str05222024

Posledná aktualizáciapon, 20 máj 2024 10am

Predseda SZSZ sa „sťažoval“ u prezidenta SR

PrezidSkPrezident SR Ivan Gašparovič 18. apríla 2012 prijal predstaviteľov Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ)Podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ide o nedorozumenie a zámerné zavádzanie prezidenta SR V. Skalským, ktorý nemá mandát vystupovať v mene všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí.

Neprofesionálna tvorba a výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, nenachádzanie pochopenia a podpory pri odbornom riešení problémov Slovákov žijúcich v zahraničí bolo aj jedným z dôvodov, prečo predošlá vláda nepotvrdila vo svojej funkcii bývalú predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a do tejto funkcie vymenovala JUDr. Milana Vetráka, PhD., ktorý má osobné skúsenosti so životom Slovákov v zahraničí a tejto problematike sa venuje viac ako desať rokov. Program nového predsedu ÚSŽZ je v súlade so znením slovenskej ústavy, so znením zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a s jeho funkčným obdobím vyplývajúcim z uvedeného zákona nastavený na 5 rokov. Zdá sa nám neobjektívne očakávať, že súčasné vedenie ÚSŽZ môže všetky nedostatky bývalého vedenia vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí z posledných rokov, ktoré spomína prezident SR a ktoré konštatovali viaceré finančné kontroly Úradu vlády SR, odstrániť v priebehu jedného roka. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si za súčasného vedenia riadne a včas plní svoje úlohy v zmysle zákona a žiadny relevantný orgán doteraz nekonštatoval opak. Je nám veľmi ľúto, že prezident SR svoj názor opiera výlučne o vyjadrenia Vladimíra Skalského, ktorý sa vyhráža slovenskej vláde medzinárodnými dôsledkami a o ktorom finančná kontrola preukázala, že riadne nevyúčtoval štátne dotácie vo výške 150 000 eur a dopustil sa iných podvodov, kvôli ktorým ho žaluje napr. Matica slovenská. Sme presvedčení, že ide o nedorozumenie a zámerné zavádzanie prezidenta SR V. Skalským, ktorý nemá mandát vystupovať v mene všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. M. Vetrák ako zástupca štátnej exekutívy preto požiada pána prezidenta o osobné prijatie s cieľom poskytnutia objektívnych informácií o súčasnom stave a štátnopolitických záujmoch Slovenskej republiky v oblasti vzájomných vzťahov a spolupráce štátu so slovenským zahraničím.

(uszz.sk)

Správa je reakciou na stretnutie prezidenta SR Ivan Gašparoviča s predsedom SZSZ Vladimírom Skalským.
Pôvodná správa na portáli www.prezident.sk:

Prezident SR prijal predstaviteľov Svetového združenia Slovákov v zahraničí

PrezidS2Prezident Ivan Gašparovič sa stretol s predstaviteľmi viacerých krajanských organizácií združených vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí na čele s jeho predsedom Vladimírom Skalským. Ďalšími hosťami bol generálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí Ján Fuzik, regionálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre západnú Európu Dušan Daučík a predseda legislatívnej komisie Svetového združenia Slovákov v zahraničí Peter Lipták. Tém na diskusiu bolo viac ako dosť vzhľadom na problematickú komunikáciu diaspóry krajanov s materskou krajinou a personálne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Krajania nenachádzali pochopenie pre ich problémy tak, aby sme im pomohli tieto problémy riešiť, “ povedal prezident. Ocenil, že krajania v mnohých prípadoch dokážu pomôcť materskej krajine viac ako naši oficiálni reprezentanti. Ide predovšetkým o ekonomický lobing a ďalšie iniciatívy v prospech Slovenska. „Som veľmi rád, že som sa s krajanmi mohol stretnúť a oni mi prezentovali svoje predstavy o tom, ako by naša spolupráca mala fungovať. Myslím si, že už sme našli aj niektoré kroky, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s našimi inštitúciami, ktoré treba zmeniť, „ dodal Ivan Gašparovič. Konštatoval, že by bolo optimálne, keby sa starostlivosť o našich krajanov vrátila ministerstvu zahraničných vecí SR pod gesciu šéfa tohto rezortu. Prezident uviedol, že na margo neudržateľnosti krajanskej situácie vo vzťahu našich úradov k nej, adresoval listy bývalej premiérke Radičovej a konštatoval že „nápravu treba hľadať vo vedení. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Som presvedčený, že treba zmeniť ľudí, ktorí nedokážu, nechcú alebo úmyselne niečo nerobia, „ povedal prezident. Vyjadril presvedčenie, že nový minister zahraničných vecí bude konať. S týmto názorom sa stotožnili aj hostia a hlava štátu ocenil, a že i napriek inštitucionálnym, byrokratickým, personálnym i finančným ťažkostiam krajanské organizácie neprestali vyvíjať aktivity v prospech Slovenska. Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský vyjadril potešenie z možnosti stretnúť sa s hlavou štátu a ocenil prezidentovu dobrú orientáciu a podrobnú informovanosť o krajanskej problematike. Skalský potvrdil pretrvávajúce vážne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Verím, že keď teraz za krajanskú problematiku bude zodpovedný člen vlády, že sa rýchlo nájde personálne, odborné i vecné riešenie.“ Predstavitelia Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí predložili hlave štátu i memorandum obsahujúce námety na reálne oživotvorenie zmysluplnej komunikácie Slovenska s krajanmi. „Týka sa to tém volieb zo zahraničia, obnovenia komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v NR SR a ďalších oblastí pôsobenia SR voči Slovákom žijúcich v zahraničí,” uviedol Vladimír Skalský a vyjadril presvedčenie, že v dohľadnom čase dôjde k náprave deformácií spôsobených neprofesionálnym riadením krajanskej problematiky.

(prezident.sk)