str02282024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Súbeh na miesto šéfredaktora Ľudových novín

altCeloštátna slovenská samospráva (CSS) vypisuje súbeh na obsadenie miesta šéfredaktora Ľudových novín so sídlom v Budapešti.
Nástup od 1. decembra 2011. Poverenie bude platiť na štyri roky.
Podmienky:
- ovládanie slovenského jazyka,
- vysokoškolské a odborné vzdelanie novinárskeho smeru,
- znalosť súčasného stavu Slovákov v Maďarsku,
- dobré organizačné a komunikatívne schopnosti,
- ovládanie výpočtovej techniky,
- prax vo vedúcej funkcii.

Plat: podľa dohody.

Termín doručenia prác je 8. november 2011

Konkurzné práce treba zaslať na adresu:

Celoštátna slovenská samospráva, 1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a.

Obálku označte heslom: Súbeh na miesto šéfredaktora.

Konkurzné práce majú obsahovať:

- odborný životopis,

- kópie diplomu (diplomov), v prípade znalosti iných jazykov príslušné potvrdenie,

- výpis z registra trestov,

- plánovanú koncepciu týždenníka v rozsahu 4-6 strán.

Zaslané práce posúdi odborný výbor CSS. Výsledok súbehu bude vyhlásený 30. novembra 2011 po zasadnutí Valného zhromaždenia CSS.alt