štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Konferencia: Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

MlyKonfXFotogaléria Samosprávna a občianska sféraSpolu, ďalejPo národnostných voľbách Slováci odjakživaNaši hovorcovia v parlamenteKultúrna autonómia - túžobný sen alebo realita?S kreativitou mládežeO našich priezviskáchSituácia slovakistikyBudúcnosť národnostného vzdelávania v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v úsilí pokračovať v dialógu - po oživení tradície v roku 2011 - v dňoch 29. a 30. decembra 2014 v Mlynkoch už po štvrtýkrát usporiadal konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“. Cieľom podujatia bolo v prvom rade zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky prítomnosti a budúcnosti našej Slovače. Účastníci konferencie sa venovali najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte starostlivosti Maďarska o národnosti a Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí, mlyz14k1plánom nového vedenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, problémom národnostného školstva, skúsenostiam príslušníkov iných národnostných menšín žijúcich v Maďarsku a možnostiam mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku, pričom organizátori zabezpečili primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na živú diskusiu.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1045/ako-dalej-slovaci-v-madarsku-po-konferencii-v-mlynkoch

Pred konferenciou si účastníci pozreli viacgeneračný kultúrny program „Vitajte u nás“, ktorý vznikol v spolupráci žiakov miestnej základnej školy a Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch. - Ruženka Egyedová Baráneková: - Uvedomujeme si, že sa musíme opierať o legislatívu, ale v prvom rade sa musíme spoliehať na seba. Nie je férové vždy žiadať pomoc zvonka. Je čas na spoločenskú a samosprávnu obrodu. - Matej Šipický: - Napriek doterajším činom predchádzajúceho vedenia CSSM, obe strany, t. j. verejné aj občianske, by mali spolupracovať, vypracovať spoločné možnosti s rozumnou deľbou práce. - Alžbeta Hollerová Račková: - V sociálnej oblasti treba zlepšiť, podchytiť školstvo, starostlivosť o seniorov a pomoc sociálne slabším rodinám. - Jozef Schwarz: - Je našou povinnosťou zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktoré sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!

Fotogaléria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698511353581177.1073741931.147596498672668&;type=1

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) usporiadal v dňoch 29. a 30. decembra 2014
v doškoľovacom stredisku BV v Mlynkoch konferenciu pod názvom
Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

29. decembra 2014 (pondelok)

13.00-14.00     Príchod a ubytovanie sa účastníkov konferencie
14.00               „Daj Boh šťastia tejto zemi“ - hymna ZSM
                        „Vítajte u nás...“ - Žiaci miestnej základnej školy a Slovenský páví krúžok v Mlynkoch
                        Úvodné slová: predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková
                        Moderátor konferencie: predseda Kultúrneho výboru
                        Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Imrich Fuhl
14.25               Matej Šipický
                        predseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku
                        „Sféry naše: samosprávna a občianska“
14.45               Alžbeta Hollerová Račková
                        predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
                        „Spolu, ďalej...“
15.05               Pavol Beňo
                        politológ a prekladateľ
                        „Načo by sme mali zamerať hlavnú pozornosť po voľbách do národnostných samospráv?“
15.25               Diskusia a kávová prestávka
16.05               Jozef Schwarz
                        sociológ a publicista
                        „Slováci v Maďarsku - Slováci odjakživa“
16.25               Pero Lastić (Péro Lásztity)
                        riaditeľ Srbského inštitútu v Budapešti
                        „Prvé skúsenosti po voľbách národnostných hovorcov a našich samospráv po novom“
16.45               Koloman Brenner
                        prodekan Filozofickej fakulty Univerzity ELTE v Budapešti,
                        poslanec Celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku
                        „Kultúrna autonómia Nemcov v Maďarsku - túžobný sen alebo realita?“
17.05               Diskusia
18.00               Záver prvého dňa
18.30               Večera a spoločenský večierok

mlyz14k2
30. decembra 2014
(utorok)

08.00               Raňajky
09.00               Ondrej Kiszely
                        predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku
                        „S kreativitou slúžiť svojej národnosti alebo jedna z možných ciest“
09.20               Anna Divičanová
                        profesorka Univerzity ELTE v Budapešti
                        „Príprava albumov a knižiek o priezviskách Slovákov v Maďarsku“
09.40               Diskusia a kávová prestávka
10.30               Mária Žiláková
                        profesorka Univerzity ELTE v Budapešti
                        „Situácia slovakistiky vo vysokom školstve v Maďarsku“
10.50               Atila Rusnák
                        pedagóg
                        „Sondy do budúcnosti národnostného vzdelávania v Maďarsku“
11.10               Kávová prestávka a diskusia
                        Koreferát: Claude Baláž, Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života
                        zahraničných Slovákov: „Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú“
11.40               Záver konferencie
12.15               Obed

mlyz14k3
Archív-oSlovMa:
2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku
2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej

Kontakt: Ruženka Egyedová Baráneková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. +36 30 9287599
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.