Szo07242021

Posledná aktualizáciaP, 09 júl. 2021 10am

Deň Slovákov v Maďarsku 2013 v Pálháze

denslm01Fotogaléria - Tohoročný Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý sa každoročne viaže k štátnemu sviatku sv. Cyrila a Metoda v SR, usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) 6. júla v Pálháze (Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa), v jednom z najmenších miest Maďarska s vyše 1000 obyvateľmi.

Slovenská samospráva v Pálháze funguje už tretí volebný cyklus a v miestnej základnej škole, ktorá je zároveň aj regionálnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, sa ako predmet vyučuje aj slovenčina. Sériu programov v Pálháze odštartovalo otvorenie dvoch výstav a ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole, po ktorej došlo k odovzdaniu vyznamenania CSSM Za našu národnosť: Alžbete Hornokovej Uhrinovej PhD. z Békešskej Čaby, Márii Holodovej z Baňačky a Slovenskému národnostnému speváckemu zboru z Malej Huty. V galaprograme regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM sa predstavili folklórne skupiny zo všetkých denslm02Slovákmi obývaných regiónov Maďarska, no nechýbali ani ukážky ľudovoumeleckých remesiel a gastronómie.

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440127959419519.1073741848.147596498672668&;type=3

Na rokovaní ministrov Zoltána Baloga a Dušana Čaploviča
Slovenskú školu v Budapešti bude spravovať CSSM

V Pálháze pred oficiálnym otvorením Dňa Slovákov v Maďarsku sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča s ministrom ľudských zdrojov Maďarska Zoltánom Balogom, ktorý je zodpovedný aj za oblasť školstva. Ministri hovorili najmä o vplyvoch zmien vzdelávacieho systému v Maďarsku na národnostné vzdelávanie a zdôraznili význam vzdelávania v materskom jazyku v materských a ďalších školách. Maďarský a slovenský minister sa zhodli o. i. v tom, že slovenská škola v Budapešti by mohla prejsť pod správu CSSM už budúci rok. „Je to potrebné ešte dotiahnuť, aby škola mohla v roku 2014 prejsť pod celoštátnu DenSlM03samosprávu s osobitným financovaním, čo je veľmi dôležité,” povedal D. Čaplovič pre TASR s tým, že našiel v tomto smere u partnera podporu. Školské zariadenie v 13. budapeštianskom obvode zahŕňa materskú školu, základnú školu, gymnázium a internát. CSSM už má pod správou štyri školy - v Sarvaši, Békešskej Čabe, Novom Meste pod Šiatrom a od septembra tohto roku aj v Slovenskom Komlóši.
Ministri na rokovaní sa zhodli na spolupráci v otázke národnostného školstva, ako aj ďalších oblastiach. Obe ministerstvá by mali v tomto roku podpísať medzirezortnú zmluvu na obdobie 2013-2017. „Týkať sa bude nielen oblasti vzdelávania, regionálneho a vysokého školstva, ale aj vedy, výskumu, mládeže a športu,“ povedal D. Čaplovič. Témou rozhovoru bolo tiež vydanie dlho plánovanej publikácie slovenských a maďarských historikov o spoločných dejinách. „Hovorili sme o tom, aby sme to už konečne dotiahli,“ konštatoval slovenský minister. Podľa neho by mal DenSlM04vychádzať aj spoločný časopis historikov s názvom Koridor pod gesciou slovenskej a maďarskej akadémie vied, čo by významne napomohlo vzájomnému poznaniu. Na stretnutí ministrov v Pálháze sa hovorilo aj o vydaní prekladového slovensko-maďarského a maďarsko-slovenského slovníka.
Slovenský šéf rezortu ocenil prístup svojho maďarského kolegu, s ktorým má intenzívne kontakty. „Musím povedať, že sa mi veľmi dobre spolupracuje s pánom ministrom. Je to človek, ktorý má empatiu a široké videnie, a jasne povedal, že bude podporovať všetkých päť národnostných dvojjazyčný škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, a to ma veľmi teší,” dodal D. Čaplovič.

Video:
http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20130706%2F20130606-202047-306498-hi.mp4

DenSlM05V úvodnej časti 16. Dňa Slovákov v Maďarsku riaditeľ budapeštianskeho Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi v Oblastnom osvetovom dome otvoril výstavu Historického múzea SNM a nitrianskeho Archeologický ústav SAV „1150. rokov od príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska“. Výstava o sv. Cyrilovi a Metodovi bude podľa riaditeľky Osvetového centra CSSM putovať po slovenských regiónoch a školách v Maďarsku. Katarína Királyová pre TASR význam Dňa Slovákov v Maďarsku zhodnotila takto: „Slováci žijú v 19 maďarských župách a toto je príležitosť, aby sme sa stretli z celej krajiny, hovorili našou rečou a predstavili našu kultúru.” Ďalšia výstava - inštalovaná tiež v budove kultúrneho strediska - návštevníkom ústredných osláv Slovákov v Maďarsku pomocou fotografií priblížila veľkonočné sviatky gréckokatolíckych DenSlM06veriacich zemplínskeho regiónu.

