sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Zo slovenskej tlače - Monitor - December 2014

http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl16.rtfCena Za národnosti Jánovi Šutinskému - Demonštrácie v Budapešti - Krach Orbánovej propagandy - Fidesz si dáva facky sám, za dva mesiace stratil 800-tisíc priaznivcov - Plnšie peňaženky a nijaké zvyšovanie daní? - Odovzdať Gabčíkovo do rúk Maďarom by bola potupa - Mrznúci dážď spôsobil problémy aj v Pilíši

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl16.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Alžbeta Hollerová Račková: Novoročné myšlienky

Naša komunita má za sebou rušný rok - V roku 2015 oslávi svoje 20. „narodeniny“ aj Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/758714010873331/?type=1

V Budapešti chcú odstrániť slovensko-maďarskú tabuľu na sídle evanjelikov

17. decembra 2014 - (tasr)

V Budapešti chcú odstrániť dvojjazyčnú slovensko-maďarskú tabuľu Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré so žiadosťou o pomoc zverejnili na facebookovej stránke Slovenského evanjelického cirkevného zboru. Zástupcovia mestskej časti a domovej správy, ktorí zámer oznámili cirkevnému zboru 16. decembra 2014, argumentovali, že tabuľa kazí celkový pohľad na vchod do budovy. „Takýto prístup nijako nekorešponduje s výrokom pána prezidenta Jánosa Ádera počas jeho nedávnej návštevy v Bratislave o zabezpečení vhodných podmienok a jazykových práv pre národnostné menšiny,“ povedal v tejto súvislosti pre TASR predseda kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Imrich Fuhl. Vývoj udalostí bude TASR ďalej sledovať.

Zábery z archívu Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325966990835617.70853.147596498672668&;type=1

Slovenskí evanjelici v Budapešti včera a dnes

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes

150. výročie obnovenia evanj. zboru v Budapešti

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/916-150-vroie-obnovenia-evanj-zboru-v-budapeti

Utrpenia Jóba - peripetie jedného evanjelického zboru

www.oslovma.hu/XXX/BpEvan12.pdf

Šok v Budapešti: Zmizla tabuľa Laca Novomeského

110 rokov od narodenia významného slovenského básnika, novinára a politika / Kultúrny šok, estetický šrám a vyvalené oči: Pamätnej tabule niet! / So súhlasom orgánov? / Alžbetov, Terezín a Jozefov patrili k prudko rozvíjajúcim sa štvrtiam uhorského hlavného mesta s početnou slovenskou menšinou.

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1266-ok-v-budapeti-zmizla-tabua-laca-novomeskeho

Nová podpredsedníčka OSMM Katarína Karkušová: V Maďarsku musíme aktivizovať slovenskú mládež

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/986/katarina-karkusova-v-madarsku-musime-aktivizovat-slovensku-mladez

Zuzana Hollósyová osemnásť rokov v samosprávnom súžití s budapeštianskymi Slovákmi

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1012/zuzana-hollosyova-osemnast-rokov-v-samospravnom-suziti-s-budapestianskymi-slovakmi

Konferencia ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698511353581177.1073741931.147596498672668&;type=1

29. a 30. decembra 2014 v Mlynkoch - Samosprávna a občianska sféra / Spolu, ďalej / Po národnostných voľbách / Slováci odjakživa / Naši hovorcovia v parlamente / Kultúrna autonómia - túžobný sen alebo realita? / S kreativitou mládeže / Situácia slovakistiky / Budúcnosť národnostného vzdelávania

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí v Mlynkoch

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.685054898260156.1073741925.147596498672668&;type=1

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Divadlo Vertigo pri CSSM usporiadali tradičné Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí 5. decembra 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). Početných hostí zo Slovákmi obývaných regiónov krajiny pozdravila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá adventné sviece zapálila spolu so zástupcom štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Dr. Imre Deákom, predstaviteľom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku Mariánom Vargom a miestnym katolíckym farárom Zoltánom Szalaym. Diplomy štipendistom Programu CSSM pre nadaných slávnostne odovzdala podpredsedníčka Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Monika Pellerová. V druhej časti podujatia vystúpili svojim vianočným programom žiaci Katolíckej základnej školy z Dabašu-Šáre. V rámci tradičného divadelného popoludnia na záver vydareného stretnutia s veľkým úspechom sa predstavili účastníci divadelnej prehliadky CSSM „Deti deťom“ zo Slovenského Komlóša. (oslovma.hu)

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/22132-celo-tatne-adventne-stretnutie-slovensk-ch-deti-v-mlynkoch

Adventný program mlynských školákov

11. decembra 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688416857923960.1073741928.147596498672668&;type=1

Slovenský advent v Stredisku pilíšskych Slovákov

7. decembra 2014 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) - Folklórne súbory z Bádic, Jelenca a zo Sľažian - Usporiadateľ: Osvetové centrum CSSM v Mlynkoch

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686106674821645.1073741926.147596498672668&;type=1

Milan Ferko a Slováci v Maďarsku

K nedožitej osemdesiatpäťke spisovateľa / M. Ferko urobil z uhorských dejín pútavý príbeh, živší ako život / Podnety pevnejšieho národno-historického a emancipačného postoja k majorite. / Predkovia Pilíšanov sa stali protagonistami až legendárnej slovenskej minulosti, samozrejme, spoločnej s Maďarmi.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1262-spisovate-milan-ferko-a-slovaci-v-maarsku

Cena Za národnosti Jánovi Šutinskému

Dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnila v budove peštianskej Reduty slávnosť pri príležitosti najvyššieho štátneho vyznamenania udeľovaného príslušníkom národností v Maďarsku Za národnosti. Medzi desiatimi vyznamenanými bol v tomto roku dirigent, hudobný skladateľ, bývalý riaditeľ békeščabianskej slovenskej školy, popredný predstaviteľ hudobného života Békešskej Čaby Ján Šutinský. Vyznamenanie prevzali z rúk ministra ľudských zdrojov Zoltána Baloga. Vyznamenanému prišli zablahoželať aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a predseda Parlamentného výboru pre národnosti, slovenský parlamentný hovorca Ján Fuzik. V kultúrnom programe vystúpila Aliz Agódová. (luno.hu)

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/750346791710053

Polyhistor Ján Šutinský

Bol raz jeden pitvarošský školák… - Ľudové piesne štvorhlasne - V domove dirigenta - Učiteľ, zbormajster, kantor, rádioamatér, politik…

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/619-polyhistor-jan-utinsk-a-pitvarosiak-himnusza

Polyfónia - Literárne stretnutie v Šalgótarjáne

3. decembra 2014 v Župnej knižnici B. Balassiho s Alexandrom Kormošom, Rudolfom Fraňom a Imrichom Fuhlom - Organizátori podujatia: Slovenská národnostná samospráva v Šalgótarjáne, Spolok šalgótarjánskych Slovákov a ich priateľov

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684707201628259.1073741924.147596498672668&;type=1

XI. Regionálny slovenský národnostný deň v Šalgótarjáne

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682756838489962.1073741923.147596498672668&;type=3

29. novembra 2014 v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgótarjáne - Slávnostný príhovor: predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková - „Ďakujeme a gratulujeme!“ - Poďakovanie členom predchádzajúcej a predstavenie sa novej Slovenskej samosprávy Novohradskej župy - Vystúpenie Ľudovej hudby Svrčkovci a speváckej skupiny sestier Komjáthiových - Odovzdanie vyznamenaní „Na pamiatku Anny Hugyeczovej“ - „Slováci Slovákom“ - Vystúpenie Folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice - Priateľské stretnutie - Organizátori: Slovenská samospráva Novohradskej župy, Združenie novohradských a hevešských Slovákov

„Csendes éj” szlovákul - Regionális nemzetiségi nap

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1255-csendes-ej-szlovakul-regionalis-nemzetisegi-nap

Ondrej Csaba Aszódi vyznamenaný

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22129-o-cs-aszodi-vyznamenan

Národnosti spája „čabianskosť“

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22122-narodnosti-spaja-abianskos

Sarvašské divadelné impresie: SPOLU NA JAVISKU (I mimo neho)

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/997/sarvasske-divadelne-impresie-spolu-na-javisku-i-mimo-neho

Umrel Miklós Gruber Hubai

Smutnú správu o úmrtí dlhoročného spolupracovníka slovenského vysielania Maďarského rozhlasu Miklósa Grubera Hubaiho priniesla 22. decembra 2014 s odvolaním sa na Józsefa Hajnala, niekdajšieho šéfa regionálnej rozhlasovej redakcie na severe krajiny, tlačová agentúra MTI. Absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pracoval v národnostnom vysielaní verejnoprávneho maďarského rozhlasu od roku 1983. Bol spravodajcom z Hevešskej župy, svoje postrehy ponúkal vo vysielaní Miškoveckého rozhlasu, ale neskôr aj v reláciách celoštátneho okruhu Kossuth Rádió. Skonal vo veku 65 rokov.

Slovenský turistický „Kristus“ hviezdou svetových médií

http://aktualne.atlas.sk/to-je-reklama-slovensky-turisticky-kristus-je-hviezdou-svetovych-medii/dnes/zaujimavosti/

V Piešťanoch vystavujú betlehemy z celého sveta

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/338959-v-piestanoch-vystavuju-betlehemy-z-celeho-sveta/

Maďarský prezident zriadil vo svojom úrade riaditeľstvo pre životné prostredie

http://agentury.sme.sk/c/7574058/madarsky-prezident-zriadil-vo-svojom-urade-riaditelstvo-pre-zivotne-prostredie.html

Raiffeisen Bank prišla o stovky miliónov. Kvôli Maďarsku a Ukrajine

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/raiffeisen-bank-prisla-o-stovky-milionov-kvoli-madarsku-a-ukrajine-640055

V Szombathelyi vzniesli obvinenie voči ôsmim členom skupiny prevádzačov

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vzniesli-obvinenie-voci-osm/113330-clanok.html

Putin príde v marci do Budapešti

6. januára 2015 - (sita)

Ruský prezident Vladimir Putin navštívi v marci Budapešť - necelý mesiac po nemeckej kancelárke Angele Merkelovej. Uviedol to v utorok maďarský denník Népszava s odvolaním sa na viaceré nemenované zdroje. Presný dátum Putinovho príchodu zatiaľ nie je známy, píše Népszava, podľa ktorého v súčasnosti úrad maďarského premiéra zlaďuje program Viktora Orbána s plánmi ruského prezidenta. Putin navštívil Maďarsko naposledy v čase vlády premiéra Ferenca Gyurcsánya koncom februára 2006. Vtedy opozičná strana Fidesz označila podporu projektu plynovodu Južný prúd zo strany Gyurcsányovho kabinetu za vlastizradu. Orbán však v roku 2010 urobil radikálny obrat a v novembri vycestoval do Moskvy. Začiatkom vlaňajšieho roka sa potom s ruskou stranou dohodol na projekte rozšírenia atómovej elektrárne v Paksi, konštatuje ľavicový denník.

Odporcovia Viktora Orbána vyšli v Budapešti opäť do ulíc

2. januára 2015 - (sita)

Priestranstvo pred budapeštianskou operou bolo v piatok večer dejiskom prvej tohtoročnej opozičnej demonštrácie v Maďarsku, ktorá napriek nepriaznivému počasiu prilákala niekoľko tisíc ľudí. Odporcovia pravicovo-konzervatívnej vlády Viktora Orbána požadovali zrušenie terajšej ústavy a návrat k republike, čo bolo narážkou na zmenu oficiálneho názvu krajiny pred troma rokmi, keď na rovnakom mieste protestovali desaťtisíce Maďarov. Piatkové zhromaždenie organizovala skupina pod vedením občianskeho aktivistu Zsolta Váradyho, ktorý odmietol účasť tradičných opozičných strán, keďže podľa neho za posledných 25 rokov zlyhávali. Ďalšia masová demonštrácia pod heslom „Jar prichádza, Orbán odchádza“ by sa mala uskutočniť 1. februára, v predvečer návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

http://agentury.sme.sk/c/7571363/madari-opat-v-budapesti-protestovali-proti-vlade-a-orbanovi.html

Sneh trápi vodičov aj v Česku a Maďarsku

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/sneh-trapi-vodicov-aj-madarsku-cesku-tu-ratajte-obmedzeniami.html

Na Balatone museli kvôli ľadu prerušiť kompovú prepravu

http://www.teraz.sk/zahranicie/na-balatone-museli-kvoli-ladu-prerusi/113232-clanok.html

Na Zadunajsku uzatvorili kvôli sneženiu cesty pre autá nad 7,5 tony

http://www.teraz.sk/zahranicie/na-zadunajsku-uzatvorili-kvoli-snezeni/113240-clanok.html

Slováci zdolali Švédov 4:2 a majú bronzové medaily

https://dennikn.sk/13492/slovaci-maju-po-vybornom-vykone-bronz-svedov-zdolali-42/

Slováci zdolali Čechov a v semifinále ich čaká Kanada

Po tretí raz v histórii bude slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov hrať na svetovom šampionáte o medaily.

https://projektn.sk/10881/slovaci-zdolali-cechov-v-semifinale-ich-caka-kanada/

Maďarská polícia zavádza radary, ktoré nie sú iba na meranie rýchlosti

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-policia-zavadza-radary-kto/113161-clanok.html

Druhý najlepší rast ekonomiky v regióne

Takýto scenár čaká Slovensko v roku 2015

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/porastieme-viac-ako-cesi-a-madari-639926

Dosiaľ nezverejnený rozhovor s Bohumilom Hrabalom: Havel je bez pohlavia

B. Hrabal jeden z posledných rozhovorov poskytol maďarskému Playboyu. Ten ho ale nikdy neuverejnil.

http://topstar.noviny.sk/c/showbiznis/dosial-nezverejneny-rozhovor-s-bohumilom-hrabalom-havel-je-bez-pohlavia

Boj trnavského arcibiskupa s benediktínmi

Bitka o pozemky za milióny / Benediktíni v Komárne patria pod maďarských benediktínov so sídlom v Pannonhalme.

