str02282024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Rozlúčka so starým a vítanie nového roka pod Pilíšom

Pil11B01Organizácia Slovákov v Mlynkoch na prelome starého a nového roka už tradične usporadúva pre predstaviteľov pilíšskych Slovákov spoločné oslavy Dňa menšín, vhodné rovnako na bilancovanie, ako aj na plánovanie.
Ako to už býva zvykom, na úvod slávnostného stretnutia slovenských aktivistov spod Pilíša predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) Jozef Havelka spolu s členkou Predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) a riaditeľkou mlynskej základnej školy Martou Papučkovou Glückovou a miestnym duchovným Kálmánom Ackermannom položili veniec k pamätnej tabuli na budove prvej školy v Mlynkoch. V 19. storočí vyše polstoročia tu pôsobili slovenskí učitelia Martin a Baltazár Kavanovci.
Pil11B02Po pietnom akte hostitelia v naplnenej veľkej sále Slovenského domu privítali predstaviteľov jednotlivých osád a predsedníčku Slovenskej samosprávy Komárňansko-Ostrihomskej župy, podpredsedníčku ZRKSPS Máriu Nagyovú. Po spoločnom zaspievaní Pilíšskej hymny prítomní zástupcovia pobočiek zväzu a slovenských volených zborov Čívu, Čobánky, Hute, Perbálu, Pilíšskej Čaby, Pomázu, Santova, Senváclavu a, samozrejme, Mlynkov, si spevom a zapálením sviece spomenuli na tých obyvateľov, ktorí opustili ich rady v uplynulom roku.
Vedúca pobočky ZSM v Mlynkoch Gizela Molnárová zhodnotila uplynulý rok, vymenovala dôležitejšie podujatia tak na miestnej, ako aj na regionálnej a celoštátnej úrovni. O svojich aktivitách v podobnom duchu referovali aj zástupcovia ďalších osád, ako aj predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová a vedúci Klubu poslancov Spolu CSS Imrich Fuhl. Prítomným sa prihovorila aj riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Júlia Marloková Szabová, ktorá ich nabádala, aby zapísali svoje deti do tejto inštitúcie.
Účastníci stretnutia sa zhodli v tom, že podobné podujatia sú veľmi potrebné, Pilíšania s nimi rátajú. Podobne rátajú aj s účasťou početných záujemcov na plese pilíšskych Slovákov, ktorý sa v tomto roku uskutoční 4. februára v Ostrihome a jeho organizátorom budú Slováci z Hute. Oslavy Dňa menšín v Mlynkoch sa skončili krátkym programom miestneho pávieho krúžku a spoločným spevom pri bielych stoloch.

(ef-l) - Foto: (fuhl)

Pil11B03Pil11B04Pil11B05Pil11B06