Szo07242021

Posledná aktualizáciaP, 09 júl. 2021 10am

Vzlietli orli vysoko... - Štúr opäť v Pešti

bpskst01FotogalériaVrátil sa po 170 rokoch 200. výročie narodenia Vzlietli orli vysoko... - Verše a reči Ľ. Štúra a jeho generačných druhov a známe národné piesne v aule Slovenskej školy v Budapešti Recitátor Juraj Sarvaš, dirigent Daniel Simandl a Mužské spevácke okteto Danubius Octet Singers

Po štvorročnej (1841-44) márnej snahe získať povolenie na vydávanie Slovenských národných novín 15. februára 1845 na základe rozhodnutia panovníka vystavila Uhorská dvorská kancelária v Pešťbudíne povolenie na vydávanie prvých slovenských politických novín. Vtedy si bol Ľudovít Štúr v hlavnom meste Uhorska povolenie osobne prevziať. Ale teraz, po 170 rokoch sa tam vrátil, a to pri príležitosti 200. výročia narodenia. Osobnosť Ľ. Štúra v celej jeho veľkosti, dôležitosti a význame posolstiev prezentoval Spolok Martina Rázusa 18. decembra 2015 v aule Slovenskej školy v Budapešti v historicko-literárno-bpskst02hudobnej kompozícii Vzlietli orli vysoko...

Umelecký zájazd do Budapešti spolu so Spolkom Martina Rázusa zorganizovalo občianske združenie Harmonia Seraphica s podporou Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. V programe Vzlietli orli vysoko... zazneli v podaní recitátora Juraja Sarvaša a mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers s dirigentom Danielom Simandlom verše a reči Ľ. Štúra a jeho generačných druhov a známe národné piesne - o. i. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom, Marína (úryvok); Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848; Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869; Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko; hymnické piesne Kto za pravdu horí (anonym / Karol Kuzmány; Nitra, milá Nitra (Ján Valašťan-Dolinský / Ľ. Štúr); Devín, milý Devín (Alexander Moyzes / Ľ. Štúr); Aká si mi krásna (Eugen Suchoň / Peter Bella-Horal) a ďalšie...

Od premiéry, ktorá sa uskutočnila v Poetickom štúdiu Juraja Sarvaša v Dome kultúry na Kramároch vo februári 2015 uviedlo o. z. Harmonia Seraphica tento program v osemnástich ďalších reprízach po celom Slovensku, pričom najvzácnejším bolo vystúpenie v Uhrovci na oficiálnych oslavách 200. výročia narodenia Ľ. Štúra, kde bpskst03zazneli fragmenty z uvedeného programu i v priamom prenose RTVS. Podujatím s okrúhlym číslom 20 zavŕšili organizátori a umelci Rok Ľudovíta Štúra práve v Budapešti pre študentov a pedagógov školy a ďalších slovenských rodákov v Maďarsku.

Pomoc Slovenskej škole v Budapešti sa stala jednou z dôležitých úloh občianskeho združenia Spolok Martina Rázusa. V septembri 2015 odovzdali predstavitelia spolku riaditeľke školy Júlii Szabóovej-Marlokovej pri jej návšteve v rámci štúrovských osláv v Liptovskom Mikuláši knižný dar a plánujú, v rámci svojich možností, pomáhať aj naďalej. 65-ročná Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským bpskst04má v súčasnosti 34 detí v materskej škole, v základnej škole 86, na gymnáziu 45 a v internáte 120 detí. Pri oslavách založenia školy v máji 2015 riaditeľka školy Júlia Szabóová-Marloková povedala pre TASR: „Najväčší problém sa vyskytuje v tom, že máme, bohužiaľ, málo detí. Ale myslím si, že v dnešnej dobe každá škola zápasí o svojich študentov, pretože tá demografická krivka stále klesá. Tento problém nie je iba náš problém, ale v slovenskej národnostnej škole v Budapešti zaplniť takúto veľkú školu so študentmi je asi trošku ťažšie, pretože vo veľkomeste máme obrovskú konkurenciu iných škôl.”

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.869612906471020.1073741978.147596498672668&;type=3

Vzlietli orli vysoko...

Ktorí umelci a umelecké telesá sa žiakom Slovenskej školy v Budapešti a ďalším našim krajanom predstavili?