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/bitka-pozemky-za-miliony-trnavsky-arcibiskup-spori-benediktinmi.html

O slovenčine v roku Štúra

http://www.teraz.sk/kultura/snd-pripravuje-program-o-slovencine-v-r/112577-clanok.html

Nová kniha o Ľudovítovi Štúrovi

http://www.teraz.sk/kultura/ludovit-stur-nova-kniha/112718-clanok.html

Štúrov svojský vzťah k ženám a manželstvu

http://www.teraz.sk/kultura/digitalny-archiv-snk-poodhaluje-stu/112629-clanok.html

Zomrel spisovateľ a publicista Drahoslav Machala

http://www.teraz.sk/kultura/umrtie-spisovatel-publicista-machala/112778-clanok.html

Počasie zúri: Pozrite sa, aká je situácia v rôznych krajinách

http://www.teraz.sk/zahranicie/snezenie-vietor-pocasie-srbsko/112396-clanok.html

Na juhu Slovenska sa triasla zem. Epicentrum bolo v Maďarsku

http://www.aktuality.sk/clanok/267994/v-okrese-velky-krtis-sa-triasla-zem-epicentrum-bolo-v-madarsku/

Falšovaný tovar zadržaný colníkmi z Nitry bol určený najmä pre maďarský trh

Maďarská obchodná spoločnosť ho dovážala z Číny

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/907351-falsovana-elektronika-z-ciny-skoncila-v-rukach-colnikov/

„Amerika uvažuje v Maďarsku o výmene mocenských elít“

http://www.hlavnespravy.sk/kover-amerika-ma-za-ciel-zalozenie-novej-liberalnej-strany-v-madarsku/485025

Maďarsko je priestupnou stanicou pre imigrantov

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-je-priestupnou-stanicou-pre-imigrantov/485035

Maďarsko v roku 2015 neurovná svoje vzťahy s USA, tvrdí maďarský politológ

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-politolog-2015-usa/112447-clanok.html

Viktor Orbán má „súkromnú“ vojnu s USA

http://www.hlavnespravy.sk/viktor-orban-ma-%E2%80%9Esukromnu-vojnu-s-usa/487167

Monolit Viktora Orbána má luxusnú trhlinu

Hrať sa na pána - Milovník poľovačiek - Rýchlozbohatlíci z vládnych kruhov

27. decembra 2014 - (ik - Pravda)

Vianoce neboli v „rodine” maďarskej vládnej strany sviatkami pokoja a mieru. Celý advent poznačili nemilosrdné slovné prestrelky podpredsedov Fideszu. Tesne pred Štedrým večerom aj predseda parlamentu László Kövér musel priznať, že v strane, ktorú pred štvrťstoročím so súčasným premiérom Viktorom Orbánom spoluzakladal, a kde zastáva post predsedu celoštátneho výboru, sa objavila trhlina. „Dosiaľ, keď sa ma niekto spýtal, tak s absolútne úprimným presvedčením som popieral, že takáto trhlina či nebodaj skrytý boj existujú,“ vyhlásil Kövér pre HírTV. „Teraz sme sa však k ich existencii priblížili. Čo sa raz vyriekne, to vstupuje do dimenzie reality,“ dodal. Kövér netajil, že počiatok rozkolu v niekdajšom monolite ráta od chvíle, čo podpredseda Fideszu János Lázár, ktorý ako minister riadi úrad predsedníctva vlády a po Orbánovi je druhým najmocnejším politikom Maďarska, pohrozil ďalšiemu straníckemu podpredsedovi Zoltánovi Pokornému „popravou“. Lázár však v skutočnosti len zodvihol rukavicu, ktorú jemu a ďalším mladým „dravcom“ vo vedení Fideszu začiatkom decembra hodil veterán Pokorni. V čase, keď pre podozrenie z korupcie USA označili za persony non grata šesť vysokých vládnych predstaviteľov Maďarska a vychyteným heslom protivládnych demonštrantov v Budapešti sa stalo „Nevládzeme platiť toľko daní, koľko vy rozkradnete“, sa Pokorni dotkol citlivej témy zhŕňania majetku a jeho okázalého predvádzania zo strany viacerých lídrov Fideszu. Nikoho síce nemenoval, ale vzhľadom na aféry posledných týždňov bolo všetkým jasné, koho má na mysli. Lázára napríklad médiá prepierali pre drahé hodinky Rolex Bubbleback, ktoré hrdo nosí, ale v majetkovom priznaní ich neuviedol. Orbánov favorit, známy milovník honosných poľovačiek, pohoršil verejnosť aj podozrivo výhodnou kúpou bytu v hodnote dvestotisíc eur vo vychytenej budínskej štvrti, ktorý dal zapísať na meno svojho desaťročného syna. Škandál s nehnuteľnosťami a s výletom za peniaze daňových poplatníkov na Nový Zéland, kde si pozrel koncert skupiny Rolling Stones, mal aj výkonný podpredseda Fideszu Lajos Kósa. Mladý šéf diplomacie Péter Szijjártó mal zase problémy s vysvetľovaním, kde vzal vyše pol milióna eur na kúpu luxusnej vily - niekoľkokrát musel prepisovať majetkové priznanie a stále chýbajúcich asi 110-tisíc eur napokon uviedol ako „dar od rodičov a svokrovcov“. Oni všetci a mnohí ďalší rýchlozbohatlíci z vládnych kruhov sa cítili dotknutí Pokorného rozhovorom pre televíziu HírTV. „Jeden zodpovedný člen vlády, popredný politik, si nemôže dovoliť hrať sa na pána,“ poznamenal s tým, že v čase, keď Washington obviňuje Orbánovych ľudí z korupcie a preferencie Fideszu klesajú, sa treba viac krotiť než v minulosti. „Ak sa pred dvoma rokmi dalo ísť na nejaký výlet do Austrálie, dnes to už neprejde. A nemusíš si kúpiť ani taký veľký dom, ako dokážeš, a to ani vtedy, keby si naň mal z vlastného platu. Zdržanlivosť a občianske cnosti, žiadne hranie sa na pána, nechodiť na poľovačky, nenosiť miliónové hodinky,“ radil Pokorni kolegom. Lázár mu odpovedal cez médiá. V rozhovore pre týždenník Figyelő sa ani trocha nekrotil. „Vyhlásenie Zoltána Pokorného je útok od chrbta. V politike považujem za najvážnejšiu chybu, ak niekto od chrbta napadne tých, čo bojujú v prvej línii,“ roztrpčil sa Lázár a straníckych veteránov obvinil, že sa pokúšajú určiť limity generácii 30- až 40-ročných bojovníkov, ktorí podľa neho výraznou mierou prispeli k tohtoročným volebným triumfom Fideszu. Slovami o straníckych veteránoch, ktorí sa „sami oslabia či popravia“, Lázár zjavne mieril aj na Kövéra, ktorý sa Pokorného verejne zastal. Iný veterán, ten najvplyvnejší, premiér Orbán, sa však na rozdiel od Kövéra postavil na stranu „mladých bojovníkov“ a Pokorného pokarhal. „Zoltán nepochopil situáciu. Toto nie je hranie sa na pána. Fidesz je veľká ľudová strana, sú medzi nami všelijakí ľudia, majetní, malomeštiaci, robotníci, farmári. Je to plebejská strana, ale ja nechcem z vlády vylúčiť tých mladých, ktorí pochádzajú z majetných rodín. Na pánov sa hrajú tí, čo sa predvádzajú. Títo ľudia sú iní,“ obhajoval straníckych zbohatlíkov v predvianočnom rozhovore pre denník Blikk. Rozuzlenie vnútrostraníckeho boja vo Fidesze sa zrejme odloží až na jar, nakedy Orbán chystá personálne rošády.

Pápež v posolstve odsúdil konflikty v Sýrii, Iráku a na Ukrajine

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/340543-papez-frantisek-prednesie-tradicne-posolstvo-mestu-a-svetu/

Pápež František telefonoval pred omšou s irackými utečencami

http://www.sme.sk/c/7561970/papez-frantisek-telefonoval-pred-omsou-s-irackymi-utecencami.html

Narodenie Ježiša Krista oslávia vyše 2,2 miliardy kresťanov

http://www.teraz.sk/magazin/vianoce-slavenie-kristus-narodenie/111361-clanok.html

Vianočné zvyky našich predkov boli bohaté a plné múdrosti

http://www.teraz.sk/slovensko/rozhovor-nadaska-vianocne-zvyky-/111623-clanok.html

Tichú noc pozná celý svet

http://www.teraz.sk/magazin/ticha-noc-koleda/111377-clanok.html

Na Vianoce jeme tradičné jedlá a vystavujeme betlehemy

http://www.teraz.sk/slovensko/vianoce-tradicne-jedla/111630-clanok.html

Mladí opúšťajú Facebook, používajú alternatívy

http://tech.sme.sk/c/7559348/mladi-opustaju-facebook-pouzivaju-alternativy.html?ref=njct

Odtajnené informácie z revolúcie 1989:

Ceaucescu mieril raketami na maďarskú jadrovú elektráreň

http://www.topky.sk/cl/11/1446355/Odtajnene-informacie-z-revolucie-1989--Ceaucescu-mieril-raketami-na-madarsku-jadrovu-elektraren-

MOL chce v Česku viac čerpacích staníc. Zvýši tým odbyt Slovnaftu

http://aktualne.atlas.sk/mol-chce-v-cesku-viac-cerpacich-stanic-zvysi-tym-odbyt-slovnaftu/ekonomika/firmy/

Slovensko uzavrie s Maďarmi zmluvu, hranice sa budú meniť

Slovensko Maďarsku odstúpi vyše stotisíc metrov štvorcových, rovnako veľkú plochu na základe zmluvy od nášho južného suseda dostane.

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/903516-slovensko-uzavrie-s-madarmi-zmluvu-hranice-sa-budu-menit/

Hranica s Maďarskom bude nepohyblivá, vymeníme si územia

http://www.sme.sk/c/7555397/hranica-s-madarskom-bude-nepohybliva-vymenime-si-uzemia.html

Veľvyslanec Csaba Balogh: Slovensko-maďarské vzťahy sú komplexné

http://www.teraz.sk/slovensko/balogh-slovensko-madarske-vztahy-su/111165-clanok.html

Čína vybuduje vysokorýchlostnú trať medzi Belehradom a Budapešťou

http://www.teraz.sk/ekonomika/cina-vybuduje-vysokorychlostnu-trat/111102-clanok.html

Národná knižnica ponúka recepty našich starých mám

http://agentury.sme.sk/c/7551816/narodna-kniznica-ponuka-recepty-nasich-starych-mam.html

Maďarskí zákonodarcovia zakázali nedeľné nákupy, odbory aj firmy protestujú

http://www.etrend.sk/ekonomika/madari-zakazali-nedelne-nakupy-odbory-aj-firmy-protestuju.html

Od 15. marca budú maďarské obchody v nedeľu zatvorené

http://www.teraz.sk/zahranicie/od-15-marca-budu-madarske-obchody-v/110885-clanok.html

S príznakmi otravy hospitalizovali 42 hostí hotela v Budapešti

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-budapest-otrava-hotel/110836-clanok.html

Úrokové sadzby v Maďarsku zostávajú rekordne nízke

http://www.teraz.sk/ekonomika/urokove-sadzby-v-madarsku-zostavaju/110906-clanok.html

Rada Európy vyzvala Maďarsko na dôraznejšiu slobodu médií a boj proti prejavom nenávisti

http://www.hlavnespravy.sk/rada-europy-vyzvala-madarsko-na-doraznejsiu-slobodu-medii-a-boj-proti-prejavom-nenavisti/474793

Hľadanie práce v Maďarsku: Čo všetko si potrebujete vybaviť?

Pre občanov SR platia rovnaké pracovné a platové podmienky, ako pre maďarských občanov...

http://karierainfo.zoznam.sk/cl/100323/1444743/Hladanie-prace-v-Madarsku--Co-vsetko-si-potrebujete-vybavit-

„Opozícia a demonštranti stále žijú vo volebnej kampani“

Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v rozhovore s redaktorom TASR Ladislavom Vallachom reagoval aj na pokračujúce protivládne demonštrácie v Budapešti.

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-opozicia-a-demonstr/111002-clanok.html

Polícia potvrdila, že po demonštrácii v Budapešti použila paprikový sprej

17. decembra 2014 - (tasr)

Maďarská polícia potvrdila, že v utorok večer po budapeštianskej protivládnej demonštrácii použila paprikový sprej proti skupine osôb, ktoré sa snažili preraziť policajný kordón pred parlamentom. Podľa agentúry MTI polícia vyhlásila, že zásah bol zákonný, primeraný a odborný. Počas incidentu podľa vyhlásenia poriadkových síl nikto neutrpel zranenia. Fotoreportér MTI ale na mieste incidentu videl dvoch mladých ľudí s krvavými ranami na hlave. Jeden z nich spravodajskému serveru Index.hu povedal, že zranenia utrpeli práve pri zásahu, keď ich oboch do hlavy zasiahol kovový valec od paprikového spreja, aké používa polícia. Polícia na demonštrácii nikoho nezadržala. Po protivládnej demonštrácii, na ktorej v utorok večer v Budapešti protestovalo niekoľko tisíc ľudí proti korupčným kauzám, klamstvu, ale aj proti úsporným opatreniam vlády premiéra Viktora Orbána, došlo pred parlamentom k niekoľkým menším incidentom. Jeden z policajtov použil slzotvorný plyn proti demonštrantom, ktorí chceli preraziť policajný kordón a kričali „Poďme dnu”. Protestujúci hodili na policajtov niekoľko pivových plechoviek. Slzotvorný plyn zasiahol aj kameramana komerčnej televízie ATV. Na obe sochy levov pri parlamentných schodoch vyliezli protestujúci s európskymi vlajkami v rukách, čo ocenili demonštranti potleskom a skandovaním „Európa”. Policajné jednotky demonštrantov vytlačili z okolia parlamentu.

USA ťahajú strednú Európu do studenej vojny, varuje Orbán

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/905176-usa-tahaju-strednu-europu-do-studenej-vojny-varuje-orban/

Protestujúci strácajú dych, Fidesz ich mätie novými návrhmi

16. decembra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Protivládne demonštrácie v Maďarsku strácajú dych. Konajú sa síce často, účasť na nich však klesá a mení sa aj zloženie demonštrujúcich: mladých pomaly strieda staršia generácia. Na veľkej spoločnej demonštrácii viac ako 20 organizácií sa v utorok večer v Budapešti zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Demonštrovalo sa aj vo viac ako tucte ďalších miest v Maďarsku, tam sa však účasť počítala maximálne na stovky ľudí. „Nedokážeme zaplatiť toľko daní, koľko ich vy dokážete rozkradnúť,“ odkazoval vláde Viktora Orbána jeden z transparentov. Rečníci na demonštrácii kritizovali okrem korupcie a klientelizmu najmä sociálnu necitlivosť vládnej politiky. Maďarský parlament v pondelok prijal rozpočet na budúci rok, ktorý zavádza rad nových daní a poplatkov, aby vykryl čoraz väčšie diery vo verejných financiách. Na demonštráciu sa chcelo predrať aj asi desať krajne pravicových aktivistov, dav ich však s výkrikmi „Náckovia domov“ a „Provokácia“ vytlačil a nakoniec ich odviedli policajti. „Veľmi im škodí, že nemajú jedinú spoločnú tému, ktorá by ich zjednotila. V tomto funguje stratégia Fideszu, ktorý každý týždeň prichádza s niekoľkými hlúpymi nápadmi a tým mätie nespokojencov,“ vysvetľoval pre SME novinár András Király z internetových novín 444.hu, prečo sa demonštrácie vyčerpávajú. Organizuje ich množstvo organizácií, z ktorých každá bojuje proti inému čiastkovému problému, nemajú jednotný program a podľa ich kritikov medzi sebou často ani príliš nekomunikujú. Jeden z organizátorov a rečníkov demonštrácií Zsolt Várady to popiera. Podnikateľ v oblasti IT sa stal známy ako otec maďarskej sociálnej siete iwiw, ktorá bola u našich susedov roky populárnejšia než Facebook. Podľa neho je dôležité najprv mobilizovať a zorganizovať spoločnosť, vytvoriť skupiny ľudí ochotných zapojiť sa do verejného života a až potom by sa mali tieto skupinky dohodnúť na nejakom spoločnom programe. „Nie som politológ,“ bráni sa otázke, čo by malo byť potom, či sa takto zorganizované hnutie chce stať politickou stranou a vstúpiť do parlamentu. Sám odmieta všetky doterajšie politické strany, podal trestné oznámenie proti všetkým stranám, ktoré v Maďarsku vládli od roku 1989. „Všetky sú vinné za to, že vytvorili daňový systém, v ktorom podnikateľ nemôže byť úspešný bez podvádzania. To viem z vlastnej skúsenosti,“ povedal SME Várady. Vládnuca strana Fidesz vyľakaná jesennými protivládnymi demonštráciami naopak opäť naberá odvahu a pokračuje v presadzovaní kontroverzných krokov, ktoré v Maďarsku vyvolávajú veľkú nespokojnosť. Parlament v pondelok schválil aj to, že najmä veľké obchody a nákupné strediská vo vlastníctve zahraničných firiem musia mať v nedeľu zatvorené. Orbán sa dokonca inšpiruje ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V rozhovore pre agentúru Bloomberg povedal, že by bola vhodná povinná registrácia mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú podporu zo zahraničia. V lete už Orbán označil mimovládne organizácie kritizujúce jeho politiku za agentov zahraničných vlád.

