ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Opustil nás Ladislav Tomášek (1930-2014)

tomase125. augusta 2014 sme sa navždy rozlúčili so známym slovenským novinárom, bývalým šéfredaktorom týždenníka Život, autorom mnohých rozhlasových a televíznych scenárov a spisovateľom Ing. Ladislavom Tomáškom. So smútkom v srdci sme sa lúčili so vzácnym človekom, priateľom Slovákov v Maďarsku.

Rozlúčka s priateľom Slovákov v Maďarsku

Ladislav Tomášek (1930-2014), autor viacerých reportážnych kníh, ktoré sa stali známe pod jeho literárnym pseudonymom Laco Kráľovan, štyri desaťročia pracoval v najobľúbenejšom a najväčšom slovenskom obrázkovom týždenníku Život, z toho dve desaťročia bol jeho šéfredaktorom. V roku 1970, v čase jeho nástupu na post šéfredaktora, nadviazala redakcia týždenníka Slovákov v Maďarsku priateľské styky s časopisom Život. Bolo to v období, keď Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku i Ľudové noviny mali priam zakázané nadväzovať styky alebo prijímať hocijakú pomoc od orgánov alebo organizácií materskej krajiny. Vďaka L. Tomáškovi mohli redaktori Ľudových novín po dve desaťročia ako hostia redakcie Život každoročne cestovať na Slovensko, písať do svojich novín reportáže z materskej krajiny a zdokonaľovať sa v novinárskej profesii. Česť jeho pamiatke!

tomase2
25. augusta 2014 sme sa navždy rozlúčili so známym slovenským novinárom, bývalým šéfredaktorom týždenníka Život, autorom mnohých rozhlasových a televíznych scenárov a spisovateľom Ing. Ladislavom Tomáškom. Pri poslednej rozlúčke v bratislavskom krematóriu sa pred smútiacou rodinou za všetkých jeho priateľov a kolegov prihovorila šéfredaktorka známeho slovenského ženského portálu woman.sk Mgr. Janka Vančová.

Milá pani Marienka, milá Zuzka a Igor s rodinami, dovoľte mi, aby som sa aj ja, za seba i kolegov - novinárov, rozlúčila s Lackom Tomáškom.
Milý Lacko, dnes je veľmi smutný deň! Aj keď viem, že sme všetci smrteľní, nikdy som nepomyslela na to, že nastane táto chvíľa a my sa budeme musieť navždy rozlúčiť. - Veď si zavoláme, - zvykol si mi s úsmevom povedať vždy pri rozlúčke… A ja som sa vždy tešila, že sa zasa budeme počuť, že sa zasa uvidíme…
Už sa tak nikdy nestane…
Lacko, tak veľmi to bolí… vieš…? A vlastne - stále tomu nemôžem celkom uveriť, ani si predstaviť skutočnosť, že ďalšie dni, týždne a mesiace, ktoré budú nasledovať, budú už bez Teba.
Poznali sme sa dlhé roky a v redakciách, kde sme spolu pracovali, sme s ďalšími kolegami prežili množstvo zaujímavých, tvorivých, ale často aj ťažkých chvíľ. Ty si však vždy vedel poradiť, usmerniť a nájsť zaujímavé riešenia, ktoré mali iskru… Takého si Ťa navždy zapamätám nielen ja, ale aj kolegovia z týždenníka Život, kde si bol po dlhé roky šéfredaktorom, rovnako tak spolupracovníci z mesačníka Rodina. S hlbokým a úprimným smútkom, ale aj s vďačnosťou v srdci sa s Tebou lúčia aj kolegovia z niekdajšieho mesačníka Ženský magazín, pri zrode ktorého si nielen stál, ale od počiatku až do jeho poslednej chvíle si bol aj jeho mimoriadne tvorivou súčasťou. Chvíle, keď si už aj v neskoršom veku prichádzal za nami do redakcie, boli vždy pre nás milým sviatkom.
Múdry, rozhľadený, ale predovšetkým hlboko ľudský a empatický - taký si bol… A to rovnako v neľahkých (ťažkých) časoch neslobody, ako aj neskôr, v hektických časoch novej doby.
Lacko, stál si pri mne v časoch mojich novinárskych začiatkov a aj od Teba do značnej miery záviselo, akým smerom sa bude moja novinárska cesta rozvíjať. A keď to osud zariadil tak, že som odišla do internetového média, znovu sa naše cesty preplietali a takmer do posledných chvíľ si bol blízky spolupracovník nášho internetového portálu woman.sk.
Nové výzvy boli pre Teba vždy lákavé a v poslednom čase si mi neraz vravieval, že nikdy by si neveril tomu, že vo veku, keď mnohí už len oddychujú, Ty budeš písať pre internetový portál. Osud je však neúprosný, a tak, žiaľ, nemilosrdne odmeral aj čas Tvojho žitia.
Lacko, budeš veľmi chýbať nielen Tvojim najbližším, ale všetkým, ktorí mali česť Ťa bližšie poznať a s Tebou spolupracovať… Ešte raz a naposledy Ti za seba i všetkých mojich kolegov - novinárov úprimne ďakujem za všetko, čo si nás naučil a za to, že si s nami a pri nás bol.
Vedz, že napriek tomu, že sa teraz naždy lúčime, v našich srdciach budeš žiť stále, kým budeme živí my. A tak mi ostáva už len tichúčko tomase3zašepkať:
„Zbohom, Lacko, vďaka za všetko a odpočívaj v pokoji!“ 

