ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

becaeva1Fotogaléria Reformácia a národné povedomie „O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím.“ Bohatý program: služby Božie, vystúpenia spevokolov a hudobných skupín, diskusie s predstaviteľmi cirkví na aktuálne témy a predstavenie divadelnej hry Pevec Boží o J. Tranovskom.

Medzinárodné stretnutie slovenských evanjelikov

https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=979250248840618

Na V. slovenských evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe sa v rámci ich konania od 6. do 8. júla 2016 zúčastnilo vyše päťtisíc evanjelikov. Okrem veriacich zo Slovenska vo veľkej miere využili možnosť zúčastniť sa na týchto cirkevných dňoch mnohí slovenskí becaeva2evanjelici z Maďarska, Srbska, Rumunska, Chorvátska a Česka. Okrem toho do Békešskej Čaby prišli početní hostia z Nemecka, Švédska, Fínska, Estónska a ďalších krajín.
Po prvý raz v histórii sa slovenské evanjelické cirkevné dni konali mimo územia Slovenska. Za miesto ich konania bola zvolená Békešská Čaba, ktorá leží neďaleko hraníc s Rumunskom, so Srbskom a s Chorvátskom a v minulosti bola veľmi významným centrom slovenských evanjelikov. V Békešskej Čabe sa nachádza najväčší murovaný evanjelický chrám v strednej Európe. Tento tzv. Veľký kostol postavili slovenskí evanjelici v roku 1824 a má kapacitu 3600 miest na sedenie. Vedľa neho stojí tzv. Malý kostol, postavený v roku 1745, do ktorého sa zmestí asi 700 veriacich. Účasť na službách Božích v týchto - po dlhom čase opäť naplnených - kostoloch a mohutný spev zaznievajúci z tisícok hrdiel - to bol pre všetkých účastníkov určite zážitok na celý život.
Na otváracích službách Božích kázal predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Péter Gáncs; na hlavných službách Božích kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku (ECAV) Miloš Klátik; prihovoril sa i generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge, veľvyslanec SR v Maďarsku becaeva3Rastislav Káčer a ďalší hostia. Liturgovali duchovní ECAV aj duchovní zo zahraničia, spievali cirkevné spevokoly zo Slovenska aj z ostatných zúčastnených cirkví, ktorí sa predstavili aj v bohatom duchovno-kultúrnom programe. V rámci diskusných fór sa hovorilo o blížiacom sa 500. výročí reformácie, o problémoch cirkvi v súčasnosti, ako aj o vplyve reformácie na národné povedomie. Juraj Sarvaš prezentoval poeticko-dramatickú kompozíciu Orol tatranský a Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo hru Pevec Boží o Jurajovi Tranovskom. Program spestrili aj vystúpenia ľudových hudieb Slovákov žijúcich v zahraničí.
Dobrovoľné príspevky účastníkov cirkevných dní boli venované na podporu Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktorá bola založená v rámci tohto podujatia, ako aj na becaeva4podporu Slovenského ev. cirkevného zboru v Budapešti.
8. júla mnohí účastníci V. slovenských evanjelických cirkevných dní odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti, kde k nim pribudli aj ďalší evanjelici, ktorí tam pricestovali zo Slovenska. V rámci záverečných služieb Božích sa slovenské služby Božie konali v Evanjelickom kostole v Cinkote (kázal generálny biskup Miloš Klátik) a v Evanjelickom kostole v Rákoškerestúre (kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda); vystúpili zborové spevokoly z Veľkého Krtíša a Vranova nad Topľou.
Obidve podujatia sa stali významným posilnením vo viere aj v povedomí príslušnosti k slovenskému národu a slovenskému jazyku a prispeli k podpore dobrých vzťahov medzi evanjelikmi z rôznych krajín.

Text: Edita Škodová (ecav.sk)
Foto: Imrich Fuhl (oslovma.hu)

Film o histórii kostolov v Békešskej Čabe
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-isten-nekem-erom-bizodalmam/# 

Otváracie služby Božie na V. ECD

becaeva6http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/otvaracie_sluzby_bozie_na_v_ecd_

Z hlavných služieb Božích na V. ECD
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/z_hlavnych_sluzieb_bozich_na_v_ecd

Prezentácia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí na V. ECD
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/prezentacia_slovenskych_evanjelikov_zijucich_v_zahranici_na_v_ecd

Z X. stretnutia kresťanov v Budapešti
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/z_x_stretnutia_krestanov_v_budapesti

Služby Božie v Rákoškerestúre
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/zaverecne_sluzby_bozie_v_rakoskereszture_

Záverečné služby Božie X. stretnutia kresťanov v Cinkote
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/zaverecne_sluzby_bozie_x_stretnutia_krestanov_v_cinkote

becaeva8becaeva5

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;;album_id=979250248840618