ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Navždy nás opustila Gizela Molnárová (1932-2016)

gizine01S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 24. marca  vo veku 84 rokov zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 24. marca 2016 vo veku 84 rokov zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, stala sa ikonickou osobnosťou našej Slovače. Gizela Molnárová, rodená Fuhlová sa narodila v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) 10. mája 1932. Po skončení štúdia v budapeštianskom slovenskom učiteľskom ústave svoju pedagogickú dráhu začala v Slovenskom Komlóši. Na rovinu si ale nedokázala zvyknúť. Pilíšske hory jej totiž prirástli k srdcu a keď ich nevidela, trpela clivotou. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátila späť do Mlynkov, ktoré už neopustila. V miestnej základnej škole vyučovala slovenčinu viac ako štyridsať rokov. Desaťročia viedla školský spevokol, s ktorým dosiahla pekné výsledky. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej činnosti viedla mnohé generácie k vrúcnemu vzťahu k slovenskej ľudovej piesni. Bola jednou zo zakladateliek a dlhší čas i umeleckou vedúcou mlynského slovenského ľudového speváckeho zboru (pávieho krúžku), v ktorom ako jeho najvýraznejšia osobnosť
nepretržite spievala viac ako 50 rokov. Gizela Molnárová bola tiež hnacím motorom spevokolu Piliš, v ktorom spievali nadšenci a ochrancovia slovenských ľudových tradícií z troch pilíšskych obcí: Mlynkov, Čívu a Santova. Desaťročia pôsobila ako https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3predsedníčka Organizácie Slovákov v Mlynkoch, pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), pričom istý čas bola aj členkou miestnej slovenskej samosprávy a vedúcou pilíšskeho regiónu Slovenského osvetového centra. V rokoch 1995-2006 bola poslankyňou Celoštátnej slovenskej samosprávy. V tomto období, počas troch volebných cyklov zastupovala slovenskú národnosť v kuratóriu verejnej nadácie Pre národné a etnické menšiny v Maďarsku, kde veľmi úspešne presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku. Neúnavne a s neutíchajúcim nadšením pracovala pre svojich rodákov. Jej prácu ocenila Celoštátna slovenská samospráva v roku 2002 udelením vyznamenania „Za našu národnosť“. Gizele Molnárovej v roku 2010 udelili prestížnu cenu Pro Cultura Minoritatum Hungariae za jej mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania a kultúry, za zachovávanie a posilňovanie slovenskej identity, za mnohostrannú osvetovú prácu v prospech slovenskej národnosti v Maďarsku.
Posledná rozlúčka s Gizelou Molnárovou sa konala na mlynskom cintoríne 28. marca 2016.
Česť jej pamiatke!

In memoriam Gizela Molnárová (1932-2016)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&;type=3

Zbohom, teta Gizka! Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku

Gizela Molnárová poctená Medailou ÚSŽZ
Jej charizmatické vyžarovanie pôsobí povzbudzujúco pre generácie Slovákov v Mlynkoch.
http://www.uszz.sk/sk/slavnost-pod-pilisom-gizela-molnarova-poctena-medailou-uszz-pri-50-vyroci-spevackeho-pavieho-kruzku-v-mlynkoch

Meno „tety Gizky”, alebo „Gizi - néni”, pretože takto familiárne ju s obľubou oslovujú nielen Mlynčania a jej priatelia v kraji pod Pilíšom, ale aj Slováci vo všetkých slovenských prostrediach v Maďarsku, kam prenikol jej spev, sa stalo symbolom úprimnosti, bezprostrednosti a oddanosti rešpektovanej a obdivuhodnej ženy. Pretože pani Gizela Molnárová, rodená Fuhlová, snúbi v sebe v jej ľudskej, tvorivo-umeleckej a charizmatickej dimenzii viac ako iba vzťah k ľudovej piesni. Skrze ňu vnímame odhodlanie uchovávať a ďalej šíriť krásu slovenských ľudových hudobných a folklórnych tradícií pod Pilíšom.
http://www.uszz.sk/data/files/Gizela%20Molnarova%20laudatio%2013.6.2015.pdf

Život pretkaný spevom - Portrét Gizely Molnárovej
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-zena-a-spolocnost/10849-zivot-pretkany-spevom-portret-gizely-molnarovej

gizinpoh