ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

II. Slovenský regionálny deň v Dengelegu

dengde01Tancujúce päty, Perla Matry, Škorec, Zornica a ďalšíV rámci 16. ročníka Juniálesu, ktorý sa točil okolo dedinskej svadby„Horenka, Horenka a nový Dom tradícií„My, dedinčania, ale aj ako Slováci v Maďarsku, sme jednou veľkou rodinou, musíme sa spolu držať, len tak uskutočníme aj zdanlivo neuskutočniteľné.”

V rámci 16. ročníka Juniálesu, čiže dedinských dní v Dengelegu (Egyházasdengeleg), 23. júna 2012 sa konal II. Slovenský regionálny deň, usporiadanie ktorého podporili Celoštátna slovenská samospráva a Regionálne osvetové centrum CSS v Lucine. Podujatie svojou prítomnosťou poctili o. i. parlamentný poslanec a predseda Samosprávy Novohradskej župy Zsolt Becsó, riaditeľka Slovenského osvetového centra CSS Dr. Katarína Királyová a predsedníčky regionálnych kultúrnych stredísk SOC v Lucine a Jači Katarína Völgyesiová Pribišánová a Erika Zemenová Palečková.

dengde02Podujatie slávnostne otvorila Katarína Völgyesiová Pribišánová, po ktorej nasledovali milé slová Zsolta Becsóa. Dr. Katarína Királyová sa prihovorila účastníkom regionálneho dňa v mene predsedu CSS Jána Fuzika. Slova sa ujal aj starosta hostiteľskej obce a predseda Slovenskej národnostnej samosprávy v Dengelegu Tomáš Zsiga. Po príhovoroch nasledovali vynikajúce vystúpenia folklórnych súborov. Bolo by chybou aspoň niekoľkými vetami ich nepredstaviť.

Prírodné javisko ako prví zaplnili členovia domáceho tanečného súboru Tancujúce päty, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi zo žiakov miestnej základnej školy. V súčasnosti má 14 členov. Sú stálymi účinkujúcimi na novohradských podujatiach, či už na dedinských dňoch, festivaloch alebo na slovenských regionálnych stretnutiach. Zúčastnili sa aj na umeleckých festivaloch a na talentových súťažiach, kde tiež predviedli slovenský tanec s hudobným sprievodom skupiny Esztam, ktorú vedie pani J. Sturmannová. Tancujúce päty budú reprezentovať Lucinský región na tohoročnom Dni Slovákov v Maďarsku v Jášči.

Po úvodnom bloku tancov sa predstavila Spoločnosť pre voľný čas v Bíre, ktorá vznikla pred dvomi rokmi. Členovia spoločnosti predviedli trenčianske tance, sprevádzala ich tiež skupina Esztam.

dengde03Javisko potom patrilo už takmer 30-ročnému kolektívu Perla Matry z Malej Nány, ktorý je pravidelným a vysoko hodnoteným účastníkom celoštátnych a župných podujatí. Vedúcim skupiny, ktorá tentokrát sa predstavila kyticou slovenských ľudových piesní zozbieraných Štefanom Lamim, je Alexander Szőke.

Záverečný blok pestrého kultúrneho programu roztočili členovia folklórneho súboru Škorec z Vidinej, ktorý oduševnení ochotníci založili v roku 1991. Jeho vedúcim je Jozef Kucej. Tematicky spracúvajú miestne ľudové zvyky, ako napríklad svadobné alebo pracovné zvyklosti. Pravidelne vystupujú doma, ale aj v zahraničí, samozrejme, aj v Maďarsku. V Dengelegu inscenovali šúpanie kukurice.

dengde04Program zavŕšila jačanská Zornica. Súbor uzrel svetlo sveta v roku 1998, trikrát sa zúčastnil súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku Slovenský škovránok, kde dvakrát získal striebornú a raz (v roku 2010) zlatú cenu. Ženy zaspievali miestne slovenské ľudové piesne, tanečná skupina na pódiu predviedla novohradské tance a predstavila dožinkové slávnosti. Harmonikári a kapela Csibaj zahrali klasické miestne a slovenské melódie.

Na záver všetci účastníci spoločne zaspievali ľudovú pieseň Horenka, Horenka... Naostatok organizátori odovzdali diplomy vedúcim súborom ako večnú pamiatku na tento vydarený deň. „Naša obec má to šťastie, že môže hostiť podujatie, ktoré sa po prvýkrát uskutoční v Lucinskom regióne. Včera sme slávnostne otvorili múzeum Dom tradícií, kde sú vystavené predmety našej minulosti, kus z našej každodenne používanej kultúry. Na dnes sme pre návštevníkov pripravili zábavné programy. Okrem ľudových hier môžu vyskúšať lukostreľbu, karate, rodeo-býka a celý rad ďalších aktivít. Popritom sa na pódiu konajú koncerty, súťaže a tanečné programy“ - povedal nám starosta obce Tomáš Zsiga.

dengde05dengde06O pestrosť programu a o pohostenie sa staral celý Dengeleg, návštevníkom pripravili rôzne zamestnania, ktoré boli podriadené ústrednej tematike, totižto každý Juniáles má nejakú hlavnú tému, a tak tentoraz sa všetko točilo okolo „Dedinskej svadby“. Na otázku, prečo práve svadba, T. Zsiga odpovedal takto: „Chceli sme zdôrazniť dôležitosť rodiny a predovšetkým príbuzných. My, dedinčania, ale aj ako Slováci v Maďarsku, sme jednou veľkou rodinou, musíme sa spolu držať, len tak uskutočníme aj zdanlivo neuskutočniteľné.”

Vyše dvojhodinový slovenský kultúrny program bol zvládnutý výborne nielen vizuálne (máme na mysli kulisy, ktoré si súbory pripravili sami), ale aj organizačne. Hádam najväčšia práca bola zladiť všetky programy a teraz nemyslíme len na folklórny program. Toto záležalo na šikovnosti dedinčanov, ktorí mali na starosti plynulosť tohto dňa. Samozrejme, poďakovanie patrí aj starostovi, ktorý poskytol zázemie tomuto podujatiu. II. Slovenský regionálny deň sa naozaj vydaril a veríme, že sa stretneme aj o rok.

Atila Rusnák

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/790-dengeleg-egy-kis-falu-tuleloharca-nogradban

http://dengeleg.hu/historia

http://www.nhrad.hu/index.php?option=com_content&;view=article&id=81:dengeleg-egyhazasdengeleg&catid=66:dengeleg&Itemid=88

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/szlovakok/a_magyarorszagi_szlovakok_neprajza_1979/pages/008_slovaci_v_novohradskej.htm

dengde07dengde08dengde09dengde10dengde11dengde12