str02282024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Súťaž Slovenské spievanky a veršovačky

altZväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vypisuje súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy.
Súťažné podmienky:
ZSM vypisuje súťaž v štyroch vekových kategóriách:
1. žiaci základných škôl   1. - 3. trieda
2. žiaci základných škôl   4. - 6. trieda
3. žiaci základných škôl   7. a 8. trieda
4. študenti, mládež do 30 rokov

PRIEBEH SÚŤAŽE

I. REGIONÁLNE KOLO

(pre Komárňansko-Ostrihomskú, Peštiansku a Báčsko-Kiškunskú župu)

Spievanky a veršovačky

Miesto konania: Pišpek, Slovenská národnostná základná škola.

Termín: 19. október 2011 o 10. hod.

Informácie: Emese Gimesiová (06 70 376 52 35)

II. REGIONÁLNE KOLO

(Pre Novohradskú, Hevešskú, Sabolčsko-Satmársku, Boršodsko-Abovsko-Zemplínsku župu)

Spievanky:

Miesto konania: Veňarec, Kultúrny dom.

Termín: 25. október 2011 o 13. hod.

Informácie: Ružena Komjáthiová (06 32 484 063)

Veršovačky:

Miesto konania: Bír, Slovenská národnostná základná škola.

Termín: 28. október 2010 o 11. hod.

Informácie: Zuzana Bánová (06 32 484 063)

III. REGIONÁLNE KOLO

(pre Békešskú a Čongrádsku župu)

Spievanky a veršovačky: Gerendáš, Kultúrny dom.

Termín: 27. október 2011 o 10. hod.

Informácie: Katarína Priškinová (06 30 238 10 41)

CELOŠTÁTNE KOLO

Termín: 11. novembra 2011

Miesto konania: Materská škola, základná škola, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským, Budapešť, Lomb utca 1-7.

KRITÉRIÁ SÚŤAŽE

Spievanky: Sólo, duo a spevácke skupiny (max. 6 osôb)

Výber piesní: Piesne Slovákov v Maďarsku.

Časový limit: 3 minúty.

Veršovačky: Výber poézie a prózy z tvorby našich autorov, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Časový limit: maximálne 3 minúty.

Prihlášky prosíme zaslať do 10. októbra 2011

Informácie o súťaži:

Ruženka Egyedová Baráneková, tel.: 06 30 928 75 99

Monika Szabová, tel.: 06 20 468 29 72

Tešíme sa na stretnutia s vami.

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM

Monika Szabová, úradujúca tajomníčka ZSM