ned09272020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Emócie a tajomstvá víťazných fotografií

travemo1Dobrá fotografia má vyvolať emóciu, ktorú obyčajne vyjadríme citoslovcami: Waaaaau! Geniálna kompozícia, farebný odtieň, kontrast... Ak sa pozeráte na fotografiu, hodnotenie jej kvalít odborníkom vám umožní vnímať toto umenie, zachytávajúce jedinečné emócie, z inej, profesionálnej, novej perspektívy...

Travel and Emotions / Cestovanie a emócie - Tak sa nazýva medzinárodná putovná výstava fotografií mladých novinárov, ktorej prvá vernisáž sa konala 31. mája 2016 v Piešťanoch v kultúrnom centre Fontána. Výstava je kolektívnou mozaikou mladých žurnalistov a fotografov (podľa abecedy) z Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Libanonu, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Španielska, ktorí sa minulý rok zúčastnili zaujímavého, profesionálne zameraného pobytu na Slovensku. Okrem Bratislavy cestovali za zážitkami po krajine. Napríklad v Hodruši Hámroch ryžovali zlato, vo Vyhniach ochutnávali travemo2pivo a ponorili sa do tónov podvečerného koncertu v Banskej Štiavnici... Skutočné zážitky zo Slovenska i zo sveta poslali aj do fotosúťaže mladých žurnalistov, ktorú organizovalo občianske združenie FIJET Slovakia.

Neľahké bolo rozhodovanie medzinárodnej poroty, ktorá sa stretla v Bratislave. Porotcovia individuálne hodnotili zaslané fotografie, netušiac, kto je autorom. V konečnej fáze hodnotenia zistili, že sa všetci zhodli v návrhoch na ocenenie tých istých fotografií. Generálna riaditeľka sekcie pre cestovný ruch z Ministerstva DVaRR SR Ing. Ivana Magátová na otvorení výstavy vyslovila želanie: prezentovať fotografie mladých novinárov a fotografov aj v budúcich rokoch.

Kurátor výstavy Marián Pauer sa profesionálne venuje fotografii ako historik, teoretik, kurátor výstav, člen odborných porôt, medzinárodných výstav a salónov na Slovensku a v zahraničí. Doteraz kurátorsky pripravil a realizoval vyše 250 autorských a kolektívnych výstav fotografie a výtvarného umenia a desať multimediálnych projektov na Slovensku i v zahraničí. Na vernisáži v Primaciálnom paláci v Bratislave, kam sa výstava presunula z Piešťan, sa sprostredkovane prihovoril návštevníkom. Hovoril o slovenskej fotografii a jej travemo3prvenstvách vo svetovom meradle, o objektíve Jozefa Maximiliána Petzvala, rodáka zo Spišskej Belej, vynálezcu - fyzika a matematika, ktorý je považovaný za zakladateľa modernej optiky. Slováci v Maďarsku sú hrdí nato, že v Novom Budíne, teda v XI. obvode Budapešti, je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa, pri ktorej organizuje tamojšia slovenská samospráva každý rok pri príležitosti výročia jeho narodenia slávnosť. - http://www.osobnosti.sk/osobnost/jozef-maximilian-petzval-1427

Slávnostného otvorenia výstavy v Bratislave sa ujala profesorka Ľudmila Novacká, prezidentka FIJETU Slovakia - klubu novinárov, píšucich o cestovnom ruchu, združených pri Slovenskom syndikáte novinárov. FIJET Slovakia je, samozrejme, aj členom medzinárodnej travemo4organizácie FIJET. Na vernisáži v Primaciálnom paláci sa 15. júna 2016 stretli priatelia z médií aj z cestovného ruchu. Oficiálne otvorenie sa konalo pod záštitou Predsedníctva SR v Rade EU. Atmosféru spríjemnilo vystúpenie profesionálneho hudobníka Borisa Čelára, ktorý zahral na originálnom hudobnom nástroji zvanom WoodPack intuitívne ladenú hudbu. Perkusie a tóny evokovali lákavé diaľky, cesty, exotiku a korešpondovali s pointou vystavených fotografií.

Ocenené fotografie, umiestnené na čelnej stene komentoval predseda poroty Voljen Grbac, ktorý pochádza z Chorvátska. Jeho slová vystihovali priority a kvality ocenených fotografií. Dobrá fotografia má vyvolať emóciu, ktorú obyčajne vyjadríme citoslovcami: Waaaaau! travemo5Geniálna kompozícia, farebný odtieň, kontrast... Ak sa pozeráte na fotografiu, hodnotenie jej kvalít odborníkom vám umožní vnímať toto umenie, zachytávajúce jedinečné emócie, z inej, profesionálnej, novej perspektívy. Ale aj tak si budete v pamäti odnášať tie „vaše“ najzaujímavejšie obrazy. Tanečníčky z Bali (Mankica Kranjec, Slovinsko), oko ťavy (PeterMočnik, Slovinsko), v ktorom vidieť aj siluetu fotografa... Lanovka v hmle - fotka Slováka Jána Paukovica, doktoranda Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, ktorú porota vybrala a ocenila špeciálnou cenou, je zvláštna. Tajomná atmosféra, kde hmla je v tomto prípade úžasným aranžérom. Autor ulovil nádherný moment. Priznal sa, že bolo ťažké vyberať z množstva záberov z potuliek po svete, ktoré má vo svojom archíve...

travemo6Najvyššie ocenenie na výstave Travel and Emotions získali fotky Georgi Kozhuharova, ktorý je členom bulharskej asociácie FIJET - ABUJET. Porotca Voljen Grbac upriamil pozornosť návštevníkov vernisáže aj na fotografiu ocenenú tretím miestom a podpísanú menom Franka Zlatić (Chorvátsko). Vidíme na nej nočný Londýn z pohľadu turistky, ktorú fotograf zachytil inak, ako je v súčasnosti módne. Namiesto obľúbeného „selfi“, kde síce vidíte v pozadí niečo zaujímavé, ale v popredí je vždy autor fotky, je na zábere žena s ruksakom, otočená k nám chrbtom. Autor nám nedokazuje svoju prítomnosť na danom mieste „selfi“ spôsobom - svojou tvárou s čo najširším úsmevom. Netvári sa, že človek a jeho prítomnosť na danom mieste aj fotografii je dôležitejší, ako budovy, príroda, stáročia, zapísané do pamäti zobrazeného miesta. Vidíme síce to, čo autor, ale môžeme len hádať, aké emócie turistka prežíva, o čom sníva, čo je pre ňu dôležité... A to je práve to, čím fotografia zaujala porotu. Obraz, ktorý presahuje ego.

Čo dodať? Výstava sa vo februári 2017 presunie k susedom do Viedne. Tam si budete môcť otestovať svoje emócie. Kedy? Sledujte informácie na webovej stránke fijetslovakia.sk.

Erika Fajnorová