str02282024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Klubovníci z Tardoša, Pišpeku a Židova v Níži

nizaja01Členkami Klubu dôchodcov Jasienky novohradskej obce Níža (Nézsa) sú seniorky, ktoré spestrujú miestny kultúrny život. Podľa potreby pomáhajú obecnému úradu, organizujú výlety, družinový tábor pre školákov, šijú, tkajú. Okrem toho udržiavajú družobné styky s nejednou aj Slovákmi obývanou obcou...

Klub dôchodcov Jasienky usporiadal v spolupráci s obecnou a miestnou slovenskou samosprávou stretnutie družobných klubov, ktoré finančne podporila Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Moderátorka večera, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Níži a jedna zo zakladajúcich členov klubu Jasienky Zuzana Kučerová v úvodných privítacích slovách vyzdvihla jedinečnosť podujatia, totižto historicky po prvý raz nizaja02sa stretli kluby z Tardoša, Pišpeku, Židova a Níže. Početným účastníkom stretnutia sa prihovorila riaditeľka Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Erika Zemenová Palečková, ktorá vyjadrila radosť z toho, že v Maďarsku stále žijú ľudia, ktorí z vlastného presvedčenia starajú sa o miestne slovenské kultúrne hodnoty, a tým kultúru svojich predkov udržiavajú pri živote.

Potom nasledoval pestrý tanečno-hudobný kultúrny program, v ktorom si na svoje prišli mladí aj dospelí. Ako prvý vystúpil 31-ročný Spevácky zbor Gereče v Tardoši, členov ktorého na harmonike sprevádzala Judita Lóczkiová. Ľudoví speváci z Komáromsko-nizaja03Ostrihomskej župy zaspievali kyticu tardošských piesní. Ich vedúcou je Mária Pintérová. Nasledoval Folklórny súbor Pišpek, ktorý bol založený v roku 2006. Je čerstvým držiteľom Ceny Štefana Lamiho. Pred cteným obecenstvom vystúpili s tancom a spevom z okolia Pišpeka. Vedúcou skupiny je Emese Gimesiová Sokolová, umeleckým vedúcim Zoltán Széphalmi a hudobným vedúcim Lajos Pál. Klub zo Židova odprevadila aj vedúca tamojšej slovenskej samosprávy. Pani Dudášová upriamila pozornosť na vznik názvu obce a poďakovala za pozvanie. Židovčania si so sebou priniesli tiež miestne slovenské piesne. Ako poslední vystúpili domáci. Napriek tomu, že v minulosti boli nížanskí speváci široko-ďaleko nizaja04uznávanými, v súčasnosti spievajú len na domácej pôde, väčšinou v kostole. Na podnet ostatných družobných klubov sa členovia rozhodli, že znovu založia spevácky zbor. Ich vedúcou je Margita Szobonyová.

Hostia si po kultúrnom bloku pozreli miestne hmotné pamiatky. Sprevádzal ich riaditeľ školy Gézu Gárdonyiho v Níži a historik József Zentai. Najprv im ukázal kaštieľ, stajňu a potom ich zaviedol k neďalekému cintorínu, ktorý skrýva pozoruhodné archeologické predmety. Po návrate do Kultúrneho domu nasledovala večera a príjemné posedenie. Veríme, že takéto iniciatívy, akou bolo Stretnutie 2014 v Níži sa uskutočnia aj v budúcnosti.                   (ať-ák)

nizaja05