štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek

spiev-01FotogalériaZväz Slovákov v Maďarsku usporiadal 11. júna 2013 v Slovenskom inštitúte v Budapešti celoštátne kolo XVII. ročníka súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky spojené s galaprogramom.Prejav vďaky a úcty voči predkom, ktorí si udržali identitu aj navzdory stáročiam či náročným okolnostiam...

Slovenský inštitút v Budapešti sa 11. júna 2013 zaplnil recitálom a spevom slovenských detí takmer z celého Maďarska. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v spolupráci s hostiteľským inštitútom usporiadal celoštátne kolo v poradí už XVII. ročníka celoštátnej súťaže Zväzu Slovenské spievanky a veršovačky, ktoré aj tentokrát bolo spojené s galaprogramom. Tradičnej súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy sa zúčastnilo 121 spevákov a recitátorov, ktorí v uplynulých týždňoch absolvovali regionálne kolá v Dabaši-Šáre, Níži a Kétšoproni ako najlepší z najlepších. Regionálnych kôl sa zúčastnilo spolu vyše tristo spiev-02mladých spevákov a recitátorov. V rámci celodenného programu si v predprázdninovej atmosfére porovnali umelecké výkony skutočne tí najlepší mladí slovenskí speváci a recitátori krajiny. Účastníci celoštátneho kola súťaže do Slovenského inštitútu prišli z Alkáru, Budapešti, Čabačudu, Dabašu-Šáre, Dunaeďháze, Kétšoproňu, Mlynkov, Níže, Netejču, Novej Huty, Nového Mesta pod Šiatrom, Répášskej Huty, Luciny, Šápova, Slovenského Komlóša a Veňarcu.

Moderátormi podujatia boli slovenčinár Atila Rusnák a jeho žiačka Katarína Šuhajdová zo Základnej školy F. Rákócziho II. v Dabaši-Šáre, ktorí úvodom predstavili členov poroty: pracovníčku Novohradského osvetového centra v Lučenci Miladu Bolyošovú, riaditeľku Divadla Vertigo pri CSSM Danielu Onodiovú, riaditeľku Novohradského osvetového centra v Lučenci Máriu Ambrušovú, viacnásobnú víťazku Spievaniek ZSM, absolventku Hudobnej akadémie Alíz Agodovú, choreografa a režiséra z Lučenca Juraja Matiáša a spisovateľa, bývalého šéfredaktora Ľudových novín Zoltána Bárkányiho.

Veľkolepé podujatie, ktoré sa uskutočnilo za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, po spoločnom prednese hymny ZSM „Daj Boh šťastia...“ spolu s predsedníčkou Zväzu Ruženkou Egyedovou Baránekovou otvoril nový riaditeľ Slovenského inštitút v Budapešti. Gabriel Hushegyi zdôraznil, že široká podpora spiev-03mladej slovenskej generácie v Maďarsku je nielen jednou z priorít Slovenského inštitútu, ale je v záujme celého Slovenska. Ako povedal, inštitút predstavuje zároveň prirodzený „domovský priestor“ pre všetkých príslušníkov slovenskej komunity v Maďarsku a ich rôzne spoločenské a kultúrne aktivity. Skutočnosť, že mladí predstavitelia Slovákov v Maďarsku sa venujú spevu slovenských ľudových piesní alebo recitovaniu slovenskej poézie a prednesu prózy, podľa G. Hushegyiho je prejavom vďaky a úcty voči predkom, tým Slovákom na území Maďarska, ktorí si udržali identitu aj navzdory stáročiam či náročným okolnostiam. Riaditeľ zároveň vyzdvihol význam podujatia, ktoré dokázalo osloviť také množstvo šikovných detí: „Je to nesmierne dôležitý moment vo vašom živote aj preto, lebo ste dokázali spiev-04prejsť výberovými kolami a ste najšikovnejší, najusilovnejší a najlepší z toho výberu. Viem, že onedlho sa začnú prázdniny, ale dnes ešte dokážte, že ste skutočne najlepší a najšikovnejší, aby ste sa aj tak odvďačili svojim výborným pedagógom, svojim fantastickým rodičom, že vám odovzdali tento jazyk, slovenčinu, aby ste aj vy mohli v budúcnosti odovzdať slovenčinu a slovenskú kultúru svojim deťom.“

