pia01222021

Posledná aktualizáciapon, 18 jan 2021 11am

Slovenský týždeň v Dabaši-Šáre jubiluje

dabasa01FotogalériaSlovenský národnostný týždeň, jedinečný svojho druhu v Maďarsku, je už päť rokov najväčším podujatím Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši.Národopis, literatúra, divadlo, hudba, tanec, šport a zábavaŠárania nezabudli na slovenčinu a ľudovú kultúru svojich predkov...

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657891460976500.1073741918.147596498672668&;type=3

Oberačkové slávnosti a závinový festival slávnostne zahájili Slovenský národnostný týždeň, najväčšie podujatie Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši. Udalosť, ktorú riaditeľka OC CSSM Erika Zemenová Palečková označila za jedinečnú svojho druhu v dabasa02Maďarsku, finančne podporili Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Osvetové centrum CSSM, Slovenská samospráva Peštianskej župy, Šárska slovenská samospráva, Mesto Dabaš a Centrum na prevádzkovanie inštitúcií v Dabaši.
Nápad usporiadať národnostný deň pochádza od bývalého riaditeľa Štefana Garajského. Týždňový formát nadobudol za vedenia Bélu Baranyiho. Pod rukami slovenčinárov sa rok čo rok kryštalizoval, kým nezískal súčasnú podobu. Vzhľadom na to, že Šárania nezabudli na slovenčinu a ľudovú kultúru predkov, oslava a prezentácia týchto dvoch prvkov je potrebná, a to nielen medzi obyvateľmi.
Stalo sa už tradíciou, že týždeň pred podujatím každá trieda navštívi miestny Oblastný dom, kde im správca povie niekoľko zaujímavostí o jeho vzniku, vystavených predmetoch, životospráve predkov. Žiaci si tieto informácie starostlivo zapíšu do svojich zošitov, lebo sa im vrátia v podobe testu, ktorý sa zvyčajne píše prvý deň Slovenského národnostného týždňa.
Jubilejný, v poradí už piaty Slovenský národnostný týždeň sa začal futbalovým turnajom o Slovenský pohár. Pozvanie prijali dve školy, a to Základná škola Gézu Gyóniho a Dabašská základná škola Lajosa Kossutha. Kým futbalisti bojovali o prvenstvo, žiaci školy s veľkými transparentmi povzbudzovali svojich hráčov. dabasa03Výborné počasie a skvelá rodinná nálada boli vynikajúcim úvodom a naladili každého na nasledujúcu sériu programov.
Druhý deň sa niesol v znamení klasickej hudby. Fujaristi a gitaristi zo Základnej umeleckej školy Györgya Czifru z Örkényu deťom predstavili to najlepšie zo svojho repertoáru. Tento deň bol spojený s otvorením troch výstav. Na poschodí boli vystavené umelecké diela Marty Valentyíkovej Szakálovej. Ku každému vyšívanému obrazu bola pripojená slovenská a maďarská báseň. Na prízemí sa nachádzali fotografie medzinárodne uznávaného fotografa Miklósa Praudu. V aule si návštevníci mohli pozrieť školskú výstavu, teda deťmi nazbierané staré predmety, či odev. Podujatie otvoril riaditeľ miestneho Centra K. Klebelsberga na prevádzkovanie inštitúcií Béla Baranyi, ktorý bol očividne dojatý z toho, že ako iniciátor dabasa04mohol byť pri zrode tohto týždňa. Umelcov predstavila viceprimátorka mesta Dabaš Tünde Pálinkásová Balázsová.
Tretí deň bol spojený s tancom. Pozvanie prijali tanečný spolok Maličká a Malá Furmička z Čemeru. Vyše tridsať nádejných tanečníkov vystúpilo s choreografiou tradičnej slovenskej čemerskej svadby. Ich vystúpenie so svojou prítomnosťou poctili aj podpredseda CSSM Ondrej Csaba Aszódi a riaditeľka OC CSSM Erika Zemenová Palečková. Na záver v dome tanca s účinkujúcimi a vedúcou spolku Alžbetou Szabovou sa každý záujemca mohol zabaviť a naučiť sa zopár krokov.