V Budapešti po protivládnej demonštrácii došlo k menším incidentom

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-po-protivladnej-demonstracii-doslo-pri-parlamente-k-mensim-incidentom/475177

Veľké firmy sa v Maďarsku spojili s odbormi

15. decembra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Niekoľko odborárskych organizácií chce zmenu zákonníka práce a štrajkového zákona. Sila protestov proti vláde Viktora Orbána sa ukáže na utorkovej demonštrácii. - Breh Dunaja lemoval dlhý pás bielych dodávok ozdobených nápismi ako Na Vianoce chceme darček - vlastné pracovné miesta alebo Verejné práce pre nás nie sú žiadna budúcnosť. Šlo o účastníkov odborárskej demonštrácie požadujúcich zmenu nového zákonníka práce a štrajkového zákona presadeného vládou maďarského premiéra Viktora Orbána. Žiadali tiež navrátenie práva na predčasný odchod do dôchodku, zrušenie niektorých úsporných opatrení vlády a obnovenie sociálneho dialógu. Množstvo rovnakých dodávok odborárom zapožičali firmy, v ktorých pracujú. Záujmy odborárov sa, paradoxne, zhodli so záujmami nadnárodných firiem, ktoré tiež majú s vládou spory. Aj preto sa asi objavili na bokoch dodávok heslá, aké bežne na odborárskych demonštráciách nevidno: Máme radi nadnárodné firmy, ony dávajú, nielen berú. Mimo Budapešti však boli akcie odborárov oveľa skromnejšie. V blízkosti Győru asi jedenásť áut zablokovalo jeden pruh cesty a dopravu na druhom museli organizovať policajti. „Toto nie je protivládna demonštrácia, ide nám o konkrétne sociálne požiadavky,“ zdôrazňuje pre SME odborársky funkcionár Ferdinánd Reinthaller, organizujúci tunajší protest. Posledné dni sa zdalo, že vlna demonštrácií v Maďarsku sa končí. Odborári z asi tucta združení a organizácií síce včera zablokovali asi dvojkilometrový kus budínskeho nábrežia a skomplikovali tak dopravu v hlavnom meste, avizované ochromenie dopravy v celej krajine sa však nekonalo. Na iných miestach prebehla demonštrácia odborárov skoro nepozorovane. Na nedeľnej demonštrácii pred budapeštianskym parlamentom sa zase zúčastnilo len asi tritisíc ľudí. Ten protest mal výrazne protivládny charakter, aj keď väčšina rečníkov kritizovala najmä nový rozpočet, jeho úsporné opatrenia, korupciu a klientelizmus vládnej strany. „Toto nie je rozpočet Maďarska, ale rozpočet banánovej republiky, na ktorej čele stojí kráľ šimpanz s množstvom svojich cvičených cirkusových opíc,“ povedal Zoltán Vajda, ktorý v minulosti organizoval protesty proti tomu, aby vláda znárodnila aj zvyšok vkladov v súkromných dôchodkových spoločnostiach. Tvrdší slovník odzrkadľuje aj rastúce rozčarovanie demonštrantov. Ich poslednou nádejou by mala byť veľká spoločná demonštrácia plánovaná v utorok. „Ak by na ňu neprišlo dosť ľudí, mohol by to byť dôkaz toho, že len odmietanie Orbánovho režimu nestačí, ak k nemu nemáte aj nejaký pozitívny program,“ hovorí novinár András Király z internetového portálu 444.hu.

Demonštranti obliehajú Budapešť, nechcú Orbánov rozpočet

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/339561-demonstranti-obliehahju-budapest-nechcu-orbanov-rozpocet/

Polícia v Budapešti zasiahla proti protestujúcim

http://www.teraz.sk/zahranicie/policia-v-budapesti-zasiahla-protesty/110671-clanok.html

Odborári demonštrujú obmedzovaním cestnej premávky po celej krajine

15. decembra 2014 - (tasr)

Zvýšenie miezd, úprava zákonníka práce a zákona o štrajku sú hlavnými požiadavkami maďarského odborárskeho zväzu Liga odborov, ktorých členovia dnes začali blokovaním jazdných pruhov vozidlami demonštrovať na 62 miestach Maďarska. Protestná akcia s 1600 autami, v rámci ktorej odborári ďalej požadujú zmeny v predčasnom odchode do dôchodku a zmeny zdanenia benefitov, sa začala o 07.00 h a potrvá do 16.00 h. Predseda Ligy István Gaskó vyjadril nádej, že sa odborári dohodnú s vládou a zamestnávateľmi. V opačnom prípade sú zástupcovia zamestnancov pripravení na ďalšiu demonštráciu a aj na celoštátny štrajk. Proti politike vlády Viktora Orbána, návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2015 a proti pochybnému majetku viacerých členov vládnej strany Fidesz protestovalo v nedeľu niekoľko tisíc Maďarov v Budapešti. Podľa denníka Népszabadság nedeľňajšia protivládna demonštrácia pred parlamentom bola síce pokračovaním jesennej série protestných zhromaždení, ku ktorej sa teraz pripojili aj odborári, nálada však bola menej bojová.

Miss World 2014 sa stala Juhoafričanka, Maďarka bola druhá

http://www.teraz.sk/magazin/miss-world-2014/110633-clanok.html

Tokajská vínna cesta priniesla nové podnety v cezhraničnej spolupráci

V rámci projektu bola vydaná trojjazyčná brožúra...

http://www.teraz.sk/regiony/tokajska-vinna-cesta-priniesla-nove-p/110413-clanok.html

Plnená kapusta i husacia pečienka lákajú na vianočné trhy v Budapešti

http://www.teraz.sk/zahranicie/plnena-kapusta-i-husacia-pecienka-lak/110400-clanok.html

V Maďarsku nedostanete živú rybu, predajca ju musí zabiť

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/339383-v-madarsku-nedostanete-zivu-rybu-predajca-ju-musi-zabit/

Tisícky Maďarov vyšli do ulíc, protestovali proti Orbánovi

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/901586-tisicky-madarov-vysli-do-ulic-protestovali-proti-orbanovi/

Opozícia a demonštranti v Maďarsku stále žijú vo volebnej kampani

http://www.teraz.sk/zahranicie/opozicia-demonstranti-madarsko-kampan/110457-clanok.html

ME v hádzanej žien 2014

Slovenské hádzanárky hrajú opäť medzi elitou

http://sport.sme.sk/tema/me-v-hadzanej-zien-2014/

Slovenská brankárka hitom internetu. Obdivuje ju celý svet

http://www.pluska.sk/sport/ostatne/video-slovenska-brankarka-hitom-internetu-obdivuje-ju-cely-svet.html

Budú sa meniť hranice medzi Slovenskom a Maďarskom

10. decembra 2014 - (TV Markíza)

Stred hraničného toku Ipeľ sa každou povodňou posúva. Približne 17 hektárov pôdy sa pri hraniciach hýbe, preto príde k neutrálnej výmene území. My Maďarsku prepíšeme plochu približne 34 futbalových ihrísk a toľko isto iných pozemkov dajú oni nám. Nie je to prvý raz, čo si Slovensko vymenilo svoje územie so susedom. Dôvody boli rôzne - rozdelenie štátu aj vojenský pamätník. V niektorých prípadoch išlo o stovky hektárov. Vláda ubezpečuje, že Slovensko výmenou pozemkov s Maďarskom žiadnych obyvateľov nestratí ani nezíska. Výmenný obchod s Maďarskom vraj mnohé veci zjednoduší. Viac už vám priblíži Tomáš Velecký v svojej reportáži:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1780008_budu-sa-menit-hranice-medzi-slovenskom-a-madarskom

Zamestnancom verejnej sféry v Maďarsku nedvihnú plat tak, ako chceli

11. decembra 2014 - (tasr)

Maďarské Fórum spolupráce odborov (SZEF) v Budapešti predčasne ukončilo rokovania s Celoštátnou radou pre vyjednávanie vo verejnej sfére (Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács). Stalo sa tak po tom, ako rada odmietla požiadavku fóra na päťpercentné zvýšenie miezd. Podľa agentúry MTI fórum konštatovalo, že takto sa ďalej prehlbuje chudoba zamestnancov a zamestnávatelia dávajú najavo svoj nezáujem o vyše 660.000 zamestnancov verejnej sféry v Maďarsku. Odborári v piatok prerokujú možnosti spoločného protestu, oznámil SZEF.

TVEL bude dodávať palivo pre JE Paks až do roku 2034

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/902376-tvel-bude-dodavat-palivo-pre-je-paks-az-do-roku-2034/

Maďarsko a Rusko začnú pracovať na rozšírení jadrovej elektrárne Paks

http://aktualne.atlas.sk/madarsko-a-rusko-zacnu-pracovat-na-rozsireni-jadrovej-elektrarne-paks/zahranicie/europa/

Budapešť požiada Washington, aby zbavil svojho diplomata imunity

 

Šéfa ambasády USA v Maďarsku začali vyšetrovať za ohováranie

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/902366-sefa-ambasady-usa-v-madarsku-zacali-vysetrovat-za-ohovaranie/

Maďarsko vyjadrilo obavy z protikorupčného plánu USA

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vyjadrilo-obavy-z-protikorupc/110857-clanok.html

Maďarská vláda chce nedorozumenia s EÚ a USA čo najskôr vyjasniť

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-chce-nedorozumenia-s-e/110775-clanok.html

László Kövér: USA využívajú Maďarsko, Česko, SR a Rumunsko na geopolitické hry

http://www.teraz.sk/zahranicie/usa-madarsko-cesko-sr-kover-hry/110608-clanok.html

Korupcia je problém aj na Slovensku, dozrel čas, tvrdí veľvyslanec USA

http://www.teraz.sk/ekonomika/korupcia-problem-slovensko-usa/109880-clanok.html

Maďarská úradníčka vyhovela Orbánovi, amerického diplomata zažalovala

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-uradnicka-vyhovela-orban/110214-clanok.html

Vládna úradníčka žaluje na Orbánov príkaz amerického diplomata

André Goodfriend naznačil, že daňová správa nezabránila podvodom zámerne.

11. decembra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Čím viac americký diplomat v Budapešti André Goodfriend získava sympatie maďarskej verejnosti, tým viac ho nemajú radi vo vládnych kruhoch. Zašlo to tak ďaleko, že šéfka maďarskej daňovej správy Ildikó Vida amerického chargé d’affaires (diplomata povereného vedením úradu, než príde nový veľvyslanec) za ohováranie zažalovala. Urobila tak na priamy príkaz premiéra Viktora Orbána, ktorý v pondelok vyhlásil, že ju odvolá, ak žalobu do utorkovej polnoci nepodá. „Maďarský právny systém umožňuje, aby sa v takomto prípade občan bránil. To v podobnej situácii očakávam od každého štátneho predstaviteľa,“ povedal Orbán. Vidová podľa neho musí žalobu podať, aby bránila povesť štátu. Vidová ako jediná nepoprela, že je na zozname vládnych činiteľov z Budapešti, ktorým Spojené štáty zakázali vstup na svoje územie. Washington tvrdí, že jej úrad ignoroval dôkazy o korupcii, podvodoch a vydieraní na úkor amerických firiem v Maďarsku. Vidovú pobúril najmä rozhovor s Goodfriendom vo vládnom týždenníku Heti Válasz, v ktorom diplomat naznačil, že nešlo len o nečinnosť. „To, že má niekto dobré úmysly, ale neurobil dosť, aby zabránil podvodu, sa samozrejme ešte nepovažuje za korupčné správanie,“ tvrdil Goodfriend. Tým podľa maďarských médií povedal, že nečinnosť daňového úradu bola zámerná. Na otázku médií, či ho môžu v Maďarsku postaviť pred súd, Goodfriend povedal len toľko, že si vie predstaviť čokoľvek. Budapešť odkázal v tejto veci na dohodu o právnej pomoci medzi obidvomi krajinami, pomocou ktorej jej napokon odovzdal aj dokumenty dokazujúce korupčné správanie maďarských úradníkov.

Krach Orbánovej propagandy

11. decembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Tvorcovia fideszáckej propagandy úplne stratili kontakt s realitou a blúdia vo virtuálnom svete. Viktor Orbán je presvedčený, že v politike vôbec nie je dôležité, čo robíte, ide vždy len to, ako to odkomunikujete. Poradcovia na komunikáciu sú najmocnejšími sivými eminenciami okolo premiéra, vládna strana zamestnáva početné PR tímy a na vlastnú propagáciu doma i v zahraničí vydáva milióny eur (daňových poplatníkov). To, čo sa dnes okolo maďarskej vlády deje, od konfliktov so zahraničím po každodenné protivládne demonštrácie a prudký pád popularity vládnej strany, svedčí aj o úplnom zlyhaní obdivovaných komunikačných schopností Orbána a spol. Návrh na povinné drogové testy mládeže, politikov a novinárov je typickým príkladom. Komunikačný štáb Fideszu to považoval za skvelý nápad, ako odviesť pozornosť od vládnych škandálov, pritom trochu pošikanovať nenávidených novinárov a zapáčiť sa väčšinou starším generáciám znepokojeným drogovaním mládeže (politikov tam prifarili, len aby to nebolo príliš nápadné). Vôbec nepochopil, že prezumpcia viny ich detí rodičov skôr nahnevá. A že to mládež, všemožne buzerovaná, vystavená rôznym ideologickým kampaniam a vyháňaná ekonomickým úpadkom do zahraničia zoberie ako ďalší nezmyselný útok proti sebe. PR mašinéria Fideszu produkuje jedno trápne zlyhanie za druhým. Aj najlepšia politická komunikácia má svoje hranice, najmä ak sa nožnice medzi propagandou a realitou otvoria až príliš. Tvorcovia fideszáckej propagandy úplne stratili kontakt s realitou, sami blúdia vo virtuálnom svete, ktorý sa snažili predať ostatným. Navyše sa režimu vypomstila neustála kontraselekcia, nahrádzanie odborníkov ľuďmi, pri ktorých bola jediným kritériom výberu lokajská poslušnosť. To čiastočne stojí aj za prudkým zhoršením maďarsko-amerických vzťahov. Washington už dlho Budapešti naznačoval, že ak Orbánova vláda niečo nepodnikne napríklad proti korupcii a mafiánskym metódam, ktoré ohrozujú i americké firmy, bude musieť tvrdo zakročiť. Maďarský rezort zahraničia však ochromili opakované čistky a nahrádzanie skúsených diplomatov lojálnymi, ale arogantnými a hlúpymi kolesíkmi. Tí neboli schopní jemnejšie diplomatické posolstvá dešifrovať a varovať svojich nadriadených, že bude zle. Tak musel prísť drastický krok, akým je zákaz vstupu pre Orbánových blízkych, z ktorého teraz ide premiéra rozpučiť.

Maďarský agrominister nariadil kontrolu rakúskych výrobkov z mlieka

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarskp-rakusko-mlieko-kontrola/109759-clanok.html

Szijjártó: Maďarsko potrebuje novú zahraničnú politiku

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-potrebuje-nova-zahranicna-polit/109656-clanok.html

19-ročný občan SR v Mosonmagyaróvári nezaplatil za tankovanie a zrazil pumpára

http://www.teraz.sk/zahranicie/slovak-mosonmagyarovari-incident/109591-clanok.html

Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú výborné

Mlčanie prezidentov

11. decembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)

Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú výborné a mohli by byť príkladom pre iné štáty, konštatovali včera prezidenti Andrej Kiska a János Áder. Bolo by fajn, keby to tak skutočne bolo. To, čo hlavy štátu predviedli, však svedčilo skôr o tom, že namiesto riešenia aspoň tých otázok, na ktoré majú nejaký dosah, uplatnili taktiku zametania ťažkostí pod koberec. Rovnako, ako to pre zdanie dobrých vzťahov už niekoľko rokov robia premiéri Fico a Orbán. Maďarský ani slovenský prezident nemajú veľa právomocí, takže ich debatu o rozvoji ekonomickej spolupráce, spoločnej energetike a nadnárodných investíciách možno brať ako snahu nejako vyplniť minimálny čas, ktorý diplomatický protokol pri takýchto stretnutiach predpokladá. To však neznamená, že prezidenti nemôžu nič užitočné urobiť. Ak by naozaj chceli, mohli by zohrať i vo vzájomných vzťahoch dôležitú úlohu. Napríklad tým, že budú o sporných veciach otvorene hovoriť, vyšlú jasné morálne a principiálne posolstvo a tým prispejú aj k riešeniu. Bolo by samozrejme naivné niečo také predpokladať u Ádera, ktorý je už skoro dvadsať rokov len poskokom svojho šéfa Orbána. Ale od nezávislého Kisku by človek stále ešte očakával viac. On však opäť iba odrapotal obľúbené mýty väčšinovej slovenskej politiky, že tunajší Maďari majú, čo len chcú, vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi sú výborné a dokonca nepriamo podporil ďalší rozšírení sebaklam, že ak sa niekde vyťahuje národnostná problematika, vždy je za tým len politika a nikdy nie skutočné problémy. Keď sa ho pýtali na situáciu v Maďarsku, kde sa s prispením jeho kolegu Ádera buduje autoritársky systém, vyhol sa odpovedi. S takýmto prístupom sa budú ľahko budovať príkladné vzťahy aj so Severnou Kóreou.

