pia09252020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Festival v Banke - Bohatstvo našej Slovače

bankafe1Fotogaléria18. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 48. Novohradské národnostné stretnutie v obci Banka (Bánk)Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova Naše ľudové piesne a tance v objatiach slovenskostiTohoročný program bol venovaný 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny

Festival v Banke Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova
Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení
v úcte k našim predkom a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu
pestovateľom našich folklórnych tradícií. Klenoty, duchovné
hodnoty - potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače.bankafe2

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&;type=1

Slovenský folklór pri banskom jazere

Stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, ktoré možno v súradniciach našich krajanov, sústredených či roztrúsených vo väčších slovenských pospolitostiach či „za hrste“, zrátajúc ich na niekoľkých párov rúk v okolo 100 obciach a mestách Maďarska, patrí v neveľkej obci Banka (Bánk) vskutku k vzorovým. Nebolo tomu inak ani 27. júla 2014, keď v nádhernej atmosfére bezprostrednej slovenskej žičlivosti, privítajúc aj množstvo Slovákov zo Slovenska (vrátane folklórnych súborov), sa odvíjal na pódiu i mimo neho úchvatný program 18. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku a 48. Novohradského národnostného stretnutia.

bankafe3Počnúc folklórnou bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole (sviatosť slúžili putujúca farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová z Budapešti a Alžbeta Nobiková zo Sarvaša) so symbolickým názvom „Nezabúdame a ďakujeme“ cez krojovaný sprievod od kostola k prírodnému javisku až po galaprogram slovenských súborov z Maďarska a Slovenska s tematickým obsahom „Keď mi prišla karta narukovať...“ akosi viac sa rozochvela duša, rozbúšili srdcia všetkých účastníkov.

Napokon výstižne to vo svojom príhovore vyjadril predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, ktorý označil stretnutie a festival v Banke za čosi, čo človek musí zažiť na vlastné oči, rukami a všetkými zmyslami ohmatať, vstrebať. Dotknúť sa histórie, bankafe6bankafe4prelínajúcej sa so súčasnosťou, pričom si uvedomiť seba samého v dare, ktorým je pre všetkých naše Slovensko, jeho mladá štátnosť, naša súdržnosť na priesečníku dejín Slovenska a Maďarska. I. Furdík vyzdvihol vo svojich slovách najmä skutočnosť, že Slováci v Maďarsku vyvíjajú obdivuhodné a všemožné úsilie k tomu, aby oživotvorili svoj jazyk, slovenskosť, vzťah k duchovným a kultúrnym hodnotám, ktoré im vštepovali a do vienka kládli ich slovenskí predkovia v niekoľkých generáciách. Podľa slov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj toto ich stretnutie a folklórny kumšt, ktorý prezentovala rovná dvadsiatka slovenských súborov z Maďarska, predstavujúcich jednotlivé regióny, v ktorých Slováci v Maďarsku žijú, potvrdilo na jednej strane „v kontrovaní“ folkloristov zo Slovenska vzácnu slovenskú spolupatričnosť, zároveň však bolo aj tým najpresvedčivejším a najemotívnejším aktom sebauvedomovania sa našich krajanov v Maďarsku v bankafe5ich hrdej slovenskosti.

Nádherný deň v obci Banka sa zrodil vďaka úsiliu a obdivuhodnej spolupráci Zväzu Slovákov v Maďarsku na čele s jeho predsedníčkou a hlavnou organizátorkou podujatia Ruženkou Egyedovou Baránekovou, Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, miestnej a slovenskej národnostnej samosprávy v Banke, ako aj Združenia novohradských a hevešských Slovákov. Festivalové podujatie a stretnutie s tematickým zámerom 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorého súčasťou boli aj rôzne ďalšie programy (výstava fotografií o pomníkoch padlým v 1. svetovej vojne „Za cisára a za vlasť!“, jarmok ľudových remesiel a možnosť pochutnať si na tradičných slovenských gastronomických špecialitách), finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

(uszz.sk / oslovma.hu) Zábery Imricha Fuhla

oSlovMa-Fotogaléria:

2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.620708814694765.1073741908.147596498672668&;type=1

2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449368291828819.1073741850.147596498672668&;type=3

2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303668526398797.64115.147596498672668&;type=1

bankafe7