Juraj Sarvaš

bpskst05Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave v roku 1955. V rokoch 1955-1961 člen činohry DJGT vo Zvolene, od roku 1961 v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Pedagóg Hudobnej fakulty VŠMU a dramatického odboru ĽŠU v Bratislave, od roku 1987 vedúci tajomník ZSDU. Ochotníckej činnosti sa venoval už počas gymnaziálnych štúdií, neskôr v Mestskom divadelnom združení v Banskej Bystrici, kde zaujal ako Ján v Kozom mlieku (1949), Vinco v Bukoch Podpolianskych (1950) a i. Hereckým naturelom, impozantným mužným zjavom a príjemne zafarbeným, melodickým hlasom bol výrazným predstaviteľom rozmanitých typov mladých mužov v súčasnom i klasickom repertoári zvolenskej činohry - Dr. Habura (Pacient stotrinásť, 1955); Braňo (Nepokojná mladosť, 1957); Rohoň (Dobrodružstvo pri obžinkoch, 1959); Eben (Túžba pod brestami, 1959) a i. bpskst06Sklon k heroickému pátosu a expresívnemu hereckému prejavu zúročil v podaní viacerých shakespearovských postáv. V hrách modernej svetovej dramatiky stvárňoval charakterové typologické portréty, v ktorých využíval realistické i štylizáciou ozvláštnené výrazové prostriedky: Dunois (Svätá Jana, 1961); Phyleus (Herkules a Augiášov chliev, 1963); Jevtušenko (Človek s puškou, 1977); Hermann (Bockerer, 1986) a i. Uplatnil sa v hrách svetovej klasiky, i v postavách súčasníkov v hrách slovenských dramatikov. Popri práci v divadle, filme, televízii a v rozhlase sa venuje umeleckému prednesu. Hral vo viacerých televíznych inscenáciách pre deti a mládež. Uplatnil sa aj v dabingu. Pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Daniel Simandl

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor orchestrálne dirigovanie u renomovaných slovenských dirigentov Ondreja Lenárda a Petra Feranca. Ako hosťujúci dirigent Opery SND v Bratislave realizoval viaceré uvedenia opier a baletov (Dubovský: Tajomný kľúč, Minkus: Bajadéra). Dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátnu Filharmóniu Košice, je dirigentom operného štúdia na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. Ako korepetítor a asistent dirigenta pôsobil na opernom festivale v Gars bpskst07am Kamp v Rakúsku, asistoval i v opere Janáčkovho divadla v Brne pri uvedení Dvořákovej opery Rusalka. Od roku 2012 spolupracuje s vynikajúcim viedenským zborom Arnold Schönberg Chor (vystúpenia v Theater an der Wien, Salzburger Festspiele 2013 a i.) Dirigoval uvedenie Mozartovej Čarovnej flauty pre deti, Donizettiho Nápoj lásky pre deti a Smetanovu Predanú nevestu so Štátnym komorným orchestrom Žilina. Je zakladateľom a zbormajstrom mužského speváckeho a capella okteta Danubius Octet Singers, s ktorým reprezentoval slovenské vokálne umenie na medzinárodných festivaloch Janáčkovy Hukvaldy 2014 a Mitte Europa 2014, ako aj na domácich festivaloch ako Musica Sacra Nitra 2014 a i.

Mužské spevácke okteto Danubius Octet Singers

Je zložené výlučne z profesionálne školených spevákov - absolventov Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobia v ňom členovia zborových telies z Bratislavy a Viedne (zbor Viedenskej štátnej opery, zbor Wiener Volksoper, Slovenský filharmonický zbor, Zbor Opery SND). Teleso sa špecializuje na slovenskú a slovanskú a cappella tvorbu (spev bez nástrojového sprievodu) - predovštkým autorov ako Eugen Suchoň, Ján Cikker, Leoš Janáček a i. Koncom r. 2014 vyšlo prvé profilové CD telesa pod názvom “A cappella pur”, ktoré reprezentuje slovenskú národnú hudbu majstra Eugena Suchoňa v kontexte s tvorbou Leoša Janáčka, Pavla Česnokova a Nikolaja Kedrova aj na pultoch hudobných predajní v zahraničí. Pri príležitosti koncertného cyklu Vzlietli orli vysoko… vydalo teleso rovnomenné DVD so živým videozáznamom koncertu pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.869612906471020.1073741978.147596498672668&;;type=3

bpskst08

bpskst09