V05092021

Posledná aktualizáciaSzo, 01 máj. 2021 10am

Anton Paulik v parlamente o sv. Cyrilovi a Metodovi

paulikc1„Dnes, keď často spomíname kresťanské korene Európy, národov Karpatského oblúka, myslím si, že je potrebné pripomenúť si, že na území našej vlasti sa šírenie a inštitucionalizácia kresťanskej viery nezačali pokrstením svätého Štefana.”Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi prežila zmätok sťahovania národov...

Najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku, ktorý je spojený s pamätným dňom sv. Cyrila a Metoda, pripomenul 2. júla 2018 v maďarskom Národnom zhromaždení v Budapešti parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulik. Úvod prejavu predniesol v slovenskom jazyku. Takzvaných parlamentných hovorcov, ktorí disponujú v zákonodarnom zbore viacerými právami, s výnimkou hlasovacieho práva v pléne, má všetkých 13 národnostných menšín registrovaných v Maďarsku. Anton Paulik v prejave vyjadril svoju radosť z toho, že v Dolnej snemovni maďarského parlamentu môže znovu zaznieť slovenské slovo. Pripomenul paulikc2dvoch spolupatrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda. „Dnes, keď často spomíname kresťanské korene Európy, národov Karpatského oblúka, myslím si, že je potrebné pripomenúť si, že na území našej vlasti sa šírenie a inštitucionalizácia kresťanskej viery nezačali pokrstením svätého Štefana,” zdôraznil Anton Paulik a pripomenul, že obaja misionári spolu so svojim sprievodom prišli na územie Veľkomoravskej ríše v roku 863. „Podľa zhodného názoru historikov slovanské národy žijúce vo východnej a juhovýchodnej časti Európy síce nehovorili úplne rovnakým jazykom, avšak sa zhodujú aj v tom, že slovanské kmene žijúce v rôznych regiónoch si bez problémov rozumeli vo vzájomnej komunikácii. V podstate tomu možno ďakovať, že slovanské národnosti žijúce na území našej vlasti - ako aj susediace slovanské národy - spájajú prítomnosť slovanského písomníctva v Panónii, respektíve vo paulikc3svojich materských štátoch, práve s pôsobením dvoch misionárov,” povedal hovorca Slovákov. Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi v kruhu slovanských národov Uhorska podľa jeho slov prežila zmätok sťahovania národov, ako aj znovuzorganizovanie katolíckej cirkvi svätým Štefanom a dodnes je žijúcou tradíciou. „Od nich odvodzujeme svoje kresťanské korene a z hlaholiky vývoj písomníctva v našom materinskom jazyku. paulikc4Práve preto sa rozhodlo - krátko po svojom vzniku - valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy ustanoviť za najväčší sviatok slovenskej menšiny v Maďarsku pamätný deň dvoch solúnskych bratov,” podčiarkol. Hovorca podotkol, že Slováci v Maďarsku od roku 1996 oslavujú v prvú júlovú sobotu Deň Slovákov v Maďarsku - tento rok práve v Békešskej Čabe, ktorá si pripomína 300. výročie svojho znovuosídlenia. V rámci sviatku si každý rok pripomenú dvoch svätcov, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil v decembri roku 1980 za spolupatrónov Európy. Podľa jeho slov v pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda pri Zalavári (niekdajší Blatnohrad) v Zalianskej župe, kde si aj iné slovanské národnosti, Bulhari a Slovinci, postavili svoj pamätný stĺp, Slovenská samospráva Budapešti postavila bronzovú sochu oboch svätcov. Poľné biskupstvo Domobrany Maďarska a Ozbrojených síl SR tam už ôsmy rok organizujú spomienkovú slávnosť v súvislosti s pamätným dňom sv. Cyrila a Metoda. „Spolupatróni Európy teda dodnes napomáhajú pestovanie duchu porozumenia medzi dvoma národmi, medzi Slovákmi a Maďarmi, či v širšom zmysle - medzi Maďarmi a okolitými slovanskými národmi,” uzavrel Anton Paulik. (tasr)

Pamätník sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/952-pamatnik-sv-cyrila-a-metoda-v-blatnohrade

Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben 2018. július 2-án
napirend utáni felszólalásban emlékezett meg Szent Cirillről és Metódról

