ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Stretnutie tanečníkov Slnečnica v Dunaeďháze

dunaed01Prvé podujatie v obnovenom kultúrnom domePredstavili sa národnostní tanečníci a speváci troch osádZ minulosti a súčasnosti obceDunaeďház znovuosídlili Slováci zo Zvolenskej, Hontianskej a Novohradskej stoliceChcú zachovať miestne slovenské kultúrne tradície, ľudové zvyky a pamiatky

Slovenská národnostná samospráva v Dunaeďháze (Báčsko-Kiškunská župa) začiatkom apríla pod názvom Slnečnica už po štrnásty krát usporiadala Stretnutie národnostných tanečníkov. Ako sme sa dozvedeli od starostu obce Tomáša Nagya, vydarené podujatie bolo prvou akciou v obnovenom kultúrnom dome, slávnostné odovzdanie ktorého sa bude konať 17. augusta. Tomáš Nagy vo svojom úvodnom prejave pripomenul, že miestny stánok kultúry postavili v roku 1964 prevažne tzv. brigádnickou prácou. A prečo sa tradičné stretnutie ľudových spevákov a tanečníkov volá práve Slnečnicou? Nuž, nielen preto, lebo takto sa nazýva aj miestna tanečná skupina, ale aj dunaed02kvôli symbolike, pripomenutiu veselosti a pestrosti v regióne žijúcich národností. Prvé „slnečnicové“ stretnutie v Dunaeďháze sa konalo 20. marca 1999 s cieľom zachovania národnostných ľudových tradícií obce a okolia, no a z iniciatívy sa stala z roka na rok posilňujúca tradícia.

Na tohoročnom Stretnutí národnostných tanečníkov Slnečnica ako prví sa predstavili členovia 30-ročnej Tanečnej a speváckej skupiny Stužka - Pántlika zo Santova (Pilisszántó). Skupina pôvodne vznikla zo žiakov miestnej základnej školy, postupne sa však rozrástla aj na mládežnícku a „dospelácku“ zložku. Santovskí tanečníci a speváci majú na repertoári slovenské a maďarské čísla, pričom nezabúdajú ani na pestovanie folklórneho bohatstva svojej rodnej obce. Pôsobia pod vedením Ireny Kotroczovej a Ildiky Kollárovej, a udržiavajú živé styky so svojimi partnermi ako v dunaed03dunaed04Maďarsku, tak aj na Slovensku, v Rumunsku a Estónsku.

Hostí spod Pilíša na javisku prednesom detských hier a tancov vystriedala Nemecká národnostná tanečná skupina Kultúrneho spolku pre zachovanie tradícií z Harty. Samozrejme, nemohli chýbať ani domáci, predstavitelia štyroch vekových skupín miestnej tanečnej formácie Slnečnica, ktorá vznikla v roku 1995 ako školský tanečný súbor. V Dunaeďháze sa príkladne starajú aj o dorast, ľudový tanec nacvičujú deťom už v materskej škole. Slnečnica vystupuje pravidelne nielen v užšom okolí, ale aj v iných regiónoch Maďarska a na Slovensku, napríklad v Dulovciach, Piešťanoch a Svätom Petri. Kolektív miestnych ľudových tanečníkov a spevákov obecná samospráva ocenila vyznamenaním Za našu obec.

(tn-oslovma)

dunaed05
Z minulosti a súčasnosti obce Dunaeďház

Podľa niektorých historických pramenných materiálov obec Dunaeďház (Dunaegyháza) bola znovuosídlená v rokoch 1680-1690, iné zdroje datujú túto udalosť do roku 1702. Noví obyvatelia sa stali zmluvnými poddanými. V roku 1715 sa obec v súpise nevyskytuje, v roku 1720 je tu desať slovenských priezvisk svedčiacich najmä o pôvode obyvateľov zo Zvolenskej stolice. Hoci v urbárskych tabuľkách prevažujú maďarské priezviská, stále tu bola slovenská väčšina. Neskôr sa prisťahovali aj kolonisti z Hontianskej a Novohradskej stolice, slovenský ráz si obec zachovala do 20. storočia. Prevažná väčšina obyvateľstva sa zaoberala poľnohospodárstvom, blízkosť Dunaja spôsobila, že sa tu uplatnili aj iné profesie ako rybárstvo, činnosť vodného mlyna a lodná plavba. Prevažná väčšina obyvateľstva je evanjelického vierovyznania, barokový kostol bol postavený v roku 1775.

dunaed06Po stáročia - až do začiatku 50-ych rokov 20. storočia - v dedine bolo všeobecné používania slovenského jazyka. Vtedy pod vplyvom spoločenských a politických zmien sa začala migrácia slovenského obyvateľstva do miest. Tento fakt, ako i miešané manželstvá a vytrhnutie sa z pôvodného prostredia znamenali začiatok pomaďarčovania, a tento proces asimilácie trvá i dnes. Napriek tomu, že v miestnej materskej škole a v základnej škole prebieha od roku 1947 výučba slovenského jazyka ako predmetu. Okrem jazykovej výchovy obyvatelia dediny sa starajú o to, aby sa miestne slovenské kultúrne tradície, ľudové zvyky a pamiatky zachovali. Vhodným rámcom tejto činnosti sú popri obecnej a slovenskej samospráve najmä národnostný klub dôchodcov, spevácky zbor a tanečná skupina. V rámci základnej školy funguje i divadelný krúžok. V slovenskom národnostnom oblastnom dome zhromaždili obyvatelia obce tie predmety a písomné pamiatky, ktoré reprezentujú tradície a zvyky ich predkov.

dunaed07
Obec Dunaeďház má v súčasnosti okolo 1 500 obyvateľov. Infraštruktúra osady vyhovuje dnešným požiadavkám: ulice s pevnou dlažbou, pitná voda, plynovod, digitálna sieť a pod. Miestne poľnohospodárske družstvo zamestnáva okolo 150 občanov, úspešne hospodári a zabezpečuje pre svojich členov slušné živobytie. V roku 1996 sa tu usadil nemecký podnik, ktorý vyrába rôzne nástenné a stolové ozdoby z umelých a suchých kvetov. Podnik má 200 zamestnancov, čo prispelo k tomu, aby sa znížil v obci počet nezamestnaných. Obchodná a pohostinská sieť zodpovedá požiadavkám obyvateľov, miestni podnikatelia a remeselníci tiež uspokoja nároky obyvateľov. Pre osadu nie je príznačný turistický ruch, preto sa tu nevytvorili možnosti ubytovania.

Foto: (oslovma.hu)

dunaed08
dunaed09