Cs07182024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Veľká ozdoba Uhorska z Očovej Matej Bel

belmate122. marca 1684 sa narodil v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel, ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska.V rodnej obci má pamätnú izbu, ktorú otvorili v r. 1984.

Polyhistor Matej Bel sa narodil pred 330 rokmi

Polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel sa narodil pred 330 rokmi. V rodnej obci Očovej má pamätnú izbu, ktorú otvorili pri príležitosti 300. výročia jeho narodenia v roku 1984. V tom istom roku sa meno uhorského polyhistora dostalo aj do kalendára UNESCO. Po Matejovi Belovi je pomenovaná belmate2univerzita v Banskej Bystrici a najnovšia slovenská encyklopédia - Encyklopédia Beliana.

Matej Bel sa narodil 22. marca 1684 v Očovej. V roku 1707 ukončil štúdium filozofie a teológie na univerzite v nemeckom Halle. Do roku 1714 bol rektorom evanjelického lýcea v Banskej Bystrici a do roku 1719 evanjelického lýcea v Bratislave, nakoniec bol farárom nemeckej evanjelickej cirkvi v Bratislave.

V Halle si osvojil myšlienky nového prúdu v nemeckej protestantskej cirkvi v 17. a 18. storočí - pietizmu, hnutia v tom čase namiereného proti povrchnosti náboženstva a cirkvi. Ako priekopník slovenského osvietenstva a pedagogického realizmu uplatňoval pri vyučovaní nové smery najmä v organizácii školstva, didaktike a metodike. Vyučoval orientálne jazyky, venoval mimoriadnu pozornosť reálnym alebo takzvaným užitočným predmetom, akými bola fyzika, botanika, ručné práce, preferoval geografiu. Vydal učebnicu rétoriky, upravenú latinskú gramatiku aj štvorjazyčný latinsko-nemecko-maďarsko-český slovník. Skladal duchovné piesne, písal aj poéziu.belmate5

belmate3belmate4Jeho najvýznamnejším celoživotným dielom bol projekt vlastivedného a historicko-geografického výskumu Uhorska, o ktorom písal už v roku 1723. Na tvorbu impozantného diela získal široký okruh odborných spolupracovníkov z celého Uhorska. Výsledkom tejto práce sú Notitia Hungariae novae historico-geographica (Historicko-zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku). Vychádzali v rokoch 1735 až 1742 vo Viedni. Notície obsahujú historicko-geografické poznatky predovšetkým o stoliciach z územia Slovenska, doplnené sú okrem iného mapami viacerých stolíc od Samuela Mikovíniho. Túto činnosť ocenil a finančne podporil aj panovník Karol III. (cisár Karol VI.) a povýšil Mateja Bela do šľachtického stavu. Notície boli rozsiahlym projektom. Vychádzať mali v štyroch častiach a šiestich zväzkoch. Iba časť práce sa podarilo vydať, ale našťastie vydané zväzky pokrývajú veľké územie dnešného Slovenska. Sú významným a ojedinelým vedeckým zdrojom informácií o dejinách, geografii, etnikách a sociálnom zložení Uhorského kráľovstva a dôležitou súčasťou našej historickej pamäte. Belove Notície sú prístupné na internete.

Bol tiež autorom návrhu na založenie celouhorskej učenej spoločnosti, ktorý sa však nezrealizoval. Bol členom učených spoločností v Londýne (Veľká Británia), Berlíne (Nemecko) a Olomouci (dnes ČR). Zomrel 9. augusta 1749 v Bratislave vo veku 65 rokov. (tasr)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Bel