ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Užhorod - Informatika v novej učebni

ITucebn1Agentúra oficiálnej štátnej rozvojovej pomoci SlovakAid poskytla 10 000 eur na zakúpenie a inštaláciu modernej techniky pre 4. Všeobecnovzdelávaciu školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode. Príprava učebne, inštalácia počítačov i interaktívnej tabule počas dištančného vzdelávania...

ITucebn2Prijali sme podané...

Na pôde 4. Všeobecnovzdelávacej školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode začiatkom októbra 2020 bola podpísaná zmluva o finančnej podpore projektu novej učebne informatiky donorom SlovakAid. Generálny konzul SR v Užhorode Pavol Pánis a riaditeľka školy Mária Fedynets podpísaním tohto dokumentu urobili prvý krok k postupnej realizácii projektu modernej učebne.
Na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej školou a konzultovanej s Konzulátom SR v Užhorode,. SlovakAid už 17 rokov podporuje projekty v rôznych krajinách. Takýmto konkrétnym spôsobom Slovenská republika prispieva nielen k riešeniu významných globálnych výziev. Ako vyspelá krajina má povinnosť plniť si svoje medzinárodné záväzky a z verejných zdrojov podporovať v rámci rozvojovej spolupráce projekty podľa ITucebn3aktuálnej výzvy.
Príprava učebne, inštalácia počítačov, softvéru i interaktívnej tabule sa realizovala počas dištančného vzdelávania na prvom poschodí historickej budovy v centre mesta, v ktorej sídli škola. Učebňa je vybavená modernou technikou pre ideálny počet žiakov - pätnásť počítačov. Obrazovku aj prácu žiakov učiteľ prehľadne kontroluje, sediac pri laptope vzadu, za chrbtom detí.
Po návrate z dištančného vyučovania opäť do školy učebňu otvorili za prítomnosti Pavla Pánisa, generálneho konzula SR a Daniela Cabana, konzula SR, Vadima Boreca, zástupcu primátora a Natálie Muchomedianovej, vedúcej odboru školstva a Jozefa Hajniša, predsedu MS na Ukrajine, ktorý sa zaslúžil aj o vznik školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka na Ukrajine.
Na margo školy, ktorá má už 21 rokov, aj jej vedenia, odzneli z úst hostí nielen superlatívy na adresu riadiaceho manažmentu, dosiahnutých výsledkov, ale aj prísľub podpory v ďalších projektoch tejto jedinečnej inštitúcie, v ktorej každodenne počuť slovenčinu. A nielen na vyučovacích hodinách.
Po prezentácii učebne sa hostia presunuli chodbami, ktorých nástenky sú vyzdobené výtvarnými prácami detí, do tried ročníkov prvého stupňa. Deti prezentovali svoje znalosti v slovenčine, recitovali, spievali, komunikovali v slovenskom jazyku. Aj prví žiaci, ktorí navštívili novú učebňu, boli nadšení. Veľmi sa tešia na hodiny informatiky. Aj z ich úst odznela pri otvorené učebne vďaka slovami básne Milana Rúfusa: „Utri si dlane a prijmi podané...“

Text a foto: Erika Fajnorová

ITucebn4