V rímskokatolíckom kostole hostiteľského mesta po vypočutí maďarskej a slovenskej štátnej hymny účastníkov najväčšieho sviatku Slovače v Maďarsku privítala moderátorská dvojica: riaditeľka Slovenského divadla Vertigo pri CSSM Daniela Onodiová a starosta obce Füzérradvány Pál Pandák, ako aj miestny katolícky kňaz András Mata. Podujatia sa zúčastnili o. i. minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, minister ľudských zdrojov Maďarska Zoltán Balog, veľvyslanec SR v Maďarsku Peter Weiss, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo, vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik, hlavný poradca Národnostného oddelenia verejnej výchovy Ministerstva ľudských zdrojov Štefan Kraslán a starosta mesta Pálháza Miklós Lesovics.

Oslavy v znamení spomienky na slávnych slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu na územie Veľkej Moravy po krátkom vstupe ženského speváckeho zboru DenSlM07Rozmarín z Baňačky pokračovali ekumenickou pobožnosťou, ktorú celebrovali evanjelická farárka Hilda Gulácsiová Fabuľová z Budapešti a gréckokatolícky farár Gabriel Kecskés z obce Borša.
Slova sa potom ujal predseda CSSM, ktorý poukázal na historický význam príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda na územie obývané našimi predkami, ktorým môžeme ďakovať vytvorenie staroslovienčiny. Ján Fuzik aktualizujúc odkaz slávnych solúnskych bratov hovoril o špecifikách aj Slovákmi obývaného zemplínskeho regiónu, o úlohách najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku, o budúcoročných parlamentných, komunálnych a národnostných voľbách, ale aj o nedávno zverejnených výsledkoch sčítania obyvateľstva a o prínose budapeštianskeho stretnutia premiérov Roberta Fica a Viktora Orbána.

DenSlM08-NewMinister ľudských zdrojov Maďarska Zoltán Balog vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť priateľstva a dôvery medzi Maďarmi a Slovákmi, dôkazom čoho je, že v nadchádzajúcich šiestich rokoch otvoria 25 nových hraničných priechodov a na Dunaji a Ipli postavia nové mosty. Maďarský minister pripomenul, že o posilnení identity Slovákov žijúcich v Maďarsku svedčí skutočnosť, že za uplynulých desať rokov stúpol počet tých, ktorí sa hlásia k slovenským koreňom o 70 percent a dnes sa k slovenskej národnosti hlási okolo tridsať tisíc ľudí. Podľa jeho vyjadrenia v roku 2014 môže zaznieť v maďarskom parlamente už aj slovenčina, pretože po desaťročiach sa vytvorila možnosť, aby všetkých 13 národnostných samospráv - vrátane slovenskej - mohlo postaviť kandidáta na poslanca parlamentu. Slovákov v Maďarsku vyzval, aby smelo volili a aby sa hlásili k svojej národnosti.

Nad výsledkami sčítania obyvateľov v r. 2011
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011
Parlamentné zastúpenie - Riešenie, ako pre koho?
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/905-parlamentne-zastupenie-rieenie-ako-pre-koho

V súčasnosti žije v chudobe mnoho ľudí, ktorým je potrebné pomôcť podobne, ako to svojho času robili sv. Cyril a Metod - vyhlásil vo svojom slávnostnom príhovore minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dušan Čaplovič na oslavách v blízkosti slovenských hraníc zdôraznil, že je potrebné pomáhať národnostným menšinám na oboch stranách hranice. V súvislosti so Slovákmi v Maďarsku a ich najväčším sviatkom slovenský minister vyzdvihol, DenSlM09že nezabúdajú na svojich predkov, na svoje korene a tradície.
Účastníci Dňa Slovákov v Maďarsku si po príhovoroch vypočuli slovenské ľudové piesne pre husle a flautu Bélu Bartóka v podaní riaditeľa umeleckej školy v Novom Meste pod Šiatrom Jána Dombóváriho a Jána Imricha Dombóváriho.

V záverečnej časti slávnosti v rímskokatolíckom kostole mesta Pálháza predseda CSSM Ján Fuzik odovzdal vyznamenania CSSM Za našu národnosť, ktoré členovia VZ CSSM v tomto roku udelili Alžbete Hornokovej Uhrinovej PhD. z Békešskej Čaby, Márii Holodovej z Baňačky a Slovenskému národnostnému speváckemu zboru z Malej Huty.

