str05222024

Posledná aktualizáciapon, 20 máj 2024 10am

Poznaj svoje korene - Hronec 2013

hroneco1FotogalériaZabezpečiť žiakom učiacim sa slovenčinu v Maďarsku, aby v jazyku svojich predkov sa zdokonaľovali v slovenskom prostredí, prehĺbenie citovej spolupatričnosti k slovenskému národu, prípravu na jazykovú skúšku zo slovenského jazyka a spoznávanie histórie, kultúry a prírodných krás Slovenska.

Škola v prírode - Poznaj svoje korene je veľkolepým projektom Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM). Z roka na rok sa na ňom zúčastňuje veľa žiakov z rôznych kútov Maďarska, ktorí majú možnosť zdokonaľovať sa v slovenčine a spoznávať krásy Slovenska počas svojho pobytu v Hronci (pri Brezne, na Horehroní). Ako nás informovala autorka projektu, koordinátorka a hlavná organizátorka Školy v prírode, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková, v tomto roku sa mohli tešiť z pobytu v Hronci deti z Maďarska už šiesty raz. „Prvých päť rokov nás presvedčilo, že táto škola má svoje opodstatnenie. Na hroneco2šiestom ročníku bolo skoro 300 účastníkov z Maďarska a 40 zo Srbska. Z Maďarska prišli z 19 škôl a zo Srbska zo 4 základných škôl a jedného gymnázia. Prvotný projekt, ktorý som vypracovala, vychádzal z toho, že sa tam budú stretávať slovenské deti z rôznych štátov. Najprv sa to nepodarilo uskutočniť, lebo financie boli určené výlučne pre slovenské deti z Maďarska. Po nástupe do funkcie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Igora Furdíka, ktorý bol predtým veľvyslancom v Srbsku, vlastne z jeho iniciatívy sme zavolali do tohtoročnej školy v prírode aj slovenské deti z Vojvodiny. Ubytovanie a stravu si hradili samy prostredníctvom Matice slovenskej v Srbsku. Čo sa týka cestovných nákladov a vyučovacieho procesu, tie zabezpečila Verejnoprospešná nadácia ZSM z prostriedkov, ktoré jej poskytla vláda Slovenskej republiky na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry,“ povedala predsedníčka ZSM.

Otvorenie tohtoročnej školy v prírode bolo veľkolepé. Zúčastnili sa na ňom o. i. predseda ÚSŽZ Igor Furdík, primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a ďalší ľudia, ktorí veľa pomohli hroneco3pri realizovaní projektu, ako napríklad podpredseda banskobystrického kraja Ladislav Topoľský, ktorý zabezpečil pre deti bezplatné vstupenky do múzeí a rôznych inštitúcií. P. Gogola bol tiež výborným hostiteľom, priniesol pre deti spomienkové darčeky a pozval účastníkov piateho turnusu (gymnazisti, vysokoškoláci a pracujúca mládež) na hokejový zápas a na bowling. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia kuratória Verejnoprospešnej nadácie ZSM na čele s jeho predsedníčkou Annou Divičanovou, tajomník nadácie Imrich Fuhl a člen kuratória Tomáš Nagy.
Každý turnus navštívil hráč na fujare a gajdách Martin Tesák, ktorý všestranne predstavil kultúrne dedičstvo Slovákov - fujaru. Každé dieťa si mohlo vyskúšať tento neobyčajný hroneco6hudobný nástroj.

Pripraviť plnohodnotný program na desať dní pre viac detí nebola jednoduchá úloha, pomohli však skúsenosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch. O aktivity naozaj nebola núdza. Po budíčku nasledovala ranná rozcvička okolo chaty. O 8. hod. boli raňajky, medzitým službukonajúci učiteľ hodnotil s deťmi poriadok v izbách. O 8.45 hod. sa začínalo vyučovanie, ktoré aj s prestávkami trvalo do 12.30 hod. Deti boli rozdelené do štyroch skupín podľa vedomostnej úrovne. Vyučovanie fungovalo rotačným systémom. Učiteľky vytvorili štyri skupiny a žiaci po každej hodine prešli do inej miestnosti k inej učiteľke. Mali tri hodiny komunikáciu a jednu hodinu hudobnej výchovy, kde spievali alebo hrali na rozličných hudobných nástrojoch. Zaoberali sa s nimi učiteľky zo Slovenska. Anita Mendelová nie je pre naše deti neznáma, veď bola hosťujúcou učiteľkou v Dabaši-Šáre. Okrem nej sa o účastníkov Školy v prírode - Poznaj svoje korene starali Iveta Vajcíková, Elena Kačaliaková a Alžbeta Kolaviaková. Popritom nesmierna vďaka patrí každému sprevádzajúcemu učiteľovi, ktorí sa starali o svojich žiakov aj mimo vyučovacích hodín. O 13. hod. bol obed. O 14. hod. sa začínali hroneco5popoludňajšie zamestnania. Animátorky mali dôležitú funkciu v škole v prírode, museli pozorne sledovať potreby jednotlivých detí. Podľa toho zostavili vlastný harmonogram, v ktorom okrem prechádzky v prírode figurovali aj rozličné športové aktivity a súťaže. Deti si písali každý deň denník. Okrem toho boli aj výletové dni, väčšinou cez víkend.

