Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Szlovák-magyar szerződésről döntött a zsinat

evanjel1A két egyház támogatja a nemzetiségi szempontból vegyes területeken, hogy a partneregyházak kölcsönösen használhassák a hitélethez szükséges Bibliát, énekeskönyvet, egyházi irodalmi és sajtókiadványokat, s anyanyelvükön biztosítják a hittankönyvek, konfirmációs anyagok használatát a partneregyházban.

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) és a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház közötti szerződés megkötéséről szavazott egyhangúlag az MEE zsinata; a dokumentum aláírását a közeljövőben tervezik - közölte Fabiny Tamás, az MEE külpolitikáért felelős püspöke február 24-én az MTI-vel. Mint mondta, a szerződés egyebek mellett célul tűzi ki, hogy közös missziós rendezvényeket szerveznek, részt vesznek egymás ünnepségein, illetve a szlovákiai és a magyarországi egyházak közös istentiszteleteken találkoznak egymással. A szerződés alapján információt cserélnek az egyházak életéről és a gyakorlatban szerzett tapasztalatokról, és ezekről kölcsönösen hírt adnak az egyházi sajtóban, valamint „elősegítik az együttműködést szlovákok és magyarok között” Szlovákiában és Magyarországon - tette hozzá. Fabiny Tamás kiemelte, a szerződés szól továbbá arról, hogy az egyházi vezetés szintjén tájékoztatják egymást arról az álláspontról, amellyel az egyik fél esetlegesen reagálni kíván az aktuális egyházi, társadalmi kérdésekre. Kezdeményezik ezenkívül az egyházon belüli közös szakmai, egyháztörténelmi álláspontok kidolgozását „a szlovákok és a magyarok nyitott kérdéseivel kapcsolatban”, és támogatják az egyházi levéltárak és könyvtárak közötti tapasztalatcserét is. evanjel3evanjel2A szerződés szorgalmazza a középiskolai oktatási intézmények közötti cserekapcsolatok kiépítését, valamint a teológushallgatók kölcsönös tanulmány és csereprogramjának kialakítását. A két evangélikus egyház szeretetszolgálati osztályai is kibővítik majd az együttműködést, valamint közösen szerveznek nemzetközi diakóniai szemináriumokat, konferenciákat és szimpóziumokat, és elősegítik a diakóniai intézmények közötti partnerkapcsolatok kialakítását - mutatott rá a püspök. A szerződés támogatja a magyarországi szlovák evangélikusok és szlovákiai magyar evangélikusok hitének anyanyelven való gyakorlását, „tiszteletben tartva az állami törvényeket és egyházjogi előírásokat”. A dokumentum alapján a két egyház támogatja a nemzetiségi szempontból vegyes területeken, hogy a partneregyházak kölcsönösen használhassák az istentiszteleti és hitélethez szükséges Bibliát, énekeskönyvet, egyházi irodalmi és további sajtókiadványokat, továbbá anyanyelvükön biztosítják a hittankönyvek, konfirmációs anyagok hivatalos használatát a partneregyházban. Az egyházi vezetés szintjén pedig „közös nevezőre hozzák állásfoglalásukat és eljárásukat, hogy együtt képesek legyenek mindkét egyház érdekeinek képviseletére nemzetközi szinten és fórumokon egyaránt” - hangsúlyozta a püspök.

(mti) - Foto: (fuhl)