Doktorka filozofie Alžbeta Hornoková Uhrinová je rodáčkou z Békešskej Čaby. Po získaní diplomu stredoškolskej profesorky na Univerzite Komenského v Bratislave absolvovala filozofiu na Univerzite L. Eötvösa v Budapešti, kde získala aj vedecký titul PhD. Pôsobila na rôznych miestach. V Békešskej Čabe bola riaditeľkou slovenského gymnázia, neskôr prednášala na Békeščabianskej vysokej škole ako docentka a mimoriadna profesorka. V rokoch 2002-2010 bola riaditeľkou Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, v súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka tejto DenSlM10inštitúcie. Jej hlavnou bádateľskou oblasťou je sociolingvistická analýza používania slovenského jazyka v Maďarsku, ale do okruhu jej záujmov patrí aj slovenské národnostné školstvo a súčasnosť slovenskej menšiny v Maďarsku. Publikuje v dvoch jazykoch, výsledky jej vedeckovýskumnej práce boli sprístupnené v slovenských a maďarských vedeckých časopisoch, v rôznych monografiách a zborníkoch. Doteraz jej vyšlo vyše 100 štúdií a článkov, pričom má aj dve samostatné knižné publikácie. Doktorka Alžbeta Hornoková Uhrinová, expertka v oblasti výskumu materinského jazyka slovenskej menšiny v Maďarsku, je váženou a uznávanou osobnosťou nášho slovenského verejného života.

Rodáčka z Baňačky Mária Holodová po skončení stredoškolských štúdií pracovala v textilnom závode v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) ako kvalifikovaná krajčírka, neskôr sa tu stala opatrovateľkou v dome dôchodcov. Vychovala dvoch synov, ktorí boli žiakmi slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Je aktívnou účastníčkou spoločenského diania svojej obce, od roku 2010 je členkou miestnej slovenskej samosprávy. Bola medzi zakladajúcimi členmi ženského speváckeho zboru Rozmarín. Je oduševnenou zberateľkou slovenských piesní a zárukou zachovávania a obohacovania repertoáru zboru. Koordinuje vystúpenia súboru, zostavuje ich choreografiu a každoročne sa zapája do usporiadania Mariánskeho stretnutia cirkevných zborov, ktoré založili Baňačania. Mária DenSlM11Holodová dodnes žije vo svojej rodnej dedine, ktorú neúnavne obohacuje svojou spoločenskou činnosťou. Ľudia ju majú radi pre jej usilovnosť, energiu a radosť zo spevu ľudových piesní.

Slovenský národnostný spevácky zbor v Malej Hute, založený z iniciatívy miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, dodnes pôsobí s finančnou podporou slovenskej samosprávy Malej Huty. Repertoár súboru pozostáva zo slovenských a maďarských ľudových a cirkevných piesní, ktorými obohacujú kultúrne podujatia a oživujú miestne ľudové zvyky a tradície. Často vystupujú na slávnostiach a kultúrnych programoch rodnej dediny a okolitých obcí, ale pozvanie dostávajú aj do vzdialenejších miest, ba aj do zahraničia. Spevácky zbor zachováva príkladné družobné styky so slovenskými obcami Nižná Myšľa, Malá Tŕňa a Čerhov, navzájom sa pravidelne navštevujú. Huťanské speváčky radi prijímajú pozvanie aj na stretnutia cirkevných speváckych zborov, nechýbajú preto ani z Mariánskych osláv, usporadúvaných v Baňačke. Na kvalifikačných DenSlM12stretnutiach získali strieborné a zlaté hodnotenia. Vedúcou speváckeho súboru je Mária Lőrinczová.

Záverom slávnostnej časti Dňa Slovákov v Maďarsku vyznamenaný spevácky zbor z Malej Huty zaspieval jednu slovenskú ľudovú a jednu náboženskú pieseň. Účastníkov osláv potom v Oblastnom osvetovom dome čakal galaprogram regiónov Osvetového centra CSSM, v rámci ktorého sa predstavili ľudoví speváci, folklórne tanečné a hudobné skupiny z Békešskej Čaby, Budapešti, Hollóháze, Hute, Jášču, Pitvaroša, Rákoškerestúru, Síleša a Veňarcu.

Počas podujatia na slovenskom jarmoku prezentovali Slováci z jednotlivých regiónov krajiny svoje gastronomické špeciality a ukážky ľudovoumeleckých remesiel.

Text: (tasr-oslovma),
Foto: Imrich Fuhl

F o t o g a l é r i a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440127959419519.1073741848.147596498672668&;type=3

DenSlM13