„V sobotu sme mali výlet do Vysokých Tatier, cestovali sme lanovkou zo Štrbského plesa na Solisko. Táto cesta podľa všetkých denníkov priniesla najsilnejší citový zážitok pre všetky deti. Mali sme šťastie, že Tatry ako keby sa chceli ukázať, aké sú krásne. ne skutočne krás ne boli v jesenných farbách. Nedeľa patrila Banskej Bystrici a lesnému skanzenu Vydrovo. V hroneco4Banskej Bystrici bola výstava LEGA, ktorú si užívali deti prvých troch turnusov. žiaci v štvrtom turnuse sa mohli zúčastniť na Zbojníckej jazde na salaši Zbojská. Okrem toho ich čakala aj náročná túra do Čertovej doliny, kde videli, ako sa vyrába ovčí syr, ako sa naháňajú ovce do košiara. Tamojší bača ich pozval na bryndzové halušky. Okrem toho každý turnus mal v Pod brezovej vo folklórnom súbore Klások dvojhodinové zamestnanie, v rámci ktorého deti mali možnosť naučiť sa základné prvky horehronského dupáka,“ povedala R. Egyedová Baráneková.

Posledného turnusu sa zúčastnili stredoškoláci a vysokoškoláci, medzi nimi aj gymnazistky z budapeštianskej slovenskej školy. Ako nám prezradili, bol to pre ne veľký zážitok. Veríme, že naša najväčšia spoločenská organizácia, ktorá v tomto roku oslavuje 65. výročie svojho založenia, bude mať aj v nasledujúcich rokoch možnosť uskutočniť podobné programy na vysokej úrovni. Školu v prírode už tradične organizuje Verejnoprospešná nadácia ZSM z finančných prostriedkov určených na tento a podobné účely v rámci podpory slovenskej národnostnej menšiny aj vďaka dohode medzi vládami Maďarska a Slovenskej republiky.

(bs-f) - Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&;type=3

Video - „Keď sa slnko skloní na Horehroní“: https://www.youtube.com/watch?v=FoIND74yJfA

Archív: Hronec 2011
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/583-kola-v-prirode-poznaj-svoje-korene

„Program bol dosť náročný, deti pracovali v skupinách so svojimi učiteľkami alebo animátorkami celý deň, učili sa básne, scénky, piesne, písali slohové práce a na sklonku dňa povinný denník, za ktorý na konci najlepší získali odmeny. Okrem toho krásna príroda ponúkla deťom pôžitok z hry na otvorenom. Cez víkend absolvovali výlety do Vysokých Tatier na Štrbské pleso, lanovkou sa dostali na Solisko, absolvovali poznávací chodník cez lesný skanzen Vydrovo, v Brezne si pozreli Rozprávku o hlúpej žene a v Mýte pod Ďumbierom folklórne výstupy rovesníkov. Posledný večer prebiehala prezentácia filmov, ktoré deti samy vymysleli a natočili so svojimi animátorkami. V tú filmovú noc v Ponikleci po červenom koberci kráčali ozajstné malé celebrity, tlieskalo sa a nadŕžalo ostošesť. Každý turnus sa končí výstupným testom o tom, čo sa deti naučili a čo videli. Hoci lúčenie nebolo ľahké, každý odchádzal s nádejou, že sa znova všetci stretnú aj o rok.“

Ľudmila Berediová-Stupavská
http://hl.rs/poznaj-svoje-korene/hroneco9