PaulikH1Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak!
Napirend utáni felszólalásommal meg szeretnék emlékezni Európa társ-védőszentjeiről, Szent Cirillről és Szent Metódról. Ma, amikor gyakran emlegetjük Európa, illetve a Kárpát-medence, a Kárpát-medencei népek keresztény gyökereit, úgy gondolom, nem haszontalan, ha felidézzük, hogy hazánk területén a keresztény hit terjesztése, intézményesülése nem Szent István megkeresztelkedésével kezdődött.
„Népünk meg van keresztelve, még sincs tanára. Nem értjük a görög és a latin nyelvet... Nem ismerjük sem az írott betűket, sem azok jelentését, ezért küldjön hozzánk tanárokat, akik megokosítanak bennünket a Szentírás szavaiban és azok jelentésében” A kilencedik század második felében fordult e szavakkal Rastislav morva fejedelem Bizánc akkori uralkodójához, III. Mihályhoz. Amikor azután III. Mihály úgy döntött, eleget tesz a morva fejedelem kérésnek, a két fivér Cirill és Metód voltak a legjobb szóba jöhető választás. Korábban misszionáriusként már jártak a kazároknál, ahol bizonyították hozzáértésüket és - nem mellékesen - megtalálták Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit. Emellett mindketten kitűnően ismerték a Szaloniki környékén élő szlávok nyelvét.
A két hittérítő és kísérőik 863-ban érkeztek meg a Morva Birodalomba. Nem jöttek üres kézzel. Magukkal hozták a - keleti rítusú - keresztény liturgia görögből szláv nyelvre fordított szövegeit, a Biblia egyes részeinek fordítását, valamint egy új, szláv ábécét - az úgynevezett glagolikát, amelyet szintén Cirill állított össze a görög és a héber írásjelek alapján.
Történészek egybehangzó véleménye szerint a korabeli Európa keleti, dél-keleti részén élő szláv népek ugyan nem beszéltek teljességgel azonos nyelvet, azonban azt is egyöntetűen állítják, hogy az egyes régióban élő szláv törzsek minden probléma nélkül megértették egymást. Lényegében ennek is köszönhető, hogy ma a hazánk területén élő szláv nemzetiségek - valamint a szomszédos szláv nemzetek - egyaránt a két hittérítőhöz kötik a szláv írásbeliség megjelenését Pannóniában, illetve a közösségeik anyaországában. A két szaloniki fivérhez kötődik a szláv nyelvű írásbeliség megalapozása, a szláv nyelvű liturgia terjesztése mellett a mai Zalavár területén megalakított első, papokat képző iskola létrehozása is.
A két fivér a morvaországi térítő missziót megszakítva, 867-ben Rómába utazott, hogy a régiónkban aktív frank hittérítők támadásait kivédjék, és a pápa - II. Adorján jóváhagyását kérjék a szláv nyelvű liturgia használatához. Az útra magukkal vitték Szent Kelemen ereklyéit is. Talán ennek is köszönhetően elnyerték a pápa támogatását, aki Cirill Rómában bekövetkezett halála után arra ösztönözte Metódot, hogy térjen vissza Morvaországba és Nyitra környékén folytassa tevékenységét. Támogatása megerősítésére nem csupán engedélyezte a szláv nyelvű liturgia PaulikH2használatát, hanem érsekké nevezte ki őt.
Metód 885-ben bekövetkező halálát követően tanítványait a frank hittérítők elüldözték a Kárpát-medencéből, azok ezután Bulgáriában, Csehországban és Lengyelország déli részén folytatták Szent Cirill és Szent Metód munkásságát, illetve terjesztették tanításukat. A szláv - vagy ahogyan ma emlegetjük - az ószláv nyelv az ábécének és az aktív egyházi használatnak köszönhetően fejlődésnek indult, mára Európa lakóinak igen nagy hányada beszéli a belőle kinőtt szláv nyelvek valamelyikét.
A történeti Magyarország szláv népeinek körében Szent Cirill és Szent Metód tisztelete túlélte a népvándorlás zűrzavarát, majd a katolikus egyház Szent István általi újraszervezését és mind a mai napig élő hagyomány. Innen eredeztetjük keresztény gyökereinket és a glagolikából vezetjük le anyanyelvű írásbeliségünket. Éppen ezért döntött úgy az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése kevéssel megalakulását követően, hogy a két szaloniki szent emléknapját teszi meg nemzetiségünk legnagyobb ünnepévé.
A magyarországi szlovákok 1996 óta ünneplik július első szombatján a Magyarországi Szlovákok Napját - idén az újratelepítésének 300. évfordulóját ünneplő Békéscsabán. Az ünnep keretében évről - évre megemlékeznek a két szentről, akiket II. János Pál pápa 1980 decemberében Európa társ-védőszentjeivé nyilvánított.
A Zalavár melletti Szent Cirill és Szent Metód emlékparkban, ahol más szláv nemzetiségek, a bolgárok és a szlovének is állítottak emlékoszlopot a szláv hittérítőknek, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat felállította a két szent egész alakos bronzszobrát. A Magyar Honvédség és a Szlovák Köztársaság fegyveres Erőinek tábori püspöksége immár nyolcadik éve szervez itt megemlékezést július 5-éhez kapcsolódóan. Európa társ-védőszentjei tehát máig elősegítik a két nemzet - a szlovák és a magyar, illetve tágabban, a magyarság és a környező szláv népek közötti megértés szellemének ápolását.
Köszönöm a figyelmüket.