pavel Korbel v emigrácii prvých päť rokov učil na známej výtvarnej škole Kolégium Leman v Ženeve. Aby sa na začiatku uživil, maľoval na objednávku portréty. V roku 1975 sa osamostatnil, založil súkromnú výtvarnú školu a súkromnú galériu. Po desiatich tvorivých rokoch v Ženeve dostal švajčiarske štátne občianstvo. Vo Švajčiarsku vytvoril množstvo obrazov, ktoré charakterizuje symbolizmus, expresionizmus a v ostatnom období najmä lyrický a geometrický abstrakcionizmus. Len nedávno ho zaujalo aj bádanie slovenských a slovanských tradícií, najmä ikon, kde v sklomaľbe pre ezoteriku videl zdroj inšpirácií. Vo svojich maľbách využíval najmä olejomaľbu, akvarel, temperu a miešané technológie. Obrazy tohto uznávaného umelca mali možnosť vidieť návštevníci v rôznych svetových mestách ako je Paríž, Madrid, Ženeva, Lyon, Lisabon, Frankfurt, Bazilej, Bern, Monte Carlo, Rím, Grenada, Praha, Budapešť, Bratislava - Paleta troch generácií.., 2007). Za svoje diela vyhral viacero súťaží a stal sa držiteľom mnohých medzinárodných ocenení - diplomov a zlatých medailí. Medzi nimi je aj Pocta ministra kultúry SR z roku 1997.

Sarvašský rodák je autorom oltárneho obrazu v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti, ktorý veriacim dlho chýbal. Z jeho ateliéru vyšiel ním vytvorený oltárny obraz v barokovom kostole v Ženeve. Laureát Francúzskej akadémie umení Michel Bérnard vysoko hodnotil jeho celoživotnú tvorbu, okrem iného uviedol, že súvisí s exodusom, identitou, zo skúseností z detstva a reálnosti. Zdôraznil, že jeho technika je vynikajúca a umelecká cesta bohatá a kompletná. Podľa neho Korbel ako rafinovaný portrétista vie, ako na obraze znázorniť ľudskú dušu, rozšírenú o poetický dotyk. Vidno, že jeho duch tvorivosti pochádza aj z komunikácie s ľuďmi. Pavel Korbel bol milovníkom jednoduchej krásy, rojko, majster vo výreze a inštinktívny vizionár. Mysticizmus, pobožnosť a hľadanie pravdy dali jeho tvorbe hlbší zmysel. V roku 2010 v Slovenskom inštitúte v Budapešti uviedli o Pavlovi Korbelovi dokumentárny film pod názvom Majster svetla a harmónie. Je to jeho životný príbeh a umelecký vzostup. Film vyrobila slovenská redakcia Maďarskej televízie v Segedíne.

Po roku 1989 bol Pavel Korbel na Slovensku nielen častým hosťom, ale aj Slovákom, ktorý striedavo žil a tvoril vo Švajčiarsku a na Slovensku. V meste Montreux, ležiacom na brehu Ženevského jazera, vlastnil byt s ateliérom, z ktorého je bezprostredný pekný výhľad na jazero a pohorie Álp, ktorý mu poskytoval výborný zdroj tvorivej inšpirácie. V uplynulom období pripravoval spoločne s grafikom Ivanom Schurmanom spoločnú výstavu svojich obrazov v Bratislave. Veľmi sa na ňu tešil, ale žiaľ, osobnej účasti sa nedožil. Jeho dcéra Mária, žijúca vo Švajčiarsku a grafik Ivan Schurman aj napriek tejto smutnej a nečakanej udalosti posmrtnú výstavu jeho obrazov a Schurmanových grafík pripravia a výstavu 16. septembra 2014 pre verejnosť otvoria.

Odchodom tohto slovenského umelca, žijúceho v zahraničí, dolnozemskí rodáci a Slováci na Slovensku stratili veľkú a nenahraditeľnú osobnosť. Česť jeho pamiatke!

Dokumentárny film Majster svetla a harmónie:
http://nava.hu/id/1027966/          http://nava.hu/id/1037796/         
http://nava.hu/id/1037794/

„Hojže Bože” - P. Korbel našiel spásu v umení - Akademický maliar so sarvašskými koreňmi
- Hnaní žitia nevôľou - Jeho obrazy predstavujú ticho
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni

korberi2