sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slovenská omša na počesť spolupatrónov Európy

mlycyr01V súlade s tradíciou si Pilíšania pripomenuli sviatok slovanských apoštolov sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy. Na ich počesť sa 14. februára konala v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Mlynkoch slovenská slávnostná svätá omša, ktorú celebroval farár Lucián P. z Kamenína (zo Slovenska).

Svätci Cyril (Konštantín) a Metod zabezpečili podmienky na rozvoj a šírenie kresťanskej viery a položili základ evanjelizácie kultúry slovanských národov. Pápež Ján Pavol II. ich v roku 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Rímskokatolícka cirkev si sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda pripomína 14. februára.

„Po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta
a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.” (Lk 10,1b)

Usporiadateľmi omše na počesť vierozvestcov a následného agapé v Slovenskom dome boli obecná a Slovenská samospráva v Mlynkoch s miestnym katolíckym zborom. Na agapé, k slávnostnej atmosfére ktorého prispel aj miestny ľudový spevácky zbor Páví krúžok, Mlynčania a Slováci zo Santova a Čívu zablahoželali miestnemu dekanovi Kálmánovi Ackermannovi k jeho 75. narodeninám.

mlycyr02mlycyr03mlycyr04mlycyr05mlycyr06mlycyr07mlycyr08mlycyr09mlycyr10mlycyr11mlycyr12mlycyr13mlycyr14

Foto: Imrich Fuhl