štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Predsedovia vlád SR a Ukrajiny v Užhorode

UzhNov01Navštívili Všeobecnovzdelávaciu školu s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode. „Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou boli sporadické a nevyužíval sa vzájomný potenciál. Po tomto stretnutí vieme, že je vôľa na oboch stranách tieto vzťahy uchopiť a dať im systém.“ - Dvojnásobný záujem

Predseda vlády SR Eduard Heger a ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ podpísali vyhlásenie o vzájomnej spolupráci

Predseda vlády SR Eduard Heger a ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ podpísali 12. novembra 2021 v Zakarpatskej oblasti spoločné vyhlásenie o vzájomnej spolupráci medzi oboma krajinami. Obaja premiéri pripomenuli potenciál na ďalší rozvoj partnerstva medzi UzhNov02Slovenskom a Ukrajinou, ktoré je založené na pevných susedských vzťahoch, vzájomnom rešpekte a spoločných európskych hodnotách. Slovensko podľa Hegerových slov podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a neuznáva ruskú okupáciu polostrova Krym a mesta Sevastopol. Premiéri sa dohodli na posilnení spolupráce v rámci Krymskej platformy. Heger na Twitteri napísal, že so Šmyhaľom sa dohodli aj na ďalšej podpore integrácie Ukrajiny do Európskej únie s cieľom pomôcť so štandardmi priemyselných produktov alebo v oblasti roamingu. „Prostredníctvom spoločnej platformy takisto chceme pomôcť našim regiónom žiadať o finančnú podporu aj nad rámec fondov EÚ,“ napísal slovenský premiér. Obaja premiéri zdôraznili dôležitosť podpísania spoločného vyhlásenia o európskej perspektíve Ukrajiny. Toto vyhlásenie podpísali SR Zuzana Čaputová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 2. novembra počas klimatickej konferencie v škótskom Glasgowe. Heger a Šmyhaľ zdôraznili aj strategický charakter vzájomnej spolupráce v oblasti energie a energetickej bezpečnosti a potvrdili spoločný záujem o ďalšie prehĺbenie spolupráce v oblasti dopravy a tranzitu ropy a zemného plynu. Heger v Užhorode v sprievode ukrajinského premiéra navštívil v školu, na ktorej sa vyučuje slovenský aj ukrajinský jazyk. Ukrajina podľa UzhNov03Šmyhaľa neustále pracuje na skvalitňovaní procesu vzdelávania na stredných školách vrátane výučby jazykov. Krymská platforma je medzinárodný konzultačný a koordinačný formát, ktorý vznikol z iniciatívy Ukrajiny a prezidenta Zelenského. Ako uvádza Kyjev, hlavným cieľom platformy je dosiahnuť ukončenie ruskej okupácie Krymu a obnoviť zvrchovanosť Ukrajiny nad polostrovom. (tasr)

Dvojnásobný záujem - Predsedovia vlád SR a Ukrajiny v Užhorode

12. novembra 2021 sa v meste Užhorod na Ukrajine stretli predsedovia vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny Eduard Heger a Denys Šmyhaľ. Pred spoločným rokovaním navštívili aj Všeobecnovzdelávaciu školu s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka č. 4 v Užhorode. Mali možnosť pozrieť si budovu školy, oboznámiť sa s vyučovacím procesom na tejto jedinečnej a jedinej škole na Ukrajine, kde sa slovenský jazyk vyučuje ako povinný predmet. Na prvom stupni všetky predmety okrem ukrajinského a anglického jazyka vyučujú vyslaní učitelia zo Slovenska v slovenskom jazyku a slovenčinu na druhom a treťom stupni školy tiež vyučuje pedagóg zo Slovenska. Premiér Ukrajiny Denis Šmyhaľ daroval škole pri tejto príležitosti notebook a interaktívnu tabuľu. Premiér Slovenska Eduard Heger prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporil sumou 12 430 eur slovenský preklad ukrajinských učebníc Ja vo svete pre 1. až 4. ročník základnej školy vrátane ich vydania UzhNov04výlučne pre žiakov tejto školy. Pre slovenskú redakciu televízneho vysielania na Ukrajine dostala finančný dar 3000 eur na nákup techniky Kultúrno-osvetová organizácia pri Matici Slovenskej na Ukrajine. Predsedovia slovenských spolkov a krátky program s obmedzeným počtom účastníkov presvedčil predsedov oboch vlád, že tunajšie slovenské spolky a škola vzorovo reprezentuje národnostné školstvo na Ukrajine a zaslúžia si pozornosť.

Text a foto: (ErF)

Predseda ÚSŽZ v rámci stretnutia premiérov navštívil krajanov
v Užhorode a Storožnici

Počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ďalších predstaviteľov vlády SR na Ukrajine sa predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Ján Pilip stretol 12. novembra 2021 s predstaviteľmi Slovákov v Užhorode a následne aj v obci Storožnica. Ako predseda ÚSŽZ uvádza na svojom FB-profile, „stretnutie predsedov vlád SR a Ukrajiny sa v takomto formáte neuskutočnilo viac ako 20 rokov. Vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou boli sporadické a nevyužíval sa vzájomný potenciál. Po tomto stretnutí vieme, že je vôľa na oboch UzhNov05stranách tieto vzťahy uchopiť a dať im systém.“
Obaja premiéri – Eduard Heger a Denys Šmyhaľ navštívili aj školu s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode. „Hovorili sme po slovensky, rozumeli mi, ja som rozumel im. Práve toto je miesto, ktoré ide príkladom budovania vzájomných priateľských vzťahov,“ uviedol E. Heger v spravodajstve jednej z komerčných slovenských televízií. „Stretli sme sa aj so slovenskými spolkami, ktorým som za prítomnosti predsedov vlád odovzdal dotačné zmluvy z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na nákup techniky pre slovenské televízne vysielanie a na preklad učebníc do slovenského jazyka. Na pôde generálneho konzulátu SR v Užhorode som sa stretol s Jeho Excelenciou diecéznym biskupom rímskokatolíckej cirkvi Antalom Majnekom, ktorý sám je etnickým Slovákom pochádzajúcim z Maďarska. Veľmi si vážim, že pán biskup meral cestu z Mukačeva do Užhorodu, aby sme na stretnutí hovorili o rozšírení možností slúženia omší v slovenskom jazyku, lebo aj cirkevný život má veľký vplyv na udržiavanie jazyka a národnej identity, najmä u príslušníkov národnostných menšín,“ informuje na svojom FB-profile Milan Ján Pilip.
V ďalšej časti programu na Ukrajine v jej Zakarpatskej oblasti navštívil predseda ÚSŽZ Slovákov v obci Storožnica. „Prijala ma tu starostka Tatiana Vačilia a predseda zastupiteľstva Bohdan Adamčuk, s ktorými sme dohodli zriadenie slovenskej škôlky v tejto obci s mimoriadne aktívnou slovenskou komunitou,“ uzatvára prínos svojej pracovnej cesty v prostrediach Slovákov na Ukrajine Milan Ján Pilip. Zároveň vyslovuje poďakovanie honorárnemu konzulovi SR Olegovi Adamčukovi a učiteľovi slovenského jazyka Jánovi Pochaničovi, ktorí ho na týchto stretnutiach sprevádzali. (fb mjp)