sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Študentská konferencia „Kam kráčaš, školstvo?“

Na konferencii ma zaujali aj prejavy mojich spolužiakov. Bola som veľmi milo prekvapená, keď prehovorili. Rozprávali o motivovaní žiakov, o tom, že by učiteľ mal mať v spoločnosti viac vážnosti a vyšší plat. Porovnávali školské systémy v rôznych krajinách, zamýšľali sa nad tým, čo sa dá zmeniť, zlepšiť...

Quo vadis, školstvo?

V 11. ročníku IV. Všeobecnovzdelávacej školy s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode sa nedávno konala za účasti všetkých študentov končiaceho ročníka prezentácia eseji na tému Kam kráčaš, školstvo? Konferencie sa okrem študentov zúčastnili aj: Mária Fedynets, riaditeľka školy, triedna učiteľka Marianna Kalytych a Erika Fajnorová, učiteľka slovenského jazyka a zároveň štatutárny zástupca Občianskeho FajnSko2združenia Zhoda z Bratislavy. Rečnícke prejavy študentov boli nápadité, originálne. Dvojhodinovú konferenciu zhodnotila Anastasia Matsola, jedna z jej účastníčok takto:
Teraz je čas veľmi prchavý a náš moderný svet sa vyvíja a mení každú minútu. Čoraz viac si všímam, že dnešní adolescenti sú veľmi vzdelaní, veľmi bystrí, každý má svoj vlastný názor, ktorý môže prejaviť a tieto myšlienky sú veľmi rozumné a nie sú „odnikiaľ nikam.“ Je šialene super, že sme sa dostali do fázy, keď študent môže vyjadriť svoj názor na vzdelávanie, povedať svoje návrhy na jeho vylepšenie. A že sa môže pripojiť aj online...
FajnSko3Toto bola prvá konferencia v mojom živote a bola to úžasná nová skúsenosť! Keď som začala písať svoju esej na konferenciu, moja inšpirácia bola silná a napísala som ju veľmi ľahko a rýchlo. Už pred konferenciou som si bola istá, že podám dobrý výkon a všetko bude na najvyššej úrovni. Ale keď sa začala naša konferencia, uvedomila som si, že všetko nie je také jednoduché, ako sa mi zdalo. Nikdy som nevystupovala pred veľkým publikom a nikdy som si nemyslela, že to bude také náročné. A hlavne po slovensky.
Keď som išla pred publikum, zabudla som absolútne na všetky svoje napísané slová a musela som svoju esej namiesto voľného rozprávania prečítať. Ale aj čítanie bolo pre mňa zrazu veľmi ťažké. Som rada, že pri mojej prezentácii bolo ticho, neboli pripomienky a nikto sa na mojom vystúpení nesmial, ale naopak, mnohí ma podporovali a to ma trochu povzbudilo. Pochopila som, že je pre mňa veľmi ľahké a zaujímavé písať eseje na rôzne témy, ale zatiaľ ešte neviem, ako predniesť svoje názory, ako rozprávať pred publikom.
Vďaka tejto konferencii som si uvedomila, na čom musím popracovať, aby som zlepšila svoj výkon. Preto by som rada absolvovala takéto lekcie častejšie, aby som si v takýchto situáciách pripadala istejšie. Je to veľmi dobrá skúsenosť pre úplne každého, pretože takéto experimenty sú FajnSko4užitočné pre budúcnosť. Mnohí z nás budú na takýchto konferenciách veľmi často vystupovať, alebo sa aspoň budú prezentovať pred veľkým publikom predajom svojich služieb alebo predstavovaním nových projektov. Páčilo sa mi, že naša učiteľka prišla s takýmto zaujímavým experimentom a uskutočnila ho. Myslím si, že to bolo prospešné pre všetkých a každý si odniesol niečo nové pre seba.
Na konferencii ma zaujali aj prejavy mojich spolužiakov. Bola som veľmi milo prekvapená, keď prehovorili. Hovorili o motivovaní žiakov, o tom, že by učiteľ mal mať v spoločnosti viac vážnosti, vyšší plat. Porovnávali školské systémy v rôznych krajinách, zamýšľali sa nad tým, čo sa dá zmeniť, zlepšiť. Hoci ich názory boli veľmi odlišné, nimi navrhované riešenia sú opodstatnené. Všetci mali svoje vlastné argumenty, tykajúce sa vzdelávania. Napríklad zmeniť hodnotenie žiakov, viac využívať projektové vyučovanie.
Na záver sa žiakom prihovorila riaditeľka školy Mária Fedynets aj učiteľka slovenského jazyka, ktorá im úlohu zadávala. Študenti sa tiež zapojili do diskusie a mali možnosť hodnotiť vystúpenia svojich spolužiakov. Za najlepšie rečnícke prejavy získali ich autori vecnú odmenu od MŠVVaŠ̌ knihy a diáre a od Občianskeho združenia Zhoda diplomy a sladkosti.

Text: Anastasia Matsola / Foto: Erika Fajnorová