Štvrtí deň bol vyhradený pre divadelné predstavenie. Maďarskí žiaci mohli vidieť premiéru inscenácie Bartók a drevený princ, v ktorej jednu z hlavných postáv stvárnila naša bývalá žiačka Margita Garajská. Popoludní sa konala prezentácia kníh Bartók a Bratislava a Bobuľa. Záujemcovia sa od spisovateľky a prekladateľky dozvedeli veľa zaujímavostí. Veríme, že aj vďaka nám sa v budúcnosti vráti do Maďarska.
Piatok sa konal V. Slovenský národnostný deň, ktorý tentoraz dostal podtitul Lámačka. Kým na dvore sa rodičia postarali o naozajstnú jarmočnú náladu, teda postavili stany, ozdobili ich a piekli, varili aj ponúkali jednu dabasa05chuťovku za druhou, na hlavnej scéne bolo slávnostné otvorenie. Najsamprv sa davu prihovoril viceprimátor mesta Dabaš Zoltán Kőszegi, ktorý sa netajil tým, že aj on má slovenských predkov. Slova sa ujala aj bývalá hosťujúca učiteľka Anita Mendelová. Vo svojom príhovore vyzdvihla radosť z toho, že sa môže stretnúť so známymi tvárami, zároveň predstavila učiteľky zo sesterskej banskobystrickej školy. O svojich pocitoch sa podelili na domovskej stránke zspieninskabb.edupage.org: „Druhý deň sme navštívili Dabašskú základnú školu Františka Rákócziho II, kde primátor mesta v rámci Dabašských dní slávnostne otvoril školské podujatie, kde sa nielen žiaci ale i staršie generácie prezentovali v rámci programu rôznymi vystúpeniami. Na školskom dvore varili dabasa06maminky rôzne dobroty, ktoré mal každý možnosť ochutnať. Cieľom našej návštevy bolo zoznámiť sa s partnerskou školou a dohodnúť sa na bližšej spolupráci. Spolu s riaditeľkou školy a učiteľom slovenského jazyka sme rokovali o ďalších krokoch, predstavili sme si navzájom svoje vízie do budúcnosti a určili sme si konkrétne úlohy. Veríme, že spolupráca bude výborná, že dabašské deti sa zoznámia s Banskou Bystricou a my s Dabašom bližšie.“
Po inscenácií žiakov s názvom Lámačky nasledovali ručné zamestnania nielen pre deti s profesionálnymi odborníkmi, a to Veronikou Mrázovou, Margitou Újváriovou, Magdolnou Bálintovou, Alžbetou Garajskou a Máriou Majeczkiovou. Medzitým sa každý účastník mohol povoziť na koči a vláčiku. Po obede vystúpili citarový súbor Bažalička a spevácky zbor Rozmarín. Po odovzdávaní pamätných listov, diplomov a darčekov za najlepšiu kresbu, najlepšieho riešiteľa testov a najaktívnejšieho žiaka vedúca inštitúcie Ibolya Bukodiová slávnostne ukončila V. Slovenský národnostný týždeň so slovami: „Veľmi pekne ďakujem sponzorom, rodičom, deťom a kolegom za to, že urobili všetko pre oslavu a prezentáciu miestnej slovenskej národnosti a Slovákov v Maďarsku. Počas týždňa sme mali veľa, nielen miestnych návštevníkov, čo je výsledkom toho, že naše - vaše podujatie je čím ďalej tým známejšie, uznávanejšie.“
Šárania môžu byť právom hrdí na svoju štátnu školu, totižto takéto veľkolepé školské podujatie nie je jednoduché zosúladiť, organizovať. Veríme, že aj v budúcnosti získa Základná škola Františka Rákócziho II. v Dabaši sponzorov a opäť sa jej podarí uskutočniť toto jedinečné a navštevované podujatie.

Text: Atila Rusnák ● Foto: Imrich Fuhl

F o t o g a l é r i a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657891460976500.1073741918.147596498672668&;;type=3
dabasmix