Maďarsko v novom roku obnoví dodávky plynu na Ukrajinu

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/340942-madarskom-v-novom-roku-obnovi-dodavky-plynu-na-ukrajinu/

Prepojenie siete plynovodov SR a Maďarska stále ešte nefunguje

http://www.teraz.sk/ekonomika/prepojenie-siete-plynovodov-sr-a-madars/113221-clanok.html

Prevádzka slovensko-maďarského plynovodu sa odkladá: Maďari oznámili technické problémy

http://www.cas.sk/clanok/302887/prevadzka-slovensko-madarskeho-plynovodu-sa-odklada-madari-oznamili-technicke-problemy.html

S Maďarskom nás spojí plyn na začiatku budúceho roku

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/339163-s-madarskom-nas-spoji-plyn-na-zaciatku-buduceho-roku/

Kiska s Áderom nechali problémy v šuflíku

http://www.etrend.sk/ekonomika/kiska-s-aderom-nechali-problemy-v-sufliku.html

Vzťahy medzi SR a Maďarskom môžu byť príkladom, ocenil prezident Áder

http://www.teraz.sk/slovensko/ader-vztahy-slovensko-madarsko/110024-clanok.html

Na Slovensko príde v stredu maďarský prezident Áder

8. decembra 2014 - (tasr)

Na pozvanie prezidenta Andreja Kisku pricestuje v stredu 10. decembra na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenska prezident Maďarska János Áder. „Návšteva je zavŕšením intenzívnych tohtoročných kontaktov medzi Slovenskom a Maďarskom na najvyššej úrovni, vrátane početných stretnutí oboch prezidentov pri viacerých príležitostiach,” informovalo tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie. Návšteva Ádera je zároveň recipročnou návštevou k oficiálnej návšteve prezidenta Ivana Gašparoviča v Budapešti v minulom roku. Prezidenti by sa mali rozprávať o bilaterálnej a regionálnej spolupráci a aktuálnych európskych i zahraničnopolitických udalostiach obojstranného záujmu. Prezidenti spoločne navštívia aj mesto Galanta.

Maďarsko a Slovensko majú najlepšie klimatické politiky z V4

http://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/madarsko-a-slovensko-maju-najlepsie-klimaticke-politiky-z-v4-023195

Na summite krajín V4 a Švajčiarska.

http://www.teraz.sk/slovensko/premier-v4-priestor-inovacie-spolupraca/109909-clanok.html

Krajiny V4 sú za viac investícií zo Švajčiarska

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/338989-krajiny-v4-su-za-viac-investicii-zo-svajciarska/

Stretnutie predsedov vlád krajín V4 a prezidenta Švajčiarskej konfederácie v Bratislave

http://www.vlada.gov.sk/stretnutie-predsedov-vlad-krajin-v4-a-prezidenta-svajciarskej-konfederacie-v-bratislave/

Orbánovo otváranie sa Východu

8. decembra 2014 - (Sme / Élet és Irodalom)

Maďarské otváranie sa Východu mohlo byť aj progresívnym prvkom ekonomickej stratégie ako doplnok vzťahov so Západom. Je to však len import východných metód vládnutia, vedomé a systematické odtrhnutie sa od atlantického spôsobu výkonu moci a politickej kultúry, politicko-ideologické začlenenie sa do toho, čo premiér Orbán na recepcii svojho azerbajdžanského priateľa nazval jednoduchšou praxou vedenia krajiny.

Proces storočia. Maďari sa snažia usvedčiť Slováka

Na lavicu obžalovaných sa posadil Jozef Roháč s údajným komplicom, ktorých označujú za hlavných aktérov krvavého atentátu v centre Budapešti.

http://www.noviny.sk/c/krimi/proces-storocia-madari-sa-snazia-usvedcit-slovaka

Prípad zmiznutého podnikateľa ukrýva mnohé záhady

Zaujímavé skutočnosti sa vynárajú v prípade podnikateľa z Veľkého Medera. Desať mesiacov o ňom manželka nič nevedela a zrazu sa z internetu dozvedela, že jej muž vypovedá v Maďarsku.

http://www.noviny.sk/c/krimi/pripad-zmiznuteho-podnikatela-ukryva-mnohe-zahady

Fotografia maliara L. Mednyánszkeho

v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote - Autorom fotografie je Oliver Gömöry z obce Širkovce

http://www.teraz.sk/kultura/muzeum-fotografia-maliar-mednyanszky/109439-clanok.html

Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva

Stredná Európa sa stala perifériou EÚ, tvrdí šéf maďarského parlamentu

http://www.teraz.sk/zahranicie/stredna-europa-periferia-eu/109277-clanok.html

Maďarská centrálna banka preberá kontrolu nad MKB Bank

http://ekonomika.sme.sk/c/7554128/madarska-centralna-banka-prebera-kontrolu-nad-mkb-bank.html

Maďarsko chce odľahčiť bremeno bánk na znesiteľnú úroveň

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/900961-madarsko-chce-odlahcit-bremeno-bank-na-znesitelnu-uroven/

Orbán pripúšťa zníženie bankovej dane

15. decembra 2014 - (sita)

Maďarsko by mohlo obmedziť mimoriadnu bankovú daň okolo roku 2016 alebo 2017, ak sa vláde podarí dosiahnuť dobrú dohodu s bankovým sektorom. V nedeľu to uviedol maďarský premiér Viktor Orbán. Rozhodnutie by mohlo padnúť po plánovanej redukcii úverov v zahraničných menách a bude závisieť od rastúcej ponuky úverov zo strany bánk, povedal Orbán. Premiér tiež uviedol, že vláda hľadá príležitosti na nákup ďalších bankových aktív. Orbán už minulý týždeň avizoval, že maďarská vláda chce postaviť vzťahy s bankami na nový základ. Vláda zabezpečí, aby bremeno, ktoré znášajú banky, bolo znesiteľné a výmenou za to od nich očakáva „oveľa väčšiu“ aktivitu pri financovaní ekonomiky, povedal Orbán. Rokovania sú intenzívne a podpis dohody, ktorá vo vzťahoch medzi bankami a štátom otvorí „novú kapitolu“, možno očakávať čoskoro, dodal premiér.

Zoštátnenie bánk Maďarsku škodí

Slabý forint - Tlak na banky - Skupovanie bánk - Riziko korupcie - Suverenita nadovšetko

12. decembra 2014 - (Neil Buckley / Autor je editorom Financial Times pre východnú Európu - Hospodárske noviny)

Dlhý príbeh boja maďarskej vlády s bankami sa dostáva do záverečnej fázy a napokon sa zdá, že koncovka nemusí byť pre veriteľov taká krvavá, ako naznačovali predchádzajúce výjavy z bitiek. To však ešte neznamená, že výsledok bude pre krajinu optimálny. Odkedy sa v roku 2010 maďarský premiér ujal moci, jeho vláda neprestajne vedie vojnu proti bankám, ktoré Maďarom pred vypuknutím krízy napožičiavali miliardy dolárov v cudzích menách. V tom čase bolo mimoriadne obľúbené brať si pôžičky v eurách alebo vo švajčiarskych frankoch, pretože boli úročené oveľa nižšie ako miestne forinty. Lenže keď vypukla kríza a prudko stúpli náklady na obsluhu maďarského dlhu, forint začal padať, dlžníkom sa prudko zvýšili splátky, mnohí sa dostali do finančných ťažkostí a domácnosti prestali míňať. Orbánova vláda tvrdí, že banky týmito pôžičkami v praxi poškodzovali klientov, tie však tvrdia, že konali podľa platných pravidiel. Premiér využil spory s bankami a pustil sa do znárodňovania zahraničných podielov vo finančných domoch - na maďarskom trhu dominovali rakúska Erste Bank a Raiffeisen, UniCredit a Intesa Sanpaolo z Talianska a belgická KBC. Maďarská vláda pripravovala nariadenie, ktorým sa pôžičky prevedú do forintov podľa kurzu výhodnejšieho pre domácnosti. V bankách tak vyvolal strach z masívnych strát a prinútil ich, aby sa spájali alebo opustili trh. Na nervozitu mali dobrý dôvod: vláda zložená z jedinej strany Fidesz ich už zaťažila vysokými bankovými odvodmi a daňou z finančných transakcií. Kabinet podporený rozhodnutím najvyššieho súdu im v júni navyše prikázal, aby dlžníkom vrátili tri miliardy dolárov, o ktoré vraj obrali klientov pri nevýhodných pôžičkách v cudzej mene. Minulý mesiac sa vláda s bankami napokon dohodla, že pôžičky v eurách a vo frankoch sa na budúci rok prevedú do forintov podľa trhového kurzu a nenaplnia sa tak ich obavy zo strát pri konverzii menej výhodným kurzom. Maďarská národná banka súhlasila, že na podržanie kurzu forintu vyhradí deväť miliárd eur, čo je oveľa vyššia suma ako predpokladané náklady bánk na poistenie kurzového rizika. Minulý týždeň Orbánov kabinet pokročil v cieli zvýšiť podiel maďarského štátu v bankovom systéme nad päťdesiat percent: S GE Capital podpísal predbežnú zmluvu o kúpe banky Budapest, ktorej z hľadiska aktív patrí ôsma priečka v krajine. Cenu ani jedna strana nezverejnila. Pred niekoľkými mesiacmi štát od nemeckej Bayerische Landesbank odkúpil banku MKB. Vyzerá to, že je vymaľované? Nie nevyhnutne. Orbán nedávno zvýšil cieľ na šesťdesiat percent, zatiaľ čo minister rozvoja hovoril až o sedemdesiatich. Viaceré postkomunistické krajiny však z prítomnosti zahraničných bánk profitovali. Platí to aj pre maďarských nepriamych susedov Poľsko a Česko. Keďže tu problém s pôžičkami v cudzej mene nemali, v Maďarsku zjavne do veľkej miery zlyhali regulačné mechanizmy. Stratég pre rozvíjajúce sa trhy z banky Standard Tim Ash navyše vraví: „Skúsenosť z krajín, v ktorých prevládajú či dominujú domáce banky, nie je práve povzbudzujúca.” Napríklad také Slovinsko, ktoré si ponechalo najväčšie banky v štátnych rukách. Táto skutočnosť vyústila do korupčných vzťahov s veriteľmi, ktorými sú často tiež štátom vlastnené spoločnosti. Po vypuknutí krízy sa problém so zlými úvermi prejavil naplno a krajina sa len tesne vyhla pomoci z európskeho záchranného mechanizmu. Presne to sa stalo v Írsku. Tamojšie banky síce nepatrili štátu a prevažne boli v írskych rukách. Guvernér tamojšej centrálnej banky vtedy hovoril, že treba prilákať zahraničných vlastníkov, aby sa na trhu zvýšila konkurencia. Zaznievajú aj ďalšie varovné hlasy. Šéf Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) minulý mesiac v prejave vyhlásil, že pre východnú Európu by bolo prospešné, keby sa zmenila štruktúra bankového vlastníctva, malo by sa to však diať na základe trhových síl. „V EBOR si nemyslíme, že by si v oblasti sektorového vlastníctva mali štáty klásť ciele týkajúce sa verejného vlastníctva,” poznamenal, no Maďarsko konkrétne nemenoval. Takáto rada stojí na rozumných základoch a je dobre mienená. Lenže pre Maďarsko v rukách premiéra Orbána je zjavne oveľa lákavejšia ekonomická „suverenita” sama osebe a nie hospodársky model, ktorý by krajine priniesol zdravú, rastúcu ekonomiku.

Maďarsko kúpi Budapest Bank od General Electric

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-budapest-bank-kupa/109184-clanok.html

Zámer OĽaNO vrátiť ľuďom odobraté slovenské občianstvo neprešiel

http://www.teraz.sk/slovensko/olano-vratit-ludom-obcianstvo-nepreslo/109236-clanok.html

S Orbánom stráca trpezlivosť aj Berlín

Maďarský premiér si chce udobriť Západ, ale čelí jednej kritike za druhou.

http://www.sme.sk/c/7527633/s-orbanom-straca-trpezlivost-aj-berlin-podla-mccaina-je-neofasista.html

Putin telefonicky prebral s Orbánom Južný prúd, ktorý Rusko stoplo

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/898861-putin-prebral-s-orbanom-juzny-prud-ktory-rusko-stoplo/

Mŕtvy South Stream dal Orbánovi do rúk meč na vojnu Maďarska so svetom

http://www.etrend.sk/ekonomika/mrtvy-south-stream-dal-orbanovi-do-ruk-mec-na-vojnu-madarska-so-svetom.html

Orbán označil McCainove urážky za útok na nezávislosť

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/898401-orban-oznacil-mccainove-urazky-za-utok-na-nezavislost/

„Orbán má pravdu, Maďarsko napadli, ale jeho kamaráti z Fideszu“

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-madarsko-fidesz-opozicia/109325-clanok.html

André Goodfriend: Amerika je pripravená podporiť energetickú nezávislosť Európy

USA sú ochotné pomôcť Maďarsku vybudovať energetickú infraštruktúru, ktorá by znížila ich závislosť na dovoze ropy a zemného plynu z Ruska.

http://www.etrend.sk/ekonomika/amerika-je-pripravena-podporit-energeticku-nezavislost-europy.html

Orbán sa chystá zaviesť povinné drogové testy pre novinárov a politikov

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/339357-orban-sa-chysta-zaviest-povinne-drogove-testy-pre-novinarov-a-politikov/

Stráca Orbán súdnosť? Maďarský premiér žiada drogové testy pre novinárov a politikov

http://aktualne.atlas.sk/orban-ziada-drogove-testy-pre-novinarov-a-politikov/zahranicie/europa/

Orbánov Fidesz si dáva facky sám, teraz chce testovať deti na drogy

Kritici maďarského premiéra hovoria po dani na internet o ďalšej blamáži vlády.

