ned09272020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Nová kniha: Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

SloSrbs1Jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše 260 rokov zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Prehľad 34 lokalít, v ktorých prebieha organizovaný kultúrny život vojvodinských Slovákov...

Jedinečný pohľad na slovenské lokality v Srbsku

„Publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry ponúka jedinečný prehľad lokalít v dnešnom Srbsku, v ktorých si Slováci už vyše 260 rokov zachovávajú a rozvíjajú vlastné kultúrne tradície. Ide o prehľad 34 miest, v ktorých Slováci mali a majú organizovaný kultúrny život...“ - píše v doslove knihy riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská. Túto veľkú a dlho očakávanú monografiu nedávno prezentovali v aule Pokrajinskej vlády v Novom Sade, v týchto dňoch ju už predstavujú v jednotlivých slovenských osadách Vojvodiny.

SloSrbs2Knihu vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý takto skvele zaznamenal svoje malé skromné jubileum, tretie narodeniny. Za to, že uzrela svetlo sveta, treba vďačiť predovšetkým jej zostavovateľkám Miline Sklabinskej a Kataríne Mosnákovej (hoci si myslíme, že to mal robiť širší team pracovníkov). Publikácia umožňuje získať prehľad o geografických, demografických, historických a najmä kultúrnych kontextoch slovenskej menšiny, koncentrovanej v 34 lokalitách srbskej Panónie - Vojvodiny a pomôže čitateľovi odhaliť jedinečnosť a osobitosť kultúrneho kódu Slovákov. Ide o vzácnu, zaujímavú a čo do umeleckého kontextu i náročnú monografiu s mnohými údajmi, avšak s dobrou radou do budúcnosti, že sa niektoré historické údaje a nepresnosti mali predsa sprísniť pri uvádzaní jednotlivých osadníckych záznamov, lebo takáto náročná monografia sa nepripravuje často, náhlivosť neprospieva dôkladnosti. Na 400 stranách veľkého formátu, v tvrdom balení, na kvalitnom papieri a s veľkým množstvom krásnych fotografií, čitateľ si v knihe nájde aj hodne úlomkov z histórie, geografie a turistiky slovenských vojvodinských prostredí a aspoň čiastočne načrie do podstaty slovenského bytia v Srbsku, no a čo je najdôležitejšie: bude prameňom údajov pre zahraničných návštevníkov a všetkých, ktorí chcú poznať túto národnosť žijúcu tak dlho mimo materskej krajiny.

SloSrbs3Knihu vyprevadili do života predseda Pokrajinskej vlády Vojvodiny dr. Bojan Pajtić, podpredsedníčka tejto vlády Anna Tomanová-Makanová, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská - za prítomnosti mnohých vzácnych hostí a Slovákov z každého zmapovaného a reprezentovaného prostredia. Recenzentmi knihy boli Vladimír Valentík a Ladislav Čáni, odborným poradcom Dr. Samuel Čelovský, lektorom Dr. Juraj Glovňa, dizajnérom Đula Šanta a priam umeleckými fotografiami sa predstavili autori Michal Madacký, Đula Šanta a Igor Bovdiš. Publikáciu finančne podporili Slovak Aid a Vláda AP Vojvodiny, vytlačila Štamparija Stojkov z Nového Sadu. Kniha vyšla v náklade 1000 výtlačkov.

(vb)

http://www.youtube.com/watch?v=hrsUt1T94cs&;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EQKEqfpFuXw&;feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V8uIKCsiNyg&;feature=related

http://slovackizavod.org.rs/vesti/vid/7528
http://slovackizavod.org.rs/vesti/vid/7458
http://slovackizavod.org.rs/node/7523