Predsedníčka ZSM ako hlavná organizátorka celoštátnej súťaže poukázala nato, že sedemnásť rokov je naozaj veľmi veľa: „Za ten čas vyrastie z dieťaťa skoro dospelý človek. Takýmto vývojom prešla aj naša súťaž, ale, že je úspešná, dokazuje práve tých sedemnásť rokov. Pretože, ak nie je o niečo záujem, to sa nasilu organizovať nedá, ani nemôže, ani to nechceme. Vy musíte cítiť, že sa chcete na tejto súťaži zúčastniť. A za to, že to tak cítite, patrí vďaka vašim úžasným pedagógom. Lásku k slovenskému jazyku získavate predovšetkým od nich a od svojich rodičov a starých rodičov.“ Ruženka Egyedová Baráneková zdôraznila pritom, že v prípade Spievaniek a veršovačiek ZSM ide o takú zriedkavú možnosť, že sa stretávajú slovenskí žiaci z rôznych kútov krajiny. Dodala, že spiev-05naša slovenská národnosť žije vo vyše sto obciach, i keď slovenčina sa vyučuje iba vo vyše štyridsiatich školách.

Súťažiaci boli potom podľa veku rozdelení do jednotlivých kategórií. Spievanky aj veršovačky sa konali paralelne, samozrejme, v iných miestnostiach. Je potešiteľné, že mnohí mladí speváci interpretovali menej známe ľudové piesne svojej lokality či svojho regiónu a že ani recitátori popri slovenskej klasike a súčasných tvorcoch na Slovensku nezabudli na tvorbu slovenských autorov žijúcich v Maďarsku.

Po napínavej súťaži nasledoval chutný obed a galaprogram, v ktorom vystúpili okrem víťazov jednotlivých kategórií aj šiestaci Základnej školy F. Rákócziho II. v Dabaši-Šáre. Predsedovia porôt vyhodnotili výkony a odovzdali víťazom diplomy. Najlepší súťažiaci si odniesli vecné ceny, no a výhercovia na jeseň sa môžu zúčastniť aj tábora Spoznaj svoje korene, školy v prírode na Slovensku. Nechýbalo ani tradičné vystúpenie členov poroty Spievaniek. Po záverečných slovách Ruženky Egyedovej Baránekovej sa každý účastník vybral domov v nádeji, že o rok sa opäť stretneme.

Text: (rusnák-oslovma), Foto: Imrich Fuhl

F o t o g a l é r i a
spieaz01https://www.facebook.com
/media/set/?set=a.428676493897999.
1073741842.147596498672668&;type=1

SPIEVANKY
I. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Eszter Nagyová
Daniel Valjer
Cena za veľmi dobrý výkon:
Virág Hanga
II. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Vanesa a Laura Glückové
spieaz02Korina Tamásová
Cena za vynikajúci výkon:
Virág Hanga Nagyházi
III. kategória
Cena za veľmi dobrý výkon:
Melinda Zsingorová
András Valjer
IV. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Zita Pappová a Fruzsina Szavlíková
Antonella Morongová
Spevácke a hudobné skupiny
spieaz03Cena za mimoriadny výkon:
Citarová skupina z Čabačudu
Spevácka skupina z Budapešti
Cena za veľmi dobrý výkon:
Spevácka skupina z Ďurky
Spevácka skupina zo Slovenského Komlóša
Spevácka skupina z Mlynkov
VERŠOVAČKY

I. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Loretta Váradiová
Norwin Kollár
Cena za veľmi dobrý výkon:
spieaz04Levente Bodó
Juraj Szuda

II. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Dorka Szívósová
Csaba Bajczer
Cena za veľmi dobrý výkon:
Marta Kergyová
Bella Liza Móré
Dóra Kemenczeyová
Odett Négyesiová
Daniel Pintér

spieaz05III. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Zoé Joóbová
Shawna Leftwick
Cena za veľmi dobrý výkon:
Csilla Bajczerová
Ágnes Priskinová

IV. kategória
Cena za mimoriadny výkon:
Regő Kovács
Cena za veľmi dobrý výkon:
Peter Kollár
Kata Somogyiová
Barbara Boldogová
Filip Onodi
Elizabeth Kollárová

spiev-xx