10. decembra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Politikov, novinárov, mládež vo veku od 12 do 18 rokov od budúceho roku v Maďarsku pravdepodobne čakajú povinné testy na drogy, ak parlament prijme návrh zákona, o ktorom uvažuje vládna strana Fidesz. Tá má v budapeštianskom parlamente dvojtretinovú väčšinu, takže ak bude chcieť zákon presadiť, nebude to problém. Podľa šéfa poslaneckého klubu Fideszu Antala Rogána by mal byť návrh zákona hotový do konca januára. Oproti pôvodnému nápadu, s ktorým nedávno prišiel Rogánov zástupca a šéf komunikačného odboru strany Máté Kocsis, by sa napokon testy u detí v školách mali vykonať len so súhlasom ich rodičov. Testy sú podľa Rogána nutné pre úspešný boj proti šíreniu drog medzi mladistvými. Na politikov a novinárov by sa mal povinný test vzťahovať preto, lebo vykonávajú verejnú moc, dodal Rogán. „Nespomínam si z médií na prípad, že by nejakí mladí ľudia zomreli na alkohol,“ odpovedal Kocsis v diskusii v televízii ATV na otázku, prečo sa text má vzťahovať len na drogy, a nie napríklad na alkohol. Tvrdil, že sám pozná novinárov, ktorí berú drogy. Kocsis je známy svojimi kontroverznými postojmi a výrokmi. Ako starosta jednej štvrte Budapešti presadil dekrét proti bezdomovcom, ktorým sa na ulici zakazuje žobrať, prespávať, fajčiť a vyberať smetiaky. Vlani obvinil maďarskú opozíciu, že sa stavia na stranu vrahov, keď tá protestovala proti rasistickému článku Zsolta Bayera, provládneho komentátora a blízkeho priateľa premiéra Viktora Orbána. Bayer v článku okrem iného píše, že „značná časť Cigánov nie je spôsobilá na spolužitie... sú to zvieratá, správajú sa ako zvieratá... treba sa postarať o to, aby takéto zvieratá neexistovali“. Návrh zákona o povinných drogových testoch vyvolal u našich susedov ostrú kritiku a posilnil protivládne nálady. Právnici upozorňujú, že môže porušovať práva na ochranu osobnosti a navyše je v praxi ťažko vykonateľný. Nie je napríklad jasné, koho by sa zákon týkal. „Je písanie blogov novinárčina a vzťahoval by sa zákon aj na blogerov?“ pýta sa v internetových novinách origo.hu advokát Gábor Magyar, podľa ktorého je takýto zákon z právnického pohľadu absurdný. Podľa maďarských médií sa ani vo Fidesze netaja tým, že návrh zákona komunikačný štáb strany vymyslel z jediného dôvodu: chcel ním odlákať pozornosť od pribúdajúcich škandálov vládnej strany a silnejúcich protestov proti Orbánovej vláde. Aj v strane ho však mnohí hodnotia ako gól do vlastnej brány. „V krátkom čase si Fidesz dokázal dať tri gigantické facky,“ píše dokonca vládny týždenník Heti Válasz. Podľa jeho komentátora bol prvou fackou nápad zdaniť internet, druhou nápad zakázať v nedeľu predaj v obchodoch a treťou drogové testy. Všetky tri sa najviac dotýkali práve mladej generácie, ktorú tým vláda postavila proti sebe.

Fidesz stratil za dva mesiace 800-tisíc priaznivcov

10. decembra 2014 - (tasr)

Pokles podpory vládnej strany Fidesz pokračoval aj začiatkom decembra. Kým v októbri by tento politický subjekt volilo ešte 35 percent oprávnených voličov, v novembri to už bolo 30 percent a v decembri iba 25 percent. Vyplýva to z výsledkov prieskumu maďarského inštitútu Ipsos, ktoré vo štvrtok zverejnila agentúra MTI. Tábor priaznivcov Fideszu za dva mesiace opustilo 800-tisíc voličov. Najväčší úbytok zaznamenali u ľudí žijúcich na vidieku a u starších ľudí, pričom mierne nadpriemerný pokles priaznivcov je badateľný aj v kategórii inteligencie, bohatých ľudí a obyvateľov hlavného mesta. Spomedzi opozičných strán si posilnil pozície ultrapravicový Jobbik, ktorý po novembrových 12 percentách získal v decembri 14 percent. Maďarská socialistická strana (MSZP) zostáva treťou najsilnejšou parlamentnou stranou - podporilo ju 11 percent respondentov, rovnako ako v novembri. Po tri percentá voličov preferovali ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) a Demokratickú koalíciu (DK). Pomer pasívnych voličov ďalej stúpa: v novembri to bolo z októbrových 30 percent o päť percent a v decembri o ďalšie štyri percentá na 39 percent.

Kde zdvorilosť nefunguje

4. decembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Viktor Orbán nie je neofašistický diktátor, v tom sa John McCain mýli. Teda nie je ním zatiaľ. Ktovie, kam sa ešte orbánizmus vyvinie a v okolí maďarského premiéra i v jeho médiách sa nájde dosť takých, pre ktorých označenie neofašista nie je vôbec prehnané. Americký senátor sa nesekol až tak veľmi, neofašizmus v Maďarsku silnie aj Orbánovou zásluhou. V stredu Transparency International zverejnila správu o Maďarsku, podľa ktorej vláda systematicky zlikvidovala mechanizmus kontroly a vyvažovania moci a spolu s oligarchami úplne ovládla štát. Ani s diktátorom to nebolo príliš prehnané. Americké ministerstvo zahraničia včera vyhlásilo, že s niektorými expresívnymi výrokmi opozičného republikánskeho politika nesúhlasí, takže si v Budapešti oddýchli. Orbánovské médiá okamžite spustili obvyklú kampaň na očiernenie McCaina a najmä, aby ľudu vysvetlili, že americká vláda nemá s ich šéfom žiadny problém. Lenže to nie je také jednoduché. V diplomacii je zvykom používať jemnejší jazyk a odmietať silné priamočiare vyjadrenia. To však ešte neznamená, že s nimi nesúhlasia a že slová vplyvného senátora neodzrkadľujú verne to, čo si v USA o maďarskej vláde myslia a čím sa budú v praxi riadiť. Keď sa nový maďarský minister zahraničia v októbri vrátil z Washingtonu - tesne potom, ako Spojené štáty zakázali vstup významným činovníkom orbánovského režimu - tiež si podľa vlastných slov odniesol dojem, že sa nič nedeje. Prekvapilo ho, ako zdvorilo sa k nemu správali. To, že ho ako ministra prijala americká zastupujúca štátna tajomníčka, úradník postavený podľa protokolu o dva stupne nižšie, a vecne s ním preberala problémy demokracie v Maďarsku, mu nič nehovorilo. Možno preto, lebo dovtedy bol len Orbánov podržtaška a pajác vysielaný k rôznym východným diktátorom, aby od nich drankal peniaze. Tam sú asi iné zvyklosti a ak vás pustia cez vrátnicu alebo na vás nenakričia, je to dobré. Pravdepodobnejšie však je, že ani Orbán a spol. nie sú až takí hlúpi, aby nechápali, že je zle. Lenže svoju politiku už zmeniť nemôžu, ani keby chceli. Orbán sa už nemôže otočiť k Západu, môže maximálne zase načas zmeniť slovník alebo sa ešte dlho tváriť nechápavo. Ak si chce udržať moc, nemôže sa vzdať východných peňazí ani východného spôsobu vládnutia.

Orbán Vidovej: Keď nezažaluješ toho amerického diplomata, odvolám ťa!

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/orban-vidovej-ked-nezazalujes-toho-americkeho-diplomata-odvolam-ta.html

Viktor Orbán: Útočia na národnú nezávislosť Maďarska, musím ju ubrániť

http://www.teraz.sk/zahranicie/viktor-orban-nezavislost-madarsko/109242-clanok.html

Tisíce demonštrantov skandovali Špinavý Fidesz a Orbán zmizni

http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-protest-tisice-ludi-korupcia/109175-clanok.html

Pristihnutí politici šňupali kokaín, Orbán chce drogové testy: Milión Maďarov mu pošle moč!

http://www.topky.sk/cl/11/1443485/Pristihnuti-politici-snupali-kokain--Orban-chce-drogove-testy--Milion-Madarov-mu-posle-moc-

Rebríček najlepších vysokých škôl na svete. Medzi nimi aj Univerzita Komenského

http://www.aktuality.sk/clanok/266641/rebricek-najlepsich-vysokych-skol-na-svete-medzi-nimi-aj-univerzita-komenskeho/

Maďarská socialistická strana žiada generálnu prokuratúru, aby konala voči šéfke úradu pre dane

http://www.hlavnespravy.sk/madarska-socialisticka-strana-ziada-generalnu-prokuraturu-aby-konala-voci-sefke-uradu-pre-dane/462515

Začína sa lyžiarska sezóna, skipasy budú drahšie

http://www.etrend.sk/relax/zacina-sa-lyziarska-sezona-skipasy-budu-drahsie.html

Gabčíkovo Slovákom

Odovzdať Gabčíkovo do rúk Maďarom by bola potupa, ktorú si Fico nemôže dovoliť.

4. decembra 2014 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)

Vypovedanie zmluvy o prevádzke Gabčíkova je prisilná káva, aby sa dalo iba tak odfajknúť ako ďalšie číslo marketingového manuálu, ktorým sa Fico snaží zahovoriť kradnutie v zdravotníctve. Za istých okolností by to mohol byť aj najdrahší zastierací manéver v histórii krízovej komunikácie. Načasovanie však hrá dôležitú rolu, aj keď nie v súvislosti s Piešťanmi a Belize. V argumentoch, ktoré premiér uvádza ako dôvody kopačiek Enelu, sa laik ťažko orientuje. Dá sa len zo zvyku protirečiť, že predsa ak Taliani naozaj odopierali „elementárne informácie a údaje, ktoré by umožnili zistiť, do akej miery je rozdeľovanie zisku spravodlivé“, tak štát mal protestovať už dávno. Ani v minulosti predsa nebolo jedno, koľko inkasuje do rozpočtu. Čo tak zrazu? Tiež nerozsúdime, či elektrárne naozaj neplatia štátu akýchsi päť miliónov, respektíve že nepripravili plány na rekonštrukciu, čo sú ďalšie body Ficovej obžaloby. Taliani všetky odmietajú, a v stanovisku sú o čosi konkrétnejší než premiér. Ficove dôvody najviac spochybňuje, že za výpoveďou sa dajú tušiť aj iné, ktoré nahlas vysloviť nemôže. Faktom totiž je, že Enelu, ktorý už finalizuje ponuky na odkúpenie svojho podielu v SE, by strata Gabčíkova či arbitráž so štátom významne znížila cenu, čo by bol kupec ochotný zaplatiť. Špekulácie, ktorý asi záujemca - ČEZ, Maďari, EPH, Slovenská republika - je za týmto ťahom, sa radšej zdržíme, keďže nič nevieme, ale motív znehodnotiť akcie Enelu vyzerá celkom životaschopne. Nemusí byť za tým ani korupcia - božechráň, to si naozaj podsúvať nedovolíme - stačí aj pomsta Talianom, ktorým osem rokov nevedel prísť na meno. Iná pohnútka, ktorú môže mať Fico za lubom, je predbežná opatrnosť pre prípad, že by väčšinu v elektrárňach napokon odkúpili MVM & MOL. Odovzdať Gabčíkovo do rúk Maďarom, čo by bola národná potupa, predsa nemôže žiadny poriadny Slovák, akým Fico nesporne je. S predstavou, že dejiny naňho budú ukazovať prstom - to je ten premiér, za vlády ktorého Maďari dobyli (Slovensko stratilo) Gabčíkovo - sa Fico sotva dokáže zmieriť. Problém je iba jeden: Ak Taliani pôjdu do arbitráže, či úmysel znehodnotenia ich podielu, či národná hrdosť vyjdú poplatníkov pekelne draho.

Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu

A. Danko: Číňania, Maďari, ani Česi nesmú mať Slovenské elektrárne

http://www.teraz.sk/slovensko/danko-sns-slovenske-elektrarne/111492-clanok.html

Maďarský investor si robí zálusk na Slovenské elektrárne

MVM a Slovnaft majú rovnocenné postavenie - Maďarského investora lákajú slovenské vodné elektrárne

http://www.24hod.sk/madarsky-investor-si-robi-zalusk-na-slovenske-elektrarne-cl324214.html

O Mesiaci fotografie a lesnej pedagogike

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/987/slovenska-mozaika-o-mesiaci-fotografie-a-lesnej-pedagogike

Peter Župník: Fotografia je hra

http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/337592-peter-zupnik-fotografia-je-hra/

Môžu si ženy za znásilnenia samy?

Názor odborníkov možno šokuje - Maďarská polícia spustila kontroverznú kampaň

http://www.tvnoviny.sk/domace/1779410_mozu-si-zeny-za-znasilnenia-samy-nazor-odbornikov-mozno-sokuje

Súd vrátil žalobu na Malinovú Žákovú

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/340880-sud-vratil-zalobu-na-malinovu/

Hedviga Žáková-Malinová má problémy so slovenčinou

Vyše 5000-stranový spis musia preložiť do maďarčiny

http://zivot.azet.sk/clanok/18926/hedviga-zakova-malinova-ma-problemy-so-slovencinou-vyse-5000-stranovy-spis-musia-prelozit-do-madarciny

Cameron môže z Británie vyhnať aj tisíce Slovákov

http://hn.hnonline.sk/svet-120/cameron-moze-z-britanie-vyhnat-aj-tisice-slovakov-637651

Orbán velebil McCaina, ten ho nazval neofašistom

4. decembra 2014 - (ik - pravda.sk)

Neofašistický diktátor, ktorý lezie do postele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom... Niečo také o sebe maďarský premiér Viktor Orbán z Washingtonu počul prvý raz. Slovnú salvu najväčšieho kalibru na neho vypálil jeden z najvplyvnejších republikánskych senátorov John McCain. Z Washingtonu zaznelo v posledných mesiacoch veľa kritických vyjadrení na adresu Budapešti. USA pre podozrenie z korupcie zaradili na čiernu listinu šesť vysokopostavených Orbánovych ľudí vrátane šéfky daňového úradu. Prezident Barack Obama spomenul Maďarsko medzi krajinami, „kde je občianska sféra vystavená štátnemu útlaku“. Niekdajší šéf Bieleho domu Bill Clinton zase označil Orbána za „človeka, ktorému ide len o peniaze a moc a chcel by vládnuť večne“. Najnovší útok je pre Orbána o to nepríjemnejší, že prichádza z pravého krídla Kongresu. Vládny Fidesz sa doteraz snažil ochladenie vzťahov s USA vysvetľovať tým, že sú tam pri moci demokrati, ktorí majú ideologické problémy s konzervatívnou líniou Orbánovho kabinetu a nadŕžajú maďarskej ľavici. Sám Orbán svojho času otvorene podporil McCaina, keď sa legendárny veterán vietnamskej vojny pokúšal v súboji s Obamom dobyť Biely dom. „Je to národný hrdina, skutočný charakter,“ povedal vtedy o ňom. Prijal ho aj v Budapešti začiatkom tohto roku, a to napriek tomu, že hosť netajil výhrady k stavu demokracie v Maďarsku. Slová, aj podľa maďarských oponentov Orbána neprimerane ostré, McCain vyslovil pri senátnom vypočúvaní budúcej veľvyslankyne USA v Budapešti. Demokratom vyčítal, že do „veľmi dôležitej krajiny, kde sa diali zlé veci“, posielajú v diplomacii neskúsenú televíznu producentku Colleen Belltovú len preto, že prispela veľkou sumou do Obamovho volebného fondu. „Nie som proti politickým nomináciám, lebo viem, ako sa hrá táto hra, stav je ale takýto: jeden štát sa dostal na hranicu toho, že odovzdá svoju suverenitu neofašistickému diktátorovi, ktorý lezie do postele s Vladimirom Putinom, a my tam pošleme za veľvyslankyňu producentku (telenovely) Bohatí a pekní.“ Ministerstvo zahraničných vecí v Budapešti si v stredu predvolalo chargé d'affaires Spojených štátov Andrého Goodfrienda. „Maďarská vláda považuje za neprijateľné a rozhodne odmieta slová senátora Johna McCaina týkajúce sa maďarského premiéra a vzťahov Maďarska s Ruskom,“ povedal podľa agentúry MTI americkému diplomatovi štátny tajomník ministerstva Levente Magyar. Podľa Pétera Krekóa, analytika ústavu Political Capital, označenie Orbána za neofašistu absolútne neobstojí. „To, že také vyjadrenie vôbec môže zaznieť v Senáte, je však varovným signálom, potvrdzujúcim aké zlé meno má maďarský premiér vo Washingtone. Podľa všetkého to súvisí s jeho vzťahmi s Ruskom,“ povedal pre portál Origo.

