uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Slovenská gazdinka s prvou dámou SR na veľvyslanectve

Gazdink1Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo SR v Budapešti usporiadali 21. apríla v rezidencii veľvyslanectva v poradí 13. stretnutie žien Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou, spojené s výstavou tradičných koláčov, kultúrnym programom a diskusným fórom.

Podujatia sa už siedmykrát zúčastnila aj prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Stretnutie sa začalo zaspievaním hymny ZSM „Daj Boh šťastia...“ a privítaním gazdiniek z rôznych Slovákmi obývaných regiónov krajiny mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Maďarsku Petrom Weissom a predsedníčkou ZSM Ruženkou Egyedovou Baránekovou. Výstavu zákuskov otvorila prvá dáma SR Silvia Gašparovičová. V kultúrnom programe sa predstavili mandolínová skupina Tremolo zo Slovenského Komlóša a detská skupina Hrušovskí heligonkári (Hrušov).
Gazdink2Témou neformálneho diskusného fóra bolo „Kultúrne dedičstvo - prameň našej národnej hrdosti“. Úvodné príhovory mali Silvia Gašparovičová a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák. Diskusiu viedla Ruženka Egyedová Baráneková. V záverečnej časti stretnutia súťaž Slovenská gazdinka 2012 vyhodnotil predseda poroty Peter Weiss.
„Ja každý rok pripravujem kapustníky, lebo to mladé ženy nevedia už piecť. Je to veľká robota, smrdí to, keď sa to pečie, lebo je tam masti, alebo oleja. Takže ja kapustníky pripravujem každý rok a majú ich radi, lebo je to naozajstné starodávne jedlo,“ povedala Gizela Molnárová z obce Mlynky, ktorá zatiaľ každý rok získala v súťaži nejaké ocenenie (tentokrát prvé miesto vo svojej kategórii).
„Pripravila som špecialitu, ktorá sa pečie iba u nás v dedine a ktorá sa nazýva syrovníky. Je to kysnuté cesto, na to sa dáva mak, potom zas tenké cesto, navrch zas tvaroh. Ale u nás sa volá tvaroh akože syr. Ja som inak z Alkáru (Mátraszentimre, Hevešská župa), to je tiež slovenská národnostná dedina“ - povedala Judita Kasalová Szabadová.

Text: (oslovma-t)Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria

Gazdink3Gazdink4
http://www.zsm.hu/content/view/98/
http://www.luno.hu/content/view/9729/30
http://www.luno.hu/content/view/8119/63
http://www.luno.hu/content/view/6725/93
http://www.luno.hu/content/view/4731/93/
http://www.luno.hu/content/view/2443/60/

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák:

- Aj nám veľmi pomôže, keď sa ozveme členom vlády, že máme isté zastrešenie takto nepriamo prezidentskou kanceláriou, pretože aj to postavenie úradu je silné. Úrad ako taký nie je na úrovni ministerstiev a preto potrebuje vašu pomoc. A takisto pomoc ďalších partnerov, ktorí sú na Slovensku, pomoc veľvyslanectiev, aby sme tie požiadavky aj tie rady, ktoré idú aj prostredníctvom vás, vedeli tlmočiť a vedeli byť zastrešení vami samotnými.

Ako sme počuli aj v piesni Daj Boh šťastia tejto zemi a ja dodám a Slovákom v nej. Tak ako sme počuli, za päť minút dvanásť - obdobie veľkých neistôt a toto obdobie veľkých neistôt si vyžaduje silné osobnosti, ľudí, ktorí majú ešte stále vo svojom vnútri, vo svojom srdci národnú hrdosť. Národná hrdosť je prameňom kultúrneho dedičstva a dá sa to povedať aj naopak, že kultúrne dedičstvo je prameňom národnej hrdosti. A ja vám všetkým želám a pevne verím, že my si tú národnú hrdosť, kdekoľvek sa vo svete nachádzame, zachováme aj naďalej.

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková:

- Naším takým tajným snom je z týchto stretnutí vydať jednu kuchársku knižku, teda recepty, ktoré tu boli. To znamená, že všetci tí, ktorí ste tu aj dnes, tak budeme pekne prosiť o recepty, takisto aj tých, ktorí tu boli po minulé roky, takže len kvôli tomu, aby sme urobili radosť aj tým, ktorí tu neboli.

Gazdink0Fórum o Slovákoch v Maďarsku

Na 13. stretnutí žien „Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou“ 21. apríla 2012 v Budapešti, ktoré zorganizovali Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo SR v Budapešti sa uskutočnilo aj odborné diskusné fórum. Účastníci sa venovali téme kultúrneho dedičstva ako prameňa národnej hrdosti. Slováci žijúci v Maďarsku mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch s prvou dámou Slovenskej republiky Silviou Gašparovičovou a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milanom Vetrákom. Situácia Slovákov žijúcich v Maďarsku je kritická a zhoršuje ju aj nedávno prijatá maďarská legislatíva týkajúca sa volieb a školstva. Kľúčovou otázkou sa preto stáva kvalita vykonávacích právnych predpisov k tejto legislatíve, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Osobitným problémom je spôsob financovania občianskych združení Slovákov v Maďarsku, ktorý často neumožňuje krajanským organizáciám vyvíjať svoje aktivity plnohodnotne alebo vôbec. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák vkladá veľké nádeje do stretnutia ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarska a verí, že sa mu ešte pred týmto stretnutím podarí na túto tému rokovať s novým ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák niekoľkokrát počas podujatia ocenil dlhoročné úsilie, ktoré vyvíja prezident Slovenskej republiky i prvá dáma na ochranu záujmov našich krajanov nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, kde pretrvávajú niektoré systémové nedostatky v slovenskej legislatíve v gescii Ministerstva financií SR, ale aj v prístupe tohto ministerstva za predchádzajúcej vlády. Predseda ÚSŽZ už vyzval vedúceho Úradu vlády SR, aby sa urýchlene vyčlenil takmer 99 581,76 eur na splnenie záväzkov Slovenskej republiky v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. V tejto súvislosti už predseda ÚSŽZ požiadal o prijatie aj u ministra financií Petra Kažimíra, s ktorým by chcel okrem systémového riešenia plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedenej medzivládnej dohody riešiť aj otázku dodatočného vyčlenenia rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2012 na dotačný systém ÚSŽZ tak, aby bol v súlade s uznesením vlády č. 625 zo 17. septembra 2008, keďže bývalá vláda v tejto veci nekonala.

Video z akcie: http://www.prezident.sk/?video-archiv-1

Cena prvej dáme SR za zásluhy v prospech krajanov

Prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová bola na kultúrnom podujatí „Slovenská gazdinka 2012“ ocenená pamätnou medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorú jej za významné zásluhy v prospech slovenského zahraničia a osobitne v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí udelil predseda úradu Milan Vetrák. Toto najvýznamnejšie ocenenie, ktoré ÚSŽZ udeľuje osobnostiam za ich zásluhy a prínos pre život krajanov v zahraničí, bolo Silvii Gašparovičovej udelené počas 13. stretnutia žien „Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou“. Ocenení boli aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Peter Weiss.

(uszz.sk)

Ľudové noviny: Naše gazdinky s prvou dámou SR

Fotogaléria Imricha Fuhla