Ing. Ladislav Tomášek (1930-2014) - novinár a publicista, uverejnil stovky článkov v rôznych médiách, napísal desiatky televíznych a rozhlasových scenárov a bol autorom atraktívnych kníh. Narodil sa 17. apríla 1930 v Kráľovej pri Senci. Od roku 1960 bol členom Syndikátu slovenských novinárov (predtým Čs. zväz novinárov), vyše štyridsať rokov publikoval v úspešnom slovenskom obrázkovom týždenníku Život ako redaktor v rôznych funkciách, z toho 18 rokov na poste šéfredaktora. Je dodnes najdlhšie úradujúcim šéfredaktorom v histórii Života. Po celé roky Ladislav Tomášek zachytával reality a fakty v každom čase a na každom mieste, čo ho radí do skupiny najvýznamnejších slovenských publicistov a tvorcov literatúry faktu. Ako reportér sa publicisticky prejavoval najmä množstvom cestopisných reportáží a fotoreportáží. Okrem stránok obrázkového týždenníka Život našli svoje uplatnenie i v programoch slovenského rozhlasu a televízie, ale aj na stránkach najvýznamnejších českých časopisov. Knižne vyšiel jeho súbor reportáží z Pobaltia, bol spoluautorom knihy pre mládeži Kamaráti na celom svete. Jeho tvorbu charakterizovalo spracúvanie faktov a citlivých postrehov zo života v súvislosti s aktuálnymi udalosťami a vlastnými zážitkami. Majstrovsky ovládal stenografiu, bol držiteľom diplomu komorného stenografa, ktorý získal v roku 1952. Je spoluautorom (Bojnanský - Tomášek) prepisu slovenského znenia stenografickej sústavy H-M na maďarský jazyk. Posledné dve desaťročia svojho života už v dôchodcovskom veku Ladislav Tomášek veľmi aktívne publikoval vo vysokonákladových periodikách ako Ženský magazín, TELEplus a ďalších, autorsky sa podielal na príprave kníh 52 príbehov Života, Najkrajšie príbehy Ženského magazínu, Fóbie - strach (1998), Nový snár (1999), Milenky, manželky, matróny (2000) a Astrokalendár (2001). A na sklonku života sa prispôsobil prudko sa rozvíjajúcej technickej dobe, preorientoval sa na používanie najmodernejších technických nástrojov a pracoval pre internetový portál woman.sk, kde prispieval ďalšími desiatkami článkov do rôznych rubrík a bol oporou pre túto redakciu.

(books.plat4m.sk)