McCain nazval Orbána neofašistom

Maďarská vláda sa ohradila

http://www.hlavnespravy.sk/mccain-nazval-orbana-neofasistom-madari-predvolali-charge-daffaires-usa/461047

Rezort diplomacie USA nezdieľa názor McCaina

http://www.teraz.sk/zahranicie/usa-madarsko-mccain-orban/109058-clanok.html

Orbán stopne nedeľné nákupy

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/338304-orban-stopne-nedelne-nakupy/

Ak reťazec v Maďarsku bude dva roky po sebe stratový, musí zatvoriť

http://www.teraz.sk/ekonomika/retazec-madarsko-strata/109901-clanok.html

Mrznúci dážď spôsobil problémy aj v Pilíši

2. decembra 2014 - (tasr)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/683934518372194

Mrznúci dážď spôsobil veľké problémy aj v doprave, energetike či hotelierskych službách v Maďarsku. Viacero turistických destinácií sa ocitlo totiž na zozname lokalít dočasne odrezaných od zvyšku sveta, ktoré dnes neboli schopné prijať hostí. Celoštátna meteorologická služba však medzičasom zrušila varovania, ktoré vydala v skorých ranných hodinách a ktoré sa týkali mrznúcich zrážok. V železničnej doprave sa situácia postupne normalizuje, podľa železničnej spoločnosti MÁV aktuálne neregistrujú väčšie meškania vlakov. V metropole Budapešti, ako aj v iných oblastiach Maďarska zostávajú však ešte nebezpečné, ba aj neprejazdné úseky dopravnej siete. Na viacerých miestach sa nepodarilo zatiaľ obnoviť ani prerušené dodávky elektrickej energie, informovala tlačová agentúra MTI. Podobne ako v ČR predstavujú aj v Maďarsku problém pre „dopravákov” i energetikov tiež vyvrátené stromy. Pilíšsky lesný park informoval, že pobyt v oblastiach Pilíšskych, Budinských a Vyšehradských vrchov v nadmorskej výške nad 400 metrov je životunebezpečný a preto zakázaný. Ako vyzvali 2. decembra na tlačovej konferencii v Budapešti zodpovední, občania by mali, ak je to možné, zostať doma, nemali by deti umiestňovať v materských školách ani v školách, ba mali by sa vyhnúť aj cestám do záhrady, pretože kedykoľvek a kdekoľvek môže dôjsť k vyvráteniu stromu, k pádu preťažených konárov.

Krajiny V4 lákajú turistov spoločne

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/338586-krajiny-v4-lakaju-turistov-spolocne/

Expremiér Gyurcsány: Maďarská vláda dostala od Ruska obrovskú facku

http://www.teraz.sk/zahranicie/rusko-madarsko-expremier-gyurcsany/108889-clanok.html

Rusko financuje extrémistické skupiny aj kultúrne spolky v Srbsku a Maďarsku

Rusko získava popularitu aj humanitárnou pomocou - PR vojna im vychádza

2. decembra 2014 - (Jana Shemesh - sme.sk)

Rusko sa usiluje o obnovenie svojho vplyvu v bývalom východnom bloku. Skúša to cez ekonomiku, diplomaciu, médiá, ale aj humanitárnu pomoc, či dokonca aj cez podporu radikálnych skupín. Reuters píše, že je to náročné, lebo v mnohých týchto krajinách rastie podozrievavosť či rovno nepriateľstvo k ruskej politike. V niektorých sa ale zámerom Moskvy darí viac. Keď v lete postihli Srbsko záplavy, boli na postihnutých územiach prví ruskí záhranári. Hoci na pomoc prišli aj tímy z krajín Európskej únie, srbské médiá hrdinov urobili z Rusov. „Zvíťazili nad nami,” povedal vtedy o PR vojne nemenovaný západný diplomat. To všetko sa odohralo v čase, keď Západ obviňoval Rusko, že posiela svojich vojakov na Ukrajinu. Keď potom Srbsko európske krajiny vyzvali, aby sa pridalo k protiruským sankciám, odmietlo. Ruské ministerstvo zahraničia prijalo nedávno novú stratégiu rozširovania ruského humanitárneho vplyvu vo svete. Má byť protiváhou toho, čo minister zahraničia Sergej Lavrov označuje za „bezprecedentnú snahu diskreditovať ruskú politiku a imidž”. Moskva na to spúšťa mediálne projekty, ktoré majú prezentovať „pohľad z druhej strany”, podporuje think tanky či kultúrne spolky. V Srbsku sa jej darí dobre. Moskvu a Belehrad spája aj pravoslávna cirkev aj rovnaký, konzervatívny pohľad na niektoré fenomény modernej spoločnosti. „Je jasné, že ruské spravodajské služby financujú od Pobaltia až po Balkán extrémne pravicové hnutia, kultúrne spolky, rôzne neoficiálne skupiny. Tam ide veľa peňazí,” povedal pre Reuters západný diplomat. Tvrdí, že je zrejmé, že napríklad spravodajské portály niektorých maďarských radikálnych skupín majú väzby na Moskvu. Za cieľ ruských záujmov sa momentálne považuje okrem Balkánu aj Maďarsko, ktorého premiér Viktor Orbán nemá, podobne ako český prezident Miloš Zeman, na politiku Moskvy rovnaký názor ako väčšina politikov Európskej únie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová tejto výzve rozumie. „Toto nie je len o Ukrajine. To je o Moldavsku, Gruzínsku, ak to takto bude pokračovať, budeme sa musieť pýtať čo bude so Srbskom a západným Balkánom,” vyhlásila nedávno.

SNS odmieta akúkoľvek diskusiu o autonómii pre menšiny

http://www.teraz.sk/slovensko/sns-odmieta-diskusiu-o-autonomii/110358-clanok.html

SNS: Dokument SMK o autonómii je neprijateľný a navyše len v maďarčine

Pokiaľ SMK trápi fakt, že údajne osôb maďarskej národnosti na Slovensku ubúda, tak SNS pripomína, že oveľa rýchlejšie ubúda osôb slovenskej národnosti v Maďarsku...

http://www.teraz.sk/slovensko/sns-smk-autonomia-danko-berenyi/109099-clanok.html

SMK chce na juhu Slovenska región so špeciálnym statusom

http://www.sme.sk/c/7525773/smk-chce-na-juhu-slovenska-region-so-specialnym-statusom.html

SMK chce pre regióny s maďarským obyvateľstvom istú formu autonómie

http://www.teraz.sk/slovensko/smk-chce-pre-regiony-autonomiu/108816-clanok.html

Zlosť Maďarov

„Protestujúci ľudia dávajú najavo, že ich Viktor Orbán oklamal. Veď počas volebnej kampani im sľuboval ekonomický rast, plnšie peňaženky a nijaké zvyšovanie daní.”

23. decembra 2014 - (Štefan Markuš - Pravda)

Na námestiach v Budapešti sa v uplynulých dňoch zhromažďovali tisícové davy. Maďari búrlivo demonštrovali proti návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Odbory zabarikádovali križovatky a vyvolali neslýchaný chaos v doprave. U našich južných susedov je čosi v pohybe a politológ tvrdí, že sa schyľuje k búrke. Čo sa to vlastne deje? Jeden z organizátorov demonštrácií na otázku odpovedal bez váhania a zrozumiteľne: „Orbánovi musíme dokázať, že odsúhlasením štátneho rozpočtu na rok 2015 spôsobí vláda Maďarsku neodvratné škody!” Na otázku, čo je zlé na rozpočte, pohotovo menuje: obmedzenie sociálnych dávok, redukcia dôchodkového systému, splácanie devízových úverov na základe trhového kurzu maďarskej meny, skrátenie financií pre vzdelávanie a obmedzenie prístupu na vysoké školy. To sú stručne vymenované témy, ktoré vyhnali donedávna trpezlivých Maďarov do ulíc. Ešte šťastie, že návrh zákona o zdanení internetu Viktor Orbán včas stiahol... Treba pripomenúť, že kritikmi sú najmä mladí voliči, ktorí doteraz drukovali Fideszu. Na námestí pred budovou Maďarskej akadémie vied si turisti nechali prekladať heslá demonštrantov, ako „Koniec Orbánovej mafie!, Nezavádzaj, nekradni, neklam!” Pred sídlom Fideszu ulica premenovala predsedu strany na Viktátora a dav jednohlasne do okien reval: „Zmizni Viktátor! Chceme Európu!” Pred časom oslavovaný, dnes už zatracovaný. Početná diskusná skupina na Facebooku sa zhodla na tom, že ak parlament zákon roka schváli, potom nastane „hodina pravdy” a ďalšie zotrvanie Orbánovej administratívy pri moci bude otázne. Diskutéri na sociálnych sieťach tvrdia, že vláda svojím zlým rozpočtom pridá k štyrom miliónom chudobných ďalší milión. Analytici upozorňujú, že ostrú kritiku zákona nevyslovili nekompetentní krikľúni na ulici, ale odborníci. Uznávaný národohospodár sa vyslovil, že predložený rozpočet sa podobá na návrh z nejakej banánovej republiky. Maďarskí pedagógovia sa búria tiež. Vyhlásili, že zákon znemožní vzdelanie na gymnáziách a iba so šťastím sa dostanú po maturite ďalej na univerzity. Protestujúci občania dnes otvorene dávajú najavo, že ich Orbán oklamal. Veď počas volebnej kampani im sľuboval ekonomický rast, plnšie peňaženky a nijaké zvyšovanie daní. Skutočnosť je však taká, že Maďarsko je jedinou krajinou na svete, kde existuje špeciálna daň aj na mydlo. Neustále rezonuje americký zákaz vycestovania do USA pre skorumpovaných politikov a rozhodnutia autokratickej vlády akoby len potvrdzovali úsudok Američanov o tom, že v Maďarsku korupcia prekvitá. Demonštranti verejne vyzvali hlavných zostavovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015, Antala Rogána a Jánosa Lázára, aby sa ku paškvilu priznali a zohľadnili kritiku verejnosti. V maďarskom jazyku možno použiť vhodnú slovnú hračku v súvislosti s jeseňou v kúpeľnom mestečku Őszöd pri Balatone. Jeseň je po maďarsky ősz. V roku 2006 v Őszöde vtedajší premiér Ferenc Gyurcsány na kongrese Maďarskej socialistickej strany priznal, ako v poslednom období koaličná vláda socialistov a slobodných demokratov „bačovala”. Povedal, že „posledné dva roky neprestajne klamali”, pričom použil vulgárne slová, ktoré by novinový papier ani nezniesol. Gyurcsányovo priznanie predznamenalo pád jeho vlády. Slovnú hru publicisti v médiách teraz oživili a využívajú ju v súvislosti s dianím na uliciach. Metaforou vhodne približujú inovovanú formu „bačovania” Orbánovej vlády. Znie takto: „Priznaj si Viktor, že táto jeseň (őszöd) ti ešte nepatrí, ale ľahko sa môže stať tvojím Őszödom”. Žeby naozaj?

Hlasy zo záhrobia

Vo verejnoprávnom rozhlase v Budapešti odznel viackrát opakovaný rozhovor s predsedom Strany maďarskej komunity.

8. decembra 2014 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)

Predstavil poslucháčom koncepciu SMK o prežití a náraste maďarskej menšiny na Slovensku, ako aj o podmienkach dobehnutia hospodárskej zaostalosti južného Slovenska. József Berényi vyhlásil, že slovenské politické elity zastávajú odmietavé stanovisko k návrhom na rozšírenie práv maďarskej menšiny. Cez médiá verejne požiadal vládu v Budapešti, aby podporila nový dokument z dielne SMK, čím získajú slovenskí Maďari rešpekt u väčšinového národa. „Sčítanie obyvateľstva v roku 2011 ukázalo, že počet Maďarov na Slovensku výrazne poklesol. V priebehu dvadsiatich rokov prišli o 110-tisíc duší. Kým v roku 1961 podiel Maďarov bol 12,4-percentný, v súčasnosti je už len 8,5-percentný. Navyše ekonomické zaostávanie južného Slovenska, kde Maďari žijú, je výrazné. Politika štátnej podpory, investície zahraničných investorov, ako aj rozvoj infraštruktúry zaostávajú za celoštátnym priemerom. Z desiatich okresov, kde je najväčšia nezamestnanosť, je šesť-sedem na južnom Slovensku. Z uvedeného vidno, že je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala komplexný zákon o reformách a financovaní národnostných menšín, ako aj o územnosprávnom usporiadaní, ktorý by umožnil Maďarom žijúcim na južnom Slovensku prežitie, pribúdanie a hospodársky progres,“ vyhlásil Berényi. Maďarská tlačová agentúra následne zverejnila návrhy SMK na samosprávne usporiadanie regiónov obývaných Maďarmi. Prvý návrh predpokladá zásadnú zmenu inštitútu samosprávy tam, kde maďarská menšina v obci je menšia ako 50 percent. V obciach, kde počet maďarských občanov prevyšuje polovicu, SMK vyžaduje kreovanie menšinovej samosprávy formou územnej autonómie. Zaujímavá bola reakcia maďarských politických elít na koncepciu SMK. Keďže oznam odznel za hranicami Slovenska, očakávalo sa, že zareaguje predovšetkým maďarská vláda. Ona však onemela. Viktora Orbána v súčasnosti zrejme trápia iné medzinárodné problémy. Nijaká ozvena nezaburácala ani od mimovládnych organizácií, čo zrejme prekvapilo predstaviteľov SMK. Jediným komentátorom koncepcie bol vedecký pracovník Fórum inštitútu v Šamoríne László Öllös. Povedal: „Vážnym nedostatkom dokumentu SMK je, že nebol paralelne uverejnený v slovenčine ani v angličtine, čo dáva priestor neprajníkom na jeho dezinformáciu.“ Iniciatívu SMK podporil iba Károly Pánczél, predseda maďarského parlamentného výboru Národnej spolupatričnosti na konferencii v Šamoríne. Spomínaný elaborát vrele privítala Sedmohradská maďarská ľudová strana v Rumunsku. Ústami predsedu Tibora Toróa vyjadrila sympatie s úsilím Maďarov o autonómne usporiadanie regiónov vo Felvidéku. „Sedmohradskí Maďari sú osudom spojení s bratmi na Slovensku. Gniavia nás rovnaké nebezpečenstvá. Vysťahovanie a asimilácia. Riešením je návrh Rady Maďarskej autonómie v Karpatskej kotline z roku 2011: Garancie pre zachovanie a rozvoj maďarských menšín môžu zaručiť iba územné právne formy autonómie, odkázal na Slovensko. Takže, rumunskí Maďari poučili občanov Slovenska o základných právach etnických menšín - umožniť im slobodne sa rozhodnúť o vlastnom osude. Čo k tomu všetkému dodať? Slovenskí politici stíchli podobne ako Fideszom riadení susedia na juhu. Načo vzbudzovať vášne a otvárať neriešiteľné problémy? Nazdávam sa, že hlas SMK je iba vajataním zo záhrobia. Nemáme však istotu, či tento druh akustického šumu je produktom vysnenej budúcnosti alebo je ozvenou spoločnej histórie našich národov. Verím, že Slovenskej republike zatiaľ nehrozí nijaká forma politickej fragmentácie. Alebo hrozí? Ukrajina nech je mementom.

Ľady autonómie sa pohli

2. decembra 2014 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Z plánu autonómie predloženého SMK nie je jasné, či chce strana skutočnú diskusiu, alebo si len odškrtla niečo, čo už svojim nemohla ďalej len sľubovať. Človek už nedúfal, ale stal sa zázrak a SMK zverejnila svoj dlho sľubovaný plán autonómie pre maďarskú menšinu na Slovensku. Je to zatiaľ najlepší materiál, ktorý strana položila na stôl (čo samo osebe veľa neznamená, keďže doteraz neprišla s ničím, čo by kvalitou presahovalo úroveň všeobecných hesiel). Každopádne by to mohol byť základ pre serióznu a potrebnú diskusiu vnútri maďarskej komunity i na celoslovenskej úrovni. Mnohé návrhy sú síce sporné, ale zostávajú v rámci demokratickej debaty a určite neznamenajú hrozbu pre demokraciu na Slovensku. Lenže: SMK síce podľa dokumentu dúfa v celoslovenskú diskusiu a uvedomuje si, že príslušné zákony musí odsúhlasiť parlament, ale svoj zásadný text zatiaľ zverejnila len v maďarčine. Strana to asi bude obhajovať tým, že chce, aby program najprv prediskutovala samotná menšina. Tá by však mala mať túto debatu dávno za sebou, nehovoriac o tom, že práve politici SMK diskusiu a kritické názory v komunite všemožne potláčali. V duchu zatracovania odlišných názorov už vopred sa napokon nesú aj prvé oslavné ódy na text v straníckych médiách. Nie je jasné, čo na vypracovaní dokumentu trvalo roky. Pre Slovákov je tam veľa nového, v porovnaní s Maďarskom a menšinami v iných štátoch je to iba výťah z rozsiahlej diskusie ostatných desaťročí. Viac ako dve tretiny textu tvorí zhrnutie situácie menšiny a jej problémov plus príklady, ako rôzne formy autonómie fungujú inde v Európe. To by bolo pre väčšinového čitateľa tiež užitočné čítanie, ak sa k nemu raz dostane. Aj napriek tomu, že je text dosť propagandistický, zjavne ho písali skôr politici než odborníci. Napríklad pri inšpiratívnom informovaní o menšinových autonómiách v Maďarsku (z ktorých vychádzajú návrhy pre Slovensko) by odborník dodal i negatívne skúsenosti: celý systém často funguje len naoko vďaka tomu, že sú silne asimilované menšiny väčšinou spokojné s tým, čo dostanú. Nič sa nedozvieme o ďalších problémoch autonómií. Návrh SMK obsahuje pre menšinové samosprávy právomoci, po ktorých síce veľmi túžia lídri strany, menšine by však mohli v konečnom dôsledku veľmi ublížiť. Bolo by napríklad naozaj dobré menšinové médiá vrátane vysielaní verejnoprávnych médií podriadiť plnej kontrole samospráv, čiže menšinových politikov? V roku 2011 vedenie maďarskej autonómie v Srbsku za škandálnych okolností odvolalo šéfredaktora tamojšieho maďarského denníka, lebo si konal svoju prácu a bol k nej kritický. Celý text tak nakoniec pôsobí ako niečo, čo už SMK po rokoch sľubovania musela svojim voličom predložiť, ak chcela, aby ju ešte brali vážne. Napriek tomu to môže byť prvý užitočný krok, ak si ho bude môcť prečítať aj väčšina, ak vyvolá skutočnú diskusiu a ak bude strana schopná doplniť nejasnosti a najmä seriózne odpovedať na pochybnosti.

Slováci žijúci v Srbsku dávajú na Vianoce darčeky iba deťom

Ako sa vo Vojvodine žije? / Štúdium v Srbsku / Vianoce vo Vojvodine / Svadba trvá týždeň - Janko Siroma je Slovák, ktorý sa narodil a vyrástol v Kovačici. Rozpovedal príbeh o živote na Dolnej zemi, radostiach, ale aj starostiach, a najmä o tradíciách, ktoré si Slováci udržujúci i počas vianočných sviatkov.

http://levice.sme.sk/c/7559306/slovaci-zijuci-v-srbsku-davaju-na-vianoce-darceky-iba-detom.html

Za Mirou Brtkovou, veličinou slovenského maliarskeho kumštu v Srbsku

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1010/za-mirou-brtkovou-velicinou-slovenskeho-maliarskeho-kumstu-v-srbsku

Maliarka, ktorá zbúrala konvencie / Mira Brtková svetlo už hľadá v nebesách

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Výzva pre ÚSŽZ i krajanské médiá - Obnovená Letná škola žurnalistiky

Motívy, súvislosti, ambície / Prečo sme a budeme naprieč svetom Štúrovými pokračovateľmi? / Zodpovednosť za slovenskosť - príjemné bremeno krajanskej žurnalistiky

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1018/letna-skola-zurnalistiky-na-slovensku-motivy-suvislosti-ambicie

Fotogaléria:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.634081040024209.1073741911.147596498672668&;type=3

Webové stránky a internetové portály Slovákov v zahraničí (uszz.sk)

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/579/webove-stranky-a-internetove-portaly-slovakov-v-zahranici

Imrich Kružliak: 100!

Legenda slovenského krajanského sveta a jeho svedomia sa v Mníchove dožíva skvostného životného jubilea

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/991/imrich-kruzliak-100-legenda-slovenskeho-krajanskeho-sveta-a-jeho-svedomia-sa-v-mnichove-doziva-skvostneho-zivotneho-jubilea

Zomrel čestný predseda Slovenskej ligy v Amerike Ľudovít Pavlo

https://www.facebook.com/ppszvz/photos/a.1375850852655677.1073741828.1375752655998830/1558783211029106/?type=1&;relevant_count=1

Národná rada SR zobrala na vedomie Správu ÚSŽZ

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky hlasovali 12. decembra 2014 na 44. schôdzi NR SR o Správe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2013 a výhľade na rok 2015. NR SR správu zobrala na vedomie s týmto výsledkom hlasovania: zo 130 prítomných poslancov na hlasovaní sa vyjadrilo 100 za, 30 poslancov sa zdržalo, proti Správe ÚSŽZ nezahlasoval nik. Za Správu ÚSŽZ pozitívne hlasovali okrem všetkých prítomných poslancov strany SMER-SD aj viacerí opoziční poslanci: z KDH (Mikloško, Fronc, Figeľ, Brocka, Muránsky, Abrhan, Radošovský, Přidal), z OĽaNO (Jurinová), zo strany Most-Híd (Bugár, Šebej, Švejna, Érsek, Voros, Jakab, Bastrnák), ako aj nezaradení poslanci NR SR (Dzurinda, Lipšic, Pfundtner). Samotnú Správu ÚSŽZ prerokovala NR SR na zasadnutí vo štvrtok 11. decembra 2014. V pléne NR SR ju uviedol podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír. Do rozpravy k Správe ÚSŽZ za rok 2013 a výhľade na rok 2015 sa neprihlásil ani jeden poslanec NR SR. (uszz.sk)

Premiéra zborníka 100 rokov divadla v Kovačici

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3454/slovaci-vo-vojvodine-uviedli-do-zivota-zbornik-100-rokov-divadla-v-kovacici

https://www.facebook.com/oslovma/posts/701996239899355

Exšéf krajanského úradu: Spory vznikli, lebo som žiadal zdokladovanie dotácií

Milan Vetrák - Narodil sa v roku 1975 v Bratislave, vyštudoval Právnickú fakultu na Univerzite Komenského, má dva doktoráty. Poskytoval právny servis štátnej správe aj inštitúciám EÚ. V rokoch 2011 až 2012 bol šéfom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dnes okrem poskytovania právnych konzultácií pracuje aj ako asistent troch poslancov hnutia OĽANO. V nedávnych komunálnych voľbách sa stal poslancom Petržalky aj mesta Bratislava. Je slobodný, bezdetný, medzi jeho záujmy patria cestovanie, tenis, futbal, šach, filmy a knihy.

http://www.sme.sk/c/7545635/exsef-krajanskeho-uradu-spory-vznikli-lebo-som-ziadal-zdokladovanie-dotacii.html

Správy Slovenského inštitútu v Budapešti

mzv.sk/sibudapest

Program Slovenského inštitútu v Budapešti

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.doc

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - https://www.facebook.com/sibudapest - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predsilvestrovský koncert Petra Lipu v Budapešti

Peter Lipa Band je uznávaná a dlhé roky úspešná hudobná formácia, reprezentujúca Slovensko pravidelne aj v zahraničí. Skupina popredného slovenského džezového skladateľa a speváka Petra Lipu si zahrala 29. decembra 2014 v známom džezovom klube Muzikum v centre hlavného mesta Maďarska. Na koncerte odzneli najúspešnejšie skladby P. Lipu, aj džezové spracovania klasikov modernej populárnej hudby - napríklad Beatles, Raya Charlesa, ale aj ukážky z novej tvorby, najmä zo spolupráce s textárom Milanom Lasicom. Viac ako sto divákov ocenilo vysokú profesionálnu úroveň vystúpenia, čím si formácia Peter Lipa Band upevnila svoje pozície aj medzi odborníkmi, džezovými hudobnými kritikmi v Maďarsku. Klub Muzikum sa stáva pravidelným miestom koncertov stredoeurópskeho džezu, koncert Petra Lipu a jeho kapely v tomto priestore sa uskutočnil s podporou Slovenského inštitútu v Budapešti.

Prednáška riaditeľa SI poslucháčom magisterského a doktorandského štúdia odboru hungaristika Univerzity ELTE

Na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti sa 10. decembra 2014 uskutočnila vyžiadaná prednáška riaditeľa Slovenského inštitútu Gabriela Hushegyiho poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity ELTE Budapešť na tému činnosť Slovenského inštitútu v Maďarsku. Poslucháči magisterského a doktorandského štúdia odboru hungaristika si so záujmom vypočuli prednášku riaditeľa, oboznámili sa s priestormi inštitútu, ako aj s publikáciami z posledných mesiacov. Slovenský inštitútu patrí medzi tie 3-4 zahraničné kultúrne inštitúty v maďarskom hlavnom meste, ktoré sa aktívne zapájajú aj ovplyvňujú svojou činnosť verejný diškurz v oblasti kultúry, umenia a spoločenských vied, najmä histórie.

Prezentácia slovenského videoumenia v Budapešti

Slovenský inštitút v Budapešti cieľavedome prezentuje slovenské umelecké akadémie a vysoké školy. Po Košiciach a Bratislave sa 11. decembra 2014 maďarskej odbornej verejnosti predstavila Akadémia umení Banská Bystrica svojou činnosťou v oblasti videoartu. Projekt Dr. Kataríny Rusnákovej Revízia - Videoart predstavili pedagógovia akadémie Doc. Jozef Suchôža a Mgr. Art. Juraj Sasák, ktorý práve hosťuje na Maďarskej univerzite výtvarného umenia v Budapešti. Prezentácia siedmych študentských prác bolo výbornou príležitosťou na nadviazanie intenzívneho odborného dialógu pedagógov z Banskej Bystrice s vedúcim odboru intermédií na univerzite v Budapešti, s medzinárodne akceptovanou a uznávanou osobnosťou Prof. Miklósom Peternákom. Po dvojhodinovej prezentácii nasledovala intenzívna odborná diskusia o špecifikách odboru na Akadémii umení medzi prítomnými odborníkmi z Banskej Bystrice a z maďarských umeleckých vysokých škôl. Výstava bola prístupná do 19. decembra 2014 v priestoroch Slovenského inštitútu.

Oáza - Na margo dvoch kníh

Nevyčerpateľná téma spracovania histórie 10. decembra 2014 opäť rezonovala v spoločenskej miestnosti Slovenského inštitútu. Na stretnutí autorov Pála Závadu a Zoltána Halasiho, ktoré viedla známa maďarská moderátorka Alinda Veiszer na margo dvoch posledných kníh spomínaných autorov (Természetes fény, Magvető, Út az ürességhez, Kalligram) odzneli nezvyčajne úprimné výpovede o spôsobe myslenia, rôznych inšpiráciách a zásadných otázkach i temných stránkach našej spoločnej histórie. Knihy Zoltána Halasiho a Pála Závadu sa rozličnými spôsobmi pokúšajú nájsť funkčné spôsoby prehovorov o hrôzach druhej svetovej vojny a holokaustu. Hľadajú odpovede na to, ako sa zo všedného človeka žijúceho svoj každodenný život môže stať vrah. Ako funguje svedomie, kde sa stráca schopnosť vzoprieť sa zlu. Napriek vážnosti tém sa stretnutie nieslo v príjemnom, priateľkom duchu. Podujatie sa uskutočnilo ako ďalšie zo série stretnutí Oáza.

Posledné stretnutie Filmového klubu SK v roku 2014

Slovenský inštitút v roku 2014 úspešne odštartoval filmový klub pre žiakov a poslucháčov slovenčiny, pre záujemcov o slovenskú kinematografiu v pôvodnom znení. Pôvodný formát realizovaný s Organizáciou slovenskej mládeže v Maďarsku sa rozšíril o záujemcov z radu slovenských profesionálnych hercov žijúcich v Maďarsku a o aktérov slovenského ochotníckeho divadla v Budapešti. Na posledné premietanie, ktoré sa konalo 3. decembra 2014 si členovia klubu zvolili ľahký žáner, klasické dielo slovenskej kinematografie, film Dušana Rapoša Utekajme, už ide! (1987). Filmový klub SK kvôli veľkému záujmu pokračuje od január 2015 bez prestávky.

Stredoeurópske portréty 2014 - József Sári a Marián Lejava

Medzinárodné hudobné teleso súčasnej vážnej hudby Qaartsiluni Ensemble pod vedením hudobného skladateľa Lajosa Rozmána pravidelne uvádza diela súčasných hudobných skladateľov stredoeurópskeho regiónu. V roku 2014 sa ústrednými postavy cyklu Stredoeurópske portréty stali József Sári z Maďarska a Marián Lejava zo Slovenska. Práve aktivity Qaartsiluni Ensemble prispeli k mnohým premiéram diel slovenského skladateľa. Dňa 2. decembra 2014 sa vo veľkej sále Umeleckého centra TRAFÓ konala svetová premiéra dvoch diel M. Lejavu, a to Principium (chamber concerto no.1) (2012) for viola and six players a Lost sonata for violin and piano (2014), ako aj maďarská premiéra diela s názvom The wrath sessions I-VII - for 9 instruments (2008). Na podujatí medzinárodného významu participoval aj slovenský husľový sólista Milan Pala. Pred koncertom sa 1. decembra 2014 konal aj workshop pre študentov gymnázia, aby sa oboznámili s tajomstvami súčasnej vážnej hudby a zákulisím prípravy koncertu. Podujatie, ktoré vyvolalo spontánne uznanie medzinárodnej odbornej verejnosti bolo organizované Qaartsiluni Ensemble a inštitúciou Filharmónia Magyarország, a podporil ho grant Medzinárodného vyšehradského fondu ako aj príspevok Slovenského inštitútu v Budapešti.

Miesta v sieti v Budapešti

V Klube Kossuth v Budapešti sa 29. novembra 2014 hovorilo o troch generáciách slovenských žien, o rodine, trápeniach, láskach ale aj literárnych inšpiráciách. V maďarskom preklade vyšiel román Veroniky Šikulovej pod názvom Miesta v sieti (Menettérti, L´Hartamattan, 2014), ktorý predstavil aj na Slovensku známy maďarský spisovateľ Pál Závada, autor doslovu k maďarskému vydaniu. Prekladateľka Tünde Mészáros porozprávala o úskaliach i radostiach prekladateľskej práce a prečítala na ilustráciu textu pár úryvkov. Veronika Šikulová zaujala publikum svojim spontánnym prejavom, priznala pramene, z ktorých čerpá inšpiráciu pri písaní svojho trojgeneračného ženského románu a vyznala sa zo svojho blízkeho vzťahu k maďarskej literatúre, kultúre ale aj k maďarskej kuchyni. Večer moderovala Renata Deáková, prekladateľka a pracovníčka Slovenského inštitútu. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Slovenského inštitútu a LIC.

Prezentácia dvoch literárnych časopisov v rámci série podujatí Oáza

V novembri sa na Slovenskom inštitúte v Budapešti v rámci série podujatí Oáza uskutočnila 27. novembra 2014 prezentácia dvoch literárnych časopisov. Lettre Internationale uviedol slovenský literárny blok „Best of Anasoft“ v maďarskom Lettre Internationale 94 a jesenné číslo Revue svetovej literatúry 2014, ktoré načiera do súčasnej i staršej maďarskej literatúry. Na podujatí sa stretli slovenskí autori Katarína Kucbelová, Vlado Janček, Mila Haugová, prekladatelia Eva Andrejčáková, Renata Deáková a redaktori Gabriela Magová so svojimi maďarskými kolegami Virág Erdős, Judit Hidas, István Kerékgyártó, Eva Karádi, Tünde Mészáros, Norbert György, a mnoho ďalších. Na stretnutí zazneli maďarské verše poetky Virág Erdős v origináli v interpretácii autorky a v slovenskom preklade čítané prekladateľom a básnikom Vladom Jančekom. Večer moderovala Lucia Satinská, ktorá sa predstavila nie len ako moderátorka, jazykovedkyňa, ale aj ako prekladateľka. Tieto čísla Lettre a Revue predstavujú živý model fungujúcej medziliterárnej slovensko-maďarskej spolupráce, ktorá stojí v prvom rade na práci prekladateľov a neúnavných nadšencov a znalcov oboch literárnych kontextov. Podujatie vzniklo v spolupráci s OZ Mona Sentimental, a bolo podporené z fondov Pro Slovakia a SLOLIA.

Screen Memories - vedecká konferencia o pamäti štátneho socializmu vo filmovej kultúre pri príležitosti 25. výročia pádu železnej opony

Obdobie socializmu sa stalo predmetom vedeckej konferencie historikov filmového umenia a mediálnej komunikácie pri príležitosti 25. výročia pádu železnej opony a nežnej revolúcie. Hlavný organizátor Inštitút teórie umenia a výskumu médií Filozofickej fakulty Univerzity ELTE v Budapešti a sedem zahraničných kultúrnych inštitútov pôsobiacich v Budapešti, medzi nimi aj Slovenský inštitút, sa pričinili o konferenčné premietanie kľúčových filmových diel národných kinematografií v dňoch 20. až 23. novembra 2014 v kine Toldi a o konferenciu v priestoroch Univerzity ELTE 24. - 26. novembra 2014. Slovensko bolo zastúpené filmami Kauza Cervanová (réžia Robert Kirchhoff, 2013), Muzika (réžia: Juraj Nvota, 2007) a Krok do tmy (réžia: Miloslav Luther, 2014), pričom na vedeckej konferencii sa zúčastnila Doc. Katarína Mišíková, PhD. z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Slovenská účasť bola podporená Slovenským inštitútom v Budapešti, s odborným prispením Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave a Slovenského filmového ústavu. Premietania vybraných filmov sa realizovali s podporou producentov: ALEF Film a Media Group, Atelier.doc, Trigon Production.

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/687001871398792/?type=1&;relevant_count=1

Adriana Kučerová a Oskar Rózsa v Bazilike Sv. Štefana v Budapešti

https://www.facebook.com/oslovma/posts/686397431459236

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840830162625061.1073741851.124441760930575&;type=1

Historický kalendár

3. decembra 1837

Narodil sa básnik, prekladateľ, osvetový pracovník Karol Hrdlička. Ako evanjelický kňaz pôsobil v Békešskej Čabe a v Nadlaku. Je autorom náboženskej spisby a poézie. Prekladal z maďarčiny a nemčiny. Z diela: Falošní svätí alebo Nákaza Nazaretská a horké pilulky proti nej (zbierka, 1886).

Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/950-farar-karol-hrdlika-vo-viniciach-nad-jaminou

5. decembra 1888

Zomrel v Budapešti lekár, historik umenia a zakladateľ pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku Imrich Henszlmann, ktorý v rámci svojho štúdia venoval veľa pozornosti gotike na východnom Slovensku, najmä košickému Dómu svätej Alžbety. Svoje publikácie písal po maďarsky. Narodil sa v októbri 1813 v Košiciach.

http://www.presov.sk/portal/?c=12&;id=14556

6. decembra 1868

Panovník František Jozef podpísal tzv. národnostný zákon. Týkal sa obyvateľov Uhorska nemaďarskej národnosti s výnimkou Chorvátov, ktorí získali územnú a politickú autonómiu. Zákon vychádzal z doktríny jednotného politického národa a za štátny jazyk bola určená maďarčina.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia

7. decembra 1870

Zomrel v Majcichove katolícky kňaz, dramatik a novinár Ján Palárik, autor hier Inkognito, Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Narodil sa 27. 4. 1822.

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pal%C3%A1rik

Zo študentských rokov Jána Palárika

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia/742-zo-tudentskch-rokov-jana-palarika

Kompletné dielo Jána Palárika dostupné na stiahnutie

http://zlatyfond.sme.sk/autor/1/Jan-Palarik

8. decembra 1914

Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak, popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/205

12. decembra 1895

Zomrel v Győri vynálezca, fyzik a matematik Štefan Anián Jedlík, priekopník elektrotechniky v Uhorsku. Narodil sa 11. 1. 1800 v Zemnom (okr. Nové Zámky).

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Ani%C3%A1n_Jedl%C3%ADk

„Hoci vyrastal v maďarskom prostredí a maďarsky aj cítil, po svojich predkoch bol nesporne slovenského pôvodu.“

Zemné a jeho najvýznamnejší rodák Štefan Anián Jedlik

http://madari.sk/magazin/krajinka-magazin/zemne-a-jeho-najvyznamnejsi-rodak-stefan-anian-jedlik

13. decembra 1926

Zomrel v Budapešti sochár Alojz Stróbl, ktorého socha Naša matka je evidovaná v parížskom Louvri medzi najdokonalejšími sochami sveta. Narodil sa 21. 6. 1856 v Kráľovej Lehote.

Kto bol Alojz Stróbl?

http://www.youtube.com/watch?v=lUrLmONRNkY

Sochár svetového významu

http://ucebnadejepisu.webnode.sk/tematicky-celok/osobnosti/alojz-strobl/

Alojz Stróbl sa narodil na Liptove

http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/127

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689131647852481/?type=1&;theater

18. decembra 1909

Zomrel v Budapešti rodák zo Slovenskej Ľupče, publicista a jazykovedec Samuel Czambel, kodifikátor modernej slovenčiny na začiatku 20. storočia. Narodil sa 24. 8. 1856.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Samuel_Czambel

Czambelovo dielo sa stalo základom súčasnej spisovnej slovenčiny

http://www.teraz.sk/magazin/samuel-czambal-slovensky-jazyk-vedec/111022-clanok.html

Dal vedecký podklad spisovnému jazyku a slovenským jazykovým dejinám

http://zlatyfond.sme.sk/autor/186/Samuel-Czambel

Jazykovedec, etnograf, zberateľ folklóru, publicista, prekladateľ, vládny úradník

http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2006/august/65.pdf

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/513431952089119/?type=1&;relevant_count=1

21. decembra

Deň zimného slnovratu - je astronomický termín pre okamih, keď sa Slnko na oblohe najviac vzdiali od svetového rovníka smerom na juh. Stred slnečného kotúča sa vtedy nachádza nad obratníkom Kozorožca. Slnko dosahuje na pravé poludnie na južnej pologuli najväčšiu výšku nad obzorom a začína sa symbolicky vracať späť k obratníku Raka.

24. decembra - Štedrý deň

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce

Vianoce - sviatky pokoja a lásky začínajú na Štedrý deň sláviť asi dve miliardy kresťanov vo svete. Pripomínajú si narodenie Ježiša ako chudobného dieťaťa v betlehemských jasliach, jeho vstup do dejín ľudstva, ktorému priniesol spásu.

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tedr%C3%BD_ve%C4%8Der

25. decembra - Prvý sviatok vianočný

Deň Narodenia Pána - Vianoce sú po Veľkej noci najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330 n.l., polnočná omša sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvätená Bazilika sv. Panny Márie za pápeža Sixta III.

Kresťania slávia dnes sviatok Narodenia Pána

http://www.teraz.sk/slovensko/narodenie-pana-vianoce/68752-clanok.html

26. decembra

Druhý sviatok vianočný - Kresťania dnes spomínajú na prvého mučeníka: sv. Štefana - V gréckokatolíckej cirkvi dnes slávia sviatok Presvätej Bohorodičky a sviatok prvomučeníka Štefana si pripomenú 27. decembra

http://www.teraz.sk/slovensko/krestania-sv-stefan/68798-clanok.html

25. decembra 1000

Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.

Štefan I. (Uhorsko) - http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_I._%28Uhorsko%29

27. decembra 1904

Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský, ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom ilegálneho vedenia KSS, pripravoval SNP a bol podpredsedom SNR. Po vojne pôsobil ako povereník školstva, ale v roku 1951 ho obvinili z buržoázneho nacionalizmu a uväznili. Vo väzení strávil päť rokov a v roku 1963 bol rehabilitovaný. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel 4. 9. 1976.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Laco_Novomesk%C3%BD

Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie

http://www.noveslovo.sk/c/Modernista_ktory_chcel_zmenit_slovenske_myslenie

Prekliaty básnik Laco Novomeský

http://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/340829-prekliaty-basnik-laco-novomesky/

L. Novomeský: Nedeľa (ukážka z lyrickej básnickej skladby - recituje Dušan Jamrich)

http://www.youtube.com/watch?v=jRh7ft--_NM

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696120003820312/?type=1&;relevant_count=1

Laco Novomeský prišiel v Budapešti o poctu - pamätnú tabuľu na dome, v ktorom sa narodil!

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1023/laco-novomesky-prisiel-v-budapesti-o-poctu--pamaetnu-tabulu-na--dome-v-ktorom-sa-narodil

27. decembra 1820

Zomrel v Sarvaši pedagóg a odborný spisovateľ Samuel Tešedík. Narodil sa 20. 4. 1742.

Pretváral dobu a život roľníka

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika

Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi. V Sarvaši vytvoril diela európskeho formátu v oblasti poľnohospodárstva. Najväčším Tešedíkovým počinom bolo založenie prvej praktickej poľnohospodárskej školy na svete.

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/696123490486630/?type=1&;relevant_count=1

Na Nový rok si pripomíname deň vzniku Slovenskej republiky

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/novy-rok-den-vzniku-slovenskej-rep/15883-clanok.html

22 rokov štátnych symbolov Slovenskej republiky

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/22-rokov-statnych-symbolov-slovenska/15874-clanok.html

1. januára 1895

Zomrel v Nadlaku prozaik, publicista, literárny historik, poslanec budapeštianskeho parlamentu Ondrej Seberíni (nar. 26. 03. 1824 v Maglóde). - Evanjelický farár v Békešskej Čabe, v Makó a Nadlaku, kde pôsobil až do smrti. - Dielo: Slováci a sloboda, Pravda a poézia (1886), Pantheon slovenských cirkevných augšp. vyznání spisovatelů, vydal početné prózy, venoval sa publicistike. V rokoch 1996-1997 vyšlo súborné dvojzväzkové vydanie jeho diela.

Ondrej Seberini: Otec stískal a syn výskal

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/985-ondrej-seberini-otec-stiskal-a-syn-vskal

Ondrej Seberíni (1824-1895): Marína Hrúzová

Celý Turiec je jedno slávičie hniezdo. Z tohto hniezda vyletela Marína, aby dala dolnozemským rovinám maďarského spevca. / Naša Marína so spevom vstávala, so spevom líhala, bôle a radosti ním vyjavovala. / Koľké matky spievali slovenské piesne nad kolískou svojich synov, ktorí zapreli svoju materinskú reč…?

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/1114-ondrej-seberini-1824-95-marina-hruzova

Sándor Petőfi (Alexander Petrovič) pochádzal z číro slovenskej rodiny

Narodil sa pred 192 rokmi

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/921-s-petofi-a-petrovi-sa-narodil-pred-192-rokmi

Sándor Petőfi

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndor_Pet%C5%91fi

Kálmán Mikszáth (1847-1910): Petőfiho legenda v Štiavnici

www.oslovma.hu/XXX/45-2006-10.pdf

4. januára 1957

Zomrel v Budapešti maliar a grafik Július Rudnay. Narodil sa 9. 1. 1878 v Plešivci.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudnay_Gyula

Rudnay Gyula festményei

http://www.youtube.com/watch?v=SEbboIEwr9o

https://www.facebook.com/oslovma/posts/702003506565295

6. januára

Sviatok Troch kráľov je zasvätený pamiatke na udalosť, keď traja mudrci, alebo králi od Východu Gašpar, Melichar a Baltazár prišli do Betlehema, kde sa klaňali novonarodenému kráľovi Ježišovi, ktorému obetovali zlato, kadidlo a myrhu. Je to aj Vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov.

http://www.zivotopisysvatych.sk/zjavenie-pana-traja-krali/

6. januára 1807

Narodil sa v Spišskej Belej matematik, fyzik, univerzitný profesor, priekopník geometrickej optiky a modernej fotografie Jozef Maximilián Petzval, vynálezca a konštruktér anastigmatického achromatického dvojitého objektívu, vynálezca ďalekohľadu a zdokonaliteľ mikroskopu. Zomrel 17. 9. 1891 vo Viedni.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Maximili%C3%A1n_Petzval

J. M. Petzval žil v XI. obvode Budapešti (v Novom Budíne), kde je po ňom pomenovaná ulica a nachádza sa tu aj pamätná tabuľa. - „Podmanil som svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte stále veľa tmy.“

J. M. Petzval ako prvý vypočítal konštrukciu fotografického objektívu

http://snn.sk/teraz_sk_99732/

oSlovMa - Obľúbené

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&;type=3

BestOf-oSlovMa-FotoGalérie

https://www.facebook.com/oslovma/photos_stream?tab=photos_albums

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku - https://www.facebook.com/slovaci.hu

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=1

Nie všetci zahraniční Slováci sú vysťahovalci

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/politika/154-politika3-politika3/1244-nie-vetci-zahranini-slovaci-su-vysahovalci

Bola to krásna kliatba maľovať

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693056454126667.1073741930.147596498672668&;type=1

Životná púť Heleny Čarejšovej Hrabovskej (1930-1998) - Ľudová spisovateľka a insitná maliarka

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/csorvas/gyonyoru_atok_volt_festeni/index.htm

Jazykovedec, slavista a maliar Imrich Pacsai

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/kultura/156-kultura2-kultura2/1251-jazykovedec-slavista-a-maliar-imrich-pacsai

Z optiky slnečného svetla a klobásovej vône

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/literatura/162-literatura2-literatura2/1256-z-optiky-slneneho-svetla-a-klobasovej-vne

Zvonenie a hlásna služba v Nadlaku

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/historia/165-historia2-historia2/1091-pavel-bala-zvonenie-a-hlasna-sluba-v-nadlaku

Monografia Baňačky s ľudovými piesňami

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1231-monografia-baaky-s-udovmi-piesami

Bratské pozdravenie / Stretnutia zbližujú

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1261-bratske-pozdravenie-stretnutia-zbliuju

„Aby ván dau Pán Boh...“ - Senváclavské vinše

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/917-aby-van-dau-pan-boh-senvaclavske-vine

Gazdovské denníky - Ľudoví agrometeorológovia

„Na deň Božiho narození 25 decembra cez celý deň bylo mračno a hmla zalahnutá. Okiď na hore byla ale len cez poli vrchov. 26 na Štefana málo se bylo vyjasnilo...” (1858) -

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/1213-gazdovske-denniky-udovi-agrometeorologovia

Antológia Chodníky

(Básne, 1984)

J. Dolnozemský, M. Fazekašová, I. Fuhl, V. Halušková, M. Hanigovský, O. Kníchal, A. Kormos, G. Papuček, P. Samuel, J. Szabó

www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/chodniky.doc

Cestou k slovám

Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)

www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/cestou_k_slovam.doc

Alexander Kormoš: Polyfónia

(Básne, 1981)

www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/alexander_kormos_polyfon.doc

O Slovákoch v Maďarsku - Tri storočia v týchto končinách

www.oslovma.hu/XXX/SloMaLet.pdf

Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu

Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma